Tài liệu BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2011

11 357 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 17:11

Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN ***** THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011 STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 8 9 I Điều kiện tuyển sinh Hoàn thành chương trình tiểu học Xếp loại hai mặt giáo dục ở lớp 6 từ trung bình trở lên Xếp loại hai mặt giáo dục ở lớp 7 từ trung bình trở lên Xếp loại hai mặt giáo dục ở lớp 8 từ trung bình trở lên II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ Theo khung PPCT của Bộ GD&ĐT 08-09 Theo khung PPCT của Bộ GD&ĐT 08- 09 Theo khung PPCT của Bộ GD&ĐT 08- 09 Theo khung PPCT của Bộ GD&ĐT 08- 09 III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh -Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường và xã hội -Có thái độ học tập đúng đắn, cầu tiến, chăm chỉ. IV Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học .) -Trang bị đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng thư viện, phòng đọc sách, phòng thiết bị. Thiết bị dạy và học, sách giáo khoa, sách tham khảo, điện, nước uống, nước sinh hoạt., V Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục -Tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể dục thể thao, tham gia các phong trào thi đua theo chủ điểm, tổ chức các hội thi : làm lồng đèn trung thu, thi chuyên hiệu đội, cắm trại, tổ chức cho học sinh giỏi đi tham quan. VI Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục -Đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay của Ngành giáo dục. -Vận động tốt các phương pháp quản lý cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học. Tích cực học tập để nâng cao tay nghề. VII Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được * Lên lớp thẳng: 75 % - Học sinh giỏi – khá : 35 % - Học sinh trung bình : 40 % - Học sinh giỏi cấp Huyện trở lên : 0.5% * Hạnh kiểm tốt – khá : 75% * Hạnh kiểm trung bình : 21.8% * 100 % học sinh rèn luyện sức khỏe tốt. VIII Khả năng học tập tiếp tục của học sinh Lên lớp 7 Lên lớp 8 Lên lớp 9 Lên lớp 10 (hệchính quy hoặc hệ bổ túc) Đức Tín, ngày 28 tháng 10 năm 2010 HIỆU TRƯỞNG Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2009-2010 STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp Lớp 6 Lớp7 Lớp8 Lớp9 I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 677 148 187 173 169 1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 299 44,2% 76 51,4% 56 29,9% 82 47,4% 85 50,3% 2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 262 38,7% 49 33,1% 83 44,4% 71 41% 59 34,9% 3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 115 17% 23 15,5% 47 25,1% 20 11,6% 25 14,8% 4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 1 0,1% 1 0,5% II Số học sinh chia theo học lực 677 148 187 173 169 1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 104 15,4% 19 12,8% 23 12,3% 27 15,6% 35 20,7% 2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 194 28,7% 33 22,3% 55 29,4% 57 32,9% 49 29% 3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 307 45,3% 53 35,8% 88 47,1% 83 48% 83 49,1% 4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 68 10% 39 26,4% 21 11,2% 6 3,5% 2 1,2% 5 Kém (tỷ lệ so với tổng số) 4 0,6% 4 2,7% III Tổng hợp kết quả cuối năm 1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 494/508 97,2% 137 27% 184 36,2% 173 34,1% a Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 103/677 15,2% 19/677 2,8% 22/677 3,2% 27/677 4% 35/677 5,2% b Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) 192/677 28,4% 33/677 4,9% 55/677 8,1% 55/677 8,1% 49/677 7,2% 2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 65/508 12,8% 39 7,7% 20 3,9% 6 1,2% 3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 14/508 2,8% 11 2,2% 3 0,6% 4 Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) 2/12 0,3/1,8 3 0,4 4 0,6 2/3 0,3/0,4 3 0,4 5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) 26 10 6 5 5 IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi 1 Cấp tỉnh/thành phố 4/169 2 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp 169 VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp 167 167 1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 35 20,96% 2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 49 29,34% 3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 83 49,7% VII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) VIII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) IX Số học sinh nam/số học sinh nữ 342/335 84/64 92/95 81/92 85/84 X Số học sinh dân tộc thiểu số 59/33 22/10 15/11 9/5 13/7 Đức Tín, ngày 28 tháng10 năm2010 HIỆU TRƯỞNG Biểu mẫu 10 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011 STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòng học 12 Số m 2 /học sinh II Loại phòng học - 1 Phòng học kiên cố 12 1.2 2 Phòng học bán kiên cố - 3 Phòng học tạm - 4 Phòng học nhờ - 5 Số phòng học bộ môn 3 0,3 6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) - 7 Bình quân lớp/phòng học 2/1 - 8 Bình quân học sinh/lớp 35/1 - III Số điểm trường 1 - IV Tổng số diện tích đất (m 2 ) 15.000 21,3 V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m 2 ) 12.000 17,0 VI Tổng diện tích các phòng 1728 2,5 1 Diện tích phòng học (m 2 ) 896 1,2 2 Diện tích phòng học bộ môn (m 2 ) 192 0,3 3 Diện tích phòng chuẩn bị (m 2 ) 0 3 Diện tích thư viện (m 2 ) 64 4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m 2 ) 0 5 Diện tích phòng khác (….)(m 2 ) 576 VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) 102 Số bộ/lớp 1 Khối lớp 6 22 4 2 Khối lớp 7 35 7 3 Khối lớp 8 22 4 4 Khối lớp 9 23 4 5 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 0 Số học sinh/bộ IX Tổng số thiết bị đang sử dụng 6 Số thiết bị/lớp 1 Ti vi 1 2 Cát xét 3 3 Đầu Video/đầu đĩa 2 4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 2 2/19 5 Thiết bị khác… 0 ……… Nội dung Số lượng (m 2 ) X Nhà bếp 16 XI Nhà ăn 16 Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m 2 ) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 0 0 0 XIII Khu nội trú 0 0 0 XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m 2 /học sinh Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2 1/1 0.14 2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* (*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu) Nội dung Có Không XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x XVII Kết nối internet (ADSL) x XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x XIX Tường rào xây x Đức Tín ngày 28 tháng10năm2010 HIỆU TRƯỞNG Biểu mẫu 11 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011 STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH CĐ TCCN Dưới TCCN Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 48 43 4 16 27 4 1 I Giáo viên 39 38 1 15 24 Trong đó số giáo viên dạy môn: 1 Toán 6 6 2 4 2 Lý 3 3 2 1 3 Hóa 2 2 2 0 4 Sinh 2 2 2 5 Công nghệ 1 1 1 6 Văn 6 6 3 3 7 Sử 2 2 2 8 Địa 2 2 2 9 Tiếng Anh 5 5 3 2 Công dân 2 2 10 Nhạc 2 2 1 1 11 Họa 2 1 1 12 Thể dục 4 4 4 II Cán bộ quản lý 1 Hiệu trưởng 1 1 1 2 Phó hiệu trưởng 1 1 1 III Nhân viên 1 Nhân viên văn thư 1 1 1 2 Nhân viên kế toán 1 1 1 3 Thủ quĩ 4 Nhân viên y tế 1 1 1 5 Nhân viên thư viện 1 1 1 6 Nhân viên khác 4 1 3 2 1 1 Đức Tín, ngày 28 tháng10 năm2010 HIỆU TRƯỞNG Đơn vị:: Trường tiểu học Đức chính 2 Biểu số 2 Chương:3.022 THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2009 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú A Dự toán thu I Tổng số thu 1 Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) 4 Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) II Số thu nộp NSNN 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) III Số được để lại chi theo chế độ 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Thu viện trợ 4 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) B Dự toán chi ngân sách nhà nước I Loại…, khoản… 1 Chi thanh toán cá nhân 780.000.000 ( Có trợ cấp tết) 2 Chi thanh thanh toán dịch vụ công cộng 2.000.0000 3 Chi mua vật tự văn phòng 13.500.0000 4 Chi thông tin liên lạc 3.000.000 5 Chi công tác phí 7.000.000 6 Chi nghiệp vụ chuyên môn 8.000.000 7 Chi khác 5.500.000 8 Chi mua sắm TSCD( 3.000.000 II Loại…, khoản… C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 0 1 Chi thanh toán cá nhân 2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 3 Chi mua sắm, sửa chữa 4 Chi khác Ngày …….tháng… . năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Đơn vị:: Trường tiểu học Đức chính 2 Biểu số 3 Chương: 3.022 THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM : 2009 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt A Quyết toán thu I Tổng số thu 1 Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) 4 Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) II Số thu nộp NSNN 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) III Số được để lại chi theo chế độ 1 Phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) 2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) 3 Thu viện trợ 4 Hoạt động sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 819.545.719 819.545.719 I Loại 14 khoản 02 - Mục:6000 471.148.035 36,471.148 Tiểu mục: 6001 449.887.934 Tiểu mục:6002 21.260.101 - Mục:6050 11.776.000 11.776.000 Tiểu mục:6051 - Mục:6100 188.472.347 188.472.347 Tiểu mục: 6101 10.304.000 Tiểu mục:6102 13.724.000 Tiểu mục: 6106 5.675.797 Tiểu mục:6112 153.118.300 Tiểu mục: 6113 2.944.000 Tiểu mục:6117 2.706.250 - Mục:6200 1,300,000 1,300,000 Tiểu mục: 6201 - Mục:6250 5.383.500 5.383.500 Tiểu mục: 6257 667.500 Tiểu mục: 6257 4.000.000 - Mục: 6300 98.571.914 98.571.914 Tiểu mục: 6301 73.446.754 Tiểu mục: 6302 10.196.612 Tiểu mục: 6303 10.188.020 Tiểu mục: 6304 4.740.528 - Mục:6400 1.080,000 1.080,000 Tiểu mục: 6449 1.080.000 - Mục:6500 1.889.700 1.889.700 Tiểu mục: 6501 1.889.700 - Mục:6550 13.076.000 13.076.000 Tiểu mục: 6551 3.317.000 Tiểu mục:6552 9.315.000 Tiểu mục: 6599 444.000 - Mục:6600 2,398,900 2,398,900 Tiểu mục: 6601 655.656 Tiểu mục:6612 1.672.000 Tiểu mục: 6615 219.400 Tiểu mục: 6617 64.167 - Mục:6700 6.248.000 6.248.000 Tiểu mục: 6701 1.008.000 Tiểu mục:6702 480.000 Tiểu mục: 6703 640.000 Tiểu mục:6704 4.120.000 Tiểu mục: 99 - Mục:7000 7,344,100 7,344,100 Tiểu mục: 7001 754.000 Tiểu mục:7003 1.749.500 Tiểu mục: 7006 1.047.000 Tiểu mục: 7049 4.292.500 - Mục:7750 4,497,500 4,497,500 Tiểu mục: 7758 550.000 Tiểu mục:7761 359.000 Tiểu mục:7799 4.587.000 - Mục:9050 2.800.000 2.800.000 Tiểu mục: 9062 2.800.000 II Loại…, khoản… C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 0 0 - Mục: Tiểu mục Tiểu mục Ngày…… tháng … . năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Đơn vị:: Trường tiểu học Đức chính 2 Biểu số 7 Chương: 3.022 THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN KHÁC Năm học: 2009-2010 Đơn vị tính: Đồng Số TT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt A Quyết toán thu I Tổng số thu 1 Thu hội phí + tồn năm trước 6.720.000 2 Thu ấn phẩm 3.699.100 3 Thu tiền vệ sinh 3.408.000 4 Thu tiền mua ghế chào cờ 378.000 5 Thu quỹ đội + tồn năm trước 2.331.300 B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 1 Loại ., khoản … - Mục: + Tiểu mục … + Tiểu mục … - Mục: + Tiểu mục … + Tiểu mục … 2 Loại ., khoản … C Quyết toán chi nguồn khác 15,457,600 1 Chi hội phí 6.360.500 2 Chi vệ sinh 2.308.000 3 Chi ấn phẩm 3.272.800 4 Chi mua ghế chào cờ 300.000 5 Chi quỹ đội 2.177.000 Thủ trưởng đơn vị . Loại phòng học - 1 Phòng học kiên cố 12 1.2 2 Phòng học bán kiên cố - 3 Phòng học tạm - 4 Phòng học nhờ - 5 Số phòng học bộ môn 3 0 ,3 6 Số phòng học đa chức. 2 /3 0 ,3/ 0,4 3 0,4 5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) 26 10 6 5 5 IV Số học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2011, Tài liệu BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2011, Tài liệu BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2010-2011