NUÔI bê (CALF REARING) (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

33 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:35

NI BÊ (CALF REARING) II SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TIÊU HÓA  Từ sơ sinh khoảng tuần tuổi, dinh dưỡng bê hoàn toàn lệ thuộc vào sữa chất thay sữa Sau việc dinh dưỡng cần kết hợp sữa thức ăn tinh để kích thích phát triển cỏ sớm hoàn thiện chức nhằm cung cấp cho bê lượng protein có từ lên men thức ăn khô cỏ Trước cai sữa, phần lớn nhu cầu lượng acid amin bê đêu nhờ tiêu hóa sữa chất thay sữa ruột Khi bê bắt đầu tiêu thụ thức ăn tinh, lên men vi khuẩn bắt đầu để sản sinh lượng lớn acid béo bay (VFA) Chính sản sinh VFA thúc đẩy phát triển cỏ cho phép cai sữa sớm cho bê Trong số VFA, acid butyric propionic giử vai trò phát triển họat động biến dưỡng cỏ Các nghiên cứu chứng tỏ carbohydrate dễ lên men có thức ăn tinh chất lượng cao giúp sinh nhiều VFA carbohydrate phức tạp (ví dụ chất xơ) có thức ăn thô Điều cho thấy việc cho ăn thức ăn thô trước cai sữa tác dụng chuẩn bị cho việc cai sữa sớm cho việc tăng lượng thức ăn thô tiêu thụ sau Dựa vào nghiên cứu, việc cho bê ăn cỏ khô trước cai sữa không nên khuyến khích làm chậm phát triển cỏ làm giảm lượng khả dụng phần Trong việc cho bê ăn cỏ khô trước cai sữa vốn áp dụng phổ biến thật phát triển cỏ tối ưu cỏ khô dành cho bê cai sữa, tốt sau 8-10 tuần tuổi    IV NGUỒN THỨC ĂN CỦA BÊ 4.1 Sữa đầu (Colostrum) Bê sinh sức đề kháng bệnh tật có nguồn dự trữ thấp số sinh tố khoáng chất Sự thiếu hụt bình thường bù đắp sữa đầu sữa tiết từ bò mẹ giai đoạn đầu sau sanh Thành phần sữa đầu thay đổi nhanh trở thành sữa thường sau 4-7 ngaøy Water Fat Protein Milk Mineral sugar At Birth After 12 hours After 24 hours After 48 hours 66.4 79.1 6.5 2.5 23.7 13.7 2.1 3.5 1.4 1.1 84.4 3.6 7.1 4.2 1.0 86.0 3.7 4.9 4.4 0.9 Normal milk 86.6 4.3 3.5 4.8 0.8 10    Vai trò sữa đầu: (a) Cung cấp nguồn lượng tức thời nhờ chứa chất có khả huy động nguồn lượng dự trữ bê (b) Sữa đầu dồi kháng thể cung cấp miễn dịch thụ động cho bê chống lại bệnh tật Bê hấp thụ kháng thể xuyên qua thành ruột nhờ có sức đề kháng bệnh Khả hấp thu kháng thể giảm sau bê sanh (đôi sớm hơn) ngừng hẳn sau 24 11 12   Do đó, việc cho bê bú sữa đầu vòng vài sau sanh quan trọng sức khoẻ bê sau (tốt nên cho bê bú sữa đầu lần vòng đầu lần vòng 12 đầu sau sinh) (c) Sữa đầu tạo cho bê nguồn dự trữ sinh tố khoáng chất sữa đầu có nồng độ chất thiết yếu nhiều lần cao sữa thường (Vit A, D, E sữa đầu vắt lần thứ cao gấp lần so với sữa thường) 13 24 25 26   Trong vòng 1-1,5 sau sinh bê phải cho ăn bú sữa đầu lần thứ Lượng sữa đầu cho bê ăn ngày đầu phụ thuộc vào tình trạng bê, thông thường khoảng 10% trọng lượng bê 27  Thông thường từ tuần tuổi nên cho bê tập ăn thức ăn tinh tuần tuổi tập cho ăn cỏ khô tháng tuổi cho ăn cỏ tươi non 28  Nên tập cho bê ăn sữa sô để giảm công lao động Sô dùng cho bê ăn phải rửa tráng nước sôi sau lần cho ăn để đảm bảo vệ sinh Cần tập cho bê sớm ăn loại thức khô, thức ăn tinh dễ tiêu hóa để thúc đẩy phát triển hệ thống tiêu hóa giúp bê ăn tiêu hóa tốt thức ăn thô sau cai sữa 29    5.2.2 Nuôi dưỡng bê từ ngày 11 đến cai sữa Sau 10 ngày nuôi theo chế độ bê sơ sinh, bê cần chuyển sang chế độ nuôi bê bú sữa thời gian 3-6 tháng tùy theo mục đích sử dụng bê sau Lượng sữa nguyên (hoặc chất thay sữa) sử dụng giai đoạn từ 300 đến 500kg Trong ngày đêm cần cho bê ăn sữa lần (sáng chiều) sau lần vắt sữa 30  Khi bê ăn lượng thức ăn tinh ổn định khoảng 0,7-1,0 kg/ngày vài ba ngày liên tiếp cai sữa cho bê 31  Sau ví dụ phương án nuôi bê phổ biến, sử dụng 300 kg sữa nguyên tháng, 65 kg thức ăn tinh 25 kg cỏ khô 32 Ngày tuổi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tr Lượng 32 36 40 45 50 55 61 68 75 Sữa nguyê n 5 5.5 3.5 2.5 1.5 TAÊ tinh 0.0 0.1 0.2 0.6 0.8 1.3 1.5 1.7 64.5 Cỏ khô 0.0 0.0 4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.9 24.8 0.5 33 Cộ ng 300   5.3 Nuôi dưỡng bê hậu bị (sau cai sữa đến đẻ lứa đầu) Trong thời kỳ này, bê sử dụng thức ăn thô xanh nên tốt chăn thả đồng cỏ chất lượng tốt Tuy nhiên, để tránh cho bê bị giảm trọng ngày đầu sau cai sữa, cần bổ sung thức ăn tinh (16% protein) với lượng tăng dần đạt 2,5 kg / ngày lúc tháng tuổi 35  Trong giai đoạn từ 7-12 tháng tuổi, thức ăn thô xanh cho ăn tự (có thể cho ăn rơm khô 3-4 kg / ngày) thức ăn tinh (14% protein) giảm dần chấm dứt lúc 12 tháng tuổi 36   Trong giai đoạn từ 12 tháng tuổi đến phối giống lần đầu, có đầy đủ thức ăn thô phẩm chất tốt phụ phẩm giàu đạm không cần bổ sung thức ăn tinh; thức ăn thô chất lượng phải bổ sung thức ăn tinh 1-2 kg / ngày Trong giai đoạn tháng cuối trước sinh lứa đầu, cỏ xanh phụ phẩm thức ăn chính, riêng khoảng 2-4 tuần trước sinh cần bổ sung thức ăn tinh tăng dần để đạt mức 1% trọng lượng bê 37 *** Các tiêu cần đạt:  Để đạt trọng lượng tối hảo lúc năm tuổi, bê thuộc giống lớn Holstein phải trì mức tăng trưởng bình quân 0,6 kg / ngày suốt giai đoạn từ sơ sinh đến lúc đẻ lứa đầu  38 Giai đoạn Sơ sinh Cai sữa (8-10 tuần) tháng tuổi Phối lần đầu (15 tháng) Đẻ lứa đầu Trọng lượng (kg) Giống Giống lớn nhoû 38 25 60 – 70 50+ 140 270+ 100 200 450+ 350 39 ... sữa thường) 13   4.2 Sữa nguyên Sữa nguyên xem thức ăn lý tưởng cho bê, nhiên nhờ tiến kỹ thuật việc chế biến thức ăn thay sữa mà ngày hoàn toàn không dùng sữa nguyên để nuôi bê Vấn đề dùng. .. tiêu hóa giúp bê ăn tiêu hóa tốt thức ăn thô sau cai sữa 29    5.2.2 Nuôi dưỡng bê từ ngày 11 đến cai sữa Sau 10 ngày nuôi theo chế độ bê sơ sinh, bê cần chuyển sang chế độ nuôi bê bú sữa thời... việc chăm sóc ban đầu cho bê cách dùng khăn khô lau khô bê khai thông đường hô hấp cách dùng tay móc nhớt dịch chất mũi, miệng bê, sau đưa bê vào chổ kín gió giữ ấm cho bê 19  Sau cần tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: NUÔI bê (CALF REARING) (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường) , NUÔI bê (CALF REARING) (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)