Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Văn 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:53

- Diễn biến tâm trạng của nhân vật và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả trong các đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ và Trao duyên. - Bi kịch của nhân vật và tư[r] (1)TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II MƠN NGỮ VĂN KHỐI 10 NĂM HỌC 2016-2017 PHẦN MỘT: KIẾN THỨC I. Văn văn học: 1 Ban nâng cao: 1.1 Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ (Trích diễn Nơm Chinh phụ ngâm – Đồn Thị Điểm). 1.2 Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) 1.3 Nỗi thương (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Học sinh cần nắm vững kiến thức vấn đề: - Kiến thức khái quát tác giả, tác phẩm, đoạn trích - Diễn biến tâm trạng nhân vật nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tác giả đoạn trích cho - Bi kịch nhân vật tư tưởng nhân đạo tác giả thể đoạn trích cho 2 Ban bản: 2.1 Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ (Trích diễn Nơm Chinh phụ ngâm – Đồn Thị Điểm). 2.2 Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) 2.3 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Học sinh cần nắm vững kiến thức vấn đề: - Kiến thức khái quát tác giả, tác phẩm, đoạn trích - Diễn biến tâm trạng nhân vật nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tác giả đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ Trao duyên - Bi kịch nhân vật tư tưởng nhân đạo tác giả thể đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ Trao duyên) - Vẻ đẹp hình tượng người anh hùng Từ Hải đoạn trích Chí khí anh hùng. II. Kiến thức đọc - hiểu: 1 Các biện pháp tu từ học 2 Các phương thức biểu đạt : miêu tả, biểu cảm, tự sự, thuyết minh, nghị luận 3 Các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh 4 Các phong cách ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật PHẦN HAI: KĨ NĂNG (2)-Xác định phương thức biểu đạt văn -Xác định phương thức lập luận văn -Xác định phong cách ngôn ngữ văn -Nêu tên phân tích hiệu nghệ thuật biện pháp tu từ sử dụng văn -Nêu nội dung văn -Trình bày quan điểm, ý kiến thân vấn đề nêu văn đoạn văn nghị luận (10-15 dòng)… 2 Học sinh biết vận dụng kiến thức văn văn học cho, thao tác lập luận để viết nghị luận văn học PHẦN BA: CẤU TRÚC ĐỀ THI Thời gian làm 90 phút Câu 1: Đọc - hiểu văn ( 4,0 điểm) Câu 2: Nghị luận văn học (6,0 điểm) ĐỀ THAM KHẢO Phần I Đọc - hiểu (4,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: Tóm lại, kỹ sống lực tâm lí – xã hội cá nhân, giúp con người có khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác và với xã hội,có khả ứng phó tích cực trước tình sống. Năng lực tâm lí – xã hội đề cập đến khả người thể hành vi đúng đắn hay hành vi phù hợp tương tác với người khác những điều kiện ngoại cảnh khác sở văn hóa định Năng lực tâm lí – xã hội đóng vai trị chủ chốt việc trì sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần khỏe mạnh giúp cá nhân sống vui vẻ với người khác xã hội. Năng lực tâm lí – xã hội có q trình học tập lĩnh hội, thực hiện thông qua truyền thống, văn hóa, gia đình, cộng đồng niềm tin dân gian Q trình lĩnh hội lực tâm lí diễn hệ thống giáo dục thông qua nhiều kênh khác nhau. (Trích Giáo dục Kỹ sống cho học sinh phổ thơng – Nguyễn Thanh Bình, NXB ĐH Sư phạm 2013) Câu Xác định phương thức biểu đạt văn Câu Nêu nội dung văn Câu Vì khẳng định trình lĩnh hội lực tâm lý – xã hội diễn qua nhiều kênh khác nhau? Câu Hãy viết đoạn văn(10-15 dịng) trình bày suy nghĩ anh /chị vai trò kỹ sống học sinh THPT Phần II Làm văn(6.0 điểm) (3)Dạo hiên vắng thầm gieo bước, Ngồi rèm thưa rủ thác địi phen. Ngồi rèm thước chẳng mách tin, Trong rèm dường có đèn biết chăng? Đèn có biết dường chẳng biết? Lòng thiếp riêng bi thiết mà thơi. Buồn rầu nói chẳng nên lời, Hoa đèn với bóng người thương! (Trích diễn Nơm Chinh phụ ngâm-Đồn Thị Điểm) Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Văn 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi), Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Văn 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)