Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ

12 485 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 01:11

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i TiÕt 116 (Thanh H¶i) Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) I.Tỡm hi u chung 1/Tỏc gi -Tờn khai sinh l Phm Bỏ Ngoón(1930-1980) quờ Phong in-Tha Thiờn-Hu -Th ụng nh nh, chõn thnh gin d, tỡnh cm gn bú vi quờ hng t nc 2/Vn b n: -Sỏng tỏc thỏng 11-1980 in trong tp Th VN 1945-1985 Các tác phẩm chính : Những đồng chí trung kiên (1962) Huế mùa xuân -2 tập (1970- 1975) Mưa xuân đất này (1982) Dấu võng Trường Sơn (1982) Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) I.Tỡm hi u chung 1/Tỏc gi -Tờn khai sinh l Phm Bỏ Ngoón(1930-1980) quờ Phong in-Tha Thiờn- Hu -Th ụng nh nh, chõn thnh gin d, tỡnh cm gn bú vi quờ hng t nc 2/Vn b n: -Sỏng tỏc thỏng 11-1980 in trong tp Th VN 1945-1985 Mọc giữa dòng sông xanh Ta làm con chim hót Một bông hoa tím biêc Ta làm một nhành hoa Ơi con chim chiền chiện Ta nhập vào hoà ca Hót chi mà vang trời Một nốt trầm xao xuyến. Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng Mt mựa xuõn nho nh Lng l dõng cho i Mùa xuân người cầm súng Dự l tui hai mi Lộc giắt đầy trên lưng Dự l khi túc bc Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Mựa xuõn ta xin hỏt Tất cả như hối hả Cõu Nam ai, Nam bỡnh Tất cả như xôn xao Nc non ngn dm mỡnh Nc non ngn dm tỡnh Đất nước bốn ngàn năm Nhp phỏch tin t Hu Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước 11-1980 - Th th: 5 ch - PTB: BC+MT - B cc: 3 phn Mùa xuân của thiên nhiên Mùa xuân của lòng người Mùa xuân của đất nước Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) I.Tỡm hi u chung 1/Tỏc gi 2/Vn b n: II. c-hi u vn b n 1/ Mựa xuõn c a thiờn nhiờn -Mt bc tranh xuõn tuyt p, vui ti rn rng mang c trng x Hu -Tỏc gi nh say sa ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biêc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng o trt t cỳ phỏp n d Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) I.Tỡm hi u chung 1/Tỏc gi 2/Vn b n: II. c-hi u vn b n 1/ Mựa xuõn c a thiờn nhiờn -Mt bc tranh xuõn tuyt p, vui ti rn rng mang c trng x Hu -NT n d sỏng to->Tỏc gi nh say sa ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Mựa xuõn c a t n c -t nc ti p trn y sc xuõn vi nhp iu lao ng chin u khn trng -t nc mnh m trng tn luụn hng v tng lai rng r Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao. Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước K/c song hnh, so sỏnh,ip ng So sỏnh Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) I.Tỡm hi u chung 1/Tỏc gi 2/Vn b n: II. c-hi u vn b n 1/ Mựa xuõn c a thiờn nhiờn -Mt bc tranh xuõn tuyt p, vui ti rn rng mang c trng x Hu -NT n d sỏng to->Tỏc gi nh say sa ngõy ngt trc v p ca thiờn nhiờn 2/ Mựa xuõn c a t n c -K/c song hnh, so sỏnh, ip ng->Bc tranh ti p trn y sc xuõn vi nhp iu lao ng chin u khn trng -t nc mnh m trng tn luụn hng v tng lai rng r 3/ Mựa xuõn c a lũng ng i -c nguyn chõn thnh gin d khiờm nhng th hin l sng p: Sng cng hin cú ớch cho i Ta làm con chim hót Ta làm một nhành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc BP ip ng, NT n d sỏng to Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i TiÕt 116. Mïa xu©n nho nhá (Thanh H¶i) I.Tìm hi u chungể 1/Tác giả 2/Văn b n:ả II. Đ c-hi u văn b nọ ể ả 1/ Mùa xuân c a thiên nhiênủ -Một bức tranh xuân tuyệt đẹp, vui tươi rộn ràng mang đặc trưng xứ Huế -NT ẩn dụ sáng tạo->Tác giả như say sưa ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên 2/ Mùa xuân c a đ t n củ ấ ướ -K/c song hành, so sánh, điệp ngữ- >Bức tranh tươi đẹp tràn đầy sức xuân với nhịp điệu lao động chiến đấu khẩn trương -Đất nước mạnh mẽ trường tồn luôn hướng về tương lai rạng rỡ 3/ Mùa xuân c a lòng ng iủ ườ -NT điệp ngữ, ẩn dụ sáng tạo->Ước nguyện chân thành giản dị khiêm nhường thể hiện lẽ sống đẹp: Sống cống hiến có ích cho đời III. T ng k t:ổ ế Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i TiÕt 116. Mïa xu©n nho nhá (Thanh H¶i) I.Tìm hi u chungể 1/Tác giả 2/Văn b n:ả II. Đ c-hi u văn b nọ ể ả 1/ Mùa xuân c a thiên nhiênủ -Một bức tranh xuân tuyệt đẹp, vui tươi rộn ràng mang đặc trưng xứ Huế -NT ẩn dụ sáng tạo->Tác giả như say sưa ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên 2/ Mùa xuân c a đ t n củ ấ ướ -K/c song hành, so sánh, điệp ngữ- >Bức tranh tươi đẹp tràn đầy sức xuân với nhịp điệu lao động chiến đấu khẩn trương -Đất nước mạnh mẽ trường tồn luôn hướng về tương lai rạng rỡ 3/ Mùa xuân c a lòng ng iủ ườ -NT điệp ngữ, ẩn dụ sáng tạo->Ước nguyện chân thành giản dị khiêm nhường thể hiện lẽ sống đẹp: Sống cống hiến có ích cho đời III. T ng k t:ổ ế * Ghi nhớ SGK Ghi nhớ Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” với tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một “mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc Bài thơ theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp giản dị, gợi cảm, những so sánh, ẩn dụ sáng tạo [...]...Hướng dẫn học ở nhà - Học thuộc lòng bài thơ -Viết một đoạn văn bình một khổ thơ trong bài mà em yêu thích - Soạn bài “Viếng lăng Bác” Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ Duy Thanh- V¨n ChÊn- Yªn B¸i . phn Mùa xuân của thiên nhiên Mùa xuân của lòng người Mùa xuân của đất nước Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ. của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc Bài thơ theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong sáng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ, Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ, Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ

Từ khóa liên quan