Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy

57 625 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 11:57

Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy Lời mở đầu Cựng vi s phỏt trin mnh m ca nn kinh t hng hoỏ vn tiờu th sn phm úng vai trũ ht sc quan trng n hiu qu kinh doanh v s tn ti, phỏt trin ca doanh nghip. Trong kinh t th trng luụn cú s cnh tranh khc lit, do ú mun ginh c li th cnh tranh ngoi vic nõng cao cht lng sn phm, cỏc doanh nghip cũn phi tin hnh hot ng xỳc tin hn hp v cỏc chớnh sỏch marketing trong ú chớnh sỏch v kờnh phõn phi cú vai trũ c bit quan trng. Trong thi gian thc tp ti cụng ty, em thy hiu qu hot ng ca kờnh phõn phi tiờu th sn phm ti Cụng ty TNHH H Thng Quy cha c tt lm. Do ú, c s hng dn tn tỡnh ca cỏc thy cụ trong khoa Qun tr kinh doanh c bit l thy giỏo TS.Nguyn Mnh Quõn v cỏc nhõn viờn trong Cụng ty TNHH H Thng Quy em ó nghiờn cu ti: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng kờnh phõn phi tiờu th sn phm phn mm cụng nghip Cụng ty TNHH H Thng Quy. ti gm 3 chng:Chng 1: D bỏo th trng sn phm phn mm v phng hng kinh doanh ca Cụng ty.Chng 2: Thc trng hiu qu hot ng kờnh phõn phi tiờu th phn mm cụng nghip ca Cụng ty.Chng 3: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu hot ng kờnh phõn phi tiờu th sn phm ti Cụng ty. Chuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K34Chơng 1: dự báo thị trờng sản phẩm phần mềm công nghiệp và phơng hớng kinh doanh của công ty1. D bỏo xu th phỏt trin th trng sn phm phn mm cụng nghip trong thi gian ti Nn kinh t th gii núi chung v Vit Nam núi riờng ti thi im ny ang n nh v phc hi hon ton. Tc tng trng ca cỏc ngnh ngh ó cú nhng bc tin kh quan. Theo d bỏo ca vic tiờu th cỏc sn phm phn mm cụng nghip giai on 2005 - 2010 s tip tc tng vi tc 1,3 n 1,5 % nm(1). Vi tc tng trng nh vy thỡ nhu cu th trng ca ngnh cụng ngh thụng tin v cỏc sn phm dch v phn mm cụng nghip s tng lờn ỏng k. Tuy nhiờn cú th thng nht 2 xu hng sau: - Xu hng tin hc hoỏ vi phn mm v trung tõm L ngnh t dng hoỏ lu tr, x lý, chuyn giao, thụng tin . cụng ngh thụng tin ang phỏt trin nh v bóo, thõm nhp mnh m vo mi lnh vc kinh t, vn húa, xó hi, chớnh tr, lm thay i vt bc nng sut lao ng v cht lng cuc sng. Rừ rng rng cụng ngh thụng tin s úng vai trũ l ng c chớnh ca cỏc bin i trong th k 21 v s l th k cụng ngh thụng tin. Cụng nghip phn mm l b phn ch cht ca ngnh cụng ngh thụng tin, s gi vai trũ trung tõm trong cuc siờu cỏch mng ny.___________________________________________________________(1) Ngun B Khoa Hc Cụng Ngh & Mụi TrngChuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K34 - Xu hướng toàn cầu hoá Không có trọng lượng và được truyền với vận tốc ánh sáng, thông tin và tri thức mang tính toàn cầu sâu sắc. Trên trái đất, chúng ta có thể coi việc truyền tin là tức thời, cho nên không gian và tất nhiên các biên giới sẽ không có ý nghĩa như đối với thế giới vật chất. Thương mại hoá điện tử, tiền điện tử, đào tạo từ xa, chính phủ điện tử là những biểu hiện rõ rệt của xu hướng tất yếu này từ cuối thế kỷ 20 và phát triển vô cùng mau lẹ trong đầu thế kỷ 21. Một dự báo vô cùng quan trọng, đó là: Việt Nam sẽ trở thành cường quốc kinh tế trong vòng 50 năm tới. Với bản tính dân tộc: sáng tạo, thông minh, hiếu học, cần cù, chịu khó, đoàn kết, yêu nước và dũng cảm. Việt Nam còn là điểm giao nhau của nhiều luồng văn hoá. Đã từng trải qua thời kỳ Bắc thuộc, Pháp thuộc, tạo cho người Việt Nam nhanh chóng học các ngoại ngữ khác nhau. Với nguồn tài năng trẻ dồi dào, giá lao động thấp, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi thu hút mạnh mẽ của các nhà đầu tư trên thế giới, nhanh chóng xây dựng tiềm lực công nghệ thông tin quốc gia và từ đó bật lên thành cường quốc trong vòng 50 năm tới. 1.1 Tổng quan về thị trường phần mềm công nghiệp Báo kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng tự động hóa ở Việt Nam giai đoạn năm 2001 - 2006 là định hướng và hoàn thiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ tự động hoá từ nay đến năm 2020. Kết quả của các hoạt động này có thể thấy rõ trong các lĩnh vực điện lực, dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng, đóng tàu, chế biến nông lâm hải sản, cơ khí chế tạo . nhiều thiết bị và hệ thống thiết bị được nâng cấp trên cơ sở đưa công nghệ tự động hoá vào theo thiết kế mới như nhà máy xi măng Thái Nguyên; các nhà máy của Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34chăn nuôi gia cầm Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt các nhà máy tự động hoá, phân hệ sinh thái công nghiệp sẽ ra đời mà trong đó các hệ sản xuất tự động hoá linh hoạt hiện nay sẽ chuyển lên mức độ tự động hoá mềm dẻo, làm việc theo chu trình khép kín, không gây ô nhiễm môi trường. Đây là hướng mà nhiều ngành công nghiệp quan trọng phải hướng tới như: khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng, nhiệt lạnh, phóng xạ, kim loại nặng . Theo thống kê ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đạt doanh số 170 triệu USD trong năm 2005, trong đó 125 triệu USD phục vụ thị trường nội địa và 45 triệu USD gia công xuất khẩu, tăng 33.3% so với năm trước. Đây là con số tăng trưởng rất ấn tượng trong bối cảnh chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu chỉ ở mức tăng trưởng 5% năm. Đây cũng là năm có mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2001 đến nay. Biểu 1:Thị trường CNTT Việt năm (1997-2005) Đơn vị: Triệu USD1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005150 180 200 220 300 340 400 515 685% 20.0 11.1 10.0 36.4 13.3 17.6 28.8 33.0Năm Thị truờng Phần mềm Thị truờng Phần Tổng (Triệu Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34dịch vụ cứng USD)2001 50 250 3002002 60 280 3402003 75 325 4002004 105 410 5152005 140 545 685 ( Trích từ Niên giám thống kê ) Qua bảng số liêu trên ta thấy, sự tăng trưởng của thị trường phần mềm trong những năm qua là tương đối cao. Đặc biệt trong những năm gần đây tốc đôi tăng trưởng là khá khả quan cụ thể: Năm 2004 tốc độ tăng trưởng là 28,8% nhưng đến năm 2005 tốc độ này đã tăng lên là 33%. Điều này phản ánh trong thời gian tới thị trường công nghệ thông tin ở Việt Nam sẽ rất, đây là dấu hiệu thuận lợi cho sự phát của ngành thông công nghệ thông tin nói chung và Công ty TNHH Hệ Thống Quy.* Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thi trường sản phẩm phần mềm: + Định hướng và chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước: Trong điều kiện như hiện nay Đảng và Nhà nước ngày càng có nhiều chính sách phục vụ cho sự phát triển công nghệ thông tin, chính vì vậy cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng lớn. Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá, công cuộc đi lên xây dựng CNXH không thể thiếu công nghệ thông tin đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. + Sự phát triển của thị trường: Trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay các nhà máy Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34sản xuất, thì việc quản lý dữ liệu, điều khiển và giám sát từ xa là yếu tố quan trọng, nhằm tiết kiệm được chi phí tối ưu, giảm nguồn nhân lực . Do vậy nhu cầu sử dụng phần mềm công nghiệp tự động hoá là rất cần thiết. Phần mềm công nghiệp Wonderware giúp cho các nhà quản lý có thể quan sát từ xa, điểu khiển hoạt động nhà máy của mình thông qua mạng Internet hay Intranet trên hệ máy tính Windows của Microsoft. Bạn có thể đưa ra những giải pháp hiện đại, tối ưu hệ thống bằng cách kết hợp phần mềm công nghiệp Wonderware với các bộ điều khiển trong ngành. Bộ phần mềm này thể hiện công nghệ mới nhất của HMI (là phần mềm tự động hoá có giao diện giữa người với máy). Do đó, có khả năng tích hợp cao, rất dễ sử dụng, giúp người sử dụng có thể quan sát từ xa mọi hoạt động của nhà máy và đưa ra những quyết định kịp thời khi nhà máy gặp sự cố. Phần mềm Wonderware có thể được chính kỹ sư và chuyên viên phần mềm Việt Nam tự lập trình và sử dụng.1.2. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của Công ty1.2.1 Mục tiêu Mọi hoạt động kinh doanh luôn bắt đầu từ những kế hoạch, nhưng mỗi kế hoạch lại bắt đầu từ những mục tiêu hay nói cách khác, mục tiêu kinh doanh là bước đầu tiên của mọi hoạt động kinh doanh. Công ty TNHH Hệ Thống Quy hay bất cứ một Công ty nào cũng vậy, mục tiêu lớn nhất là mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn có hiệu quả, đó là mục tiêu chung của Công ty và những mục tiêu nhỏ khác đều bao quanh mục tiêu này. Khi hoạt động kinh doanh được mở rộng và làm ăn có hiệu quả thì công ty sẽ có một vị thế mạnh trên thị trường. NHững mục tiêu chính công ty đặt ra là:Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34 - Phân tích phần đóng góp của mỗi mặt hàng vào tổng doanh số và lợi nhuận nhằm làm cơ sở để mở rộng hay thu hẹp, phát triển mới hay loại bỏ một loại hàng hoá nào đó. - Tăng cường hợp tác với các thành viên kênh. Sự hợp tác đó giúp dòng chảy sản phẩm được tốt hơn. Đối với công ty việc cần thiết nhất của chiến lược này chính là cần sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn của các trung gian bán lẻ của công ty. Đó chính là những khách hàng bán buôn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của họ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty. - Nâng cấp, cải tạo mạng lưới bán hàng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đang tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đầu tư vào việc nhập khẩu những mặt hàng mới. - Tăng cường trình độ của cán bộ công nhân viên. Đây là một nguyên nhân chủ quan làm hạn chế hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu chi phí bán hàng, phát huy nội lực tạo ra sức mạnh tổng thể của công ty. - Hợp tác với đối tác quảng cáo để có kế hoạch hợp lý nhất trong việc xúc tiến khuyếch trương.1.2.2 Phương hướng kinh doanh của Công ty Với những mục tiêu nêu trên, phương hướng hoạt động của Công ty: + Duy trì thị phần ổn định trên hai thị trường của công ty là Hà Nội và Hồ Chí Minh thông qua các kênh phân phối chính với việc đảm bảo các mức dịch vụ bán hàng và sau bán hàng. + Mở rộng kênh phân phối ra các thị trường lân cận như Hải Phòng, Hà Tây, Hưng Yên… thông qua việc tìm thêm các nhà đại lý.Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34 + Hon thin v nõng cao mc dch v khỏch hng, bi vỡ ngy nay do sc cnh tranh gia cỏc doanh nghip nờn cỏc doanh nghip ngy cng cú nhiu cỏc dch v h tr gia tng. c bit cụng ty li cung cp sn phm v dch v yờu cu cú k thut nờn vic nõng cao cht lng cỏc dch v h tr khỏch hng.Chơng 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động phân phối của công ty tnhh hệ thống quyChuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K341. Tổng quan vế Công ty TNHH Hệ Thống Quy1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ Thống Quy (Tên giao dịch Q SYSTEMS COMPANY LIMITED) là một công ty TNHH được thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam. Công ty được thành lập vào tháng 1 năm 1997, trụ sở chính đặt tại số 111 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và văn phòng chi nhánh đặt tại số 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với tuổi đời còn non trẻ, nhưng công ty TNHH Hệ Thống Quy đã dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.Lĩnh vực kinh doanh chính - Là nhà phân phối, cung cấp, và tích hợp hệ thống chính thức và duy nhất các sản phẩm phần mềm công nghiệp: + Sản phẩm Phần mềm Điều khiển Công nghiệp của Wonderware Corp., hàng đầu Thế giới về các phần mềm (HMI) liên kết với thiết bị điều khiển tự động để thông tin quản lý sản xuất (MMI). + Thiết bị điều khiển tự động và tích hợp hệ thống của hãng Yamatake Corp., nhà sản xuất hàng đầu tại Nhật Bản đã hơn 90 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tự động hóa điều khiển trong tòa nhà (Building Automation) và các công nghiệp sản xuất (Industrial Automation), thiết bị thông minh và tin cậy nhất. + Thiết bị Điều khiển Unitronics của Isarels. - Là nhà tư vấn giải pháp, tích hợp hệ thống và thiết bị tiên tiến tối ưu trong hệ thống tự động hoá.Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34 - Cung cấp dụng cụ đo lường điều khiển tự động trong các ngành, thiết lập hệ thống thông tin quản lý, điều khiển máy, hệ thống “trạm” lấy cơ sở dữ liệu cập nhật chính xác truyền thông.- Đào tạo các nhà tích hợp hệ thống độc lập và cung cấp các phần mềm tới khách hàng qua các nhà tích hợp hệ thống.- Lắp đặt, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì các thiết bị kĩ thuật trong lĩng vực công nghệ thông tin cho các nhà máy. Chức năng chủ yếu của Công ty - Chức năng của công ty TNHH Hệ Thống Quy là trung gian kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng cuối cùng để giải quyết mâu thuẫn từ việc sản xuất tập trung hóa cao con người tiêu dùng lại phân tán. Các hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là thoả mãn nhu cầu về các loại sản phẩm dịch vụ phần mềm công nghiệp tự động hoá mà công ty được phép kinh doanh. - Tổ chức kinh doanh các loại thiết bị kỹ thuật không thuộc danh mục hàng cấm. Tiến hành cung ứng các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho khách hàng. - Nhập khẩu thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. - Mục đích hoạt động của Công ty Hệ thống Quy là nhằm cung ứng ngày càng tốt về số lượng cũng như chất lượng các thiết bị kỹ thuật cũng như dịch vụ để có thể phụcvụ tốt cho yêu cầu về công nghệ thông tin ở trong nước và nhu cầu của người tiêu dùng.Nhiệm vụChuyên đề tốt nghiệp Lê Thị Hồng Hạnh - K34[...]... ty TNHH H Thng Quy Hin nay, Cụng ty TNHH H Thng Quy l i lý cp I phõn phi sn phm ca hóng Wonderware S lng phn mm m Cụng ty nhp t hóng Wonderware l cỏc phng thc mua thụng qua cỏc bn hp ng trc tip Phn mm Wonderware s c trc tip ti tay ngi tiờu dựng cui cựng bng cỏch liờn h qua cỏc i lý bỏn hoc trc tip qua Cụng ty TNHH H Thng Quy S 2: H thng kờnh phõn phi ca Cụng ty TNHH H Thng Quy Cụng ty TNHH H Thng Quy. .. nhng trc trc cú th phỏt sinh khi trin khai + Giỏm sỏt lp t v vn hnh th ton b h thng cng nh ca tng thit b 1.3.2.3 Qun tr ti chớnh i vi bt kỡ hot ng kinh doanh no thỡ ngun vn kinh doanh cng úng vai trũ rt quan trng, c bit hn na l cụng ty TNHH H Thng Quy li l doanh nghip chuyờn phõn phi tiờu th sn phm thỡ vn kinh doanh li cng cn thit Trong quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh cụng ty ó s dng ngun vn tng i hp lý Tỡnh... cụng ty ngy cng tng kốm theo ú l chi phớ u vo s dng cho mi nm u tng lờn *Ch tiờu t sut li nhun trờn vn T sut sinh li ca giỏ tr tng chi phớ cho ta bit s li nhun Cụng ty thu c t 1.000 ng tng chi phớ kinh doanh m Cụng ty b ra õy cng l ch tiờu tng hp phn ỏnh hiu qu c quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca n v, trỡnh tng nng sut lao ng ca Cụng ty Mc doanh li cng cao tc l hiu qu cng cao, kh nng tớch ly cng ln, li... ty TNHH H Thng Quy Khỏch hng Tt Tn sut 17 % 33.3 % lu tin 33.3 Rt tt 8 15.7 15.7 Trung bỡnh 26 51.0 51.0 Kộm 0 0 100.0 Tng 51 100.0 Cụng ty TNHH H Thng Quy ó cú 10 nm kinh nghim trong vic kinh doanh phc v cụng ngh thụng tin, kt qu iu tra t phớa cỏc khỏch hng ó tng tip xỳc v mua bỏn vi cụng ty cho thy kt qu ỏnh giỏ, ý kin phn hi t phớa khỏch hng l tng i kh quan 15.7% khỏch hng ỏnh giỏ Cụng ty H Thng Quy. .. v quy mụ cng nh doanh s Nguyờn nhõn ch yu dn ti s thnh cụng ca cụng ty ú l cụng ty ó cú tm nhỡn ỳng n khi khi tr thnh nh phõn phi c quyn sn phm phn mm cụng nghip, cú s lónh o ỳng n sỏng to ca ban lónh o, cú s hot ng tng i hiu qu ca h thng kờnh phõn phi 4.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn ca hin trng ú * Nhng hn ch Mc dự ó t c nhng thnh cụng rt ỏng khõm phc, nhng trong hot ng phõn phi Cụng ty TNHH H Thng Quy. .. thiu nhng mi quan h Ngay sau ú, Cụng ty ó nhn ra c tm quan trng ca th trng, m rng quy mụ kinh doanh Cụng ty tin hnh kinh doanh theo quan im hng v khỏch hng, coi khỏch hng l tõm im, l yu t quan trnghng u quyt nh ti s thnh bica cụng ty trong kinh doanh 2.3.1 Th trng ch yu ca cụng ty: Th trng ch yu ca cụng ty TNHH H Thng Quy ú l hai th trng ln H Ni v thnh ph H Chớ Minh Cú th thy rng vic la chn th trng... khớch ngi lao ng nh khen thng cho ngi tiờu th c nhiu hnh hoỏ nht trong thỏng, cỏc ch bo him phỳc li theo ỳng quy nh 1.3.2.2 Qun tr tiờu th Cú th núi i vi cụng ty TNHH H Thng Quy qun tri hot ng tiờu th l quan trng nht, bi vỡ cụng ty kinh doanh ch yu trong lnh vc cung cp sn phm, l nh phõn phi c quyn min bc.Trong 10 nm qua cụng ty ó dt c mt s thnh tu nht nh: - Th nht, cụng ty ó m rng c th trng tiờu th... 50,82% õy l mc gim rt ln, nhng hon ton phự hp vi ngnh kinh doanh y cnh tranh v bin ng ca cụng ty + Nm 2005, ngc li vi s gim mnh ca li nhun nm 2004 li nhun ó tng lờn ti trờn 100% hay tng mc tuyt i l 66.678.567 ng Túm li mc dự cú s bin ng trong kt qu kinh doanh nm (2003 2005) hot ng kinh doanh ca cụng ty TNHH H Thng Quy ó n nh v ngy cng phỏt trin 1.3.2 Cỏc lnh vc qun tr 1.3.2.1 Qun tr nhõn lc Trong... trong s phỏt trin bn vng ca doanh nghip i vi cụng ty H Thng Quy cht lng trong cung cp sn phm v dch v úng vai trũ Chuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K34 quan trng vỡ c im sn phm ca cụng ty l sn phm cú giỏ tr cao, cụng ngh hin i ũi hi vic bo m chõt lng l rt cn thit Thờm vo ú l s cnh tranh ca cỏc doanh nghip cựng ngnh rt gay gt, vỡ vy doanh nghip cng phi nõng hiu qu hot ng cht lng Hin ti, cht lng sn phm v... hỡnh bn cht l dch v i lý c quyn Cỏc cụng ty thng mi chn i lý c quyn theo mt s nh chun xỏc nh m bo cho khỏch hng tin tng khi mua bỏn hng ú + Tớnh vụ nh hỡnh: cỏc khỏch hng khụng th s, nm, ngi hoc s dng th sn phm dch v trc khi mua Nhng ý kin quan im ca ngi khỏc v dch v cú th c thu thp, nhng cỏc yu t th nghim thỡ khụng Cú nhiu tớnh vụ nh hỡnh trong cỏc thng hiu, ú cng l khớa cnh phi chun mc ca th trng . hiệu quả hoạt động phân phối của công ty tnhh hệ thống quyChuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K341. Tổng quan vế Công ty TNHH Hệ Thống Quy1 .1 Quá trình hình. các sản phẩm phần mềm công nghiệp: + Sản phẩm Phần mềm Điều khiển Công nghiệp của Wonderware Corp., hàng đầu Thế giới về các phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy, Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy, Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy, Tổng quan về thị trường phần mềm công nghiệp, Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của Công ty, Cơ cấu và tổ chức nhân sự của Công ty, Tình hình sản xuất kinh doanh chung của Cơng ty, 1: Dự báo thị trường sản phẩm phần mềm và phương hướng 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ phần - mềm InTouch: cung cấp cho người sử dụng công cụ tạo - mềm InSQL Server: là phần mềm thu thập và quản lý dữ, Khái quát về kênh phân phối của Công ty và hoạt động của chúng, Hồn thiện quy trình nghiên cứu thị trường

Từ khóa liên quan