Toán 7 (Gíá trị của biểu thức đại số, Đơn thức)

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:11

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính. Các bước thực hiện. Bước 1[r] (1)Trường THCS Đống Đa Nhóm Tốn 7 BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TRÊN TRUYỀN HÌNH Bài 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1 Cách tính giá trị biểu thức đại số Để tính giá trị biểu thức đại số giá trị cho trước biến, ta thay giá trị cho trước vào biểu thức thực phép tính 2 Các bước thực hiện Bước 1: Thay giá trị cho trước biến vào biểu thức Bước 2: Thực phép tính Bước 3: Kết luận II BÀI TẬP Bài 1: Tính giá trị cá biểu thức sau: A = 3x2 - x = -1 B = 2x2 + y x = , y = 1 Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau B2x2 3x5 với 1 | | 2 xBài 3: Tính giá trị biểu thức A x  2xy y a) x = 0,5 y = b) |x| = y = -1 c) |x| = |y| = Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài a (m), chiều rộng ngắn chiều dài (m) Người ta đào ao hình vng có cạnh b (m) (b < a - 8) a) Hỏi diện tích khu vườn cịn lại bao nhiêu? b) Tính diện tích số biết a = 50m, b = 10m (2)Trường THCS Đống Đa Nhóm Tốn 7 BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TRÊN TRUYỀN HÌNH Bài 3: ĐƠN THỨC I TÓM TẮT LÝ THUYẾT a) Đơn thức biểu thức đại số gồm số , biến tích số biến - Đơn thức thu gọn đơn thức gồm tích số với biến, mà biến nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương - Trong đơn thức thu gọn, biến viết lần , viết hệ số trước, biến viết sau theo thứ tự bảng chữ b) Bậc đơn thức (có hệ số khác 0) tổng số mũ tất biến có đơn thức c) Để nhân hai đơn thức ta nhân phần hệ số với nhau, nhân phần biến với Chú ý : - Số gọi đơn thức không Số gọi đơn thức khơng có bậc - Số thực khác đơn thức có bậc II BÀI TẬP Bài : Tính a) 2ab 4 3 a2b4.7ab b) 2x (-4xy).(8x2y3) c) 2abc.4ab3c.ab2c.bc2 Bài 2: Thu gọn đơn thức sau cho biết phần hệ số, phần biến, bậc đơn thức đó: 2 2 2 5 .( xyz)         A x yz 2 3 3 25               B x x y y Bài 3: Cho đơn thức A = 2 2 3 z 8x y 3xy 5x y  a) Thu gọn A, sau tìm bậc, phần hệ số, phần biến đơn thức A b) Tính giá trị đơn thức A tại: x1;y 2;z3 Bài : Biết hai đơn thức 2a b5 2 3a b2 6 dấu Tìm dấu a. Bài : Chứng minh ba đơn thức 3 4 1 - ; - ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 7 (Gíá trị của biểu thức đại số, Đơn thức), Toán 7 (Gíá trị của biểu thức đại số, Đơn thức)