nhãn khoa trung tâm y tế huyện hàm tân

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:45

Mặt ngoài củng mạc liên tiếp với giác mạc ở trước, với vỏ ngoài của dây thần kinh thị giác ở phía sau và có các lỗ để cho các nhánh động mạch tĩnh mạch thần kinh đi qua, và có các chỗ đ[r] (1)MẮT Bài giảng Giải phẫu học Chủ biên: TS Trịnh Xuân Đàn Cơ quan thị giác có nhiệm vụ thu nhận kích thích ánh sáng dạng hình ảnh màu sắc, để truyền vỏ não, cho ta nhận biết giới bên ngồi Cơ quan thị giác bao gồm có mắt quan mắt phụ Mắt bao gồm nhãn cầu thần kinh thị giác Nhãn cầu nằm hốc xương gọi ổ mắt Cơ quan phụ gồm nhãn cầu, mạc ổ mắt, lông mày, mi mắt, kết mạc lệ 1 Ổ MẮT (ORBITA) Gồm hốc xương chứa nhãn cầu, nhãn cầu, thần kinh, mạch máu, mỡ lệ Ổ mắt có hình tháp mặt, quay trước, đỉnh quay sau Trục hố mắt không song song với mà tạo thành góc mở trước Ổ mắt phần xương trán, xương sàng, xương bướm, xương hàm trên, xương gò má, xương lệ, xương tạo nên 1.1 Thành ngồi Do xương gị má, cánh lớn xương bướm phần xương trán Ở sau thành ngồi có khe ổ mắt thông với hố thái dương hố Ở sau có khe ổ mắt thơng với tầng sọ cua nên sọ 1.2 Thành Thành gọi sàn ổ mắt, tạo nên xương hàm trên, xương gò má xương Thành có rãnh ổ mắt để mạch thần kinh ổ mắt qua 1 Lỗ ổ mắt 6.Xương sàng (xương giấy) Xương trán Khe ổ mắt 3 Cánh lớn xương bướm Xương gò má Lỗ thị giác Xương hàm 5 Khe ổ mắt 10 Lỗ ổ mắt Hình 5.1 Ổ mắt 1.3 Thành (2)chạy xuống tạo thành ống lệ tỵ 1.4 Thành Còn gọi trần hố mắt, xương trán phần cánh nhỏ xương bướm tạo thành Thành ngăn cách hốc mắt với hố sọ trước Góc trước ngồi thành có hố tuyến lệ, góc trước nơi tiếp giáp với thành có rãnh rịng rọc gai rịng rọc, để rịng rọc chéo bám 1.5 Nền Quay trước, cấu tạo xương trán xương gị má xương hàm Phía có lỗ ổ mắt để mạch thần kinh ổ mắt qua 1.6 Đỉnh ổ mắt Đỉnh phía sau, có lỗ rộng hình tam giác gọi khe bướm hay khe ổ mắt trên, thơng với đầu trước hố sọ Phía khe có lỗ thị giác cho dây thần kinh số II động mạch mắt qua 2 NHÃN CẦU (BULBUS OCULI) Nhãn cầu nằm mô mỡ ổ mắt ngăn cách với mô mỡ bao mạc Nhãn cầu chiếm 1/3 trước ổ mắt 2.1 Hình thể kích thước Nhãn cầu hình cầu, trước lồi có giác mạc che phủ Đường kính trước sau 24 mm, đường kính ngang 23 mm Nếu nhãn cầu dài sinh cận thị (myope) ngắn qua sinh viễn thị (presbype) Nhãn cầu có cực: cực trước điểm trung tâm giác mạc, cực sau điểm trung tâm sau củng mạc Đường thẳng nối cực nhãn cầu gọi trục thị giác Hai trục thị giác mắt gần song song với Khoảng cách đồng tử mắt khoảng 60 mm Đường vịng quanh nhãn cầu, cách cực vng góc với trục thị giác, gọi đường xích đạo Nhãn cầu nặng - 8g 2.2 Cấu tạo Nhãn cầu cấu tạo bao vỏ gồm có lớp màng từ ngồi vào trong: màng thớ, màng mạch màng thần kinh Bên lịng nhãn cầu có mơi trường suốt 2.2.1 Các màng nhãn cầu Lần lượt từ nông vào sâu: * Màng thớ (lớp áo xơ) Màng có phần: củng mạc phía sau, giác mạc phía trước - Củng mạc: phần sau, có màu trắng đục lớp xơ, chiếm 5/6 sau nhãn cầu Phần trước gọi lòng trắng mắt có kết mạc che phủ phía trước, nhìn thấy mạch máu nằm kết mạc Củng mạc dày phía sau, gần chỗ thần kinh thị giác (1mm), mỏng (0,4mm) khoảng sau rãnh củng mạc 6mm, nơi vận nhãn bám vào Mặt củng mạc liên tiếp với giác mạc trước, với vỏ dây thần kinh thị giác phía sau có lỗ nhánh động mạch tĩnh mạch thần kinh qua, có chỗ vận động nhãn cầu bám Mặt củng mạc, sát với màng mạch mạc cách chúng lớp tổ chức tế bào có nhiều hạt mầu gọi fusca, có mạch máu thần kinh chạy qua (3)trong suốt có tác dụng cho ánh sáng qua, có đường kính 12mm Chỗ tiếp nối giác mạc củng mạc có màng thớ sít lại gọi dây chằng lược hệ lược, hệ có khoang Fontano thông với buồng trước nhãn cầu Giữa giác mạc củng mạc có ống chạy vịng trịn theo chu vi giác mạc gọi ống Schlemm thuộc hệ tĩnh mạch củng mạc, tiếp nhận thuỷ dịch buồng trước nhãn cầu để đổ vào tĩnh mạch mi trước có tác dụng thơng tuỷ dịch với tĩnh mạch bên * Màng mạch (lớp áo mạch) Là màng ni dưỡng nhãn cầu gồm có phần: mống mắt hay lòng đen, thể mi mạch mạc 1 Điểm vàng Cơ thẳng Củng mạc Kết mạc Ống Schlemm Hậu phòng Tiền phòng Nhân mắt Giác mạc 10 Mống mắt 11 Thể mi 12 Màng thần kinh 13 Màng mạch 14 Điểm mù Hình 5.2 Nhãn cầu (cắt đứng dọc) (4)đó gọi điều tiết mắt (hoạt động sợi trơn co dãn đồng tử, nằm bề dầy lòng đen hệ thần kinh thực vật đảm nhiệm) Về màu sắc lịng đen thay đổi tuỳ theo giống người (người âu màu xanh, người màu đen hay màu nâu ) thường với màu tóc Lịng đen có vịng đồng tâm Vịng hay bờ liên tiếp với thể mi (bờ thể mi), liên tiếp với thể mi giác mạc dây chằng lược rộng khám, vòng vòng mống mắt nhỏ rộng 2mm Mặt trước lòng đen, cách l,5mm liên quan với buồng trước nhãn cầu có nhiều tia mạch từ đến bờ ngồi, co mạch thẳng, dãn mạch ngoằn nghèo Mặt sau lòng đen lõm, liên quan đến buồng sau nhãn cầu mặt trước nhân mắt Chu vi lịng đen dính vào củng mạc giác mạc dây chằng lược Hueck (bởi kết hợp lòng đen thể mi nơi mạch máu thể mi tạo thành) - Thể mi hay vùng mi (corpus ciliare): phần dày lên màng mạch, vùng nằm mạch mạc lòng đen, vòng khuyên dẹt rộng 5-6mm Trên thiết đồ cắt dọc qua thể mi hình tam giác có đỉnh dính vào vịng thắt, mặt sau hay trông vào trục nhãn cầu liên quan với thuỷ tinh dịch; mặt trước giáp với giác mạc; mặt có lịng đen bám có dây treo tinh cầu (dây chằng Zinn) Thể mi gồm có phần: trước vành mi, sau tụ mạch mi + Vành mi vùng rộng 4mm, vùng mi có trơn màu trắng xám có 9/10 sợi trước sau gọi Brucke, lại số sợi vòng gọi Rouget Cả có tác dụng điều tiết đồng tử thơng qua dây chằng Zinn (5)4 Cơ mi Tụ mạch mi ơng Schlemm Vịng Zinn Giác mạc Hậu phòng 10 Mống mắt 11 Nhân mắt 12 Tiền phịng Hình 5.3 Thể mi + Mỏm mi (tụ mạch mi) gồm cuộn mạch sau mi có từ 70-80 cuộn hợp thành vành gọi vành mi, sau vành mi vòng mi mạch máu nối liền mạch mạch mạc với tụ mạch mi - Mạch mạc hay màng mạch (choroidea) chiếm 2/3 sau nhãn cầu màng có nhiều lớp mạch máu, có nhiều tế bào chứa sắc tố đen làm tạo thành buồng tối nhãn cầu có tác dụng thuận lợi cho nhìn Mặt ngồi mạch mạc liên quan với củng mạc khơng dính vào củng mạc mà cách chúng fusca Mặt nhẵn, đen, liên quan với võng mạc khơng dính vào võng mạc Bờ trước mạch mạc vòng tròn gọi vòng thắt, chỗ màng mạch thể mi nối liền cách giác mạc mui * Màng thần kinh (lớp áo trong) hay võng mạc Là màng nhãn cầu Chia làm phần: võng mạc thị giác, võng mạc thể mi võng mạc mống mắt - Võng mạc thị giác phần võng mạc phủ phần sau nhãn cầu, chứa đựng tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng Giới hạn trước phần gần mỏm mi trở nên mỏng gọi miệng thắt võng mạc (6)1 Nhánh quặt ngược màng mạch Động mạch tia 3 Vòng ĐM nhỏ mống mắt Vòng ĐM lớn mống mắt Miệng thắt 6 Mống mắt Đồng tử ĐM mi trước Củng mạc 10 Tĩnh mạch xoắn 11 ĐM mi dài 12 Các ĐM mi ngắn 13 Thần kinh thị giác Hình 5.4 Động mạch nhãn cầu + Điểm mù hay (ra thần kinh thị vòng tròn có đường kính l,5mm trũng cực sau nhãn cầu trăm phía cực sau 3mm nơi có sợi dây thần kinh thị giác Đãi có lõm giữa, nơi có động mạch trung tâm võng mạc vào + Điểm sáng điểm vàng hõm dài 3mm, cao l,5mm cực sau nhãn cầu, nơi hình ảnh in rõ - Võng mạc thể mi: phần võng mạc phủ mặt thể mi, gồm lớp tế bào thượng bì khơng sắc tố lớp có sắc tạo - Võng mạc mống mắt: phần võng mạc phủ mặt sau mống mắt bờ ngươi; lớp tế bào chứa sắc tố 2.2.2 Mạch thần kinh chung cho màng * Động mạch: gồm có động mạch mi trước, mi sau, động mạch mi ngắn, mi dài động mạch trung tâm võng mạc Tất nhánh động mạch mắt (thuộc động mạch cảnh trong) (7)do hệ thần kinh thực vật đảm nhiệm Các sợi phó giao cảm làm co đồng tử dây nhìn gần, cịn sợi giao cảm làm giãn đồng tử dây nhìn xa 2.2.3 Các mơi trường suốt gồm có Các mơi trường suốt gồm có: - Nhân mắt hay thuỷ tinh cầu (lens): thấu kính lồi mặt, đặc tính suốt, đặc rắn thay đổi hình dạng tuỳ theo tia sáng qua Ở người có tuổi nhân mắt rắn đặc, có xu hướng đục gọi bệnh đục nhân mắt 1 Dịch thuỷ tinh Giác mạc 3 Thuỷ dịch (ở tiền phòng) Nhân mắt (thuỷ tinh thể) ống thấu quang (ống Cloquet) Thuỷ dịch (ở hậu phòng) Hình 5.5 Các mơi trường suốt mắt Mặt sau tinh cầu lồi mặt trước tăng, giảm tuỳ theo điều tiết mắt Đường kính tinh cầu khoảng 9-10 mm, dầy độ 4-5 lạm, nặng 0,2g Tinh cầu bọc màng mỏng, có khả chun giãn gọi màng nhân mắt hay mạc tinh cầu Tinh cầu giữ chỗ sợi suốt từ mặt thể mi tới mạc tinh cầu gọi dây treo tinh cầu dây chằng Zinn Ở thớ sợi dây chằng có ống sợi ống Hanover số ống nhỏ thuộc ống bạch huyết để thơng khe phía trước với buồng sau nhãn cầu (8)- Thuỷ dịch (humor aquosus): chất dịch nằm khoang nhân mắt với giác mạc, khoang có lịng đen chia làm buồng buồng trước buồng sau nhãn cầu, hai buồng thông với lỗ Chất dịch mạch máu lòng đen ống petit thể thuỷ tinh tiết tụ lại buồng sau qua lỗ chạy buồng trước chảy vào ống Schlemm hệ tĩnh mạch bên ngồi Nói tóm lại chất dịch luân chuyển luôn - Dịch thuỷ tinh hay thuỷ tinh dịch (corqus vitreum): khối dịch suốt lòng trắng trứng nằm khoang nhân mắt võng mạc bọc màng gọi màng thấu quang Màng dày chỗ giáp với võng mạc mỏng vòng Zinn, mặt sau nhân mắt màng liên tiếp với thành ống Cloquet Dịch thuỷ tinh trẻ em rắn đặc người lớn, khối dịch chia múi.Ống Cloquet hay ống stilling từ điểm mù tới cực sau nhân mắt, ống bị thắt giữa, bè hai đầu Khi bào thai có động mạch thấu quang tới ni dưỡng nhân mắt, người lớn ống bé dần lại lịng ống có tổ chức hạch huyết 2.3 Các vận nhãn Có vận động nhãn cầu mi mắt Những liên quan mật thiết với màng mỏng bọc nhãn cầu, màng gọi vỏ Tenon (vagina bulbi) 2.3.1 Cơ nâng mi Là dài, dẹt, sau bám vào mặt cánh nhỏ xương bướm trước lỗ thị giác chạy dọc trần ổ mắt tận hết mi dải cân rộng Dải cân chia làm lá: nông bám vào mặt trước sụn mi trên, sâu toả hình tia tận hết da mi Khi co kéo mi lên sau 2.3.2 Các thẳng mắt Có thẳng mắt (trên, dưới, trong, ngồi) dài dẹt, dài 4cm Bốn sau (ứng với đỉnh ổ mắt) bám vào gân chung gọi gân Zinn, gân Zinn bám quanh ống thị giác phần khe ổ mắt chia làm dải theo thành ổ mắt Ở dải dải giới hạn lỗ dây thần kinh thị giác (thần kinh II) động mạch mắt qua Ở dải dải ngồi giới hạn nên vịng Zinn liên quan với chỗ phình khe bướm, có dây III, IV, Vi nhánh mắt dây V chui qua vòng Zinn vào ổ mắt Bốn thẳng chạy từ sau trước, dọc theo thành ổ mắt, tới bám vào nửa trước nhãn cầu (chỗ gần giác mạc) Bốn thẳng hợp thành hình nón qy xung quanh khối mỡ, trụ hình nón dây thần kinh thị giác Về tác dụng thẳng đưa mắt dây thần kinh số VI chi phối, thẳng trên, thẳng dưới, thẳng đưa mắt lên xuống vào dây thần kinh số III chi phối 2.3.3 Cơ chéo to hay chéo (m obliquus superior) (9)1 Cơ nâng mi Cơ chéo lớn Cơ thẳng Cơ thẳng Cơ thẳng Cơ chéo bé Cơ thẳng Hình 5.6 Các vận nhãn 2.3.4 Cơ chéo bé hay chéo (m obliquus inferior) Là dải bám từ hố ổ mặt ổ mắt xương hàm phía ngồi rãnh lệ tỵ, chạy ngồi sau thành ổ mắt tới bám vào phía ngồi, phần sau nhãn cầu, co đưa mắt ngồi lên Do dây thần kinh số III chi phối 2.4 Các mạc ổ mắt 2.4.1 Màng thuật Là màng ngồi xương lót thành ổ mắt, phía sau liên tiếp với màng não cứng ống thị giác khe ổ mắt 2.4.2 Vách thuật Là màng bám từ quanh bờ lỗ vào ổ mắt, toả xuống mi Trong mí vách hồ hợp với cân nơng nâng mi trên; mí dưới, vách tận hết mặt trước sụn mi Vách bị chọc thủng bởi: - Các mạch thần kinh mắt xiên qua để mặt da đầu - Cân nâng mi phần mi tuyến lệ 2.4.3 Bao nhãn cầu Là màng mỏng bọc quanh nhãn cầu từ thần kinh thị giác tới rãnh giác mạc, ngăn cách nhãn cầu với mô xung quanh Mặt bao nhẵn, ngăn cách với mặt củng mạc khoang củng mạc Trong khoang có dải sợi ngang mơ liên kết (10)phía sau chỗ tiếp nối củng mạc giác mạc Chung quanh bao bọc nhãn cầu tạo nên bao mạc Bao mạc thẳng chế dải dính vào thành ngồi ổ mắt, tạo nên dải thẳng ngoài, mạc thẳng liên tiếp với màng gian 3 LÔNG MÀY (SUPERCILIUM) Là lông ngắn mọc dày lồi da hình cung nằm ngang phía lỗ vào ổ mắt Dưới da cung mày có sợi vòng mắt, cau mày bụng trán chạm trán 4 MI MẮT (PALPEBRAE) Là nếp da màng di động, nằm phía trước ổ mắt, để bảo vệ nhãn cầu Có mí: mí mí Mí di động nhiều mí dưới, khoang 2 bờ tự mí gọi khe mí Hai đầu khe mí giới hạn góc mắt: góc mắt góc mắt ngồi Tại góc mắt nơi mí dính gọi mép mí Như có mép mí mép mí ngồi Góc mắt có khoang hình tam giác gọi hồ lệ Trong hồ lệ có cục lệ Trên cục lệ có nhú lệ đỉnh nhú lệ có điểm lệ Mỗi mi có mặt mặt trước mặt sau: - Mặt ngồi có da che phủ liên tiếp với da mặt - Mặt có kết mạc bao phủ gồm có: * Cấu tạo mi mắt có lớp từ nơng vào sâu: + Da mỏng, mịn + Lớp tổ chức tế bào nhão + Lớp vòng mi thuộc bám da đầu mặt + Lớp tổ chức tế bào sau cơ, có động mạch mi qua + Lớp sợi đàn hồi gồm có phần: sụn mi hai mảnh sụn dầy rắn nằm bề dày mi mắt; sụn mi hình bán nguyệt cao chỉ, sụn mi hình chữ nhật cao 0,5cm Cả hai mi nối liền hai đầu đuôi mắt hai dải dây chằng mi mi ngồi Ở sụn mi có tuyến meibomius, dịch tiết lỗ bờ mi thuộc loại tuyến bì sinh dử mắt + Lớp trơn có mi mi dưới, tới lớp tổ chức sợi đàn hồi + Lớp kết mạc màng mỏng nhẵn suốt che phủ mặt sau mi quặt lên nhãn cầu che phủ củng giác mạc Kết mạc chia làm phần: Kết mạc mi che phủ mặt sau sụn mi mi Kết mạc túi bịt phần kết mạc quặt từ mi sang nhãn cầu Kết mạc nhãn cầu phần kết mạc phủ nhãn cầu Cơ vòng mi bám da xung quanh khe mi, co làm nheo mắt đẩy nước mắt vào túi lệ (11)1 Cơ chạm trán Cơ nâng mi Kết mạc 4 Cơ vòng mi Sụn mi Tuyến sụn 7 Cung ĐM mi Lông mi 9 Lỗ tiết tuyến sụn Hình 5.7 Cấu tạo mi mắt 5 LỚP KẾT MẠC Kết mạc màng niêm mạc mỏng lót mặt mi mắt, lật sau phủ mặt trước nhãn cầu Toàn kết mạc tạo nên túi gọi túi kết mạc mà khe mí đường vào túi Kết mạc gồm: kết mạc mí phần kết mạc phủ mặt mí mắt Kết mạc mí liên tiếp với da phủ mặt ngồi mí mắt Kết mạc nhãn cầu phần kết mạc suốt phủ mặt trước nhãn cầu 6 HỆ THỐNG LỆ Gồm có tuyến lệ đường dẫn lệ 6.1 Tuyến lệ (glandula 1acrimalis) Là tuyến giống tuyến nước bọt, nằm phía ngồi trần ổ mắt, có phần: phần ổ mắt phần mi mắt Tuyến lệ có 10-12 ống ngoại tiết mở vào vòm kết mạc 6.1.1 Phần thuật (pars orbitalis) Nằm bao trần ổ mắt, chế cân kéo mi thẳng trên, trước vách ổ mắt, sau màng mỏng tổ chức tế bào mỡ ổ mắt tạo nên Phần ổ mắt hình bầu dục dài 2cm, rộng lcm, dầy 0,5cm có từ 3-5 ống tiết nước mắt thoát 6.1.2 Phần mi mắt (pars palpebralis) Nhỏ (bằng 1/3 phần ổ mắt) nằm mi có từ - ống tiết thông với túi bịt kết mạc (12)Là đường dẫn nước mắt đổ vào mũi có tác dụng bảo vệ mắt, cản bụi làm ẩm không khí vào phối Đường lệ gồm có phần 6.2.1 Điểm lệ Có điểm lệ hai đầu mi mi Ở có chỗ lồi lên gọi củ lệ, củ lệ có lỗ ống dẫn lệ 6.2.2 Tiểu quản lệ hay ống lệ (canaliculus lacrimalis) Có ống dưới, ống lệ dài 1cm chia làm đoạn: - Đoạn thẳng hình phễu, đầu phễu cách điểm lệ nam chỗ hẹp ống lệ - Đoạn ngang dài từ 6-7 mm nằm ngang sau dây chằng mi trong, vòng mi Horner 6.2.3 Ống nối 1 Cục lệ 2 Tuyến lệ (phần trần hố mắt) Tuyến lệ (phần mi mắt) Điểm lệ 5 ống nối Túi lệ 7 Xương xoăn Ống lệ tỵ 9 Xương xoăn Hình 5.8 Hệ thống lệ Hai ống lệ chập lại với thành ống gọi ống nối, dài l-2 mm thông với túi lệ 6.2.4 Túi lệ (saccus 1acrimalis) Là ống dẹt, đầu bịt, đầu thơng với ống lệ tỵ, dài từ 12-14 mm chếch xuống sau nằm áp rãnh lệ tỵ dính vào lớp cất mạc xương sàng xương lệ 6.2.5 Ống lệ tỵ (ductus nasolacrimatis) (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhãn khoa trung tâm y tế huyện hàm tân, nhãn khoa trung tâm y tế huyện hàm tân