Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại liên kết với công ty tnhh deheus

55 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 08:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THÌ Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LIÊN KẾT VỚI CƠNG TY TNHH DEHEUS ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn ni thú y Chăn nuôi Thú y 2015 – 2019 TS Nguyễn Đức Trường Thái Nguyên, 2019 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập, rèn luyện để có kết ngày hơm ngồi cố gắng nỗ lực thân, em nhận bảo giúp đỡ thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ nhiệt tình trại chăn nuôi Nguyễn Học Đến em hồn thành chương trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa quý thầy cô khoa Chăn ni Thú y tận tình truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt q trình học tập trường Trại chăn ni Nguyễn Học- Ninh Giang- Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ bảo nhiều kiến thức thực tế, giúp em hồn thành tốt q trình thực tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đức Trường động viên, giúp đỡ hướng dẫn bảo em tận tình suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học Và cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè - người bên ủng hộ, giúp đỡ em suốt chặng đường vừa qua Em xin chân thành trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Thì ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng chuồng trại 30 Bảng 3.2 Lịch phòng bệnh vắc xin thuốc trại 31 Bảng 4.1: Tình hình chăn ni lợn qua năm 2017- 2019 35 Bảng 4.2: Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản 36 Bảng 4.3: Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn 36 Bảng 4.4: Kết vệ sinh, sát trùng 37 Bảng 4.5: Năng suất sinh sản lợn nái 38 Bảng 4.6: Tình hình sinh sản đàn lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng 39 Bảng 4.7 Chương trình thức ăn cho lợn nái 40 Bảng 4.8: Kết theo dõi bệnh cho lợn nái trại .40 Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh cho lợn nái .41 Bảng 4.10: Kết theo dõi bệnh cho lợn trại 41 Bảng 4.11: Kết điều trị bệnh cho lợn 42 Bảng 4.12: Thực số công tác khác trại 42 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BCN : Ban chủ nhiệm Cs : Cộng GS.TS : Giáo sư,Tiến sĩ LMLM : Lở mồm long móng Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng UI : Đơn vị quốc tế TNHH :Trách nhiệm hữu hạn TS :Tiến sĩ VTM : Vitamin iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .3 2.1.2 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Tổng quan tài liệu liên quan đến chuyên đề thực 2.2.1 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi .5 2.2.1.1 Quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ .5 2.2.1.2 Quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái ni .7 2.2.2 Những hiểu biết đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 2.2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng lợn 2.2.2.2 Đặc điểm tiêu hóa lợn .9 2.2.2.3 Đặc điểm khả điều tiết thân nhiệt 10 2.2.2.4 Đặc điểm khả miễn dịch 11 2.2.3 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật ni .13 2.2.3.1 Phịng bệnh 13 v 2.2.3.2 Điều trị bệnh 14 2.2.4 Những hiểu biết số bệnh thường gặp lợn nái 16 2.2.4.1 Bệnh viêm tử cung .16 2.2.4.2 Bệnh viêm vú .19 2.2.4.3 Lợn nái sữa sau đẻ 20 2.2.4.4 Bệnh sát .21 2.2.5 Những hiểu biết số bệnh thường gặp lợn 22 2.2.5.1 Bệnh viêm khớp 22 2.2.5.2 Hội chứng tiêu chảy .22 2.2.5.3 Bệnh viêm phổi 23 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 23 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 26 3.1 Đối tượng 26 3.2 Địa điểm thời gian thực 26 3.3 Nội dung thực 26 3.4 Các tiêu phương pháp thực 26 3.4.1 Các tiêu theo dõi 26 3.4.2 Phương pháp thực 26 3.4.2.1 Phương pháp đánh giá tình hình chăn ni trại lợn Nguyễn Học, Ninh Giang, Hải Dương .26 3.4.2.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn ni sở 26 3.4.2.3 Quy trình phòng bệnh sở 30 3.4.3 Chẩn đoán bệnh sở 32 3.4.4 Các công việc khác 33 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .34 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Học, Ninh Giang, Hải Dương 35 vi 4.2 Kết cơng tác phịng bệnh cho lợn trại 35 4.2.1 Kết thực quy trình phịng bệnh vắc xin cho đàn lợn 35 4.3 Kết thực quy trình ni dưỡng đàn lợn nái lợn 38 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái trại lợn Nguyễn Học,Ninh Giang,Hải Dương 39 4.4.1 Tình hình sinh sản đàn lợn nái nuôi trại 39 4.4.2 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái sinh sản .40 4.5 Kết theo dõi suất sinh sản tình hình mắc bệnh đàn lợn nái lợn trại 40 4.5.1 Kết theo dõi điều trị bệnh cho lợn nái 40 4.5.2 Kết theo dõi điều trị bệnh cho lợn 41 4.6 Kết công tác phục vụ sản xuất khác 42 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việc tăng trưởng “nóng”, cung liên tục vượt cầu khiến cho tình hình chăn ni lợn nước ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năm gần giá lợn giảm đến mức thấp có thể, thị trường nhập Trung Quốc không ổn định Trong chi phí chăn ni khơng giảm khiến người chăn ni lợn thêm khó khăn Nhiều hộ nhỏ lẻ khơng cịn ni lợn, gia trại, trang trại tiếp tục ni có xu hướng giảm quy mơ đàn Bên cạnh đó, ngành chăn ni lợn cịn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Lợn hay mắc số bệnh như: bệnh truyền nhiễm, bệnh sản khoa, bệnh kí sinh trùng… Đối với trang trại ni lợn nái sinh sản cịn gặp nhiều loại bệnh xảy ra, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nước ta kém, đặc biệt bệnh hay xảy quan sinh dục như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm… Các bệnh nhiều yếu tố gây nên điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dưỡng kém, vi khuẩn, virus gây nên… Chính vậy, việc chăm sóc, ni dưỡng tìm hiểu bệnh quan sinh sản cho đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, với mục đích góp phần nâng cao khả sinh sản đàn lợn, nâng cao hiệu phòng trị bệnh đồng ý BCN Khoa thầy giáo hướng dẫn, em tiến hành chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phịng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại liên kết với công ty TNHH DE HEUS” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại - Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng cho lợn nái sinh sản trại - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái sinh sản qua giai đoạn - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Học- Ninh Giang- Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn lợn nái sinh sản áp dụng biện pháp phòng trị bệnh Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: trại lợn Nguyễn Học xây dựng năm 2016, trại liên kết với công ty TNHH DE HEUS quy mô 210 nái bố mẹ Trại xây dựng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương diện tích 1ha Huyện Ninh Giang huyện nông nghiệp thuộc đồng sông Hồng, nằm phía Đơng Nam tỉnh.phía Nam tiếp giáp với huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phịng; phía Tây giáp xã Hiệp Lực, huyện Thanh Miện; phía Bắc giáp xã Đồng Tâm, huyện Gia Lộc; phía Đơng giáp xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ Tổng diện tích đất tự nhiên (năm 2018) 13681,48 Ninh Giang nằm quốc lộ 37 trục đường Bắc-Nam theo đường Ninh Giang Cách Thành phố Hải Dương 29km, Hà Nội 87km Điều kiện địa lý huyện thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại - Điều kiện khí hậu: huyện Ninh Giang nằm khu vực đồng sông Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Nguyễn Học chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,40C Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,70C; nhiệt độ tối cao lên tới 420C Lượng mưa trung bình năm 2.500mm, phân bố khơng năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khơ hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400m trở lên khơng có mùa khơ Mùa đơng có gió Bắc với tần suất >40% Mùa hạ có gió Đơng Nam với suất 25% hướng Tây Nam Với điều kiện khí hậu vậy, tương đối thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển 2.1.2 Cơ sở vật chất trang trại Trại xây dựng nên sở vật chất sở hạ tầng quan tâm trọng 34 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu - Các công thức tính: + Tỉ lệ lợn mắc bệnh: Tỷ lệ lợn mắc bệnh (%) = ∑ số lợn mắc bệnh ∑ số lợn theo dõi x 100 + Tỷ lệ lợn khỏi bệnh: Tỷ lệ lợn khỏi (%) = ∑ số khỏi bệnh ∑ số điều trị x 100 - Các số liệu thu thập xử lý phần mềm Microsoft Excel 2007 máy vi tính máy tính cầm tay 35 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Học, Ninh Giang, Hải Dương Bảng 4.1: Tình hình chăn ni lợn qua năm 2017- 2019 STT Loại lợn Năm 2017 Năm 2018 Số lượng (con) Số lượng (con) tháng đầu năm 2019 Số lượng (con) Lợn đực giống 3 Lợn nái hậu bị 100 110 120 Lợn nái sinh sản 150 100 90 Lợn 7018 5980 1552 7271 6193 1803 Tổng số (Nguồn: Kỹ sư trại) Từ năm 2017 đến 2019 số lợn giảm Số lượng nuôi loại lợn trại khác có chênh lệch rõ rệt Số lợn cao cấu trại chủ yếu lợn lợn nái theo mẹ, số lợn nái có xu hướng giảm qua năm Đặc biệt lợn hậu bị tăng lên nhằm thay cho lợn nái sinh sản không đủ tiêu chuẩn phải loại thải Hàng tháng có loại thải nái sinh sản kém, không đủ tiêu chuẩn để làm giống Từng lợn nái theo dõi tỉ mỉ số liệu liên quan nái như: số tai, ngày phối giống, ngày đẻ dự kiến ghi thẻ gắn chuồng nuôi 4.2 Kết cơng tác phịng bệnh cho lợn trại 4.2.1 Kết thực quy trình phịng bệnh vắc xin cho đàn lợn Quy trình phịng bệnh vắc xin trang trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợn có quy trình tiêm riêng, từ lợn nái đến lợn Tiêm vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho lợn chống lại mầm bệnh xâm nhập vào thể Vắc xin có hiệu phòng bệnh cao sức khỏe vật đảm bảo, sở trại tiêm vắc xin cho lợn trạng thái lợn khỏe mạnh, khơng mắc bệnh truyền nhiễm mạn tính khác, để tạo trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn 36 Bảng 4.2: Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản Bệnh phòng Loại vắc xin Thời điểm phòng Dịch tả LMLM HC - Vac Aftopor Giả dại Porcilis 10 tuần chửa 12 tuần chửa 23 đến 27 tuần tuổi Số Tỷ lệ an đạt toàn (%) Liều tiêm (ml) Đường dùng Số lợn tiêm (Con) 2 Tiêm bắp Tiêm bắp 134 134 134 134 100 100 Tiêm bắp 134 134 100 Qua bảng 4.2 cho thấy trại thực nghiêm ngặt quy trình tiêm vắc xin phịng bệnh đàn lợn nái đạt tỷ lệ an toàn cao, tỷ lệ tiêm vắc xin đạt 100% số lợn trại Ngoài kiến thức học em học hỏi kinh nghiệm việc phòng bệnh vắc xin như: Việc sử dụng vắc xin đủ liều, đường, vị trí, lịch loại vắc xin có đặc thù riêng, hiệu thời gian miễn dịch khác Nếu sử dụng không kĩ thuật, sai thời điểm làm hoạt tính vắc xin Trước sử dụng vắc xin cần lắc kỹ lọ, vắc xin pha nên sử dụng ngay, thừa phải hủy khơng nên sử dụng cho ngày hơm sau Ngồi cần ý theo dõi vật nuôi sau tiêm để kịp thời can thiệp vật nuôi bị sốc phản vệ Bảng 4.3: Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn Bệnh phòng Viêm phổi Hội chứng còi cọc Loại vắc xin, thuốc Thời điểm phòng tuần 2-3 Circovac tuần 3-4 Cầu trùng Toltrazuril 5% ngày sau sinh Iron dextran ngày Thiếu sắt 20% plus sau sinh Mycoplasma 1810 Số an toàn 1800 98,79 Tiêm bắp 1810 1810 100 Cho uống 1810 1805 99,72 1-2 Tiêm bắp 1810 1810 100 Liều tiêm (ml) Đường dùng Số lợn tiêm (Con) Tiêm bắp Tỷ lệ đạt (%) 37 Qua bảng 4.3 cho thấy trại thực nghiêm ngặt quy trình tiêm vắc xin phòng bệnh đàn lợn đạt tỷ lệ an toàn cao Bệnh viêm phổi đạt tỉ lệ an toàn 98,79% Bệnh cầu trùng đạt tỉ lệ an tồn 99,61% Bệnh hội chứng cịi cọc bệnh thiếu sắt đạt tỉ lệ an toàn 100% 4.2.2 Kết thực cơng tác vệ sinh phịng bệnh Công tác vệ sinh chăn nuôi khâu quan trọng Nếu công tác vệ sinh thực tốt gia súc mắc bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, chi phí thuốc thú y thấp, làm cho hiệu chăn nuôi cao Do nhận thức rõ điều nên suốt thời gian thực tập, em thực tốt đạt kết sau: Bảng 4.4: Kết vệ sinh, sát trùng Công việc Số lượng Kết thực giao (lần) Số lượng (lần) Tỷ lệ (%) Vệ sinh chuồng trại hàng ngày 180 180 100 Phun sát trùng 90 90 100 Quét rắc vôi đường 100 100 100 Bảng 4.4 cho thấy công việc vệ sinh, sát trùng trại thực thường xuyên hàng ngày Theo quy định trại ngày công việc vệ sinh chuồng trại, quét vôi rắc đường thực lần, phun sát trùng ngày/1 lần Trong tháng thực tập sở em giao trực tiếp tham gia vệ sinh chuồng trại 180 lần, quét rắc vôi đường 100 lần, phun sát trùng 90 lần, hoàn thành 100% cơng việc giao Qua q trình làm em nắm dược quy trình vệ sinh sát trùng chăn nuôi hợp lý, sử dụng thuốc sát trùng với liều lượng phù hợp điều quan trọng phun sát trùng phải mặc quần áo bảo hộ, đeo trang, đội mũ 38 4.3 Kết thực quy trình ni dưỡng đàn lợn nái lợn Bảng 4.5: Năng suất sinh sản lợn nái Số lợn cai sữa Số đẻ ra/nái Số cai sữa/nái Tỷ lệ sống(%) 13,5 13,0 14,7 12,8 13,9 256 320 284 350 216 12,8 12,8 14,2 12,5 13,5 13,6 335 13,4 94,81 98,46 96,59 97,76 96,86 98,52 Số nái Lợn đẻ 270 325 294 358 223 Tháng đẻ 12 20 25 20 28 16 25 340 Tổng 134 1810 Trung bình 97,29 1761 13,6 13,2 Kết bảng 4.5 cho thấy tháng thực tập tốt nghiệp em giao cho theo dõi chăm sóc 134 nái đẻ nái nuôi Năng suất sinh sản có khác tháng, cụ thể: số lợn đẻ ra/nái dao động từ 12,80 – 14,7 con/lứa/nái, trung bình 13,6 con/lứa Số sống đến cai sữa dao động 12,5 – 14,5 con/lứa; trung bình 13,2 con/lứa Tỷ lệ nuôi sống lợn 97,29% Công việc hàng ngày em thực sau: cho nái ăn phần ăn quy định Nếu nái nuôi gầy, nuôi nhiều cho ăn tăng lượng thức ăn lên, theo dõi nái ăn, nái bỏ ăn kiểm tra nhiệt độ thể để có biện pháp xử lý kịp thời Vệ sinh ô chuồng, lau bầu vú, lau mông cho nái nước sát trùng Trong q trình chăm sóc, ni dưỡng em học hỏi mở mang nhiều kiến thức từ việc vệ sinh đến khâu chăm sóc sau: Đối với lợn nái trước sau đẻ cần ý đến phần ăn, quy trình dùng thuốc ln đảm bảo cơng tác vệ sinh quan tâm Đối với lợn sinh cần lau khô mũi, miệng toàn thân, mài nanh cho bú sữa đầu sớm tốt Tiêm chế phẩm Fe- Dextran cho lợn vào ngày tuổi Tập ăn sớm cho lợn - ngày tuổi thức ăn hỗn hợp Thức ăn cho lợn phải giàu đạm lượng 39 Theo dõi thường xuyên để phát bệnh điều trị kịp thời nái lợn Chuồng trại phải vệ sinh thường xuyên Chuồng nuôi đảm bảo khơ ráo, thống mát, tránh gió lùa đảm bảo giữ ấm cho lợn Tỷ lệ nuôi sống phụ thuộc vào q trình chăm sóc, ni dưỡng 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái trại lợn Nguyễn Học,Ninh Giang,Hải Dương 4.4.1 Tình hình sinh sản đàn lợn nái nuôi trại Kết bảng 4.6 cho thấy em theo dõi 134 nái đẻ 132 nái đẻ bình thường chiếm tỷ lệ 98,5%, nái đẻ khó phải can thiệp chiếm tỷ lệ 1,49% Bảng 4.6: Tình hình sinh sản đàn lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng Tháng Số nái đẻ (con) Nái đẻ bình thường Nái đẻ khó phải can thiệp Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ (con) (%) (con) (%) 12/2018 20 20 100 0 01/2019 25 24 96 2/2019 20 20 100 0 3/2019 28 27 96,42 3,57 4/2019 16 16 100 0 5/2019 25 25 100 0 Tổng 134 132 98,5 1,49 Biểu đẻ khó sau: Khi lợn vỡ nước ối mà lợn mẹ lại khơng có biểu rặn đẻ, trường hợp đẻ đến sau 30 phút đến mà không thấy lợn đẻ lợn mẹ tiếp tục rặn liên tục nhanh chóng sát trùng tay, bôi gel bôi trơn Đưa tay vào tử cung, nắm lấy lợn con, đưa lợn Trong thực đỡ đẻ em rút số học sau: Việc chăm sóc, ni dưỡng nái đẻ nuôi cần ý giảm phần ăn lợn nái béo, điều chỉnh tăng, giảm thức ăn thích hợp lợn nái đẻ lứa đầu để đẻ không to dẫn đến đẻ khó, loại thải nái già đẻ nhiều lứa Trong lúc nái đẻ cần phải trực liên tục lợn đẻ xong, có biểu khó đẻ cần xử lý kịp thời Kỹ học tháng vừa qua cho nái ăn phần, biết quy trình đỡ đẻ can thiệp lúc 40 4.4.2 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái sinh sản Cùng với việc theo dõi suất sinh sản, tình hình bệnh đàn lợn nái, em theo dõi lượng thức ăn giai đoạn để thấy chi phí thức ăn qua giai đoạn, kết thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Chương trình thức ăn cho lợn nái Giai đoạn Số ngày Chờ phối Ngày chửa 1-35 Ngày chửa 36 – 84 Ngày chửa 85 – 112 Ngày 113 Ngày 114 Sau đẻ ngày Sau đẻ ngày Sau đẻ – 21 ngày Cai sữa Tổng 35 49 28 1 1 19 142 Lượng thức ăn (kg/con/ngày) 3,0 3,0 2,2 3,1 2,5 2,0 2,5 2,4 + (0,4 x số con) Tổng (kg) 15,0 105,0 107,8 86,8 2,5 2,0 319,1 Số liệu bảng 4.7 cho thấy: khoảng cách lứa đẻ lợn nái trung bình 142 ngày, theo em số lý tưởng khó giảm Chi phí thức ăn cho lứa tính đến nái đẻ trung bình 319,1 kg khác giai đoạn Vì vậy, nâng cao số đẻ ra/lứa biện pháp tốt để giảm chi phí/lợn đẻ 4.5 Kết theo dõi suất sinh sản tình hình mắc bệnh đàn lợn nái lợn trại 4.5.1 Kết theo dõi điều trị bệnh cho lợn nái Bảng 4.8: Kết theo dõi bệnh cho lợn nái trại Chỉ tiêu Tỷ lệ mắc Số lợn nái Số nái mắc bệnh theo dõi (con) (con) Viêm tử cung 134 20 14,92 Viêm vú 134 10 7,46 Sát 134 15 11,19 Tên bệnh bệnh (%) Qua bảng 4.8 cho thấy: Đàn lợn nái trại mắc bệnh sau: bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú, bệnh sát Trong đó, lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 41 chiếm tỷ lệ 14,92%, tiếp đến bệnh viêm vú chiếm 7,46% bệnh sát tỷ lệ 11,19% Để giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh lợn nái nhằm hạn chế bệnh sản khoa lợn nái cần nâng cao sức đề kháng cho lợn thời kỳ mang thai sinh đẻ, điều chỉnh tăng, giảm cám thích hợp lợn nái đẻ lứa đầu để đẻ không to dẫn đến đẻ khó Có hạn chế việc can thiệp tay hay dụng cụ sản khoa, từ hạn chế việc làm tổn thương đường sinh dục lợn nái Bên cạnh cần đảm bảo chuồng ni phải đầy đủ ánh sáng, thống mát mùa hè kín gió mùa đông Kết bảng 4.9 cho thấy kết điều trị số bệnh đàn lợn nái nuôi tại, tỷ lệ khỏi bệnh cao, bệnh sát có tỷ lệ khỏi 93,33%, bệnh viêm tử cung bệnh viêm vú có tỷ lệ khỏi 100% Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh cho lợn nái Chỉ tiêu khảo sát Tên Số nái bệnh điều trị Thuốc liều lượng tử khỏi khỏi (ngày) (con) (%) Tiêm bắp 20 100 vú Tiêm bắp 10 100 Sát Gentamox: 1ml/10kgTT Tiêm bắp 14 93,33 dùng Gentamox: 1ml/10kgTT 20 cung Viêm Thời gian Số nái Tỷ lệ điều trị (con) Viêm Đường Oxytoxin: 2ml/con Analgin: 1ml/10kg TT Gentamox: 1ml/10kgTT 10 Analgin: 1ml/10kg TT Oxytoxin: 2ml/con Oxytocin: 2ml/con 15 Kết hợp thụt rửa 4.5.2 Kết theo dõi điều trị bệnh cho lợn Bảng 4.10: Kết theo dõi bệnh cho lợn trại Chỉ tiêu Tên bệnh Số lợn Số lợn Tỷ lệ theo dõi (con) mắc bệnh (con) (%) 42 Hội chứng tiêu chảy 1810 250 13,81 Hội chứng hô hấp 1810 110 6,07 Viêm khớp 1810 95 5,24 Kết bảng 4.10 cho thấy có 250 lợn mắc hội chứng tiêu chảy chiếm 13,81%, có 110 lợn mắc hội chứng hô hấp chiếm 6,07%, có 95 lợn mắc bệnh viêm khớp chiếm 5,24% Kết bảng 4.11 cho ta thấy kết điểu trị số bệnh lợn con: tỷ lệ khỏi hội chứng hô hấp 98,18%, hội chứng tiêu chảy 98%, bệnh viêm khớp 97,89 % Bảng 4.11: Kết điều trị bệnh cho lợn Chỉ tiêu khảo sát Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Hội chứng hô hấp Viêm khớp Số lợn điều trị (con) 250 110 95 Thuốc liều lượng Số lợn khỏi (con) Tỷ lệ lợn (%) 3-5 245 98 108 98,18 93 97,89 Đường Thời gian điều trị (ngày) dùng MD ENRO 100:1ml/2040kgTT Tiêm bắp Atropin 0,1%:1ml/4-6kgTT Nova-Gentylo: 1ml/10kgTT Tiêm bắp Lincoject: 1ml/10kgTT DEXA-TIÊM:0,52ml/10kgTT Tiêm bắp Qua theo dõi điều trị bệnh cho lợn nái lợn con, em nhận thấy: để giảm tỷ lệ mắc bệnh phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng ni, thời tiết nóng ta phải tăng quạt thơng gió, bật giàn mát, đóng kín cửa tránh nhiệt độ bên ngồi ùa vào làm ảnh hưởng đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, làm tăng nhiệt độ chuồng Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh Ngoài việc lựa chọn loại thuốc phù hợp đem lại hiệu điều trị cao giảm chi phí điều trị bệnh, từ giúp nâng cao suất hiệu chăn nuôi 4.6 Kết công tác phục vụ sản xuất khác Bảng 4.12: Thực số công tác khác trại STT Nội dung cơng việc Số lượng Kết (an tồn) 43 (con) Số lượng Tỷ lệ (con) (%) Đỡ đẻ 90 90 100 Thiến lợn đực 680 680 100 Mổ hecni cho lợn 2 100 Ngoài công việc kỹ thuật tháng thực tập trại em cịn tham gia thực cơng tác chăn ni khác Những cơng tác ngồi phục vụ sản xuất cịn nhằm giúp hồn thiện kỹ thuật chăm sóc lợn lợn nái cho thân Cải thiện kỹ quan sát nhận biết tình trạng sức khỏe đàn lợn, đưa chẩn đoán tình trạng bệnh tật có biện pháp điều trị kịp thời Những cơng tác cịn giúp em tiếp xúc nhiều với đàn lợn để hiểu hoạt động sinh lý chúng Giúp nâng cao lịng u nghề gắn bó với cơng việc lựa chọn 44 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trang trại với chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phịng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại liên kết với cơng ty TNHH DE HEUS” em có số kết luận sau: - Về tình hình chăn nuôi lợn qua năm 2017-2019 số lợn giảm cho thấy quy mơ chăn ni lợn trại có xu hướng giảm -Về tỷ lệ nuôi sống lợn co từ sơ sinh đến cai sữa 97,29% - Về công tác theo dõi điều trị: +Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản 33,57%, cao viêm tử cung(14,92%), sát nhau(11,19%), thấp viêm vú(7,46%) +Tỷ lệ lợn mắc bệnh cao tiêu chảy(13,81%), hô hấp(6,07%), thấp viêm khớp(5.24%) - Vệ cơng tác phịng bệnh: Thực quy trình vệ sinh, sát trùng chuồng trại hàng tuần theo lịch 5.2 Đề nghị - Công tác vệ sinh thú y cần nâng cao nữa, đặc biệt việc vệ sinh chuồng trại chăm sóc cho lợn mẹ lợn - Cần có cán kỹ thuật chuyên theo dõi, phát điều trị bệnh cho lợn kịp thời nhằm đem lại kết điều trị cao 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phịng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Thị Dân (2006), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phịng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Võ Trọng Hốt Nguyễn Thiện (2007), Kỹ thuật chăn nuôi chuồng trại nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, trang 44, 51 - 52 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phịng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Trường Đại học Hùng Vương 14 Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái”, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh 46 15 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Phục (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỉ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 10: 11-17 18 Nguyễn Văn Thanh (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc Bộ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 14, số 20 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 22 Trịnh Đình Thâu Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XVII(7) tr 72-76 23 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nước 24 Smith, B.B Martineau, G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 57 25 Sokol (9/1981), Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice 26 Vtrekaxova A.V (1985), Disease boars and reproductive sows, Publisher of Agriculture 27 Xobko A.L., Gia Denko I.N (1987), Pig disease Handbook Volume I, Agriculture Publishing House MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH TTTN Hình 1:chuồng nái đẻ Hình 2: thiết bị mài nanh lợn Hình 3: chuẩn bị úm lợn Hình 7: tiêm sắt Hình 4:kéo bấm Hình 8:cho lợn uống thuốc ... trị bệnh đồng ý BCN Khoa thầy giáo hướng dẫn, em tiến hành chun đề: ? ?Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại liên kết với công ty TNHH. .. trang trại - Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng cho lợn nái sinh sản trại - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái sinh sản qua giai đoạn - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh. .. lợn lợn nái sinh sản .40 4.5 Kết theo dõi suất sinh sản tình hình mắc bệnh đàn lợn nái lợn trại 40 4.5.1 Kết theo dõi điều trị bệnh cho lợn nái 40 4.5.2 Kết theo dõi điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại liên kết với công ty tnhh deheus , Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại liên kết với công ty tnhh deheus