Giáo án tổng hợp

12 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:55

Công tác thu hút bạn đọc đến thư viện là một công tác quan trọng trong hoạt động của thư viện, nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh góp phần nâng cao chất [r] (1)TÊN ĐỀ TÀI: MỘT VÀI GIẢI GIÁP NHẰM THU HÚT BẠN ĐỌC ĐẾN THƯ VIỆN MỖI NGÀY ĐÔNG HƠN A PHẦN MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ: Tầm quan trọng đề tài: Thư viện trường học phận cở sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa khoa học nhà trường Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, bồi dưỡng kiến thức khoa học xây dựng thói quen tự học cho học sinh Với nhà trường, sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng người bạn gần gủi nhất, học liệu cần thiết thầy trị Học sinh cần có sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo để học tập luyện tập Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy bồi dưỡng chun mơn, khơng ngừng nâng cao kiến thức Ngồi loại báo, tạp chí Thư viện nguồn tài liệu tham khảo quan trọng giáo viên học sinh nhà trường “ Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, bồi dưỡng kiến thức khoa học thư viện xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo sở bước thay đổi phương pháp dạy học Đồng thời, thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng trị xây dựng nếp sống văn hóa cho thành viên nhà trường” Nhiệm vụ thư viện trường học phục vụ cho việc giảng dạy học tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục Để việc giảng dạy học tập tốt, công tác phục vụ bạn đọc thư viện trường học phải thường xưyên, liên tục, phải luôn thay đổi cách phục vụ để thu hút bạn đến với thư viện ngày nhiều Lí chọn đề tài: (2)Trong nhiều năm qua, thư viện trường THCS Phương Trung đổi công tác phục vụ bạn đọc nhằm mục đích lơi bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông hơn, song việc ham muốn đọc sách bạn đọc chưa đạt hiệu cao Xuất phát từ nhận thức trên, tìm hiểu thực tiễn thực trạng công tác thu hút bạn đọc trường, mạnh dạn chọn đề tài : “Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện ngày đông hơn” Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn, thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm công tác thư viện nên đề tài đề cập số giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện ngày đông 4.Thời gian nghiên cứu Trong suốt năm học 2016-2017 Phương pháp nghiên cứu - Phiếu khảo sát - Đàm thoại B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 Một số khái niệm: Bạn đọc phận thiếu yếu tố tạo thành thư viện Vốn tài liệu thực phát huy giá trị bạn đọc sử dụng Phục vụ bạn đọc mục tiêu cuối bất bật kỳ hư viện Hoạt động thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền giới thiệu đưa phục vụ dạng tài liệu, giúp đỡ người tới thư viện việc lựa chọn sử dụng tài liệu cách thích hợp Công tác tiến hành kết hợp trình liên quan chặt chẽ với việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thơng tin tra cứu Vị trí: * Thư viện nơi tập trung đầy đủ sách, có khả phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm yêu cầu, thắc mắc giáo viên, học sinh việc dạy học Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc (3)* Vì công tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy học Phải lấy mục tiêu đào tạo nhiệm vụ năm học nhà trường làm mục tiêu nhiệm vụ thư viện nhà trường Tầm quan trọng: * Là công tác trung tâm thư viện nhằm dùng hình thức, nhanh chóng ln chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc giáo viên học sinh * Là công tác khác thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… có mục đích cuối phục vụ bạn đọc * Là công tác để đánh giá hoạt động thư viện Để đánh giá phải xem xét bạn đọc phục vụ nào, sách báo để mượn đọc dàng u cầu hay khơng Đặc biệt xem thư viện có tác dụng đến việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần vào việc giáo dục gây thói quen đọc sách Để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày đông cần đảm bảo nội dung công tác phục vụ bạn đọc: - Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện - Tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện - Tuyên truyền giới thiệu loại hình tài liệu - Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu - Hướng dẫn phương pháp đọc sách - Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc II CƠ SỞ THỰC TIỄN: * Những nét khái quát trường THCS Phương Trung - Trường thành lập từ năm 1992 - Thư viện có phịng đọc cho giáo viên, phòng đọc học sinh, phòng kho - Thư viện trường đạt chuẩn * Thực trạng công tác bạn đọc trường THCS Phương Trung - Thuận lợi: + Phụ trách thư viện nhiệt tình, nổ, hịa nhã, vui vẽ, thường xun quan tâm đến công tác bạn đọc Luôn đổi hành thức phục vụ, bạn đọc ham muốn đến thư viện (4)- Hạn chế : + Do điều kiện kinh phí cịn hạn chế nên việc bổ sung vốn tài liệu năm ít, ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc bạn đọc tới thư viện II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn. * Biện pháp 1: Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng vốn tài liệu tổ chức phục vụ học sinh nhà trường. * Nghiên cứu nhu cầu bạn đọc Ngay từ đầu năm học, thư viện trường THCS Phương Trung phát phiếu thăm dò nhu cầu đọc cho học sinh để nắm bắt nhu cầu đọc học sinh, từ cán thư viện phân loại hiệu đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh Không có cán thư viện cịn ln theo dõi sát hoạt động Đội vào đặc điểm tâm sinh lý em học sinh để tìm hiểu tốt nhu cầu đọc học sinh Kết phiếu thăm dò Thể loại Số lượng Tỷ lệ Truyện 365 75,9% Sách tham khảo 420 90% Sách lịch sử 232 50% Các loại báo 320 68,2% *Phân loại tài liệu Trước hết phải xác định nội dung sách để cập đến vấn đề ( tốn, lý, hóa …) thuộc thể loại văn học ( dân gian, thơ, văn xuôi …) Cán thư viện cần xem qua cuôn sách : + Xem lời tựa, lời giới thiệu đầu sách + Những phần ghi mục lục sách + Xem lướt qua chương sách (5)Ví dụ: sách “ Ai ? ” Nhà xuất Giáo dục nghĩa tác phẩm văn học thực Khoa học thường thức cho học sinh Khi phân loại cần dựa vào Nhà xuất bản, dựa tên tùng thư để biết nội dung, ý tác giả hay Nhà xuất Công tác phân loại cơng việc khó cần thận trọng trannh thủ y skiến người có trình độ, cán nghiên cứu, giảng viên tra cứu qua qua tư liệu từ điển, thư mục, mục lục để phân loại cho xác , khơng sách nằm chết kho không phát huy tác dụng Thư viện Trường sử dụng bảng phân loại 21 lớp dùng cho trường học - Bảng phụ trợ ký hiệu kèm : + Trợ ký hiệu hình thức + Trợ ký hiệu địa lý + Trợ ký hiệu phân tích + Bảng tra cứu chủ đề chữ Những bảng trợ ký hiệu ghi sau ký hiệu bảng nhằm mục đích hỗ trợ, giải thích rõ cho khoa học phân loại Tổ chức mục lục Thư viên thường tổ chức sử dụng theo mục lục chữ Mục lục chữ : Không giới thiệu nội dung kho sách mà xác định rõ thư viện có hay khơng sách mà bạn đọc cần - Cách xếp theo mục lục chữ cái: + Nguyên tắc: Căn vào thứ thự vần chữ tiêu đề miêu tả , fic xếp theo thứ tự từ A đến Z Sắp xếp theo dấu : Không, huyền, hỏi, ngã, nặng + Sắp xếp: Căn vào tiêu đề mô tả Nếu chữ thứ mà giống xếp theo chữ thứ hai thứ ba (6)Nếu tác giả có nhiều tác phẩm xếp tác phẩm tác tồn tập, tuyển tập, tác phẩm riêng lẽ theo thứ tự chữ Sách có tác giả xếp theo thứ tự chữ tên sách viết tác giả Sách tái hay nhiều Nhà xuất in xếp theo thứ tự ngược thời gian xuất xếp trước Các sách giáo khoa loại, tên sách giống xếp theo lớp, tập, năm -Hình thức trình bày: + Bên trong: Phích tiêu đề nhô chia chữ tác giả lớn Phích tiêu đề nhơ phải trái để chia tác giả tác phẩm + Bên ngoài: Dán nhãn bạn đọc biết nội dung fic ô kéo thuộc loại chữ nào? Từ đâu đến đâu? Đăng ký báo, tạp chí Ngồi số lượng vốn tài liệu sách thư viện hàng năm nhập số lượng báo, tạp chí nhằm cung cấp thơng tin cho bạn đọc Sau nhận báo, tạp chí cán thư viện đăng ký báo, tạp chí vào sổ theo dõi Trước đăng ký báo tạp chí cán thư viện phải gim tờ báo vào báo ngày thưịng tơ rời xong đóng dấu để lên kệ báo,tạp chí để phục vụ bạn đọc Biện pháp Công tác phục vụ bạn đọc. Với diện tích phịng đọc có hạn thống Ban Giám hiệu nhà trường cán thư viện thống phục vụ bạn đọc, mượn theo lớp phòng thư viện sau: (7) - Chiều thứ phục vụ khối lớp 9. * Thời gian phục vụ Thư viện phục vụ ngày tuần từ thứ hai tới thứ bẩy trừ ngày lễ, tết theo quy định Nhà nước Sáng: Từ 7h – đến 11h Chiều: Từ 13h30’ – đến 16h30’ Cán thư viện chuẩn bị trước phục vụ bạn đọc công việc chiếm khoảng 20 đến 30 phút Nội dung công việc chuẩn bị cán thư viện gồm: - Chuẩn bị nơi làm việc: Phải xem xét qua kho tài liệu nhằm mục đích phát sai sót xếp, xem xét bổ sung tài liêu cho trưng bày, chuẩn bị giấy tờ - Chuẩn bị phục vụ bạn đọc: Bắt đầu từ việc xem xét báo tạp chí để xác định đề tài vấn đề tuyên truyền với giúp đỡ thư mục chọn tài liệu đề tài mới, xem xét sách Chọn đề tài theo yêu cầu đặt trước bạn đọc, phân tích phiếu bạn đọc làm việc với bạn đọc không trả sách hạn Thủ tục mược tài liệu phòng đọc: Sau tra cứu mục lục bạn đọc điền vào phiếu yêu cầu để mượn tài liệu Cán thư viện xem xét yêu cầu , yêu cầu chưa xác định đề nghị bạn đọc viết lại cho xác tìm tài liêu giá Nếu khơng thấy tài liệu mà bạn đọc cần , cán thư viện thơng báo cho bạn đọc biết giới thiệu cho bạn đọc sách đề tài Bạn đọc mượn từ đến sách để đọc chỗ Đọc xong trả lại mượn tiếp Trước giao tài liệu cán thư viện phải tiến hành kiểm tra hư hỏng tài liệu Những hư hỏng tài liệu phải ghi vào phần ghi phiếu yêu cầu bạn đọc phòng đọc (8)Đồng thời cán thư viện phải đánh dấu vào phiếu theo dõi bạn đọc tài liệu mượn theo quy định + Tổ chức phục vụ mượn tài liệu: Việc cho cán giáo viên học sinh mượn tài liệu tùy thuộc vào số lượng tài liệu có thư viện nhà trường Tài liệu cho mượn phải chọn lọc kỹ, phù hợp với đối tượng cho mượn Việc cho mượn tài liệu nhà kinh tế hiệu : Tài liệu luân chuyển tới tay bạn đọc nhiều lần so với hình thức đọc chỗ người đến đọc người đến mượn Có tài liệu tay với cảm giác thoải mái giáo viên nghiên cứu soạn giảng tốt Tận dụng thời gian rảnh rỗi giáo viên, học sinh khuyến khích họ đọc sách rèn luyện thói quen đọc sách Cán thư viện cần nhắc nhở bạn đọc thực nghiêm túc nội quy mượn trả tài liệu hạn để đảm bảo tài liệu luân chuyển nhanh, phục vụ nhiều người Giáo viên , học sinh phải đăng ký mượn tài liệu phát thẻ nhà trường cấp Đối với học sinh mượn theo cá nhân theo tổ, lớp Khi đến mượn đọc chỗ mượn nhà phải xuất trình thẻ ghi phiếu mượn Cán thư viện giữ phiếu đăng ký bạn đọc xếp khoa học để tiện theo dõi Thời hạn mựơn tài liệu phải quy định cụ thể( ngày, 10 ngày, 15 ngày ) Tùy thuộc vào sách - Các công việc cần làm bạn đọc cần mượn: + Đăng ký bạn đọc , phát thẻ làm sổ mựon + Tiếp nhận yêucầu tìm sách + Ghi tài liêu mượn vào sổ mượn kiểm tra tình trạng tài liệu cho mượn phải ghi rõ thời hạn trả + Khi nhận tài liệu bạn đọc trả, cán thư viện phải kiểm tra tình trạng sách trả, xếp tài liệu giá kịp thời để phục vụ bạn đọc khác + Xem xét lại sổ mượn để thu hồi sách hạn (9)- Kế hoạch đọc sách phải nằm kế hoạch nhà trường Kế hoạch phải nêu lên chủ điểm đọc, sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc - Chúng xây dựng kế hoạch đọc sách sở nghiên cứu chương trình học lớp nhu cầu đọc học sinh Ví dụ: trước thi học kỳ chừng tháng tiến hành giới thiệu cho em mượn loại sách như: Giải tập, câu hỏi ơn tập, số đề kiểm tra Vì việc đọc sách theo kế hoạch giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ em biết vận dụng vào việc học tập đạt kết cao kỳ thi Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách biện pháp tốt để học sinh mở rộng kiến thức đạt hiệu cao Kế hoạch phải triển khai từ trước năm học * Biện pháp 4: Đổi mở rộng hình thức phục vụ bạn đọc nhằm phát huy tác dụng sách báo chất lượng giáo dục nhà trường phát triển vòng quay sách. - Bên cạnh hình thức phục vụ truyền thống thư viện sáng tạo nhiều hình thức phục vụ bạn đọc hiệu quả: - Tổ chức phục vụ cho em đọc sách báo thư viện chơi, buổi chiều em nghỉ học Đặc biệt nhà trường mở cửa thư viện nhằm tạo điều kiện cho em đọc sách báo dịp hè Cán thư viện dàn xếp thời gian tổ chức câu đố vui cho em giải với mục đích tạo cho em có thêm khả tư - Vào đầu tuần, cán thư viện đưa sách xuống lớp cho em mượn nhà sách luân chuyển từ lớp sang lớp khác để em có thời gian đọc thêm Ví dụ: Sáng thứ hai, tuần I tháng cán thư viện cho cộng tác viên lớp 6a1,6a2 lên phòng thư viện nhận sách phát cho lớp Hết tuần, hai lớp nộp lại, qua tuần II sách lớp 6a1 chuyển qua lớp 6a2 ngược lại lớp lại làm tương tự * Biện pháp 5: Sáng tạo nhiều hình thức cơng tác tun truyền giới thiệu sách báo tài liệu. (10)từng sách, nói rõ tác dụng nghệ thuật tác dụng đạo đức nhằm gây hứng thú độc giả, khơi dậy tò mò cho người đọc, để giáo viên tích cực tìm tài liệu đọc sách báo thư viện nhà trường - Thư viện thường xuyên tổ chức giới thiệu cho học sinh sách có nội dung ngày lễ kỉ niệm lớn như: 20/10, 20/11, 22/12, 09/1, 3/2, 26/3…, để em tìm hiểu Đồng thời qua giáo dục cho em hiểu biết thêm truyền thống dân tộc ta qua ngày lễ Ngoài biện pháp trên, cuối năm cán thư viện tham mưu nhà trường khen thưởng cho cá nhân tập thể lớp có nhiều đóng góp cho thư viện Từ khích lệ tinh thần đọc sách cho em IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Từ áp dụng sáng kiến hiệu công tác bạn đọc đến với thư viện trường THCS Phương Trung hai năm học gần nâng cao rõ rệt: Bạn đọc Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện Năm học 2015-2016 Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện Năm học 2016-2017 GV 100% 100% HS 70% 90% CB, CNV 100% 100% C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Qua nghiên cứu lý luận thực công tác bạn đọc trường THCS Phương Trung cho thấy: Công tác thu hút bạn đọc đến thư viện công tác quan trọng hoạt động thư viện, nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy học tập giáo viên học sinh góp phần nâng cao chất lượng tồn diện từ xây dựng thói quen đọc sách cho bạn đọc Từ áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tỷ lệ bạn đọc đến thư viện ngày cao, chất lượng hoạt động thư viện đẩy mạnh rõ rệt Những khuyến nghị : (11)- Cho cán thư viện trường học cần hưởng chế độ độc hại - Đề nghị Sở giáo dục Đào tạo Hà Nội, Phòng giáo dục Đào tạo huyện Thanh Oai thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán phụ trách thư viện để cán thư viện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ thư viện trường bạn D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trường phổ thơng - Vũ Bá Hịa (Chủ biên) Bảng phân loại Tác giả: Đỗ Hữu Dư MỤC LỤC TT TÊN ĐỀ TÀI TRANG A Phần mở đầu I Đặt vấn đề B Phần nội dung I Cơ sở lý luận II Cơ sổ thực tiễn III Nội dung nghiên cứu IV Kết nghiên cứu C Kết luận khuyến nghị D Tài liệu tham khảo XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (12)viết, không chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp, Giáo án tổng hợp