ném xa lớp 3 tuổi vũ thị kim oanh website của trường mầm non hoa hồngcầu giấy

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:00

Trẻ biết cách tập bài tập ‘‘Ném xa’’ : Đứng chân trước chân sau, tay cầm bao cát cùng phía với chân sau, đưa bao cát ra trước, lên cao, người hơi ngả về phía sau dùng sức mạnh của cánh [r] (1)phòng giáo dục đào tạo quận cầu giấy TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Lĩnh vực phát triển thể chất Đề tài : Ném xa Chủ đề: Bản thân Giáo viên dự thi: Vũ Thị Kim Oanh Lớp mẫu giáo bé C5 GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Lĩnh vực phát triển thể chất (2) Trị chơi vận động : « Chó sói xấu tình » Chủ đề: Bản thân Đối tượng dạy: Lớp mẫu giáo bé C5 Số trẻ: 20- 22 trẻ Thời gian dạy: 20 phút Ngày dạy: 18/10/2011 Giáo viên dự thi: Vũ Thị Kim Oanh I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Kiến thức: - Biết tên vận động « Ném xa » Trẻ biết cách tập tập ‘‘Ném xa’’: Đứng chân trước chân sau, tay cầm bao cát phía với chân sau, đưa bao cát trước, lên cao, người ngả phía sau dùng sức mạnh cánh tay để ném mạnh bao cát phía trước - Nắm luật chơi, cách chơi trị chơi: “Chó sói xấu tính” Kỹ năng: - Có kĩ khởi động, tập tập phát triển chung hồi tĩnh theo nhạc - Trẻ bước đầu có kĩ ném xa tay - Trẻ có kĩ hợp tác với bạn, có khả ý, tự tin tham gia hoạt động Rèn cho trẻ phản xạ nhanh kỹ chơi Củng cố kỹ vận động nhảy, chạy qua trị chơi “Chó Xói xấu tính” - Phát triển tố chất nhanh, mạnh, khéo 3 Thái độ: - Trẻ hợp tác, phối hợp với bạn đội để chơi tốt trị chơi: “Chó sói xấu tính” - Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể, hứng thú luyện tập - Trẻ hứng thú với nội dung học Hứng thú chơi trò chơi - Trẻ tập trung ý học II/ CHUẨN BỊ: (3)- Cô trẻ gọn gàng, phù hợp với thời tiết 2 Đồ dùng: - 15 – 20 bao cát, - rổ đựng túi cát - Xắc xô, giấy đề can, dây băng - Máy tính có hát để trẻ khởi động, tập tập phát triển chung - mũ chó sói 17- 19 mũ thỏ 3 Địa điểm : - Trong lớp học 4 Sơ đồ luyện tập : a Sơ đồ khởi động * * * * * * * * * 3m * * * * * * * * * * b Sơ đồ trọng động + Bài tập phát triển chung: * (C«) * * * * * * * * * -Sơ đồ tập tập vận động : * * * * * * * (4)III/ TIẾN HÀNH Nội dung Hoạt động cô Hoạt động của trẻ I, Ổn định tổ chức gây hứng thú II, Nội dung chính: 1.Khởi động 2, Trọng động a Bài tập phát triển chung Cô trẻ chơi trị chơi: Làm theo u cầu (Khi nói giác quan thể Trẻ nói tên giác quan đó) - Các có biết khơng tới trường tổ chức hội thi: “Bé khỏe, bé khéo” Chúng có thích tham gia khơng? Vậy hơm lớp c5 tổ chức hội thi: “Bé khỏe, bé khéo” Để chọn vận động viên suất sắc tham gia hội thi trường Nào mời làm đồn tầu đến hội thi nào? * Cô cho trẻ thành vịng trịn khép kín Sau vào ngược chiều với trẻ, theo nhạc hát “Tàu lướt”: Tàu thường (5m) -> gót bàn chân (2m) -> thường (5m) - Đi mũi bàn chân(2m) -> thường (5m) -> chạy chậm (2m) -> chạy nhanh (2m) -> chạy chậm dần (2m) -> tàu ga tách thành hàng dọc, dóng hàng Cơ hướng dẫn trẻ quay lên phía cô để tập tập phát triển chung * Xin chào mừng đội chơi đến với hội thi “Bé khỏe, bé khéo” Trước tiên, xin mời vận động viên tham gia tập “Màn đồng diễn thể dục” + Động tác tay vai: Chèo thuyền.( 6L x 2nhịp) Trẻ lamg theo yêu cầu cô (chơi 2-3 lần) Trẻ khời động cô bạn Trẻ hàng theo tổ (5)Nội dung Hoạt động cô Hoạt động của trẻ b Vận động bản “Ném xa” + Động tác bụng – lườn: Đứng quay người sang bên 90 độ (4lx2nhịp) + Động tác chân: Cỏ thấp, cao ( 4L x 2nhịp). + Động tác bật: Bật chân trước chân sau ( 4L x 2nhịp) * ( Tập xong cho trẻ chuyển đội hình, đứng hàng quay mặt vào cách nhau: 3,5m – 4m.). - Vừa vận đơng viên trình diễn đồng diễn thể dục đẹp Các vận động viên sẵn sàng bước vào phần thi chưa? - Bây xin mời vận động viên đến với hướng dẫn cô (6)Nội dung Hoạt động cụ Hot ng ca tr * Cô làm mẫu : *TrỴ thùc hiƯn : * Cđng cè c Trò chơi vận động : Chã sãi xÊu tÝnh phần thi thứ có tên “Ném xa ” - Để làm tốt phần thi gia đình ý vận động viên làm mẫu LÇn 1: Không giải thích Lần 2: Cụ i t đầu hàng đến trước vạch xuất phát và cúi xuống nhặt bao cát Khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm bao cát phía với chân sau Khi có hiệu lệnh ném, cô đưa bao cát trước, lên cao, người ngả phía sau, dùng sức cánh tay ném mạnh bao cát phía trước Ném xong, lên nhặt bao cát bỏ vào rổ cui hng - Cô tập mẫu lần : Hớng ý trẻ vào kỹ thuật ném xa Cô gọi trẻ lên thực hiện->cho bạn khác nhận xét, sau nhận xét *TrỴ thùc hiƯn : Lần 1 : Lần lợt trẻ hàng lên tập, lần trẻ Cơ ln động viên khuyến khích sửa sai kp thi cho tr Lần 2 : Cho trẻ thùc hiƯn theo h×nh thøc thi xem l ngà êi giái nhÊt * Củng cố : Cô hỏi lại trẻ tên tập, gọi cháu lên tập -> khen động viên trẻ Trò chơi vận động : “ Chó sói xấu tính ” - Bây gia đình tham gia vào trị chơi Trị chơi có tên là“ Chó sói xấu tính - Ai nhớ cách chơi , luật chơi trò chơi này? - Cô xác lại luật chơi, cách chơi mt vo cách nha3,5m đến 4m Trẻ quan sát cô làm mẫu (7)Nội dung Hoạt động cô Hoạt động của trẻ 3 Hồi tĩnh III Kết thúc tiết học Cách chơi : Một bạn đóng vai Chó Xói bạn cịn lại làm t hỏ, thỏ nhảy chơi,tiến chó sói , chó xói ngủ ! Dậy thơi! sói mở mắt kêu “ Hừm ” chạy theo thỏ Thỏ chạy nhanh nhà , thỏ chạy chem bị sói bắt đổi vai làm sói - Luật chơi : Thỏ khơng đợc chạm vào Chó Xói Chó Xói bắt chỳ thỏ nào, thỡ chỳ thỏ đú phải nhảy lũ cũ vũng - Cô tổ chức cho trẻ chơi : 2- lần, sau lần chơi cô nhận xét đổi vai chơi cho trẻ - Hôm đội chơi tham gia thi tài giỏi Bây đội chơi làm chim bay lại thật nhẹ nhàng xung quanh lớp - Cô nhận xét chung, khen động viên trẻ - Cho trẻ chuyển hoạt động Trẻ nói lại cách chơi, luật chơi theo ý hiều - Lắng nghe cô nhắc lại cách chơi, luật chơi Tham gia chơi trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: ném xa lớp 3 tuổi vũ thị kim oanh website của trường mầm non hoa hồngcầu giấy, ném xa lớp 3 tuổi vũ thị kim oanh website của trường mầm non hoa hồngcầu giấy