Bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi chủ đề " Động vật"

15 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:35

của các giai đoạn phát triển - Quan sát trẻ thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh, hoạt động chơi, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên, dạo chơi ngoài trời.. 9 MT53: Trẻ n[r] (1)BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TRẺ SAU CHỦ ĐỀ Trường: Mầm non Tràng Lương Lớp: Mẫu giáo tuổi A1 Chủ đề: Thế giới động vật Thời gian thực hiện: Từ 06/02/1027 đến 10/03/2017 Thời gian đánh giá: từ ngày 06 đến 10/03/2016 ST T Mục tiêu lựa chọn Minh chứng Phương pháp theo dõi, đánh giá Phương tiện thực hiện Cách thức thực hiện 1 PT TC MT2: Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm và hơ hấp: - Trẻ tập động tác phát triển hô hấp, tay, bả vai, bụng, lưng, chân theo cô - Quan sát - Kiểm tra trực tiếp - Trao đổi với phụ huynh - Loa, đài, đĩa nhạc, âm li - Các tập mẫu - Dụng cụ thể dục - Cô trẻ thực động tác phát triển nhóm hơ hấp hoạt động thể dục sáng, hoạt động vận động kết hợp với dụng cụ Cô quan sát, kiểm tra trực tiếp động tác mà trẻ tập, trao đổi với phụ huynh động tác trẻ tập thành thạo 2 MT9: Trẻ có thể: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. (CS13) - Chạy 150m liên tục - Phối hợp tay chân nhịp nhàng - Chạy với tốc độ chậm, - Bài tập - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Sân phẳng, vạch xuất phát, đích cách 150m (2)thơng qua hoạt động học, chơi, tham quan 3 MT20: Trẻ biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin và muối khoáng… - Gọi tên đựơc số loại thực phẩm theo nhóm chất béo, chất đạm, chất bột đường, vitamin - Bài tập - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Tranh ảnh, video - Cô đưa tranh ảnh thực phẩm lạc, đỗ, gạo, thịt, cá, tôm, rau cải, dầu, mỡ Hỏi trẻ thưc phẩm thuộc nhóm chất béo, thực phẩm thuộc nhóm chất đạm, chất bột đường, vitamin - Quan sát trẻ thông qua hoạt động chơi lô tô dinh dưỡng hoạt động góc 4 MT28: Trẻ nhận ra khơng chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm (CS21) - Nhận biết kể tên đồ vật gây nguy hiểm - Không chơi với dồ vật gây nguy hiểm - Quan sát - Trò chuyện với trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Tranh ảnh, số vật thật, hệ thống câu hỏi đàm thoại - Cơ trị chuyện với trẻ, u cầu trẻ kể tên số đồ vật gây nguy hiểm (ví dụ bàn là, dao nhọn, chai lọ thủy tinh); Hoặc đưa hình vẽ/ vật thật trẻ đồ vật khơng chơi nói lý không chơi được? - Quan sát trẻ sinh hoạt hàng ngày xem trẻ có chơi với vật dụng gây nguy hiểm khơng? (3)những vật dụng gây nguy hiểm không? 5 MT29: Biết và không làm số việc gây nguy hiểm. (CS22) - Nhận biết ba việc làm gây nguy hiểm - Không tham gia vào việc làm gây nguy hiểm - Quan sát - Trò chuyện với trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Tranh ảnh, hệ thống câu hỏi đàm thoại - Cơ trị chuyện với trẻ, u cầu trẻ kể tên số việc làm gây nguy hiểm (ví dụ: chơi với lửa, xăng, điện, vật sắc nhọn ) Cô cho trẻ xem tranh trẻ việc làm gây nguy hiểm giải thích sao? - Quan sát trẻ sinh hoạt hàng ngày xem trẻ có biết khơng làm việc gây nguy hiểm không - Trao đổi với phụ huynh, hổi phụ huynh trẻ xem nhà trẻ có biết khơng làm việc gây nguy hiểm không? 6 MT31: Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. (CS25) - Trẻ kể tên số trường hợp khẩn cấp - Biết kêu cứu, gọi người giúp đỡ gặp nguy hiểm chạy khỏi nơi nguy hiểm - Quan sát - Trò chuyện với trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Tranh ảnh, video hệ thống câu hỏi đàm thoại - Cơ trị chuyện hỏi trẻ xem trẻ làm bị chó cơng/ người dạo nạt (4)PT NT con vạt (chó, ong ) đuổi, cơng trẻ xử lý - Cô hỏi cha mẹ người thân trẻ xem trẻ gặp phải tình nguy hiểm trẻ thường làm gì? 7 MT36: Gọi tên nhóm cối, con vật theo đặc điểm chung (CS92) - Trẻ phân biệt theo nhóm (cây cối, vật) theo dấu hiệu chung - Nói tên nhóm - Tạo tình - Quan sát - Lô tô cối, vật - Tranh ảnh, vi deo - Cơ tạo tình cho trẻ chia nhms vật/ ccối theo đấu hiệu chung (đặc điểm cấu tạo, nơi sống ) gọi tên nhóm - Quan sát trẻ thực thông qua hoạt động học, hoạt động chơi xem trẻ có xếp cối / vật (theo màu sắc, hình dạng, đặc điểm) gọi tên nhóm hay khơng? 8 PT NT MT37: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển cối và vật một số tượng tự nhiên (CS 93) - Nói thay đổi số tượng thiên nhiên - Nói giai đoạn phát triển cối vật - Bài tập - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Tranh ảnh, tranh lô tô phát triển cây, vật thay đổi thiên nhiên - Video (5)của giai đoạn phát triển - Quan sát trẻ thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh, hoạt động chơi, chăm sóc góc thiên nhiên, dạo chơi trời 9 MT53: Trẻ nhận ra qui tắc xắp xếp đơn giản tiếp tục thực theo qui tắc (CS116) - Nhận quy tắc xếp (hình ảnh, âm thanh, vận động ) - Tiếp tục thực quy tắc lần lặp lại - Nói lại xếp vậy? - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Kiểm tra trực tiếp - Một dải giấy mẫu dán hình trịn màu, xếp theo quy tắc, hình trịn bìa màu sắc khác - Cơ đưa dải giấy màu mẫu nói với trẻ: “Con nhìn kỹ cách xếp màu này” Đợi trẻ nhìn kỹ vịng phút, đề nghị: “Bây xếp tiếp màu cho cách” Khi trẻ xếp xong, mời trẻ giải thích lý lại xếp - Quan sát trẻ hoạt động học, hoạt động chơi - Trao đổi với phụ huynh xem trẻ nhà có biết nhận qui tắc xắp xếp đơn giản thực theo qui tắc hay không? 10 MT56: Trẻ có thể xác định vị trí (trong, ngồi, trên dưới, trước, sau, - Nói vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) vật so với vật khác - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Bài tập - Búp bê, tủ, nhà (6)PT TC XH phải, trái) một vật so với vật khác.(CS 108) trong không gian - Sắp xếp vị tri vật theo yêu cầu ngôi nhà/ tủ Cô đặt búp bê vị trí khác hỏi trẻ: “Con nói xem búp bê đâu so với tủ?” - Quan sát trẻ hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động lao động ngày - Trao đổi với phụ huynh em nhà trẻ có xác định vị trí (trong, ngồi, dưới, trước, sau, phải, trái) vật so với vật khác hay không? 11 MT64: Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (CS34) - Mạnh dạn nói lên ý kiến - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Tạo tình - Các tình - Hệ thống câu hỏi - Tạo tình huống: Cơ trẻ thảo luận vấn đề Ví dụ: "Chúng ta phải chuẩn bị để đón tết/ chuẩn bị để thăm cánh đồng lúa? " để xem trẻ tham gia vào thảo luận nào?; trẻ có chủ động nói lên suy nghĩ, ý tưởng khơng? (7)các thảo luận, hoạt động theo nhóm xem trẻ có chủ động tham gia vào thảo luận biết trình bày ý kiến khơng - Trao đổi với phụ huynh xem trẻ nhà có mạnh dạn nói lên ý kiến thân hay khơng? 12 MT79: Trẻ biết chờ đến lượt trong trị chuyện, khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác (CS75) - Giơ tay muốn nói, khơng nói chen vào người khác nói - Tập trung khơng bỏ chừng trị chuyện - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Tạo tình - Một số tinh - Câu hỏi với phụ huynh - Tạo tình huống: Cơ kể cho trẻ nghe quan sát trẻ có chờ đến lượt trị chuyện, khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác hay không (8)khác như: biết chờ đến lượt trị chuyện, khơng nói leo, không ngắt lời người khác hay không 13 PT TC-XH MT83: Khơng nói tục, chửi bậy. (CS78) - Trẻ khơng nói tục, chửi bậy - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Các câu hỏi trao đổi với phụ huynh - Quan sát trẻ sinh hoạt hàng ngày - Trao đổi với phụ huynh xem nhà trẻ có nói tục, chửi bậy khơng? 14 MT94: Trẻ nhận ra việc làm có ảnh hưởng đến người khác(CS53) - Nói việc làm có ảnh hưởng/ gây phản ứng cho người khác - Trò chuyện với trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Các câu hỏi hỏi trẻ trao đổi với phụ huynh - Trị chuyện với trẻ: Cơ hỏi trẻ việc làm Ví dụ: "Khi ăn xong bánh, kẹo, uống sữa, thường bỏ vào đâu? không bỏ vào thùng giác mà vứt đường, sân trường có biết điều xảy không? Khi môi trường bị bẩn, không xảy điều gì?" - Trao đổi với phụ huynh: Trẻ có nhận việc làm có ảnh hưởng đến người khác khơng? 15 MT97: Trẻ quan tâm đến công bằng nhóm - Thấy khơng cơng nhóm bạn đưa cách giải - Tạo tình - Quan sát - Kẹo, số tình (9)bạn (CS60) quan sát xem trẻ có nhận đưa cách giải nào? Ví dụ: Cơ phat kẹo cho nhóm 10 trẻ, phát thêm cho khoảng 5-6 trẻ (trên tay cô nhiều kẹo) Quan sát thái độ hành động trẻ xem em có nhận khơng cơng bừng nhóm bạn khơng - Quan sát: Trong hoạt động chơi, hoạt động hàng ngày 16 MT99: Trẻ thích chăm sóc cối, con vật ni quen thuộc (CS39) - Chăm sóc cây, quan tâm theo dõi phát triển - Chăm sóc vật quen thuộc, cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm vật thân quen - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Dụng cụ chăm sóc cây, vật - Câu hỏi trao đổi với phụ huynh - Quan sát: Trong hoạt động chăm sóc cây, vật vườn trường, trồng vườn bé hay góc Thiên nhiên - Trao đổi với phụ huynh: Hỏi phụ huynh xem trẻ có hay tham gia trồng cây, chăm sóc cây, vật với người thân gia đình 17 PT NT MT105: Trẻ nghe hiểu nội dung truyện, thơ, đồng - Thể hiểu ý câu chuyện, thơ, đồng dao: - Trò chuyện với trẻ - Quan sát - Một số câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao (10)dao ca dao phù hợp với độ tuổi. (CS64) + Tên trưyện/ thơ/đồng dao + Các nhân vật + Tình câu chuyện - Kể nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao trẻ nghe - Trao đổi với phụ huynh - Câu hỏi trao đổi với phụ huynh rồi hỏi trẻ: tên, nhân vật, nội dung Ví dụ: Cơ kể câu chuyện ngắn khơng quen thuộc cho khoảng 10 trẻ, sau hỏi trẻ ý nội dung chuyện vừa nghe đó: Trong chuyện có nhân vật nào? Ai người tốt/xấu? Câu chuyện nói điều gì? - Quan sát: Trong phát triển ngôn ngữ xem trẻ có hiểu nội dung câu chuyện thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ không - Trao đổi với phụ huynh: Hỏi phụ huynh xem trẻ nghe hiểu nội dung truyện, thơ, đồng dao ca dao phù hợp với độ tuổi không? 18 MT107: Trẻ biết sử dụng từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày (CS66) - Sử dụng danh từ, tính từ, dộng từ, từ biểu cảm câu nói phù hợp với hồn cảnh - Trị chuyện với trẻ - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Câu hỏi trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh (11)nào khó, việc khó, việc dễ?" - Quan sát: Qua giao tiếp hàng ngày xem trẻ có sử dụng danh từ, động từ, tính từ từ biểu cảm câu nói khơng - Trao đổi với phụ huynh: xem trẻ có sử dụng danh từ, tính từ, động từ, từ biểu cảm câu nói phù hợp với hồn cảnh 19 PT NN MT110: Trẻ biết sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của thân. (CS68) - Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm lời nói kết hợp với cử chỉ, điệu để người khác hiểu - Tạo tình - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Câu hỏi tình - Câu hỏi trao đổi với phụ huynh - Tạo tình huống: Cơ u cầu trẻ thể cảm xúc, nhu cầu, suy nghĩ, kinh nghiệm Ví dụ: Nếu bạn bị đau bụng nói với bạn để bạn bớt đau? Khi muốn chơi nói với bố mẹ nào? Khi vui / buồn nói với bạn biết chia sẻ? (12)hàng ngày xem trẻ có sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ, kinh nghiệm, nhu cầu khơng - Trao đổi với phụ huynh: Cơ hỏi cha mẹ trẻ xem giao tiếp hàng ngày trẻ có biết sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân không? 20 MT114: Trẻ có thể kể lại nội dung chuyện nghe theo trình tự nhất định (CS71) - Thường xuyên tự kể nội dung câu chuyện (trẻ nghe kể) cách rõ ràng, theo trình tự định - Tạo tình - Quan sát - Trò chuyện với trẻ - Trao đổi với phụ huynh - Một số tình trao đổi với trẻ - vài câu chuyện ngắn - Tạo tình huống: Cơ u cầu trẻ kể lại câu chuyện mà trẻ nghe - Quan sát: Trong kể chuyện xem trẻ có kể lại nội dung câu chuyện nghe khơng? - Trị chuyện với trẻ: Cơ kể câu chuyện ngắn cho trẻ nghe yêu cầu trẻ kể lại (13)theo trình tự định khơng 21 MT117: Trẻ có thể kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác nhau. (CS120) - Đặt tên cho câu chuyện không ý nghĩa câu chuyện - Mở đầu, tiếp tục, kết thúc câu chuyện theo cách khác không ý nghĩa câu chuyện - Bài tập - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Một số câu chuyện quen thuộc - Bài tập: Cô đưa câu chuyện quen thuộc khuyến khích trẻ kể theo cách khác - Quan sát: kể chuyện, kể chuyện với cô, với bạn lớp - Trao đổi với phụ huynh: xem trẻ nhà kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác không? 22 MT130: Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện (CS72) - Chủ động nói chuyện với bạn bè, người lớn (khi gặp bạn mới, khách đến lớp) - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Câu hỏi trao đổi với phụ huynh - Hoạt động góc - Quan sát: Trong sinh hoạt hàng ngày xem trẻ có biết khởi xướng trị chuyện theo ý định lơi bạn vào tham gia hay không - Trao đổi với phụ huynh: Cơ hỏi cha mẹ trẻ xem trẻ có biết khởi xướng trị chuyện lơi bạn vào tham gia hay không? 23 PT TM MT134: Thể hiện cảm xúc vận - Thể nét mặt phù hợp với sắc thái biểu - Bài tập - Quan sát - Bài hát mà trẻ học (14)động phù hợp với nhịp điệu bài hát bản nhạc (CS101) cảm hát nhạc - Vận động (vỗ tay, lắc lư ) phù hợp với nhịp điệu hát nhạc - Trao đổi với phụ huynh - Quan sát trẻ hoạt động hát trẻ - Trao đổi với phụ huynh xem trẻ nhà có biết thể cảm xúc vận động phù hợp với nhịp điệu hát nhạc hay không? 24 MT140: Trẻ biết phối hợp kỹ năng tạo hình khác để tạo thành sản phẩm. - Biết phối hợp kỹ vẽ, nặn, cát, xé dán, xếp hình để tạo sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét bố cục hợp lý - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Giấy, kéo, keo - Một số vật liệu để tạo sản phẩm - Quan sát trẻ hoạt động học tạo hình, hoạt động góc - Trao đổi với phụ huynh xem trẻ nhà có biết phối hợp kỹ tạo hình khác để tạo thành sản phẩm không? 25 MT145: Trẻ thể hiện ý tưởng của bản thân qua các hoạt động khác nhau(CS119) - Thường người khởi xướng đề nghị bạn tham gia vào trò chơi theo ý tưởng thân - Xây dựng "cơng trình" theo cách khác theo ý tưởng thân - Có vận động minh hoạ theo ý tưởng thân - Cắt, xé, dán, vẽ, nặn tạo thành sản phẩm - Quan sát - Trao đổi với phụ huynh - Hoạt động học, hoạt động vui chơi - Giấy, bút, kéo, keo, đát nặn - Quan sát: Trẻ hoạt động học, hoạt động chơi (vui chơi, âm nhạc, múa, tạo hình ) - Trao đổi với phụ huynh xem trẻ nhà có (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi chủ đề " Động vật", Bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi chủ đề " Động vật"