ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 6

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:32

* Khối khí nóng: hình thành ở vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao. * Khối khí lạnh: hình thành ở vùng vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp. * Khối khí đại dương: hình thành ở biển và đ[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN ĐỊA LÍ 6 A Phần lý thuyết Địa lý lớp 6 Câu 1: Trình bày thành phần khơng khí? Trả lời: - Thành phần khơng khí gồm: + Khí Nitơ: 78% + Khí Ơxi: 21% + Hơi nước khí khác: 1% - Lượng nước sinh mây, mưa Câu 2: Lớp vỏ khí gồm tầng? Nêu đặc điểm tầng? Trả lời: Lớp vỏ khí gồm tầng - Tầng đối lưu: 0"16km, khoảng 90% không khí tập trung tầng + K khí chuyển động theo chiều thẳng đứng + Nhiệt độ giảm dần lên cao (TB lên cao 100m nhiệt độ giảm 0, 6oC) + Là nơi diễn tượng khí tượng: mây, mưa, sấm chớp, - Tầng bình lưu: (80km có lớp ô-dôn ngăn cản tia xạ có hại cho người sinh vật - Các tầng cao khí quyển: 80 km khơng khí lỗng Câu 3: Nêu nguồn gốc, tính chất khối khí nóng, lạnh, đại dương, lục địa? * Khối khí nóng: hình thành vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao * Khối khí lạnh: hình thành vùng vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp * Khối khí đại dương: hình thành biển đại dương, độ ẩm lớn * Khối khí lục địa: hình thành lục địa, tương đối khơ Câu 4: Thời tiết gì? Khí hậu gì? Nêu khác thời tiết khí hậu? * Thời tiết - Là biểu hiện tượng khí tượng địa phương thời gian ngắn - Thời tiết thay đổi * Khí hậu - Là lặp lặp lại tình hình thơì tiết địa phương thời gian dài - Tương đối ổn định * Sự khác thời tiết khí hậu: Thời tiết Khí hậu - Là biểu hiện tượng khí tượng địa phương thời gian ngắn - Luôn thay đổi - Là lặp lặp lại tình hình thơì tiết địa phương thời gian dài - Cố định (2)* Nhiệt độ khơng khí: độ nóng lạnh khơng khí Cách tính t0 TB: Câu 6: Trình bày thay đổi nhiệt độ khơng khí? a) Theo vị trí hay xa biển: Nhiệt độ miền nằm gần biển nằm sâu lục địa có khác b) Theo độ cao: - Trong tầng đối lưu: lên cao nhiệt độ khơng khí giảm c) Theo vĩ độ: Nhiệt độ khơng khí giảm dần theo vĩ độ - Vùng vĩ độ thấp: nhiệt độ cao - Vùng vĩ độ cao: nhiệt độ thấp Câu 7: Khí áp gì? Kể tên đai khí áp Trái Đất? a) Khí áp: - Khơng khí nhẹ có trọng lượng(tạo sức ép lớn lên bề mặt trái đất sức ép gọi khí áp b) Các đai khí áp bề mặt trái đất - đai áp thấp: XĐ, vĩ độ 60o bắc. - đai áp cao vĩ độ 30o bắc, nam cực) c) Tập vẽ hình điền đai khí áp vào hình vẽ (Hình 50 sgk) Câu 8: Gió gì? Trình bày phạm vi hoạt động, hướng thổi nguyên nhân sinh gió tín phong gió tây ơn đới? * Gió - Khơng khí ln ln chuyển động từ nơi áp cao nơi áp thấp Sự chuyển động khơng khí sinh gió - Các loại gió chính: * Gió tín phong: - Thổi quanh năm chiều từ vĩ độ 30 bắc nam xích đạo - Hướng: + Bán cầu bắc: hướng đơng bắc- tây nam + Bán cầu nam:hướng đông nam- tây bắc - Nguyên nhân:do chênh lệch khí áp vùng vĩ độ 30 bắc nam với vùng xích đạo * Gió Tây ơn đới (3)+ Bán cầu nam:hướng tây bắc- đông nam - Nguyên nhân: chênh lệch khí áp vùng vĩ độ 30 bắc nam với vùng vĩ độ 60 bắc nam Câu 9: Trình bày phân bố lượng mưa trái đất? Sự phân bố lượng mưa giới: Phân bố khơng đồng - Mưa nhiều vùng xích đạo - Mưa vùng cực gần cực, vùng sâu nội địa Câu 10: Trình bày đặc điểm khí hậu đới nóng, đới ơn hịa đới lạnh? a) Đới nóng: (Nhiệt đới) - Quanh năm nóng - Gió thổi thường xuyên: Tín phong - Lượng mưa TB: 1000mm - 2000mm b) Hai đới ơn hịa: (Ơn đới) - Có nhiệt độ trung bình - Gió thổi thường xun: Tây ôn đới - Lượng mưa TB: 500 - 1000mm c) Hai đới lạnh: (Hàn đới) - Có nhiệt độ trung bình lạnh, băng tuyết quanh năm - Gió đông cực thổi thường xuyên Lượng mưa 500mm Câu 11: Trình bày khái niệm sơng, hồ? Nêu lợi ích sơng lợi ích hồ? *Sơng: dịng chảy thường xuyên tương đối ổn định bề mặt lục địa Lợi ích sơng: cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt, làm đường giao thông, nuôi trồng khai thác thủy sản, bồi đắp phù sa cho đồng châu thổ *Hồ: khoảng nước đọng sâu đất liền - Tác dụng hồ: Điều hòa dòng chảy, tưới tiêu, giao thông, phát điện - Tạo phong cảnh đẹp, khí hậu lành, phục vụ nhu cầu an dưỡng, nghỉ ngơi, du lịch Câu 12: Tại nước biển đại dương có vị mặn? - Nước biển đại dương có vị mặn chứa muối Độ muối do: Nước sơng hịa tan loại muối từ đất, đá lục địa đưa - Độ muối biển đại dương không giống nhau: Tùy thuộc vào nguồn nước chảy vào biển nhiều hay độ bốc lớn hay nhỏ VD: - Biển Việt Nam: 33% - Biển Ban tích: 32% - Biển Hồng Hải: 41% Câu 13: Trình bày hình thức vận động nước biển đại dương? - Có vận động chính: a) Sóng: - Là hình thức dao động chỗ nước biển đại dương - Nguyên nhân sinh sóng biển biển chủ yếu gió, động đất ngầm đáy biển sinh sóng thần b) Thủy triều: - Là tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ (4)c) Các dòng biển: - Là dòng nước chảy biển đại dương - Nguyên nhân sinh dòng biển loại gió thổi thường xuyên trái đất gió tín phong, tây ơn đới - Có loại dịng biển: + Dịng biển nóng + Dịng biển lạnh - Các dịng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu nơi chúng chảy qua B Phần tập Địa lý lớp 6 - Vẽ hình, điền tên đai khí áp (Hình 50 trang 58) - Vẽ hình điền tên loại gió trái đất (Hình 51 trang 59) - Vẽ hình điền tên đới khí hậu trái đất (Hình 58 trang 67) - So sánh lưu vực tổng lượng nước chảy sông Hồng sông Mê Công (bảng sgk/71) - Bài tập nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa (bài thực hành trang 65) * Bài tập: Tính nhiệt độ theo độ cao Ví dụ: Một núi cao 3000m Hãy tính nhiệt độ đỉnh núi nhiệt độ chân núi 25oC Biết lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0, 6oC. Giải: Cứ lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0, 6oC Vậy lên cao 3000m nhiệt độ khơng khí giảm đi: (3000 x 0, 6) : 100 = 180C ĐỊA LÍ 6 lớp 6
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 6, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 6