Phân phối chương trình nghề Điện dân dụng

1 4 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:52

[r] (1) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 105 Tiết – Lớp 11 THPT (Áp dụng từ năm học: 2012-2013) Số tiết C.Trình Tiết dạy Bài Tên bài Học kỳ Chương mở đầu I 3 1-2-3 Bài An toàn lao động nghề Điện dân dụng Chương I: Đo lường điện 3 4-5-6 Bài Khái niệm chung đo lường điện 3 7-8-9 Bài Thực hành: Đo dòng điện điện áp xoay chiều 3 10-11-12 Bài Thực hành: Đo công suất điện 3 13-14-15 Bài Thực hành: Sử dụng vạn kế 1 16 Kiểm tra Chương II: Máy biến áp 3 17-18-19 Bài Một số vấn đề chung máy biến áp 3 20-21-22 Bài Tính tốn, thiết kế máy biến áp pha công suất nhỏ 3 23-24-25 Bài Thực hành: Tính tốn, thiết kế MBA 1pha công suất nhỏ 3 26-27-28 Bài Vật liệu chế tạo máy biến áp 3 29-30-31 Bài 10 Thực hành: Chuẩn bị vật liệu làm khuôn MBA 3 32-33-34 Bài 11 Quấn máy biến áp pha công suất nhỏ 9 35-43 Bài 12 Thực hành: Quấn MBA pha 1 44 Kiểm tra Chương III : Động điện 3 45-46-47 Bài 13 Một số vấn đề chung động điện 3 48-49-50 Bài 14 Động điện xoay chiều pha 3 51-52-53 Bài 15 Mạch điều khiển động điện xoay chiều pha 1 54 Ơn tập 1 55 Kiểm tra Học kì 1 3 56-57-58 Bài 16 Sử dụng bảo dưỡng quạt điện II 3 59-60-61 Bài 17 Thực hành: Sử dụng bảo dưỡng quạt điện 3 62-63-64 Bài 18 Sử dụng bảo dưỡng máy bơm nước 3 65-66-67 Bài 19 Thực hành: Sử dụng bảo dưỡng máy bơm nước 3 68-69-70 Bài 20 Sử dụng bảo dưỡng máy giặt 3 71-72-73 Bài 21 Thực hành: Sử dụng bảo dưỡng máy giặt 1 74 Kiểm tra Chương IV: Mạng điện nhà 3 75-76-77 Bài 22 Một số kiến thức chiếu sáng 3 78-79-80 Bài 23 Thực hành: Tính tốn chiếu sáng cho phịng học 3 81-82-83 Bài 24Bài 25 Một số kí hiệu nguyên tắc lập sơ đồ cấp điệnThực hành: Đọc sơ đồ mạch điện 3 84-85-86 Bài 26 Tính tốn, thiết kế mạng điện nhà 3 87-88-89 Bài 27 Thực hành: Tính tốn, thiết kế mạng điện cho phòng 9 90-98 Bài 28 Thực hành: Lắp đặt mạng điện cho phòng ở(một số mạch bảng điện) 2 99-100 Bài 29 Bảo dưỡng mạch điện nhà 1 101 Kiểm tra Chương V: Tìm hiểu nghề điện dân dụng 1 102 Bài 30 Tìm hiểu thơng tin sở đào tạo 1 103 Bài 31 Tìm hiểu thơng tin thị trường lao động 1 104 Ôn tập cuối học kì 1 105 Kiểm tra học kỳ II
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình nghề Điện dân dụng, Phân phối chương trình nghề Điện dân dụng

Từ khóa liên quan