Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 19 (54)

20 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:06

III/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: - Học sinh viết trên bảng, lớp - Gọi học sinh lên bảng và độc theo dõi và nhận xét cho hs viết c[r] (1)Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2012 Tiết : Chào cờ : tập trung đầu tuần Tiết : Tập đọc - kể chuyện : HAI BÀ TRƯNG I Mục tiêu * Tập đọc: - Biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến truyện - Hiểu ND truyện : ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm hai Bà Trưng và nhân dân ta * GDKNS: kĩ đảm nhận trách nhiệm, kĩ kiên định, kĩ giải vấn đề * Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ * GDKNS: - Đặt mục tiêu; Đảm nhận trách nhiệm; Kiên định; Giải vấn đề - Lắng nghe tích cực; Tư sáng tạo II Đồ dùng - Tranh minh hoạ truỵện Sgk - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS A Mở đầu: - GV giới thiệu khái quat nội dung chương trình B Bài mới: Giới thiệu bài: HD luyện đọc và tìm hiểu bài * Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn bài - GV hướng dẫn cách đọc - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu - Luyện đọc từ khó: dân lành, săn thú lạ, thuồng luồng, luy lâu, Lop3.net - HS theo dõi - HS theo dõi SGK - HS nghe - HS nối tiếp đọc câu - HS luyện đọc từ (2) - Luyện đọc câu văn dài: Bây giờ,/ huyện Mê Linh có hai người gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trung Nhị.// Cha sớm,/nhờ mẹ dạy dỗ,/ hai chị em giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông.// + Đọc đoạn trước lớp (y/c em Khánh luyện đọc các chữ cái) + Đọc đoạn nhóm - GV nhận xét * Tìm hiểu bài - GV yêu cầu HS đọc đoạn - Nêu tội ác giặc ngoại xâm dân ta? TN: thẳng tay, dân lành - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Bà Trưng có tài và có chí lớn nào? TN: non sông - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Vì Hai Bà Trưng khởi nghĩa? - Hãy tìm chi tiết nói lên khí đoàn quân khởi nghĩa? - GV yêu cầu HS đọc đoạn - Kết khởi nghĩa nào? TN: sụp đổ - Vì bao đời nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng? * Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn - GV nhận xét ghi điểm * Kể chuyện - GV nêu nhiệm vụ - HD HS kể đoạn theo tranh - GV nhắc HS + Cần phải quan sát tranh kết hợp với nhớ Lop3.net - HS luyện đọc câu văn dài (ở bảng phụ) - HS nối tiếp đọc đoạn - HS giải nghĩa từ - HS đọc theo nhóm - Đại diện nhóm đọc - 1HS đọc đoạn 1- Cả lớp đọc thầm - Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp ruộng nương … - Cả lớp đọc thầm đoạn - Hai bà Trưng giỏi võ nghệ, nuôi chí dành lại non sông - Vì hai bà Trưng yêu nước thương dân, căm thù giặc - Hai bà Trưng mặc áo giáp phục thật đẹp … - 1HS đọc đoạn 4- Cả lớp đọc thầm - Thành trì giặc bị sụp đổ…trong lịch sử nước nhà - Vì hai bà là người lãnh đạo và giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị… - HS nghe - HS thi đọc bài - HS nhận xét - HS nghe (3) cốt truyện + GV treo tranh vẽ và gợi ý - HS kể mẫu + Không cần kể đoạn văn giống hệt theo văn - HS nghe - HS quan sát tranh SGK SGK - HS nối tiếp kể đoạn -> HS nhận xét - GV nhận xét ghi điểm Củng cố -dặn dò * Câu chuyện này giúp các em hiểu - HS nêu điều gì? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Toán: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ I Mục tiêu - Nhận biết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số khác 0) - Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận giá trị các chữ số theo vị trí nó hàng - Bước đầu nhận thứ tự các số nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản) * KNS: Tư sáng tạo, Tự giác và độc lập II Đồ dùng - Các bìa 100, 10 ô vuông III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra: - Trả bài KT - nhận xét B Bài mới: Giới thiệu bài: Giới thiệu số có bốn chữ số - GV giới thiệu số: 1423 + GV yêu cầu lấy 10 bìa có 100 ô vuông + Có bao nhiêu bìa Lop3.net Hoạt động HS + HS lấy quan sát và trả lời bìa có 100 ô vuông + Có 10 (4) + Vậy có 10 bìa 100 ô vuông thì có tất bao nhiêu ô vuông? - GV yêu cầu + Lấy bìa có 100 ô vuông + Lấy bìa có 100 ô vuông Vậy thì có bao nhiêu ô vuông? - GV nêu yêu cầu + Vậy hai có tất bao nhiêu ô vuông - GV nêu yêu cầu - Như trên hình vẽ có 1000, 400, 20, ô vuông - GV kẻ bảng ghi tên các hàng + Hàng đơn vị có đơn vị? + Hàng chục có chục? + Hàng trăm có trăm? + Hàng nghìn có nghìn? - GV gọi đọc số: Một nghìn bốn trăm hai mươi ba + GV hướng dẫn viết: Số nào đứng trước thì viết trước… + Số 1423 là số có chữ số? + Nêu vị trí số? - GV gọi HS Thực hành Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm bài (y/c em Khánh thực cộng trừ không nhớ) - Gọi HS đọc bài - GV nhận xét - ghi điểm Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm bài Lop3.net + Có 1000 ô vuông + HS lấy + Có 400 ô vuông + 20 ô vuông - HS lấy ô vuông rời - Đơn vị - chục - 400 - nghìn - HS nghe - nhiều HS đọc lại - HS quan sát - Là số có chữ số + chữ số 1: Hàng nghìn + chữ số 4: Hàng trăm + chữ số 2: Hàng chục + chữ số 3: Hàng đơn vị - HS vào số và nêu vị trí số - HS nêu yêu cầu - HS làm bài, nêu kết - Viết số: 3442 - Đọc: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai - HS nêu yêu cầu - HS làm bài, nêu kết - Viết số: 5947 - Đọc: Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy (5) - Gọi HS đọc bài - GV nhận xét - ghi điểm Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu - Nhóm làm mục a,b - Nhóm làm mục a,b,c - GV theo dõi HS làm bài giúp đỡ HS yếu - Gọi HS đọc bài - GV nhận xét Củng cố- dặn dò: - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đánh giá học - HS nêu yêu cầu - HS làm vào nháp a) 1984 1985 1986 1987 1988 1989 b) 2681 2682 2683 2684 2685 2686 c) 9512 9513 9514 9515 9516 9517  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Đạo đức : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ I Mục tiêu - Bước đầu biết thiếu nhi trên giới là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ, - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả nhà trường, địa phương tổ chức *GDKNS: kĩ trình bày suy nghĩ thiếu nhi quốc tế, kĩ ứng xử gặp thiếu nhi quốc tế II Đồ dùng - Các tư liệu hoạt động giao lưu thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Khởi động: - GV cho HS hát bài hát nói thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi Quốc Tế B Bài mới: Giới thiệu bài: Tìm hiểu bài Hoạt động 1: Phân tích thông tin * Tiến hành : Lop3.net Hoạt động HS - HS hát (6) - GV chia nhóm, phát cho nhóm vài tin ngắn các hoạt động hữu nghị thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế - GV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu nội dung và ý nghĩa các hoạt động đó - GV gọi HS trình bày * GV kết luận : Các thông tin trên cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị thiếu nhi các nước trên giới Hoạt động 2: Du lịch giới - GV yêu cầu : nhóm đóng vai trẻ em nước : Lào, Cam pu - chia, Thái Lan … Sau dó chào, múa hát và giới thiệu đôi nét văn hoá dân tộc đó, sống, … - HS nhận phiếu - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét - HS nhận nhiệm vụ và chuẩn bị - HS các nhóm trình bày - Các HS khác đặt câu hỏi để giao lưu cùng nhóm đó - HS trả lời - GV hỏi : qua phần trình bày các nhóm, em thấy trẻ em các nước có điểm gì giống ? * GV kết luận : Thiếu nhi các nước khác màu da, ngôn ngữ, điều kiện sống, … Nhưng có nhiều điểm giống yêu thương nhau, yêu quê hương, đất nước mình Hoạt động : Thảo luận nhóm * Tiến hành : + GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo - HS nhận nhiệm vụ luận, liệt kê việc các em có thể làm để thể tình đoàn kết, hữu nghị với - HS các nhóm thảo luận thiếu nhi quốc tế ? - GV gọi HS trình bày - Đại diện các nhóm trình bày -> HS nhóm khác nhận xét bổ sung -> GV kết luận: Để thể tình hữu nghị đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có nhiều cách, các em có thể tham gia hoạt động + Kết nghĩa với thiếu nhi quốc tế + Tham gia các giao lưu + Viết thư gửi ảnh, gửi quà * Lớp, trường em đã làm gì để bày tỏ tình - HS tự liên hệ Lop3.net (7) cảm đoàn kết hữu nghị với thếu nhi quốc tế? Hoạn động 3: Thực hành - Sưu tầm tranh ảnh… - Trưng bày tranh - GV nhận xét sản phẩm các nhóm Củng cố- dặn dò: - GV hệ thống bài - Nhận xét tiết học - HS trưng bày tranh ảnh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2012 Tiết : Chính tả :(nghe viết) HAI BÀ TRƯNG I Mục tiêu - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm đúng BT2 a/b BT3 a/b * KNS: - Lắng nghe tích cực; Tư sáng tạo II Đồ dùng - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra: HS thực theo yêu cầu gv B Bài : Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS nghe viết - Hướng dẫn HS chuẩn bị - GV đọc lần đoạn bài Hai Bà Trưng - GV giúp HS nhận xét + Các chữ Hai và Bà bà Trưng viết nào ? + Tìm các tên riêng bài chính tả ? Các tên riêng đó viết nào ? - GV đọc số tiếng khó : lần lượt, sụp đổ, Lop3.net Hoạt động HS - HS thực theo yêu cầu gv - HS nghe - HS đọc lại - Đều viết hoa để tỏ lòng tôn kính … - Tô Định, Hai Bà Trưng - Các tên riêng người nên phải viết hoa - HS luyện viết vào nháp (8) khởi nghĩa … - GV quan sát, sửa sai cho HS - GV đọc bài - GV theo dõi, uốn nắn thêm cho HS - GV đọc lại bài viết - GV thu chấm điểm - GV nhận xét bài viết Hướng dẫn làm bài tập Bài 2a: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV mở bảng phụ - HS nghe viết vào - HS dùng bút chì soát lỗi - HS nêu yêu cầu - HS làm bài - HS lên bảng làm thi điền nhanh vào chỗ trống - HS nhận xét - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng + Lành lặn, nao núng, lanh lảnh … Củng cố- dặn dò : - GV hệ thống bài - Đánh giá tiết học  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Tập đọc BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA " NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI " I Mục tiêu - Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc báo cáo - Hiểu nội dung báo cáo hoạt động tổ, lớp *GDKNS: Thu thập và xử lí thông tin; Thể tự tin Lắng nghe tích cực II Đồ dùng - Bảng phụ ghi đoạn văn cần hướng dẫn đọc III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra: - HS thực theo yêu cầu gv B Bài mới: Lop3.net Hoạt động HS - HS thực theo yêu cầu gv (9) Giới thiệu bài: HD luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn bài - GV hướng dẫn cách đọc - Đọc câu - Luyện đọc từ khó:làm bài, nói chuyện, lao động, - GV treo bảng phụ hướng dẫn luyện đọc câu dài - Đọc đoạn trước lớp + GV gọi HS giải nghĩa - Đọc đoạn nhóm *Tìm hiểu bài - Theo em báo cáo trên là ai? - Bạn đó báo cáo với ai? TN: kết quả, thi đua - Báo cáo gồm nội dung nào? TN: khen thưởng - Báo cáo kết thi đua nhóm để để làm gì? TN: phong trào - HS chú ý nghe - HS nối tiếp đọc câu - HS luyện đọc từ - HS luyện đọc câu dài - HS luyện đọc đoạn - HS giải nghĩa từ - HS đọc theo nhóm - HS thi đọc thể - Cả lớp đọc thầm - Của bạn lớp trưởng - Với tất các bạn lớp kết thi đua lớp tháng thi đua "Noi gương chú đội" - Nêu nhận xét các mặt hoạt động lớp: học tập, lao động, các hoạt động khác… cuối cùng là đề nghị khen thưởng + Để thấy lớp đã thực đợt thi đua nào? +Để biểu dương tập thể cá nhân, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua… * Luyện đọc lại: - GV gắn các nội dung báo cáo và chia - 4HS thi đọc, có hiệu lệnh em gắn bảng làm phần, phần gắn nội dung nhanh chữ thích hợp với tiêu đề trên sau báo cáo đó HS nhìn bảng đọc kết - HS nhận xét, bình chọn - HS thi đọc toàn bài -> GV nhận xét ghi điểm Củng cố - dặn dò - GV hệ thống bài - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Lop3.net (10) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Toán: LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số khác ) - Biết thứ tự các số có bốn chữ số dãy số -Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 - 9000) * KNS: Tư sáng tạo, Tự giác và độc lập II Đồ dùng III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra: - GV viết bảng: 9425; 7321 - GV đọc HS lên bảng viết - HS + GV nhận xét B Bài mới: Giới thiệu bài: Thực hành Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - GV đọc HS làm vào nháp Hoạt động HS - 2HS đọc - HS nêu yêu cầu BT - HS viết số vào nháp 9461; 1911; 1954 ; 5821; 4765 - GV nhận xét ghi đểm Bài - Gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào nháp - HS nêu yêu cầu BT - HS làm bài và nêu cách đọc + 6358: Sáu nghìn ba trăm năm mươi tám + 4444: Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn + 8781: Tám nghìn bảy trăm tám mươi mốt - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét Bài - Gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào - Nhóm làm mục a, b - HS nêu yêu cầu BT - HS làm BT a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8655; 8656 Lop3.net (11) - Nhóm làm mục a, b, c - GV gọi HS đọc bài b) 3120; 3121; 3122; 3123; 3124, … c) 6494; 6495; 6496; 6497 ,… -> GV nhận xét Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào 1HS lên bảng - GV nhận xét Củng cố - dặn dò - GV hệ thống bài - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Tiết : - HS nêu yêu cầu 1000 2000 3000 4000 5000 Tự nhiên xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) I Mục tiêu : * Yêu cầu cần đạt: - Nêu tác hại người và gia súc phóng uế bừa bãi - Thực đại tiểu tiện đúng nơi quy định II Đồ dùng dạy học: Các hình trang 70 và 71 SGK III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: KTBC: KT đồ dùng, sách ,dụng cụ học tập Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài * Hoạt động 1: Quan sát tranh ca Bước : Quan sát cá nhân : - Yêu cầu HS quan sát các hình trang 70 và 71 sách giáo khoa Bước : - Mời số em nói nhận xét gì quan sát thấy hình Bước : Thảo luận nhóm - Yêu cầu thảo luận theo gợi ý : + Nêu tác hại việc người và gia súc phóng uế bừa bãi ? + Chúng ta cần làm gì để tránh tượng trên? Lop3.net - HS để sách vở, dụng cụ lên bàn - Quan sát tranh hình trang 70 + Một số em lên nêu nhận xét: Tranh vẽ người và gia súc thả rông phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường - Các nhóm thảo luận (12) - Mời đại diện các nhóm lên trình bày trước - Lần lượt đại diện các nhóm lên vào lớp tranh và trình bày trước lớp ô nhiễm tác hại rác thải sức khỏe người - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung - Lớp nhận xét và bình chọn nhóm đúng - KL: Phân và nước tiểu là chất cặn bã, chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh, cho nên chúng ta không nên phóng uế bừa bãi * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm Bước 1: - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm - Các nhóm quan sát hình và trang 71 quan sát các hình và trang 71 sách giáo và nêu tên các loại nhà tiêu có các khoa và trao đổi theo gợi ý: hình sách giáo khoa và qua đó liên hệ + Hãy và cho biết tên các loại nhà tiêu với loại nhà tiêu sử dụng nơi em ơ.û các hình ? + Ở địa phương em thường sử dụng loại nhà tiêu nào ? + Bạn và người gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn ? + Cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường ? Bước2: - Mời đại diện số nhóm lên Lần lượt các đại diện lên trình bày trước trình bày trước lớp lớp - Lớp lắng nghe và nhận xét bổ sung - KL: Dùng nhà tiêu hợp VS để phòng có chống ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà xem trước bài Tiết : Thể dục : Bài 37: Trò chơi thỏ nhảy ( GV chuyên )  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2012 Tiết : Luyện từ và câu: NHÂN HOÁ ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO? I Mục tiêu - Nhận biết tượng nhân hoá, các cách nhân hoá (BT1,BT2) Lop3.net (13) - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào?; trả lời câu hỏi Khi nào? (BT3, BT4) * KNS: lắng nghe tích cực, tư sáng tạo, đối thoại II Đồ dùng - Phiếu III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra B Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài Bài tập - GV gọi HS nêu yêu cầu Hoạt động HS - HS nêu yêu cầu - HS làm vào nháp - HS làm bài trên phiếu và dán lên bảng - HS nhận xét - HS chú ý nghe - HS làm BT phiếu * GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Con Đom Đóm bài thơ gọi "Anh" là từ dùng để người, tính nết và hành động đom đóm tả từ ngữ và hoạt động người Như đom đóm đã nhân hoá - Con đom đóm gọi anh - Tính nết đom đóm chuyên cần - Hoạt động đom đóm: lên đèn gác, êm, suốt đêm, lo cho người ngủ Bài tập - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - HS đọc bài thơ "Anh Đom Đóm" + Trong bài thơ anh đom đóm còn - HS làm vào nháp - HS phát biểu nhân vật nào gọi và tả người? (nhân hoá) ? - HS nhận xét - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng Tên các vật Các vật gọi Các vật tả người Ru con: ru hỡi, ru hời! Hỡi bé tôi Cò bợ Chị ngủ cho ngon giấc Vạc Thím Lặng lẽ mò tôm Bài tập - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT Lop3.net (14) - GV mời HS lên bảng làm bài tập - GV nhận xét Bài tập - GV gọi HS nêu yêu cầu a) Từ ngày 19/1 T1 b) Ngày 31/5 cuối tháng c) Đầu tháng Củng cố- dặn dò - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học - HS làm vào a) Anh đom đóm lên đèn gác trời đã tối b) Tối mai: Anh đom đóm lại gác c) Chúng em học … HK I - HS nêu yêu cầu - HS nhẩm câu trả lời, nêu ý kiến - HS nhận xét  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Toán CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp) I Mục tiêu - Biết đọc viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận chữ số còn dùng để không có đơn vị nào hàng nào đó số có bốn chữ số - Tiếp tục nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số dãy số * KNS: Tư sáng tạo, Tự giác và độc lập II Đồ dùng - Bảng phụ kẻ sẵn bài và BT1 III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra - GV viết bảng: 4375; 7821; 9652 - HS đọc số - HS + GV nhận xét B Bài mới: Giới thiệu bài: Giới thiệu số có chữ số , các trường hợp có chữ số - GV yêu cầu HS quan sát bảng bài - HS quan sát nhận xét, tự viết số, đọc số học (GV treo bảng phụ) lên bảng Lop3.net (15) - dòng đầu ta phải viết số 2000 nào? - GV gọi HS đọc - GV hướng dẫn HS tương tự số còn lại - GV hướng dẫn HS đọc, viết số từ trái sang phải Thực hành Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV gọi HS đọc.(HD thêm cho HS yếu đọc số) - GV nhận xét, ghi điểm Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV gọi HS đọc bài - Ta phải viết số gồm nghìn, trăm, chục, đơn vị Rồi viết 2000 và viết cột đọc số: Hai nghìn - Vài HS đọc: Hai nghìn - HS nêu yêu cầu - HS đọc mẫu -> lớp đọc nhẩm - vài HS đọc + Ba nghìn sáu trăm chín mươi + Sáu nghìn năm trăm linh bốn + Bốn nghìn không trăm tám mươi mốt + Năm nghìn không trăm linh năm - HS nêu yêu cầu BT - HS nêu cách làm bài - HS làm bài, số HS đọc bài a 5616 5617 5618 5619 5620 b 8009 8010 8011 8012 8013 c 6000 6001 6002 6003 6004 -> GV nhận xét ghi điểm Bài : - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm vào - GV gọi HS đọc bài - HS nêu yêu cầu BT - HS nêu đặc điểm dãy số - HS làm vào vở, HS lên bảng thực a 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 b 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500 c 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470 - GV nhận xét Củng cố - dặn dò : - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Lop3.net (16) Tiết : Thể dục : Bài 37: Trò chơi thỏ nhảy ( GV chuyên ) Tiết 4: Mỹ thuật : Vẽ trang trí ( GV chuyên) Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2012 Tiết : Chính tả( nghe - viết) Bài : Trần Bình Trọng I/ Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm đúng bài tập (2) a/b - Viết đúng các tiếng có âm a/á/â/ơ…vần iêt/ iếc… * KNS: KN lắng nghe tích cực, xác định giá trị II/ Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn bài chính tả trên bảng phụ - Vở bài tập Tiếng Việt 3, t2 III/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: - Học sinh viết trên bảng, lớp - Gọi học sinh lên bảng và độc theo dõi và nhận xét cho hs viết các tiếng , từ khó sau đó sửa, cho điểm : tiêng tiếc, biêng biếc, mải miết… * Hoạt động 2: Dạy bài - Nghe giới thiệu  Giới thiệu bài: Bài chính tả hôm các em nghe- đọc viêt bài văn kể Trần Bình Trọng thời kì kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược nước ta và làm bài tập phân biệt iên, iêt, iêc - Trả lời câu hỏi nội dung bài  Hướng dẫn viết chính tả chính tả - Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài chính tả - Nêu cách trình bày bài văn - Hướng dẫn cách trình bày bài, viết hoa tên riêng bài chính tả - Viết bảng con, em lên bảng - Hướng dẫn viết từ khó: cướp, sa viết vào, khảng khái  Viết chính tả: Lop3.net (17) - Giáo viên đọc thong thả bài cho học sinh viết, chú ý đến em yếu để các em viết kịp chung lớp - Đọc bài cho học sinh soát lỗi  Chấm bài - Giáo viên thu chấm bài và nhận xét, còn lại thu nhà chấm  Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập chính tả - Cho hs làm vào bài tập chính tả và thu bài chấm - Cho hs lên bảng chữa trên bảng -Cho hs đọc lại đoạn văn bài tập  Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò -Nhận xét tiết học, nhắc hs sửa cá lỗi viết sai - Chuẩn bị bài tuần sau:“ Ở lại với chiến khu” - Học sinh viết bài theo giáo viên đọc - Học sinh soát lỗi chính tả - Cả lớp làm vào bài tập - em lên bảng làm, lớp nhận xét.Đáp án: a/ là - liên lạc-nhiều lần- luồn sâu- nắm tình hình- có lần- ném lựu đạn b/ biết tin- dự tiệc-tiêu diệt - công việc- xách cặp- phòng tiệcdiệt  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Toán CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp) I Mục tiêu Lop3.net (18) - Biết cấu tạo thập phân số có bốn chữ số - Biết viết số có bốn chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại * KNS: Tư sáng tạo, Tự giác và độc lập II Đồ dùng III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra: - Đọc các số sau: 2915; 4516 - HS đọc số - HS + GV nhận xét B Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS viết số có chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị - GV gọi HS lên bảng viết số: 5247 - HS lên bảng viết số 5247 - Vài HS đọc - GV số 5247 có nghìn, trăm, - Số 5247 có nghìn, trăm, chục, đơn vị chục, đơn vị? - GV hướng dẫn HS viết số 5247 thành tổng 5247 = 5000 + 200 + 40 + - HS quan sát - GV gọi số HS lên bảng viết số khác - HS lên bảng viết các số thành tổng 9683 = 9000 + 600 + 80 + 3095 = 3000 + 000 + 90 + 7070 = 7000 + 000 + 70 + … - HS nhận xét *GV nhận xét chung Thực hành Bài 1: - GV Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào vở.(Giúp HS yếu - HS lên bảng làm + lớp làm vào làm bài) - GV gọi HS đọc bài, nhận xét a 1952 = 1000 + 900 + 50 + 6845 = 6000 + 800 + 40 + 5757 = 5000 + 700 + 50 +7 … b 2002 = 2000 + 8010 = 8000 + 10 - GV nhận xét ghi điểm Bài : - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào nháp 4000 + 500 + 60 + = 4567 Lop3.net (19) - Nhóm làm cột câu a,b - Nhóm làm thêm phần còn lại 3000 + 600 + 10 + = 3612 7000 + 900 + 90 + = 7999 … 9000 + 10 + = 9015 4000 + 400 + = 4404 2000 + 20 = 2020 … - GV chữa bài Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào 8555 ; 8550 ; 8500 - GV nhận xét, sửa sai cho HS Bài : (Dành cho HS khá, giỏi) - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS đọc bài, nhận xét - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999 - GV nhận xét Củng cố- dặn dò : - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau - Đánh giá tiết học  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tiết : Tập viết ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo) I Mục tiêu - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh), R, L (1 dòng); viết đúng tên riêng Nhà Rồng (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhớ sông Lô… nhớ sang Nhị Hà (1 lần) chữ cỡ nhỏ * KNS: Xác định giá trị, tự rèn luyện II Đồ dùng - Mẫu chữ viết hoa N - Tên riêng Nhà Rồng III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV A Kiểm tra: KT đồ dùng, TV2 HS B Bài mới: Lop3.net Hoạt động HS (20) Giới thiệu bài: HD HS viết nháp * Luyện viết chữ hoa - Tìm các chữ hoa có bài - GV gắn các chữ mẫu lên bảng - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết - GV quan sát, sửa sai cho HS * Luyện viết từ ứng dụng - GV gắn chữ mẫu lên bảng - GV giới thiệu : Nhà Rồng là bến cảng TP Hồ Chí Minh Năm 1911 chính từ bến cảng này Bác Hồ đã tìm đường cứu nước … - GV hướng dẫn HS cách viết liền các nét và khoảng cách các chữ -> GV quan sát, uốn nắn cho HS * Luyện viết câu ứng dụng - GV gọi HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu câu ứng dụng - GV đọc : Ràng, Thị Hà - GV quan sát, uốn nắn cho HS * Hướng dẫn viết vào tập viết : - GV nêu yêu cầu - HS đọc câu ứng dụng - HS nêu : N, R, L, C, H - HS quan sát - HS nêu qui trình viết - HS quan sát - HS viết nháp - HS đọc từ ứng dụng - HS quan sát, tìm các chữ có độ cao giống - HS chú ý nghe - HS nghe - HS viết vào nháp từ ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng - HS nghe - HS luỵên viết nháp - HS nghe - HS viết bài vào -> GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS viết chưa đẹp * Chấm, chữa bài: - GV thu chấm điểm - GV nhận xét bài viết - HS nghe Củng cố- dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị bài sau  Rút kinh nghiệm tiết dạy:………………………………………………………… ……………………………………………………………… Tiết : Thủ công : Ôn tập chương II cắt dán chữ ( GV chuyên) Lop3.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 19 (54), Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 19 (54)