10 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý năm 2019 và đáp án

4 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:57

Câu 77: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản xuất nông nghiệp của nước ta.. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích cây công ngh[r] (1)SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 517 Câu 41: Phát biểu sau không với dân số nông thôn dân số thành thị nước ta? A Dân số thành thị nhiều dân số nông thôn. B Cả dân số thành thị dân số nông thôn tăng. C Dân số nông thôn nhiều dân số số thành thị. D Dân số thành thị tăng nhanh dân số nông thôn. Câu 42: Khu vực Tây Nam Á khơng có đặc điểm sau đây? A Vị trí địa lí mang tính chiến lược. B Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. C Các lực bên cạnh tranh ảnh hưởng D Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có. Câu 43: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu chịu tác động mạnh nhất gió Tây khơ nóng? A Đơng Bắc Bộ. B Bắc Trung Bộ. C Nam Trung Bộ. D Tây Nguyên. Câu 44: Người dân nước thành viên EU dễ dàng mở tài khoản nước khác khối là biểu tự A lưu thông dịch vụ. B lưu thơng tiền vốn. C lưu thơng hàng hóa. D di chuyển. Câu 45: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cao nguyên Mộc Châu cao nguyên Sơn La thuộc vùng núi nào? A Đông Bắc B Tây Bắc. C Trường Sơn Nam. D Trường Sơn Bắc. Câu 46: Về mặt kinh tế, sơng miền Tây Trung Quốc có giá trị bật về A nuôi trồng thủy sản B giao thông. C thủy điện. D thủy lợi. Câu 47: Những nguồn tài nguyên châu Phi bị suy giảm mạnh là A khoáng sản, rừng. B khoáng sản, nguồn nước. C đất đai, rừng. D đất đai, nguồn nước. Câu 48: Phát biểu sau đặc điểm phần lãnh thổ phía Bắc nước ta? A Trong năm có mùa đông lạnh. B Thời tiết diễn biến phức tạp. C Có mùa khơ sâu sắc. D Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn. Câu 49: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết dừa trồng nhiều vùng sau đây? A Đồng sông Cửu Long. B Đồng sông Hồng. C Bắc Trung Bộ. D Duyên hải Nam Trung Bộ. Câu 50: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất sau chiếm diện tích lớn ở Đồng sơng Cửu Long? A Đất xám phù sa cổ. B Đất mặn. C Đất phù sa sông. D Đất phèn. Câu 51: Nguyên nhân chủ yếu giúp Đông Nam Á phát triển mạnh lúa gạo? A Mạng lưới sơng ngịi dày đặc với lượng nước dồi dào. B Khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. C Có nhiều cao ngun đất đỏ badan màu mỡ. D Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa gạo. Câu 52: Vùng biển bao quanh Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn chủ yếu do A nơi gặp dịng biển nóng dịng biển lạnh. B có đường bờ biển dài với nhiều vụng, vịnh kín gió. C nằm vùng khí hậu nóng ẩm quanh năm nước khơng đóng băng. D có nhiều đảo ven bờ nơi tập trung nhiều loại hải sản. (2)Câu 53: Cho biểu đồ GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2006 - 2014 Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Quy mô cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta. B Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta. C Sự chuyển dịch cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta. D Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta. Câu 54: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh sau có sản lượng thủy sản khai thác lớn nước? A Bà Rịa - Vũng Tàu B Bình Thuận. C Cà Mau. D Kiên Giang. Câu 55: Việc thu hút dự án đầu tư nước ngồi Bắc Trung Bộ cịn hạn chế chủ yếu do A sở hạ tầng yếu. B có nhiều thiên tai. C mức sống dân cư thấp. D sách thu hút đầu tư chưa hợp lí. Câu 56: Địa danh sản xuất nước mắm ngon tiếng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là A Phú Quốc. B Phan Thiết. C Vân Đồn. D Cát Hải. Câu 57: Liên bang Nga mạnh trồng cơng nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới chủ yếu nhân tố tự nhiên sau đây? A Địa hình. B Sơng ngịi. C Đất trồng. D Khí hậu. Câu 58: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông sau thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? A Sơng Thái Bình. B Sông Thu Bồn. C Sông Cả. D Sông Đà. Câu 59: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo phân bố chủ yếu vùng sau đây? A Bắc Trung Bộ. B Trung du miền núi Bắc Bộ. C Duyên hải Nam Trung Bộ. D Tây Nguyên. Câu 60: Đất feralit nước ta có màu đỏ vàng chủ yếu do A rửa trôi chất badơ dễ tan. B q trình phong hóa mạnh. C tích tụ ơxit sắt ơxit nhơm. D q trình tích tụ mùn phát triển. Câu 61: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt Đồng sông Cửu Long do A mặt đất thấp, xung quanh có nhiều đê. B mật độ dân cư xây dựng cao. C mưa lớn kết hợp với triều cường. D mưa lớn lũ nguồn về. Câu 62: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 1985 - 2004 Năm 1985 1995 2000 2004 Diện tích (nghìn ha) 2342 2188 1770 1650 Sản lượng (nghìn tấn) 14578 13435 11868 11400 Căn vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét sau tình hình sản xuất lúa gạo Nhật Bản giai đoạn 1985 - 2004? A Diện tích lúa gạo giảm nhanh sản lượng lúa gạo. B Năng suất lúa gạo Nhật Bản năm 2004 đạt 61,9 tạ/ha. C Diện tích lúa gạo giảm chậm sản lượng lúa gạo. D Diện tích lúa gạo giảm, sản lượng lúa gạo tăng. Câu 63: Phương hướng quan trọng để phát huy mạnh nông nghiệp nhiệt đới nước ta là A mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nước. (3)B tăng cường chăn nuôi gia súc lớn. C đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu. D đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản. Câu 64: Hoạt động nội thương nước ta phát triển nhộn nhịp từ thập niên 90 kỷ XX đến chủ yếu A tác động thị trường nước ngồi. B chế quản lí thay đổi. C nhu cầu tiêu dùng người dân cao. D đa dạng mặt hàng. Câu 65: Với diện tích 9,6 triệu km2, dân số 1,3 tỉ người năm 2005 mật độ dân số trung bình Trung Quốc năm 2005 (người/km2)? A 783. B 738. C 153. D 135. Câu 66: Năng suất lúa năm nước ta có xu hướng tăng chủ yếu do A áp dụng rộng rãi mơ hình quảng canh. B đẩy mạnh thâm canh. C mở rộng diện tích canh tác. D đẩy mạnh xen canh, tăng vụ. Câu 67: Cho biểu đồ: SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 Căn vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét sau không sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta, giai đoạn 1995 - 2014? A Điện tăng liên tục nhanh nhất. B Than tăng nhanh dầu thô. C Dầu thô giai đoạn 2005 - 2014 giảm. D Dầu thô tăng nhanh than. Câu 68: Vai trị quan trọng cơng nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nông nghiệp không phải A góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn. B tăng chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản. C thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa nơng nghiệp. D tăng yếu tố rủi ro thị trường tiêu thụ nông sản. Câu 69: Ý nghĩa quan trọng đảo quần đảo an ninh quốc phòng nước ta là A hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền. B thuận lợi phát triển giao thông vận tải biển. C có nhiều mạnh phát triển du lịch. D nguồn lợi sinh vật biển phong phú. Câu 70: Khó khăn sau khắc phục ngành chăn nuôi nước ta? A Hiệu chăn nuôi chưa thật cao chưa ổn định. B Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm đe dọa diện rộng. C Giống gia súc, gia cầm cho suất cao cịn ít. D Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi không đảm bảo. Câu 71: Sự đa dạng dân tộc hầu Đơng Nam Á khơng có tác động sau mặt văn hóa, xã hội? A Sự động lối sống dân cư. B Sự phức tạp đời sống trị, tơn giáo. C Sự đa dạng, độc đáo sinh hoạt. D Sự ngôn ngữ, phong tục tập quán. Câu 72: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét sau không hoạt động bão nước ta? A Thời gian hoạt động bão từ tháng đến tháng 12. B Tháng có tần suất bão lớn tháng 10. C Bão đổ nhiều vào vùng Bắc Trung Bộ. D Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. (4)Câu 73: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010 (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010 Xuất 27,4 62,1 148,8 249,2 762,0 1430,7 1577,8 Nhập 42,3 53,3 132,1 225,1 660,0 1132,6 1396,2 Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau tình hình xuất, nhập Trung Quốc, giai đoạn 1985 - 2010? A Cán cân xuất nhập dương (xuất siêu). B Giá trị xuất tăng nhanh nhập khẩu. C Giá trị xuất nhập tăng liên tục. D Cán cân xuất nhập âm (nhập siêu). Câu 74: Phải đặt vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành Đồng sông Hồng chủ yếu do A sức ép dân số kinh tế - xã hội môi trường. B vùng có nhiều tiềm để phát triển kinh tế. C tài nguyên thiên nhiên vùng không thật phong phú. D cấu kinh tế theo ngành vùng chưa hợp lí. Câu 75: Tây Nguyên Trung du miền núi Bắc Bộ mạnh bật để phát triển A công nghiệp khai thác quặng sắt. B khai thác chế biến lâm sản. C công nghiệp thủy điện. D nông sản cận nhiệt, ơn đới. Câu 76: Tồn cầu hóa kinh tế hình thành chủ yếu do A thương mại quốc tế phát triển mạnh. B tác động cách mạng khoa học công nghệ đại. C mở rộng phân công lao động quốc tế. D đầu tư nước tăng nhanh. Câu 77: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét sau với sản xuất nông nghiệp nước ta? A Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng liên tục từ năm 2000 đến năm 2007. B Trung du miền núi Bắc Bộ vùng có diện tích cơng nghiệp lâu năm lớn nước. C Lúa trồng chủ yếu Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long. D Diện tích sản lượng lúa tăng liên tục từ năm 2000 đến năm 2007. Câu 78: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét sau không với tháp dân số nước ta? A Tỉ lệ người từ – 14 tuổi năm 1999 nhiều năm 2007. B Tỉ lệ người 65 tuổi năm 2007 năm 1999. C Cơ cấu dân số nước ta có xu hướng già hóa. D Cơ cấu dân số tháp dân số năm 1999 dân số trẻ. Câu 79: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 (Đơn vị: nghìn ha) Năm 2005 2010 2012 2015 Tổng diện tích 2495,1 2808,1 2952,7 2827,3 Cây công nghiệp hàng năm 861,5 797,6 729,9 676,8 Cây công nghiệp lâu năm 1633,6 2010,5 2222,8 2150,5 Để thể diện tích cơng nghiệp nước ta giai đoạn 2005 - 2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền. B Đường. C Kết hợp. D Cột. Câu 80: Những trung tâm công nghiệp sau xếp vào nhóm trung tâm cơng nghiệp có ý nghĩa vùng? A Đà Nẵng, Huế, Hà Nội. B TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu. C Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. D Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang. - HẾT -Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục phát hành. Cán coi thi khơng giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý năm 2019 và đáp án, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý năm 2019 và đáp án

Từ khóa liên quan