giáo án nghề xây dựng

22 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:15

- Các con ạ các cô chú công nhân đã rất vất vả làm việc để xây dựng lên những chiếc cầu những ngôi nhà công trình trường học cho chúng ta đấy vì thế các con phải biết ơn và kính trọng cá[r] (1) Tuần thứ: 13 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: Thời gian thực hiện: tuần Tên chủ đề nhánh: Thời gian thực hiện: A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị Đ ón t rẻ C h ơ i T h dụ c n g 1.Đón trẻ - Cơ đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân 2.Trò chuyện chủ đề - Trò chuyện với trẻ nghề xây dựng - Cô giáo dục trẻ số kĩ sử dụng tiết kiệm nguồn lượng nước , điện, gió, lớp 3.Thể dục buổi sáng 4.Điểm danh - Trẻ yêu thích đến lớp, biết xếp đồ dùng cá nhân vào nơi quy định - Trẻ biết trò chuyện Nghề xây dựng -Trẻ biết đồ dùng cần thiết cho nghề xây dựng bay xây, cuốc, xẻng, thước đo… - Trẻ biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng, nước, điện, gió - Phát triển phối hợp vận động thể tay chân nhịp nhàng - Biết lợi ích việc luyện tập thể dục - Trẻ biết tập động tác theo nhạc cô - - Trẻ nhận biết đầy đủ họ tên mình,biết quan tâm đến bạn lớp -Biết cô - Trường lớp - Trang phục cô gọn gàng - Tủ đựng đồ dùng cá nhân - Tranh ảnh nghề nghiệp xây dựng - Lô tô đồ dùng xây dựng - Sân tập phẳng, xắc xô (2)NGHỀ NGHIỆP Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 15/12/2017 Nghề Xây Dựng Từ ngày 4/12/2017 đến ngày 8/12/2017 HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1: Đón trẻ -Cơ đến sớm thơng thống phịng học đón trẻ vào lớp - Trang phục cô gọn gàng - Tủ đựng đồ dùng cá nhân - Tranh ảnh nghề xây dựng - Đồ dùng cần thiết cho nghề xây dựng gạch cát xi măng… 2: Trò chuyện chủ đề - Cho trẻ quan sát tranh công việc bác thợ xây - Trong tranh có ai? - Các bác thợ xây làm gì? - Để xây tường bác phải làm gì? - Con kể tên đồ dùng bác thợ xây mà biết nào? - Cho trẻ quan sát đồ dùng bác thợ xây - Kể tên đồ dùng biết? * Giáo dục: Các để có nhà để trường học cầu cần có bàn tay khéo léo bác thợ xây phải biết ơn kính trọng bác thợ xây 3 Thể dục sáng - cô kiểm tra sức khỏe trẻ có bạn ốm bị đau chân đau tay không? * Khởi động: Cho trẻ thành vịng trịn kết hợp gót chân mũi chân chay nhanh chậm xoay cổ tay xoay khớp gối - cho trẻ hàng * Trọng động: Bài tập phát triển chung -ĐT Hô hấp: Thổi bóng bay - ĐT Tay: Co duỗi tay, vỗ hai tay vào ( trước, sau, trên) - ĐT Lưng, Bụng, Lườn: Cúi trước, ngửa người sau - ĐT Chân: Đứng chân nâng cao gập gối - ĐT Bật: Bật chỗ - Cho trẻ tập lần x 8nhip - Cô quan sát bao quát nhận xét tuyên dương trẻ tập * Hồi tĩnh: Cho trẻ lại nhẹ nhàng - Làm động tác chim bay tổ - Cho trẻ vòng sân 4 Điểm danh - Cô gọi tên trẻ theo sổ - Báo ăn cho cô nuôi - Trẻ chào cô, chào bố mẹ - Trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định - Tranh xây dựng - Quan sát tranh - Các bác thợ xây - Đâng xây nhà - Nhào vữa - Trẻ kể - Quan sát - Trẻ kể - Lắng nghe - Khơng - Trẻ vịng trịn - Trẻ xếp hàng - Trẻ tập cô - Trẻ thực - lần x 8nhip (3) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị H oạ t đ ộn g n go ài t rờ i 1 Hoạt động có chủ đích. - Dạo chơi sân, quan sát - Trị chuyện cơng việc nghề xây dựng 2.Trò chơi vận động - Chơi số trò chơi tập thể: + Trời nắng trời mưa + Thả đỉa ba ba + Nu na nu nống 3.Chơi tự do - Vẽ phấn sân vẽ dụng cụ nghề xây dựng - Chơi tự với đu quay - Phát triển khả quan sát khám phá giới xung quanh -Trẻ biết góc chơi lớp - Biết tên đồ dùng dụng cụ cần thiết nghề xây dựng - Chơi đoàn kết với bạn bè lớp - Trẻ biết cách chơi, luật chơi hứng thú chơi trò chơi - Trẻ phối hợp nhịp nhàng với bạn chơi - Trẻ biết cách cầm phấn vẽ đầu ngón tay - Biết vẽ nét xiên nét thẳng, sáng tạo vẽ - Trẻ vui vẻ sau hoạt động , biết giữ an toàn chơi - Giữ gìn vệ sinh - Địa điểm quan sát - Sân chơi, trò chơi - Trang phục gọn gàng - Địa điểm (4)HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1.Hoạt động có mục đích - Cơ kiểm tra sức khỏe trẻ - Cho trẻ theo tổ địa điểm quan sát dạo sân trường - Con xem thời tiết hơm nào? - Con có biết mùa năm? - Đúng thời tiết mùa thu chuẩn bị vào đông nên lạnh buổi sáng đến lớp nhớ phải mặc ấm đội mũ - Cho trẻ quan sát đồ dùng bác thợ xây - Con kể tên dụng cụ bác thợ xây - Cô gợi ý cho trẻ bay xây, cát, xi măng , gạch…… - Giáo dục trẻ: yêu quý bác thợ xây, gữi gìn bảo vệ cơng trình nhà trường học mà cô bác xây dựng lên 2 Trị chơi vận động - Cơ giới thiệu tên trò chơi, “Trời nắng trời mưa” Cách chơi: Cả lớp làm thỏ chơi vùa vừa hát nghe hiệu lệnh mưa to thỏ mau chạy nhà thỏ chậm bị mưa ướt hết - Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần - Cô quan sát động viên cổ vũ trẻ chơi - Cô nhận xét tuyên dương trẻ - Tương tự giới thiệu trị chơi Nu na nu nống - Cách chơi: Cả lớp ngồi duỗi thẳng chân đọc đồng dao nu na nu nống - Cô tổ chức bao quát trẻ chơi, chơi trẻ - Nhận xét tuyên dương khen ngợi trẻ chơi 3 Hoạt động tự do - Cô phát phấn cho trẻ - Hỏi ý tưởng trẻ sân? - Con vẽ nào? - Con cầm phấn nào, cầm tay nào? - Cho trẻ vẽ theo ý tưởng trẻ - Cô động viên quan sát trẻ chơi đồn kết khơng tranh dành đồ chơi - Cơ cho trẻ chơi tụ ngồi trời nhắc trẻ chơi không xô đẩy nhau, nhường nhịn bạn bè đoàn kết với bạn - Đảm bảo an toàn cho trẻ * Củng cố - Các vừa tham gia vào hoạt động ngồi trời đấy! cô làm vệ sinh rửa tay rửa mặt trước vào lớp nào! - Đi theo tổ - Quan sát - Mùa thu - Lắng nghe - Vâng - Quan sát kể tên đồ dùng xây dựng - Lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ nghe - Trẻ chơi Trẻ trả lời ý tưởng - Trả lời cô - Tay phải - Trẻ vẽ - Trẻ chơi (5) A TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG GĨC 1.Góc phân vai - Đóng vai bác thợ xây 2.Góc xây dựng - Xây dựng trường lớp học, sân trường 3.Góc nghệ thuật - Vẽ tơ màu tranh ảnh dụng cụ nghề xây dựng - Hát múa biểu diễn văn nghệ theo chủ đề 4.Góc học tập sách - Làm sách tranh, tập kể chuyện tranh công việc công nhân xây dựng 5.Góc khám phá-KH - Chăm sóc cảnh tưới nước cho - Trẻ biết lớp học bé có đồ chơi - Đồ dùng giáo gồm có - Trẻ biết cách xắp xếp hình khối tìm quy luật chúng để tạo sản phẩm có ý nghĩa - Trẻ biết cách cầm bút đầu ngón tay - Phát triển khiếu âm nhạc trẻ - Biết cách làm sách - Biết công việc cô bác thợ xây - Yêu thiên nhiên cảnh - Chăm sóc - Biết tưới nước cho cây, cắt tỉa cành - Đồ dùng lớp - Đồ chơi góc xây dựng - Bộ lắp ghép, khối - Tranh vẽ, tranh tô, đồ dùng xây dựng - Nhạc hát - Tran ản nghề xây dựng, keo dán (6) HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Thỏa thuận chơi : Cơ chuẩn bị nhiều góc chơi cho các con gồm góc: Góc phân vai ;Góc xây dựng ;Góc nghệ thuật;Góc sách truyện;Góc khoa học - Góc chơi đóng vai + Các góc phân vai làm bác thợ xây - Góc chơi xây dựng + Các giúp bác thợ xây xây lớp học, vườn hoa để trường học thêm đẹp - Góc nghệ thuật + Chúng tô màu tranh ảnh đồ dùng bác thợ xây thật đẹp để tặng cho bác + Hát múa hát chủ đề - Góc sách + Con làm sách cô cơng nhân xây dựng - Góc khám phá khoa học + Chúng vào vai làm vườn chăm sóc tưới nước - Cơ vừa giới thiệu góc chơi bạn muốn góc chơi nào? - Vì muốn góc chơi đó? - Bạn muốn trở thành bác thợ xây khéo léo nào? - Bây chơi góc nhẹ nhàng góc - Cho trẻ nhận góc chơi , vai chơi - Con định đóng vai gì? 2 Q trình chơi - Cơ đến góc hướng dẫn trẻ bao quát trẻ chơi - Các bác thợ xây làm đấy! - Các họa sĩ tí hon vẽ dụng cụ ? - Các hơm làm sách chủ đề ? - Các góc khoa học để tchawm sóc cảnh - - Cơ chơi trẻ - Trẻ chơi xong cô cho trẻ tham quan góc chơi, cho trẻ tự nhận xét góc chơi mình, bạn Cơ nhận xét trẻ chơi 3 Kết thúc chơi quá trình chơi: - Cô nhắc trẻ thu gọn đồ chơi vào góc chơi - Cơ nhận xét trẻ chơi - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng lớp đồ dùng dùng gia đình , - u q kính trọng thầy giáo, đoàn kết với bạn bè lớp - Trẻ nghe - Trẻ nghe quan sát góc chơi - Trẻ nhận góc chơi - Con - Con muốn làm công nhân - Trẻ góc chơi - Trả lời - Tơ màu tranh - Gạch - Trẻ chơi - Tham quan góc chơi (7) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị H oạ t đ ộn g ăn 1.Trước ăn 2.Trong ăn 3 Sau ăn - Trẻ biết rửa tay, rửa mặt sẽ,đúng cách - Biết tiết kiệm nước rửa tay.Nhận khăn mặt -Ăn hết xuất mình.khơng làm rơi vãi thức ăn - Khơng nói chuyện ăn - Trẻ biết giữ vệ sinh - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn - Trẻ biết thu dọn phòng ăn -Nước,xà phịng, khăn mặt -Bát,thìa, đĩa đựng cơm.khăn lau tay - Khăn lau miệng H oạ t đ ộn g n gủ 1.Trước ngủ 2.Trong ngủ 3.Sau ngủ -Trẻ có giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc - Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh trước ngủ - Nằm ngủ tư thế, khơng nói chuyện ngủ - Trẻ có tư ngủ thoải mái - Trẻ biết vệ sinh sau ngủ dậy - Trẻ biết tập động tác vận động chiều cô - Trẻ biết để bát vào nơi quy định - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn -Xà phòng, Nước, Khăn lau - Khăn rửa mặt - Sập ngủ, chăn - Nước, khăn lau tay, khăn lau miệng (8) HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1.Trước ăn - Cô giới thiệu thao tác rửa tay , rửa mặt cho trẻ nghe - Cô cho trẻ thực thao tác rửa tay, rửa mặt 2.Trong ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng có ăn - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, bao quát giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn 3.Sau ăn - Trẻ ăn xong nhắc trẻ lau miệng, cất gọn ghế - Cho trẻ vệ sinh, rửa tay - Trẻ nghe - Trẻ thực - Trẻ mời - Trẻ thực - Trẻ vệ sinh 1.Trước ngủ - Cô cho trẻ vào phịng ngủ,Cơ kê phản dải chiếu, lấy gối cho trẻ - Cô điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ phòng ngủ - Cho trẻ ngủ nằm tư - Cho trẻ đọc thơ ngủ 2.Trong ngủ - Cô bao quát trẻ ngủ ý tình xảy - Khi trẻ ngủ cô sửa tư ngủ cho trẻ 3.Sau ngủ - Sau trẻ ngủ dậy nhắc trẻ cất gối vệ sinh - Tổ chức cho trẻ vận động nhẹ nhàng bài: “Đu quay” - Tổ chức cho trẻ ăn quà chiều - Cô cho trẻ lấy ghế ngồi vào bàn ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng có ăn - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, bao qt giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn - Cô thu dọn vệ sinh phòng ăn gọn gàng - Trẻ thực - Trẻ đọc thơ - Trẻ ngủ - Trẻ thực - Trẻ ăn - Trẻ mời cô, mời bạn - Trẻ thực (9) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị C h ơ i h oạ t đ ộn g th eo ý t h íc h 1 Ơn lại hoạt động buổi sáng 2 Chơi theo ý thích góc 3.Nêu gương - Biểu diễn văn nghệ chủ đề - Trẻ biết trò chuyện cô nghề xây dựng - Trẻ nhớ lại hoạt động buổi sáng - Trẻ nhớ lại hát giai điệu hát - Trẻ nhớ tên thơ trẻ thuộc thơ - Biết góc chơi trẻ thích - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Hứng thú tham gia biểu diễn văn nghệ - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Biết nhận xét mình, nhận xét bạn - Hứng thú tham gia biểu diễn văn nghệ - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Biết nhận xét mình, nhận xét - Câu hỏi đàm thoại - Đồ chơi góc - Bảng bé ngoan, cờ - Các hát chủ đề T rả t rẻ 1.Trả trẻ - Trẻ biết chào cô bạn về, biết chào bông, bà, bố mẹ - Trẻ biết tự lấy đồ dùng nhân (10)HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ôn lại hoạt động buổi sáng + Hỏi trẻ sáng học gì? + Nếu trẻ không nhớ cô gợi ý để trẻ nhớ lại + Tổ chức cho trẻ ôn Cơ động viên khuyến khích trẻ 2.Chơi theo ý thích - Cơ cho trẻ góc chơi trẻ thích giáo dục trẻ chơi đoàn kết - Cất gọn đồ chơi sau chơi 1 Nêu gương : - Biểu diễn văn nghệ: - Cô cho trẻ hát, biểu diễn hát : Thơ cầu - Cơ động viên khuyến khích trẻ - Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét – nêu gương cuối ngày- cuối tuần + Cô nhận xét trẻ + Tổ chức cho trẻ cắm cờ cuối ngày + Phát bé ngoan cuối tuần - Trẻ trả lời - Trẻ chơi - Hát múa theo chủ đề nghề nghiệp _ trẻ nhận xét 2.Trả trẻ + Vệ sinh – trả trẻ - Trao đổi với phụ huynh tình hình học tập trẻ ngày trường - Cô giáo dục trẻ biết chào cô, chào bố mẹ - Trả trẻ với phụ huynh - Trẻ vệ sinh - Chào hỏi lễ phép trước (11) Thứ ngày tháng 12 năm 2017 Tên hoạt động: THỂ DỤC: VĐCB: Bật Qua Vật Cản 10- 15 cm Trò Chơi: Thi Xem Ai Nhanh Hoạt động bổ trợ: Trò chuyện trẻ I Mục đích- Yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ biết bật qua vật cản - Trẻ biết làm theo hiệu lệnh cô - Trẻ tập tập PTC - Biết cách chơi trò chơi 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ nhanh nhẹn hoạt bát chơi trò chơi - Rèn kỹ chạy, phối hợp nhịp nhàng tay chân 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ ý thức tập thể dục tập luyện hàng ngày để thể khỏe mạnh - u thích mơn học II Chuẩn bị 1 Đồ dùng – đồ chơi cho giáo viên trẻ: - vạch xuất phát,đích, vật cản 10- 15cm - Vòng thể dục 5-6 2 Địa điểm tổ chức: - Ngoài sân III Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức - Hàng ngày buổi sáng thức dậy thường làm gì nào? - Các muốn có thể khỏe mạnh phải làm gì? - Ngoài việc ăn uống độ đầy đủ chất dinh dưỡng cịn phải kết hợp với nhỉ? * À ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng kế hợp luyện tập thể dục thể thao hàng giúp có súc khẻ tốt 2 Giới thiệu bài - Giờ học hôm cô học vận động Bật qua vật cản 10- 15 cm -Cô kiểm tra sức khỏe trẻ 3 Hướng dẫn tổ chức: * Hoạt động 1:Khởi động Cô trẻ khởi động vịng trịn kết hợp gót chân, mũi châ, xoay tròn cổ tay, chạy nhanh, chạy chậm - Xếp hàng theo tổ dãn cách - Đánh rửa mặt - ăn uống đầy đủ dinh dưỡng - Chăm tập thể dục - Vâng - Vâng (12)* Hoạt động 2: Trọng động - Bài tập phát triển chung: + ĐT 1: Tay: Co dưỡi tay, vỗ hai tay vào (2 lần nhịp) + ĐT 2: Lưng, Bụng, Lườn: Cúi người trước ngửa sau (2 lần nhịp) + ĐT 3: chân: Đứng chân nâng cao gập gối (3 lần nhịp) + ĐT 4: Bật chỗ (3lần nhịp) - Vận động bản: + Chuyển đội hình thành hàng dọc + Cô giới thiệu vận động: Bật qua vật cản 10- 15 cm + Cô thực mẫu lần 1: khơng phân tích + Cơ thực mẫu lần 2: Phân tích động tác + Tư chuẩn bị đứng vạch xuất phát hai tay thả xuôi, chân đứng chụm lại + Thực hiện: nghe hiệu lệnh bật lúc hai tay đưa từ xuống dưới, sau đồng thời khụy gối nhún lấy đà bật hai chân qua vật cản sau nhẹ nhàng cuối hàng đứng + Cô thực lại lần cho trẻ quan sát + Mời trẻ tập thử + Cho trẻ thực + Cô quan sát theo dõi sửa sai trẻ thực - Cô nhận xét tuyên dương - Trò chơi vận động: Thi xem nhanh + Giới thiệu trò chơi Thi xem nhanh + Cách chơi: Cô chuẩn bị 5-6 vòng cho trẻ theo vòng tròn vừa vùa hát có hiệu lệnh chạy nhanh vào vịng trẻ nhanh chân chạy vào vịng có sẵn vòng bạn vào + Luật chơi: Bạn chậm khơng tìm cho vịng thua phạt hát + Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần + Cô quan sát nhận xét tuyên dương trẻ chơi, khen ngợi trẻ * Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng thả lỏng thể 4 Củng cố: - Hỏi trẻ hôm tập vận động gì? - Được chơi trị chơi gì? * Giáo dục trẻ chăm thể dục để thể khỏe mạnh, ngoan ngỗn lễ phép, đồn kết với bạn 5 Kết thúc: - Tập theo cô động tác - Trẻ hàng - Chú ý quan sát - Lắng nghe - Quan sát - trẻ thực - Thực -Lắng Nghe - Trẻ chơi (13)- Nhận xét – Tuyên dương - Cô hướng trẻ chuyển sang hoạt động khác * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ……… ……… ……… ……… Thứ ngày tháng 12 năm 2017 Tên hoạt động: KPKH Tìm HIểu Về Nghề Xây Dựng Hoạt động bổ trợ: Trò chơi: Ai chọn I Mục đích- Yêu cầu 1.Kiến thức - Trẻ hiểu công trinh xây dựng công nhân xây dựng làm nên - Trẻ biết công việc người công nhân xây dựng : Trộn vữa, xây, Trát , lăn sơn - Biết số dụng cụ nghề xây 2.Kỹ năng - Rèn kỹ giao tiếp, kỹ diễn đạt mạch lạc cho trẻ - Kỹ quan sát tranh trả lời câu hỏi cô 3.Thái độ - Trẻ biết ơn cô công nhân xây dựng, biết giữ gìn trường lớp , nhà cửa II Chuẩn bị 1.Đồ dùng cho giáo viên trẻ - Mơ hình xây dựng - Một số vật liệu xây dựng thật, gạch, đá, xi măng, cát sỏi - Dụng cụ nghề thợ xây 2.Địa điểm tổ chức - Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Cô cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô cơng nhân. - Các vừa hát gì? - Các công nhân làm lên công trình gì? - Trẻ hát (14)- Dúng cô bác công nhân làm việc vất vả để xây dựng lên nhà ở, trường học * Giáo dục trẻ yêu quý cô công nhân xây dựng 2 Giới thiệu bài - Hơm cháu tìm hiểu cơng việc cơng nhân xây dựng nhé, 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1: Quan sát trị chuyện cơng việc chú công nhân xây dựng - Cô cho trẻ xem tranh công việc công nhân xây dựng + Các nhìn xem tranh vẽ gì? + Cơ, cơng nhân xây dựng gì? + Cần có ngun vật liệu gì? + Các cơ, làm để nguyên liệu gắn kết với thành cơng trình đẹp? + Để viên gạch gắn chặt với thành tường khơng bị đổ cần phải có cát trộn lẫn với xi măng, vơi nước để tạo thành vữa, gắng kết viên gạch - Cơ vừa nói vừa trộn cát, xi măng, nước cô cho trẻ quan sát + Khi tương xây song cơng nhân phải làm gì? + Đúng để có ngơi nhà cơng nhân xây dựng phải làm rát nhiều bước trộn vữa, xây, trát, quét sơn -Cô treo tranh số cơng trình xây dựng hồn thiện nhà biệt thự, cầu bãi cháy, số đường đẹp giới thiệu với trẻ: Để làm cơng trình cô, công nhân vất vả Các phải biết giữ gìn nhà cửa đẹp Bảo vệ cơng trình xây dựng cơng cộng dể tỏ lịng biết ơn cơ, cơng nhân 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ nghề thợ xây - Để làm công việc cô,chú công nhân cần phải có dụng cụ nào? -Trẻ kể đến dụng cụ treo tranh lên cho trẻ quan sát + Cuốc xẻng dùng để làm gì? + Ích lợi dây xây nào? + Tại phải dùng đến bàn xoa? +……… - Cô giới thiệu lại tên, công dụng số dụng cụ lao động - xây dựng công trình - Lắng nghe - Vâng - Quan sát tranh - Đang xây dựng - Nhà, cầu,đường,… - Cát, sỏi, gạch, đá, xi măng -Trẻ kể theo ý trẻ - Lắng nghe - Quan sát - Phải trát,và quét sơn - Lắng nghe - cuốc, xẻng, bay xây, bàn xoa, thước xây, dây xây - Trẻ trả lời theo ý trẻ (15)của nghề thợ xây cho trẻ tham khảo - Giáo dục : phải biết giữ gìn bảo vệ dụng cụ lao động c Hoạt động 3: Trò chơi: Ai chọn đúng + Cách chơi Cô chia trẻ thành đội và bạn phải qua đoạn đường hẹp chọn tranh lô tô dụng cụ nguyên vật liệu mang cho công nhân xây dựng , đội mang nhiều vật liệu xây dựng dụng cụ đội thắng + Luật chơi : Mỗi lượt mang nguyên vật liệu dụng cụ lao động -Tổ chức cho trẻ chơi -Kiểm tra kết nhận xét 4 Củng cố giáo dục - Hơn tìm hiểu gì? - Giáo dục trẻ biết u q công nhân biết bảo vệ nhà không vẽ bẩn lên tường 5 Kết thúc - Chuyển hoạt động khác - Trẻ nghe cách chơi - Trẻ chơi - Nghề xây dựng - Lắng nghe - Ra chơi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ) ……… ……… ……… ……… ……… ……… Thứ ngày tháng 12 năm 2017 Tên hoạt động: VĂN HỌC Thơ: Chiếc Cầu Mới Hoạt động bổ trợ: Nghe Hát: Cháu yêu cô công nhân I Mục đích- Yêu cầu 1.Kiến thức - Trẻ biết tên thơ,hiểu nội dung, ý nghĩa thơ - Biết đọc diễn cảm thơ 2.Kỹ năng -Kỹ lắng nghe có chủ đích (16)3 Thái độ - Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo quản cầu, cơng trình xây dựng II Chuẩn bị 1.Đồ đồ dùng cho giáo viên trẻ -Tranh minh họa nội dung thơ Chiếc Cầu Mới - Que 2.Địa điểm tổ chức -Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CUẢ GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Hôm cô thăm quan cầu Bãi Cháy nhé. - Cô mời lớp lên ô tô nào ( Cô trẻ hát em tập lái ô tô đến quan sát) - Các quan sát xem cầu Bãi Cháy nào? - À cầu bãi cháy cầu tiếng nhất ở tỉnh Quảng Ninh , ngồi cầu cịn có nhiều cầu khác 2 Giới thiệu bài. - Hơm có thơ hay nói chiêc cầu xây dựng Khơng biết cầu có thơ nào? Cơ mời lớp lắng nghe 3 Hướng dẫn * Hoạt động 1: Đọc thơ diễn cảm + Cô đọc diễn cảm thơ lần. - Giới thiệu tên thơ tên tác giả - Cô vừa đọc cho nghe thơ : Chiếc cầu Của tác giả Thái Hoàng Linh - Cô gắn tên thơ lên bảng , cô giới thiệu tên thơ , cô đọc tên thơ - Cô cho lớp đọc tên thơ 2,3 lần - Giảng nội dung: Bài thơ nói cầu cơ, cơng nhân xây dựng bắc qua dịng sơng trắng đẹp Cây cầu có nhiều người qua lại khen cầu đẹp, khen cô, công nhân xây dựng tài, giỏi + Cô lần theo tranh minh họa vùa đọc cô vừa dòng chữ tranh minh họa để trẻ đánh mắt nhìn theo tay cơ, từ trái sang phải , từ xuống -Giải thích từ khó: Dựng lên có nghĩa xây lên; cười hớn hở có nghĩa cười thoải mái, vui Tấm tắc có nghĩa hết lời khen ngợi *Hoạt động 2: Đàm thoại + Cô vừa đọc cho nghe thơ gì? - Trẻ hát - Dài đẹp ạ - Lắng nghe - Vâng ạ - Lắng ghe cô đọc thơ - Trẻ đọc tên thơ - Trẻ nghe - Trẻ quan sát lắng nghe (17)+ Do sáng tác? - Chiếc cầu xây dựng đâu? - Cầu xây dựng lên để làm gì? - Khi qua cầu thái độ người nào? - Ai tắc khen tài? - Đúng để làm cầu công nhân tài vất vả làm lên cầu bắc qua sông - Vì phải biết yêu q cơng nhân bảo vệ cầu mà vất vả làm * Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ - Cho trẻ đọc cô câu lần - Cho trẻ đọc theo cô từ đầu hết lân - Cô cho trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân - Khi trẻ đọc cô ý quan sát sửa sau cho trẻ, động viên khích lệ trẻ * Hoạt động 4: Trò chơi: Chuyển vật liệu xây dựng cho công nhân + Cách chơi Cô chia trẻ thành đội bạn phải bật qua vòng thể dục chọn tranh lô tô nguyên vật liệu mang cho công nhân xây dựng , đội mang nhiều vật liệu xây dựng đội thắng + Luật chơi : Mỗi lượt mang nguyên vật liệu. Bạn khơng bật qua vịng thể dục kết khơng tính -Tổ chức cho trẻ chơi -Kiểm tra kết nhận xét 4 Củng cố giáo dục -Hơm học gì? - Cơ giáo dục cho trẻ biết u q công nhân bảo vệ cầu mà Các vất vả làm 5 Kết thúc - Cô cho trẻ chuyển hoạt động khác do Thái Hồng Linh s - Trên dịng sông - Để tàu xe, nhân dân - Rất vui cười hớn hở - Các công nhân - Lắng nghe - Vâng - Trẻ đọc - Trẻ đọc - Trẻ đọc - Lắng nghe cách chơi - Trẻ chơi - Bài thơ cầu - Ra chơi (18) ……… ……… Thứ ngày tháng 12 năm 2017 Tên hoạt động: TOÁN So Sánh Nhiều Hơn, Ít Hơn Trong Phạm Vi 3 Hoạt động bổ trợ: Trị chơi: I.Mục đích- u cầu 1 Kiến thức -Trẻ biết đếm nhận biết nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng phạm vi - Biết đâu nhiều phạm vi - Biết cấu tạo chữ số 2.Kỹ - Rèn kỹ quan sát, khả ghi nhớ có chủ định - Kỹ đếm tạo nhóm nhiều 3.Thái độ - Giáo dục trẻ yêu quí nghề xã hội - Giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp - Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi II.Chuẩn bị 1.Đồ dùng cho giáo viên trẻ - Mỗi trẻ rổ đồ dùng có hình vng đỏ hình tam giác vàng - Bảng cho trẻ xếp -2 Địa điểm tổ chức -Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ 1 Ổn định tổ chức - Đọc thơ: Chiếc Cầu Mới - Cầu xây dựng đâu? - Cầu xây đi? - Ai người xây dựng lên cầu? - Các cô công nhân vất vả làm việc để xây dựng lên cầu ngơi nhà cơng trình trường học cho phải biết ơn kính trọng bác thợ xây nhé! 2.Giới thiệu bài -Hôm cô so sánh nhiều phạm vi nhé! 3.Hướng dẫn a.Hoạt động 1: Ôn số lượng phạm vi 3 - Đọc thơ - Dịng sơng trắng - Tàu xe nhân dân - Cô công nhân - Lắng nghe (19)- Cô chuẩn bị sẵn nhóm đồ dùng để xung quanh lớp học có số lượng cho trẻ tìm - hoa3 viên gạch, bát, hộp màu, bút chì, sách… - Cơ cho trẻ đọc tên đồ vật tìm thấy đếm số lượng đồ vật lấy thẻ số đặt vào - Tìm đồ vật có số lượng đọc to lấy thẻ số tương ứng đặt vào b Hoạt động 2: So sánh nhiều phạm vi 3 - Cơ cho trẻ quan sát rổ có gì? - Phát âm hình vng, hình tam giác - Cơ xếp số hình vng đỏ bảng cho trẻ xếp - Có hình vng màu đỏ vừa xếp - Đếm số hình vng đỏ cơ? - Có tất hình vng đỏ? - Xếp tiếp số hình tam giác màu vàng - Có hình tam giác màu vàng, đếm cơ? - Tất hình tam giác màu vàng - Chúng xem số hình vng hình tam giác có khơng? - Số hình vng đỏ so với hình tam giác màu vàng - Cơ cho trẻ nhấn mạnh hình vng đỏ nhiều - Hình tam giác vàng - Hình vng nhiều hình tam giác mấy? - Cho trẻ đếm cô - Cô cho trẻ cất hình vào rổ vừ cất vừa đếm số hình c Hoạt động 3: Luyện tập * Thi nhanh - Cách chơi: Cô chuẩn bị ghế mời bạn lên chơi vòng quanh ghế bạn cịn lại hát cháu u cơng nhân nói chỗ bạn nhanh chân chạy chỗ ghế ngồi vào bạn chậm khơng tìm ghế thua - Luật chơi: Bạn chậm phạt nhảy lò cò - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Cô tổ chức bao quát trẻ chơi, nhận xét tuyên dương trẻ 4 Củng cố - Hỏi trẻ tên học: Hơm học gì? - Chơi trị chơi gì? - Củng cố nhận xét học 5 Kết thúc - Quan sát tìm đồ vật - Gọi tên đồ vật Đếm số lượng - Trẻ tìm - Trả lời cô - Phát âm - Trẻ xếp - 1-2-3 - Tất - Trẻ xếp - 1-2 - Tất - Không - Vuông đỏ nhiều - tam giác vàng - Ít - Trẻ cất hình đếm - Lắng nghe - Trẻ chơi - So sánh nhiều (20)- Nhận xét, tuyên dương - Cho trẻ chơi - Ra chơi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ……… ……… ……… ……… Thứ ngày tháng 12 năm 2017 Tên hoạt động: Âm nhạc Dạy Vận Động Cháu Yêu Cô Chú Công Nhân Hoạt động bổ trợ: Nghe hát Xe Chỉ Luồn Kim Trò Chơi: Tai Ai Tinh I Mục đích - yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ biết tên hát hieey ý nghĩa hát - Trẻ biets công việc hàng ngày cô bác thợ xây 2 Kỹ năng: - Phát huy khả âm nhạc trẻ, mạnh dạn tự tin - Rèn kỹ khéo léo cẩn thận - Kỹ quan sát ghi nhớ có chủ định 3.Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi u q giáo đoàn kết với bạn bè - Yêu quý giữ gìn cơng trình mà bác thoqj xây xây dựng lên II Chuẩn bị 1 Đồ dùng - Nhạc động tác vận động hát cháu yêu cô công nhân - Nhạc hát xe luồn kim - Mũ chóp kín 2 Địa điểm tổ chức: - Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ 1.Ổn định lớp (21)- Con có biết thơ có nhắc đến nghề - Bạn cho biết bố mẹ làm nghề gì? - Các xã hội có nhiều nghề nghiệp khác nghề có cơng việc khác đem lại lợi ích cho sống phải biết quý trọng nghề 2 Giới thiệu bài - Để biết ơn cô công nhân hơm học vận động múa minh họa cho hát 3.Hướng dẫn a Hoạt động 1: Hát vận động - Cô cho lớp hát vỗ tay theo nhịp hát - Bài hát: Cháu yêu cô công nhân - Của tác giả Hoàng Văn Yến - Nội dung: Bài hát thể tình cảm bạn nhỏ múa hát dành tặng cô công nhân, bạn ln biết ơn nhờ có mà có nhà để có quần áo mặc - Để vận động ý cô -“ Chú công nhân….cao tầng” Hai tay đưa vòng từ lên cao - “Cô công nhân… áo “ Đưa hai để trước ngực - “Cháu vui múa hát… cô công nhân” Vỗ tay sang hai bên trái-phải - Cô cho lớp vận động - Cô chỉnh sửa cho trẻ vận động theo nhịp hát - Cô quan sát nhận xét tuyên dương trẻ b Hoạt động 2: Nghe hát Xe Luồn Kim - Cô mở nhạc cho trẻ nghe lần 1 - Bài hát Xe luồn kim dân ca quan họ Băc Ninh - Cô mở nhạc cho trẻ nghe lần mời lớp đứng dậy nhún cô theo nhịp hát - Cơ khen ngợi tun dương trẻ c Hoạt động 3:Trị chơi Tai tinh - Cách chơi: Cô mời bạn lên đội mũ chóp kín mời tiếp bạn lên hát bạn đọi mũ chóp kín phải đoán tên bạn hát tên hát - Luật chơi : đốn sai phạt nhảy lị cị - Cơ tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Cô bao quát nhận xét tuyên dương trẻ chơi 4 Củng cố: - Học vận đọng cho hát gì? - Chơi trị chơi gì? - Cơ giáo dục trẻ u q kính trọng công nhân 5.Kết thúc - Trẻ kể nghề - Trả lời cô - Lắng nghe - Vâng - Vâng (22)- Chuyển hoạt động - Cho trẻ chơi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án nghề xây dựng, giáo án nghề xây dựng