ĐẠI CƯƠNG VỀ CHĂN NUÔI GIA CẦM (CHĂN NUÔI GIA CẦM ĐẠI CƯƠNG SLIDE)

255 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:39

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y BM CHĂN NUÔI CHUYÊN KHOA BÀI GIẢNG MÔN CHĂN NUÔI GIA CẦM CHĂN NUÔI GIA CẦM CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU CHƯƠNG II: GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM TRONG CHƯƠNG III: THỨC ĂN VÀ DINH DƯỠNG NUÔI GIA CẦM TRONG CHĂN CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN TIỂU KHÍ HẬU NI VÀ CHUỒNG TRẠI CHUỒNG CHƯƠNG V: ẤP TRỨNG NHÂN TẠO CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ VÀ CHĂM SĨC NI DƯỠNG GÀ CHƯƠNG VII: VỆ SINH THÚ Y VÀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG CNGC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Mở đầu - Khái niệm chung ngành CNGC - Tình hình phát triển CNGC giới - Tình hình phát triển CNGC Việt Nam - Một số đặc điểm ngành CNGC  1.2.Đặc tính sinh học gia cầm           Bộ lông da Sự thay lông Hệ xương Hệ tuần hồn Hệ hơ hấp Hệ tiết Hệ tiêu hóa Hệ sinh sản Hệ nội tiết Hệ thần kinh Khái niệm ngành chăn ni gia cầm  Gắn bó với đời sống người từ sớm  Từ thời nguyên thủy: bắt gia cầm ăn nuôi dưỡng để lấy trứng thịt  Hơn 10.000 lồi chim: có gà, vịt, ngỗng, ngan, gà tây, bồ câu, chim cút, gà sao, gà lôi đà điểu chọn lọc, hóa phát triển Khoa học kỹ thuật CNGC cần quan tâm vấn đề sau: - đặc điểm sinh học gia cầm  - giống kỹ thuật chọn lọc phát triển giống  - Thức ăn dinh dưỡng  - Quy trình ni dưỡng  - Chế biến bảo quản trứng thịt gia cầm  - Công tác quản trị chăm sóc  - Chuồng trại biện pháp bảo vệ đàn gia cầm Phương pháp chọn giống nhân giống     Chuyên hóa cao độ gia cầm chuyên thịt chuyên trứng khai thác nguồn gen theo hướng có lợi Những PP chọn lọc di truyền quần thể, số lượng áp dụng để phát triển giống, dịng, cá thể có suất cao Nhóm chuyên thịt: tăng trọng nhanh, phầm chất thịt ngon, suất trứng tốt để tạo nhiều Nhóm trứng: pp chọn lọc màu lơng liên kết giới tính cho phép phân biệt gà trống gà mái nở Kỹ thuật ấp trứng     Máy ấp trứng đời 1844 bước ngoặc lớn ngành chăn nuôi gia cầm Càng ngày đại với công suất lớn, tỷ lệ ấp nở cao, chất lượng gà tốt, giá thành gà giảm Chuyên hóa cao độ, đầu tư máy ấp đại, tập trung thành máy ấp lớn Quy mô tăng lên số lượng chất lượng, hiệu kinh tế hơn, gà vận chuyển xa Năng suất trứng Năm Ns trứng Tiêu tốn TA/1kg trứng 1930 120 3.2-3.4 1970 220-240 2.4-2.6 1990 260 2.3-2.4 1992-đến 290-322 2.1-2.2 Năng suất thịt Năm Tuần tuổi Trọng lượng HSCBTA 1950 9-10 1.6-1.7 2.6-2.7 1970 1.7-1.8 2.3-2.4 Hiện 6-7 >2kg 1.8 -1.9 10      Là giống vịt có nguồn gốc từ Nam Mỹ Màu sắc vịt hoang dã màu đen trắng, vịt hố có nhiều màu sắc khác Cho suất thịt cao Trống trưởng thành nặng 4.5kg Con mái nặng 3.2 kg 241 Công tác giống chăn nuôi gia cầm       Sơ lược di truyền học gia cầm Những tính trạng chất lượng Màu sắc lơng Màu da màu da chân Tốc độ mọc lơng Nhóm máu 242 Những tính trạng số lượng     sức đẻ trứng: tỷ lệ đẻ, Sức đẻ trứng phụ thuộc vào yếu tố sau: Tuổi thành thục sinh dục Tình trạng sức khỏe 243 Ảnh hưởng tuổi đẻ trứng đầu đến suất Ngày tuổi bắt đầu đẻ Số trứng năm 135 >280 145 260 164 210 185 203 204 190 224 178 244    Thời gian thay lông Thời gian nghỉ đẻ thay lông ảnh hưởng đến sản lượng trứng Thời gian thay lông ngắn gà đẻ lại sớm, số trứng tăng 245 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức đẻ trứng gia cầm      Giống Tuổi gia cầm Thức ăn Điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc Trọng lượng trứng 246 Các tiêu chất lượng trứng    Hình dạng vỏ trứng với đầu tù đầu nhọn, đo lường số hình dạng, tỷ số chiều rộng trứng chiều dài trứng Chỉ số hình dạng 0.75 – 0.84 Tình trạng vỏ trứng đo lường độ dày vỏ chịu lực nén vỏ trứng 247 Các tiêu sinh sản khác   Tỷ lệ thụ tinh Tỷ lệ ấp nở 248 Tỷ lệ nuôi sống Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nuôi sống: -đặc tính di truyền gà mẹ  Điều kiện ni dưỡng chăm sóc Sức sản xuất thịt gia cầm: trọng lượng thể, tốc độ sinh trưởng  249 Mức tăng trọng tương đối số loài gia cầm Tháng tuổi Gà (%) Gà tây (%) Vịt (%) Ngỗng (%) 246 152 156 173 85 100 96 45 54 67 25 35 28 40 11 250      Một số gen đặc biệt sử dụng công tác giống Một số khái niệm công tác giống Kiểu di truyền Kiểu hình Hệ số di truyền tiến di truyền 251 Trong công tác giống gia cầm thường áp dụng pp    Pp chọn lọc nối tiếp Pp chọn lọc độc lập Pp chọn lọc theo số 252    Chọn giống theo cá thể Chọn lọc theo quần thể Chọn lọc theo đời sau 253      Nhân giữ dòng hạt nhân Nhân giống tạp giao Lai gây thành Lai cải tiến Lai kinh tế 254 Hệ thống giống chăn nuôi gia cầm    Ngân hàng gen Trung tâm giống Trại thương phẩm 255 ...CHĂN NUÔI GIA CẦM CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU CHƯƠNG II: GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM TRONG CHƯƠNG III: THỨC ĂN VÀ DINH DƯỠNG NUÔI GIA CẦM TRONG CHĂN CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN... 1844 bước ngoặc lớn ngành chăn nuôi gia cầm Càng ngày đại với công suất lớn, tỷ lệ ấp nở cao, chất lượng gà tốt, giá thành gà giảm Chuyên hóa cao độ, đầu tư máy ấp đại, tập trung thành máy ấp... thành sản phẩm 29 Đặc tính sinh học gia cầm     Bộ lông da Da lông bảo vệ gia cầm khỏi va chạm học gây thương tích, giúp thể ổn định thân nhiệt, giúp gia cầm bay nhận biết cảm giác qua tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHĂN NUÔI GIA CẦM (CHĂN NUÔI GIA CẦM ĐẠI CƯƠNG SLIDE), ĐẠI CƯƠNG VỀ CHĂN NUÔI GIA CẦM (CHĂN NUÔI GIA CẦM ĐẠI CƯƠNG SLIDE)

Mục lục

Xem thêm