Phân lập, xác định đặc tính sinh học của e coli,salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh lào cai và biện pháp phòng trừ

87 943 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 11:07

luận văn Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học nông nghiệp hà nội ---------------------- TRầN văn cờng Phân lập, xác định đăc tính sinh học của E. coli, Salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh Lào Cai và đề xuất biện pháp phòng trị Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.Ts. cù hữu phú Hà nội - 2009 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip i Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và cha đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đ đợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Trần Văn Cờng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip ii Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Thú y và Viện Sau Đại học Trờng Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, các thầy cô giáo đ giảng dạy tôi trong suốt quá trình học và thực tập. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS. Cù Hữu Phú, TS. Nguyễn Hữu Nam đ tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Lnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, gia đình, anh em, bạn bè đồng nghiệp đ tạo điều kiện và động viên giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chơng trình học tập này. Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2009 Tác giả luận văn Trần Văn Cờng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip iii Mục lục Lời cam đoan 79 Lời cảm ơn 79 Mục lục 79 Danh mục các chữ viết tắt 79 Danh mục các bảng 79 Danh mục các hình 79 1. Mở đầu 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 2. Tổng quan tài liệu 4 2.1. Khái niệm về hội chứng tiêu chảy 4 2.2. Một số nguyên nhân gây tiêu chảy ở lợn 4 2.3. Một số nghiên cứu về vi khuẩn E. coli gây bệnh đờng tiêu hoá 8 2.4. Một số nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella gây bệnh đờng tiêu hoá 19 2.5. Tình hình dịch bệnh ở đàn lợn nuôi trên địa bàn của tỉnh Lo Cai 24 3. Đối tợng, nguyên liệu, nội dung và phơng pháp nghiên cứu 26 3.1. Đối tợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 26 3.2. Nội dung nghiên cứu 26 3.2.1. Nghiên cứu xác định vai trò của vi khuẩn E. coli và Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa 26 3.2.2. Thử nghiệm phác đồ điều trị tiêu chảy cho lợn con sau cai sữa 27 3.3. Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu 27 3.3.1. Mẫu bệnh phẩm 27 3.3.2. Các loại môi trờng, hoá chất 27 3.3.3. Động vật thí nghiệm 27 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip iv 3.4. Phơng pháp nghiên cứu 27 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 38 4.1. Nghiên cứu xác định vai trò của vi khuẩn E. coli và Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa 38 4.1.1. Kết quả phân lập vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm và phân của lợn mắc hội chứng tiêu chảy 38 4.1.2. Kết quả xác định số lợng vi khuẩn E. coli và Salmonella sp. có trong phân của lợn tiêu chảy và lợn bình thờng 43 4.1.3. Kết quả giám định đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn phân lập đợc 45 4.1.4. Kết quả xác định serotyp của các chủng vi khuẩn phân lập đợc 48 4.1.5. Kết quả xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đợc 52 4.1.6. Kết quả kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn E. coli và Salmonella sp. phân lập đợc trên động vật thí nghiệm 55 4.1.7. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli và Salmonella phân lập đợc 58 4.2. Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị tiêu chảy cho lợn 64 5. Kết luận và đề nghị 67 5.1. Kết luận 67 5.2. Đề nghị 68 Tài liệu tham khảo 69 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………v DANH môc c¸c ch÷ viÕt t¾t AEEC Adherence Enteropathogenic E. coli BEt Ethidium bromide BHI Brain Heart Infusion C. perfringens Clostridium perfringens DNA Deoxyribo Nucleic Acid DPF Delayed Permeability Factor E. coli Escherichia coli EMB Eosin Methylen-Bleu EPEC Enteropathogenic E. coli ETEC Enterotoxigenic Escherichia coli F Fimbriae LPS Lipopolysaccharid LT Heat-labile toxin M Mucous NCCLS National Committee for Clinical Laboratory Standards OMP Outer membrane protein PCR Polymerase Chain Reaction R Rough RPF Rapid Permeability Factor S Smooth SS Salmonella – Shigella ST Heat-stable toxin TAE Tris - Acetic - EDTA TGE Transmissible Gastro Enteritis (Bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm) VTEC Verotoxigenic Escherichia coli VT2e Verotoxin 2e Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip vi Danh mục các bảng STT Tên bảng Trang 4.1. Kết quả phân lập vi khuẩn từ bệnh phẩm và phân lợn tiêu chảy 39 4.2. Kết quả xác định số lợng vi khuẩn E. coli và Salmonella sp. có trong 1g phân của lợn tiêu chảy và lợn bình thờng 43 4.3. Kết quả giám định đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn E. coli và Salmonella sp. phân lập đợc 46 4.4. Kết quả xác định serotyp kháng nguyên O của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đợc 48 4.5. Kết quả xác định serotyp của các chủng vi khuẩn Salmonella sp. phân lập đợc 52 4.6. Tỷ lệ các chủng vi khuẩn E. coli mang các gen quy định sinh tổng hợp các yếu tố gây bệnh( n=69) 54 4.7 Kết quả kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn E. coli trên chuột bạch 56 4.8. Kết quả kiểm tra độc lực của một số chủng vi khuẩn Salmonella sp. trên chuột bạch 57 4.9 a. Kết quả xác định tính mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đợc 59 4.9 b. Kết quả xác định tính mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập đợc 61 4.10. Kết quả điều trị thực nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa 66 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip vii Danh mục các hình STT Tên hình Trang 3.1. Quy trình phân lập vi khuẩn đờng ruột 29 4.1. Đàn lợn sau cai sữa bị tiêu chảy 41 4.2. Mổ khám kiểm tra bệnh tích lợn sau cai sũa bị tiêu chảy 41 4.3. Lợn con bị mắc bệnh tiêu chảy do E. coli gây ra 42 4.4. Mổ khám lấy bệnh phẩm lợn con mắc bệnh tiêu chảy 42 4.5. Hình tthái vi khuẩn E. coli dới kính hiển vi (x 1000 lần) 47 4.6. Kết quả thử phản ứng sinh Indol 47 4.7. Kết quả xác định serotyp kháng nguyên O của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đợc 50 4.8. Tỷ lệ các chủng vi khuẩn E. coli mang các gen quy định sinh tổng hợp các yếu tố gây bệnh 55 4.9. Kết quả xác định tính mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli phân lập đợc 60 4.10. Kết quả xác định tính mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập đợc 62 4.11. Kết quả thử kháng sinh đồ với vi khuẩn phân lập 63 4.12. Kết quả điều trị thực nghiệm 65 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip 1 1. Mở đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế phát triển, cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, mức sống của ngời dân đợc nâng cao, vai trò của ngành chăn nuôi trở lên quan trọng, nhiệm vụ của công tác chăn nuôi thú y càng nặng nề hơn; bên cạnh việc tăng nhanh về số lợng, phải hết sức chú trọng việc nâng cao chất lợng đàn gia súc, gia cầm. Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển chăn nuôi của Việt Nam đến năm 2010 cần đạt: đàn lợn 32,8 triệu con, sản lợng thịt lợn 3,2 triệu tấn; đàn bò thịt 7,1 triệu con, sản lợng thịt bò 210 ngàn tấn; đàn bò sữa 200 ngàn con, sản lợng sữa 350 ngàn tấn; đàn gia cầm 283 triệu con, sản lợng thịt 1.427 ngàn tấn và 7,95 tỷ quả trứng gà, vịt (Cục chăn nuôi, 2006 ). Để đạt đợc những mục tiêu có tính chiến lợc đó, đơng nhiên phải đầu t cho công tác giống, quan tâm đến vấn đề thức ăn, các chơng trình quản lý; đồng thời cũng phải chú trọng hơn nữa công tác thú y, tăng cờng áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán làm cơ sở cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở vật nuôi có hiệu quả. Hội chứng tiêu chảy với đặc điểm dịch tễ hết sức phức tạp đang gây nên những thiệt hại to lớn, làm giảm năng suất, chất lợng đàn vật nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Bệnh tiêu chảy xảy ra ở các giống lợn và mọi lứa tuổi: lợn nái sinh sản, lợn con theo mẹ, lợn sau cai sữa. Bệnh thờng xuất hiện khi thời tiết thay đổi đột ngột, thức ăn kém phẩm chất, vệ sinh chăm sóc không đảm bảo Hội chứng tiêu chảy ở lợn thờng xảy ra quanh năm, nhng nhiều nhất vào những tháng có khí hậu ẩm ớt, thay đổi đột ngột sau những đợt ma bo. Trên thế giới và cả Việt Nam đ có một số công trình nghiên cứu về bệnh tiêu chảy ở lợn, vi khuẩn E. coli, Salmonella và một số bệnh của chúng gây ra cho vật Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip 2 nuôi; nhng cho đến nay, ở Lào Cai cha có nghiên cứu nào về hội chứng tiêu chảy ở lợn và về vi khuẩn E. coli và Salmonella trên lợn sau cai sữa bị tiêu chảy. Nhiều kết quả của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nớc đ kết luận E. coli và Salmonella là căn bệnh chung của nhiều loại vật nuôigây bệnh cho cả con ngời. Nhất là hiện nay, khi nớc ta gia nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong đó có lợn và thịt lợn sạch bệnh là một yêu cầu cấp thiết. Việc nghiên cứu vi khuẩn E. coli và Salmonella, tỷ lệ nhiễm, vai trò gây bệnh của chúng, đối với lợn từ sau cai sữa ở Lào Cai là việc làm cần thiết, để từ đó có cơ sở xây dựng biện pháp phòng, chống bệnh đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, có sức cạnh tranh cao trên thị trờng. Sau nhiều năm công tác ở Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai và qua thực tế theo dõi tình hình dịch bệnh ở đàn lợn cùng với Chi cục Thú y Lào Cai, chúng tôi nhận thấy hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa xảy ra khá phổ biến, gây nhiều thiệt hại cho ngời chăn nuôi. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất, chúng tôi đ tiến hành đề tài: "Phân lập, xác định đăc tính sinh học của E. coli, Salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh Lào Cai và đề xuất biện pháp phòng trị". 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Phân lập và giám định vi khuẩn E. coli và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm và phân của lợn con tiêu chảy - Xác định đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn phân lập đợc - Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli và Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn. - Xây dựng và đề xuất phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy ở lợn sau cai sữa đạt hiệu quả. [...]... tố gây bệnh của E coli bao gồm khả năng kháng khuẩn, yếu tố bám dính, khả năng xâm nhập, yếu tố gây dung huyết v khả năng sản xuất độc tố Các chủng vi khuẩn E coli không có các yếu tố trên thì không có khả năng gây bệnh Dựa v o các yếu tố gây bệnh nói trên, ngời ta đ phân loại vi khuẩn E coli th nh các loại sau: Enterotoxigenic E coli (ETEC), Enteropathogenic E coli (EPEC), Adherence Enteropathogenic... lứa tuổi lợn khác nhau Đối với lợn sau cai sữa hoặc giai đoạn đầu nuôi thịt thì tỷ lệ mắc tiêu chảy do Salmonella cao hơn; giai đoạn từ lúc sơ sinh đến sau khi cai sữa thờng do E coli; lứa tuổi 6 - 12 tuần thì thờng do xoắn khuẩn Treponema hyodysenterriae; còn vi khuẩn yếm khí C.perfringens thờng gây bệnh nặng cho lợn con theo mẹ trong khoảng 1 tuần tuổi đến cai sữa * Tiêu chảy do virus Tr ng i h c Nụng... coli (EPEC), Adherence Enteropathogenic E coli (AEEC) v Verotoxingenic E coli (VTEC) (Lê Văn Tạo, 1997a [46]) Trong đó, các chủng vi khuẩn thuộc nhóm ETEC v VTEC thờng gây bệnh tiêu chảy cho lợn con sơ sinh v lợn sau cai sữa (Fairbrother.J.M, 1992 [70]) * Yếu tố kháng khuẩn Nhiều chủng vi khuẩn E coli có khả năng sản sinh ra chất kháng khuẩn có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt các loại vi khuẩn khác, gọi... trờng Endo: khuẩn lạc có m u v ng + Môi trờng thạch EMB: khuẩn lạc có m u đỏ - Đặc tính sinh hoá: + Chuyển hoá đờng: Phần lớn các lo i Salmonella lên men có sinh hơi glucose, mannit, mantose, galactose, levulo, mantol Tất cả các lo i Salmonella không lên men lactose + Các phản ứng sinh hoá khác: Indol: H2S: + Enzym khử cacboxyn: 96% Salmonella tiết ra enzym khử cacboxyn đối với Lysine, Ornithine, Arginine... phát hiện có 2 serotype l : S choleraesuis v S typhimurium Trong 2 chủng vi khuẩn Salmonella thờng xuyên gây bệnh tiêu chảy cho lợn, S choleraesuis đợc phát hiện trên 95%, S typhimurium khoảng 4% v dới 1% thuộc về những serotype khác (Schwartz.K.J, 1992) [87] Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Nội v cs (1989a) [30], có tới 82,8% đến 100% số lợn tiêu chảy phân lập đợc vi khuẩn Salmonella gây bệnh Kết quả... chứng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa - Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm v phân lợn tiêu chảy - Xác định số lợng vi khuẩn E coli v Salmonella trong phân lợn tiêu chảy v lợn bình thờng - Giám định đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn E coli v Salmonella phân lập đợc - Xác định serotyp của các chủng vi khuẩn E coli v Salmonella phân lập đợc - Xác định các yếu tố gây bệnh... virus gây nên (dẫn theo Lê Văn Tạo, 1997b) [47] Theo Tổ chức Y tế thế giới (W.H.O), đến nay, các nh khoa học đ xác định đợc hơn 2200 serotype Salmonella khác nhau, trong đó chỉ khoảng 5% serotype có khả năng gây bệnh, số còn lại l vi khuẩn tự dỡng hoặc hoại sinh Vi khuẩn Salmonella thờng đợc đặt tên theo nơi phân lập đợc nh: S newsport, S dublin, hoặc theo triệu chứng, bệnh tích gây nên: S enteritidis,... đen Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n vn th c s khoa h c Nụng nghi p 11 + Trong môi trờng SS: Khuẩn lạc có m u đỏ - Đặc tính sinh hoá + Phản ứng lên men đờng: Vi khuẩn E coli lên men sinh hơi các loại đờng Lactose, Fructose, Glucose, Levulose, Galactose, Xylose, Manitol; lên men không chắc chắn các loại đờng Duncitol, Saccarose v Salixin Hầu hết các chủng vi khuẩn E coli đều lên men đờng Lactose... 13 E coli thuộc nhóm ETEC, gây bệnh tiêu chảy ở lợn trớc v sau cai sữa (Nagy v cs, 1999 [81]) - F5 (K99): F5 trớc kia đợc cho l kháng nguyên bám dính của E coli chỉ gây bệnh ở bê, nghé v cừu Tuy nhiên, hiện nay chúng cũng đợc tìm thấy với tỷ lệ thấp ở các chủng ETEC phân lập từ lợn tiêu chảy (Links v cs, 1985) [78] Sự sản sinh F5 phụ thuộc v o nhiều yếu tố của vi khuẩn nh: Tốc độ sinh trởng, pha sinh. .. o cơ thể vật chủ, sản sinh độc tố v có khă năng xâm nhập v o lớp tế b o biểu mô của nhung mao ruột để nhân lên Yếu tố bám dính của Salmonella l fimbriae thuộc serotyp I (Cholerae Factor Adherence CFA/I) Độc tố đờng ruột của Salmonella gồm 2 th nh phần cơ bản l : độc tố thẩm xuất nhanh (RPFRapid Permeability Factor - Độc tố chịu nhiệt) v độc tố thẩm xuất chậm (DPF Delayed Permeability Factor - Độc . Acid DPF Delayed Permeability Factor E. coli Escherichia coli EMB Eosin Methylen-Bleu EPEC Enteropathogenic E. coli ETEC Enterotoxigenic Escherichia coli. t¾t AEEC Adherence Enteropathogenic E. coli BEt Ethidium bromide BHI Brain Heart Infusion C. perfringens Clostridium perfringens DNA Deoxyribo Nucleic Acid
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập, xác định đặc tính sinh học của e coli,salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh lào cai và biện pháp phòng trừ , Phân lập, xác định đặc tính sinh học của e coli,salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh lào cai và biện pháp phòng trừ , Phân lập, xác định đặc tính sinh học của e coli,salmonella gây tiêu chảy cho lợn sau cai sữa nuôi tại tỉnh lào cai và biện pháp phòng trừ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn