BTVN lý 7 - buổi 3

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:16

Dao động của các sợi dây đàn ghi-ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao và nốt thấp ?..[r] (1)Bài tập nhà buổi 3– Vật lí 7 Câu 1: Vật phát âm trường hợp đây? A kéo căng vật B uốn cong vật C nén vật D làm vật dao dộng Câu 2: Ta nghe tiếng hát ca sĩ tivi Vậy đâu nguồn âm ? A người ca sĩ phát âm B sóng vô tuyến truyền không gian dao động phát âm C hình tivi dao động phát âm D màng loa tivi dao động phát âm Câu 3: Hộp đàn đàn ghita, viơlơng, măngđơlin, viơlơng sen…có tác dụng là chủ yếu ? A Để tạo kiểu dáng cho đàn B Để khuếch đại âm dây đàn phát C Để người nhạc sĩ có chỗ tì đánh đàn D Để người nhạc sĩ vỗ vào hộp đàn cần thiết Câu 4: Khi luồng gió thổi qua rừng cây, ta nghe thấy âm phát Vật phát âm là: A luồng gió B luồng gió C D thân Câu 5: Vật phát âm cao ? A vật dao động mạnh B vật dao động chậm (2)Câu 6: Một lắc thực 20 dao động 10 giây Tần số dao động lắc này là: A 2Hz B 0,5Hz C 2s D 0,5s Câu 7: Vật sau dao động với tần số lớn ? A giây, dây đàn thực 200 dao động B phút, lắc thực 3000 dao động C giây, mặt trống thực 500 dao động D 20 giây, dây chun thực 1200 dao động Câu 8: So sánh tần số dao động nốt nhạc RÊ MI, nốt nhạc RÊ FA: A Tần số nốt nhạc RÊ nhỏ MI, RÊ FA B Tần số nốt nhạc RÊ nhỏ MI, RÊ lớn FA C Tần số nốt nhạc RÊ lớn MI, RÊ nhỏ FA D Tần số nốt nhạc RÊ nhỏ MI, RÊ nhỏ FA Câu 9: Âm phát nhỏ nào? A Khi biên độ dao động lớn B Khi biên độ dao động nhỏ C Khi tần số dao động lớn D Khi tần số dao động nhỏ Câu 10: Ngưỡng đau làm điếc tai là: A 60 dB B 100 dB C 130 dB D 150 dB Câu 11: Ban đêm vắng lặng, ta nghe tiếng vo ve muỗi Tiếng phát từ miệng phận khác phát ra? Câu 12: Hải chơi ghita. a Bạn thay đổi độ to nốt nhạc cách ? b Dao động biên độ dao động sợi dây đàn khác bạn gảy mạnh gảy nhẹ ?
- Xem thêm -

Xem thêm: BTVN lý 7 - buổi 3, BTVN lý 7 - buổi 3