Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 9 kỳ II

157 860 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 01:12

Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 21 Soạn:18/1/2008 Giảng: 21/1/2008 Tiết 91: Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu đợc sức mạnh, khả năng kì diệu của văn nghệ đối với đời sống con ngời qua tác phẩm nghị luận, ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi. Hiểu thêm cách viết một bài văn nghị luận. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc hiểu và phân tích văn bản nghị luận. 3. Giáo dục: HS yêu văn nghệ trong đời sống. * Trọng tâm: Phân tích B. Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: Tài liệu tham khảo - Trò: Đọc + Soạn bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1 : Khởi động (5) GV: Qua văn bản Bàn về đọc sách, Chu Quang Tiềm đã khuyên chúng ta nên chọn sách và đọc sách nh thế nào? HS trả lời: GV dẫn dắt giới thiệu ngắn gọn về tác giả Nguyễn Đình Thi và bài viết Tiếng nói văn nghệ của ông. HĐ 2 : Đọc Hiểu văn bản (35) GVHD đọc giọng mạch lạc, rõ ràng GV đọc mẫu 1 đoạn HS đọc bài GV: Nêu một vài hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Đình Thi. HS dựa vào chú thích SGK khái quát vài nét về tác giả. GV bổ sung. GV: Xuất xứ văn bản? HS dựa vào SGK nêu xuất xứ GV lu ý các chú thích trong SGK 1, 3, 4, 6, GV: Xác định kiểu loại của văn bản? PTBĐ? 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra: Cách chọn sách và đọc sách. 3. Giới thiệu I. Đọc Tìm hiểu chú thích 1. Đọc 2. Chú thích * Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924 -2003) quê ở Hà Nội. Hoạt động văn nghệ khá đa dạng: làm thơ, viết văn, soạn kịch, viết lí luận phê bình, sáng tác nhạc * Tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ đợc viết năm 1948, in trong cuốn mấy vấn đề văn học (1956). * Một số từ khó 3. Kiểu loại:Nghị luận về một vấn đề Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 1 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 HS xđ. GV: Bài nghị luận phân tích nội dung phản ánh, thể hiện của văn nghệ, khẳng định sức mạnh lớn lao của nó đối với đ/s con ngời. Hãy tóm tắt hệ thống luận điểm và nhận xét về bố cục của văn bản. HS xđ luận điểm nhận xét. GV y/c HS đọc từ đầu đời sống chung quanh. GV dẫn dắt: Luận điểm đầu tiên mà tác giả muốn nêu: Văn nghệ không chỉ phản ánh cái khách quan mà còn biểu hiện cái chủ quan của ngời sáng tạo. GV: Để minh chứng cho nhận định trên, tác giả đa ra phân tích những dẫn chứng văn học nào? HS trả lời. GV: T/d của các dẫn chứng trên? HS nêu t/d. GV bổ sung TKBG/32. GV y/c HS đọc Lời gửi của NT . một cách sống của tâm hồn. GV: Vì sao t/ giả viết lời gửi của nghệ sĩ cho nhân loại, cho đời sau phức tạp hơn, phong phú và sâu sắc hơn, những bài học luân lí, triết lí đời ngời ? HS thảo luận phát biểu ý kiến. GV bổ sung chốt lại nội dung. TKBG/33. T/g muốn nhấn mạnh và lu ý ngời đọc chính ở cái nội dung này để đừ đó bàn về ý nghĩa và sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với đời sống XH và với mỗi con ngời tiếp nhận văn nghệ. HĐ 3 : Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống lại bài, - HS: Về học bài + Soạn tiếp bài. - Lập luận giải thích và chứng minh. 4. Bố cục: - Hệ thống luận điểm: - Nội dung của văn nghệ: Từ đầu một cách sống của tâm hồn. - Sức mạnh và ý nghĩa kì diệu của văn nghệ: Tiếp đến mắt không rời trang giấy (Đoạn còn lại). II. Đọc hiểu văn bản 1. Nội dung của văn nghệ - Văn nghệ không chỉ phản ánh cái khách quan mà còn biểu hiện cái chủ quan của ngời sáng tạo. Tác giả đa ra 2 dẫn chứng tiêu biểu: + Hai câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân tơi đẹp của Nguyễn Du. + Cái chết thảm khốc của An-na-ca-rê-nhi-a Cách nêu và dẫn rất cụ thể. - T tởng tình cảm của nghệ sĩ gửi gắm trong tác phẩm say sa, vui buồn, yêu ghét . Nội dung văn nghệ khác với nội dung của các KHXH khác : Lịch sử địa lí, văn học . Những KH này khám phá, miêu tả đúc kết các hiện tợng TN-XH. Còn ND văn nghệ tập trung miêu tả khám phá chiều sâu tính cách số phận con ngời. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 2 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 19 Soạn:18/1/2008 Giảng: 22/1/2008 Tiết 92: Tiếng nói của văn nghệ (Tiếp theo) A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Tiếp tục giúp HS hiểu đợc sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với đời sống của con ngời qua đoạn trích nghị luận ngắn, chặt chẽ, giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi. 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn kĩ năng phân tích văn bản nghị luận 3. Giáo dục : HS yêu văn nghệ trong đời sống. * Trọng tâm: - Phân tích B. Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: Tài liệu tham khảo - Trò: Đọc + Soạn bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Khởi động (5) GV: Nội dung của văn nghệ đề cập tới đó là gì? GS trả lời: GV dẫn dắt gth từ việc KTBC. HĐ2: Hình thành kiến thức mới. (Đọc Hiểu văn bản) . (27) GV: Văn nghệ nó có ý nghĩa và sức mạnh kì diệu đợc Nguyễn Đình Thi đề cập tới nh thế nào? HS trả lời: GV bổ sung TKBG/34 GV: Văn nghệ có sức mạnh và ý nghĩa ntn đối với đời sống của quần chúng nhân dân? HS trả lời. GV bổ sung TKBG/34. GV chốt: Văn nghệ giúp con ngời biết sống và mơ ớc vợt lên bao khó khăn gian khổ hiện tại. 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra Nội dụng của văn nghệ 3. Giới thiệu II. Đọc Hiểu văn bản (tiếp) 2. Sức mạnh và ý nghĩa kì diệu của văn nghệ. - Văn nghệ giúp ta tự nhận thức chính bản thân mình, giúp ta sống đầy đủ, phong phú hơn cuộc sống của chính mình. + Mỗi tác phẩm rọi vào bên trong chúng ta 1 ásriêng không bao giờ nhoà đi. - Văn nghệ đ. với đ/s quần chúng n dân. + Với số đông những ngời cần lao, những ngời bị tù chung thân, những ngời nhà quê lam lũ khi th ởng thức tiếp nhận VN thì họ hình nh bđổi hẳn. + VN không thể xa rời c/s nhất là c/c nhd LĐ làm cho đ/c trở nên tơi mát, là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu đợc. 3. Con đ ờng riêng của văn nghệ đến với ng ời tiếp nhận. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 3 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 GV y/c HS đọc Đ 4 : Có lẽ NT là tiếng nói của t/c). GV: Trong đoạn văn trên không ít lần tác giả đa ra qua niệm của mình về bản chất của nghệ thuật. Bản chất đó là gì? HS thảo luận Trả lời. GV: Từ bản chất ấy, tác giả diễn giải và làm rõ con đờng đến với ngời tiếp nhận tạo nên sức mạnh kì diệu của NT là gì? HS thảo luận trình bày. GV bổ sung TKBG/35. GV: Nhận xét về con đờng của văn nghệ đến với ngời tiếp nhận? HS nhận xét: GV bổ sung chốt lại vấn đề. HĐ3: Tổng kết Ghi nhớ (5) GV: Giá trị NT của bài tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ? HS: khái quát. GV: giá trị ND của văn bản HS khái quát GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK/17 HĐ4: Luyện tập (5) GV y/c HS nêu một tp văn nghệ mà HS yêu thích, pt, ý nghĩa t/động của tp ấy đối với mình. HĐ 5 : Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống bài. - Về học bài + Soạn tiếp bài. - Nghệ thuật là tiếng nói của t/c: + Chỗ đứng của ngời nghệ sĩ là chỗ giao nhau, giữa tâm hồn con ngời với c/s sản xuất và chiến đấu là ở t/y ghét, nỗi buồn vui. + Nghệ thuật là t tởng, nhng là t tởng đã đợc nghệ thuật hoá (không trừu tợng). Con đờng của văn nghệ đến với ngời tiếp nhận là con đờng độc đáo. - Văn nghệ là kết tinh tâm hồn ngời sáng tác vừa là sợi dây truyền sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. - Văn nghệ giúp con ngời tự nhận thức, tự xây dựng nhân cách và cách sống của bản thân. Khả năng và sức mạnh kì diệu của văn nghệ. III. Tổng kết ghi nhớ 1. Nghệ thuật: - Triển khai luận điểm, luận cứ rõ ràng, cụ thể. - Cách viết giàu hình ảnh và cảm xúc. 2. Nội dung IV. Luyện tập Tuần: 19 Soạn: 19/1/2008 Giảng: 23/1/2008 Tiết 93: Các thành phần biệt lập Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 4 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp HS nắm đợc đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trong câu. - Biết đặt câu có thành phần tình thái, thành phần cảm thán. 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng nhận diện và sử dụng thành phần biệt lập trong câu. 3. Giáo dục: HS ý thức học tập bộ môn. * Trọng tâm: Hình thành kiến thức mới. B. Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: BT mẫu + Bảng phụ - Trò: Tìm hiểu bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Khởi động (5) GV: Khởi ngữ là gì? Công dụng của khởi ngữ trong câu? Đặt câu có chứa khởi ngữ? HS trả lời, đặt câu. GV dẫn dắt: Những thành phần (TP) không tham gia vào diễn đạt nghĩa sự việc của câu thì ngời ta gọi đó là TP biệt lập. Để tìm hiểu rõ vấn đề này hôm nay chúng ta đi tìm hiểu Các thành phần biệt lập. HĐ 2 : Hình thành kiến thức (20) GV trực quan VD trong SGK /18 HS đọc VD. GV: Các từ ngữ in đậm trong 2 câu trên thể hiện thái độ gì của ngời nói? HS thảo luận trả lời. GV: Nếu không có những từ ngữ in đậm nói trên thì nghĩa sự việc của câu chứa chúng có khác đi không? Vì sao? HS thảo luận trình bày. GV: Những từ in đậm đó ngời ta gọi là TP tình thái. Vậy em hiểu thành phần tình thái là gì? HS khái quát. 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra 3. Giới thiệu I. Bài học 1. Thành phần tình thá i a) Ví dụ b) Nhận xét * Các từ in đậm: - Thể hiện thái độ tin cậy cao (a) - Thể hiện thái độ tin cậy cha cao (b) - Nếu không có từ ngữ in đậm thì ý nghĩa cơ bản của câu không thay đổi. Vì các từ in đậm chỉ thể hiện sự nhận định của ngời nói đối với sự việc ở trong câu, chứ không phải là thông tin sự việc của câu. c) Ghi nhớ 1: Thành phần tình thái đợc dùng để thể hiện cách nhìn của ngời nói đối với sự việc đợc nói đến trong câu. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 5 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 GV:Lấy VD trong đó dùng thành phần T 2 ? GV trực quan VD/18 HS đọc VD. GV: Các từ in đậm trong những câu trên có chỉ sự vật hay sự việc gì không? GV: Nhờ những từ ngữ nào trong câu mà chúng ta hiểu đợc tại sao ngời nói kêu ồ hoặc kêu trời ơi? HS: Trả lời (Đó là phần câu tiếp theo của các từ ngữ in đậm, phần câu này đã giới thiệu cho ngời nghe biết tại sao ngời nói cảm thán. GV: Các từ in đậm đợc dùng để làm gì? HS trả lời: GV: Những từ in đậm đó ngời ta gọi là thành phần cảm thán. Vậy thế nào là TP cảm thán? HS khái quát. GV: Lấy VD trong đó có dùng TP cảm thán? GV: Thành phần tình thái và cảm thán có thể bỏ đi đợc không? HS: có thể bỏ GV kết luận: TP tình thái và cảm thán là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên đợc gọi là TP biệt lập. HĐ3: Luyện tập (15) GV y /c HS đọc BT và xác định y/c của BT HS trình bày nhận xét. GV nhận xét, bổ xung. GV yêu cầu HS làm BT 2 trình bày. GV nhận xét. 2. Thành phần cảm thán. a) Ví dụ b) Nhận xét * Các từ in đậm: - Không chỉ các sự vật hay sự việc, chúng chỉ biểu lộ cảm xúc của câu. - Cung cấp cho ngời nghe một thông tin phụ, đó là trạng thái tâm lí, tình cảm của ngời nói. c) Ghi nhớ 2: Thành phần cảm thán đợc dùng để bộc lộ tâm lí của ngời nói (buồn, vui, mừng, giận .) II. Luyện tập Bài 1: Tìm thành phần tình thái, cảm thán a) Thành phần tình thái: có lẽ b) TPCT: chao ôi. c) TPTT: hình nh d) TPTT: chả nhẽ Bài 2: Xếp từ ngữ theo trình tự tăng dài độ tin cậy. - Dờng nh, hình nh, có vẻ nh, có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 6 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 HS đọc kĩ và giải thích BT 3 GV nhận xét. GVHD viết đoạn trình bày. HĐ4: Củng cố dặn dò (5) - GV hệ thống lại bài - Về học bài, làm bài tập, soạn trớc bài mới. Bài 3: Trong nhóm từ chắc, hình nh, chắc chắn thì chắc chắn có độ tin cậy cao nhất hình nh có độ tin cậy thấp nhất. Tác giả chọn từ chắc. - Theo t/c huyết thống thì sự việc sẽ phải diễn ra nh vậy. - Do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút. Bài 4: Viết đoạn văn Tuần: 19 Soạn: 20/1/2008 Giảng: 24/1/2008 Tiết 94: Phép phân tích và tổng hợp A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Giúp HS: - Nắm đợc khái niệm phân tích và tổng hợp. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 7 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 - Biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong văn nghị luận. 2. Rèn kĩ năng phân tích và tổng hợp: Tổng hợp khi nói, viết 3. Giáo dục : HS ý thức học tập bộ môn. * Trọng tâm: Hình thành kiến thức mới. B. Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: Bảng phụ + BT mẫu. - Trò: Tìm hiểu bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Khởi động (5) GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS. GVgth: Để làm rõ ý nghĩa của một sự việc, hiện tợng nào đó ngời ta thờng dùng phép phân tích và tổng hợp . Phân tích là gì? Tổng hợp là gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ về điều này. HĐ 2 : Hình thành kiến thức mới (20) GV y/c HS đọc văn bản Trang phục GV: xác định bố cục của văn bản HS: xác định: MB, TB, KB. GV: Xác định luận đề của văn bản HS xđ: ăn mặc chỉnh tề GV: Luận đề này đợc triển khai bằng mấy luận điểm? HS: xác định luận điểm. GV: ở phần mở đầu của VB, t/giả nêu ra một loạt dẫn chứng về cách ăn mặc chỉnh tề nh thế nào? HS trả lời. GV: Hai luận điểm chính trong văn bản là gì? HS: Trả lời. GV bổ sung: - LĐ1: Trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, tức là tuân thủ những quy tắc ngầm mang tính VHXH. - LĐ2: Trang phục phải phù hợp với đạo đức, tức là giản dị và hài hoà 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra 3. Giới thiệu. I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp. 1. Đọc văn bản Trang phục 2. Nhận xét + Vấn đề ăn mặc chỉnh tề. - Sự đồng bộhài hoà giữa quần áo với giày tất trong trang phục của con ng ời. - Hai luận điểm chính: + Trang phục phải phù hợp với h/c. + Trang phục phải phù hợp với đạo đức. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 8 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 với môi trờng sống xung quanh. GV: Để xác lập hai luận điểm trên, tác giả đã dùng phép lập luận nào? HS suy nghĩ trả lời. GV: Để chốt lại vấn đề, t/giả dùng phép lập luận nào? Phép lập luận này thờng đứng ở vị trí nào trong văn bản? HS trả lời. GV: Phép phân tích và tổng hợp trong văn bản có vai trò gì? HS trả lời. GV: Vậy từ việc tìm hiểu văn bản Trang phục trên. Em hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp? HS khái quát mục Ghi nhớ SGK/10. GV y/c HS đọc Ghi nhớ SGK trên bảng phụ. HĐ 3 : Luyện tập (15) GV y/c HS đọc kĩ phần bài tập GV phân nhóm HS làm BT. - Nhóm 1: P 1 - Nhóm 2: P 2 - Nhóm 3: P 3 - Nhóm 4: P 4 . Trình bày kết quả của BT. GV nhận xét, bổ sung. Nhóm 2: Tác giả phân tích những lí do phải chọn sách để đọc nh thế nào? HS trình bày T/giả dùng phép lập luận phân tích (dẫn chứng: ( .)) Để chốt lại vấn đề, t/giả dùng phép lập luận tổng hợp, bằng một kết luận ở cuối văn bản. Vai trò: - Phép lập luận phân tích giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của trang phục đối với từng ngời, trong từng hoàn cảnh cụ thể. - Phép lập luận tổng hợp giúp ta hiểu ý nghĩa VH & Đ 2 của cách ăn mặc. 3. Ghi nhớ ( SGK/10) II. Luyện tập 1. Phân tích luận điểm: Học vấn quan trọng của học vấn. - Học vấn là thành quả tích luỹ của nhân loại, đợc lu giữ và truyền lại cho đời sau. - Bất kì ai muốn học thuật cũng phải bắt đầu từ kho tàng quý báu đợc lu giữ trong sách. - Đọc sách là hởng thụ thành quả về tri thức và kinh nghiẹm hàng nghìn năm của nhân loại, đó là tiền đề cho sự phát triển học thuật của mỗi ngời. 2) Phân tích lí do phải chọn sách để đọc: - Bất cứ lĩnh vực học vấn nào cũng có sách chất đầy th viện, do đó phải biết chọn sách mà đọc. - Phải chọn những cuốn sách cơ bản, thiết thực để đọc, không nên đọc những cuốn sách vô thởng vô phạt. Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 9 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 GV nhận xét, bổ sung. Nhóm 3: T/giả Chu Quang Tiềm phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách ntn? HS trình bày GV nhận xét, bổ sung. Nhóm 4: Phân tích và tổng hợp có vai trò ntn trong lập luận. HS trình bày GV nhận xét, bổ sung. HĐ 4 : Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống bài. - Về học bài + Chuẩn bị bài Luyện tập phân tích và tổng hợp. - Đọc sách cũng nh đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ . (Phải đọc những cái cơ bản nhất, cần thiết cho công việc và cuộc sống của mình). 3) Phân tích cách đọc sách: - Tham đọc nhiều mà chỉ liếc qua chẳng khác gì chuồn chuồn đạp nớc chỉ gây sự lãng phí thời gian và sức lực - Đọc ít mà kĩ thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa. - Có 2 loại sách cần đọc là sách về kiến thức PT và sách về k. thức chuyên ngành 4) Vai trò của phân tích trong lập luận - Phân tích là một thao tác bắt buộc mang tính tất yếu bởi nếu không phân tích thì không thể làm sáng tỏ đợc luận điểm và không thể thuyết phục đợc ngời đọc, ngời nghe. - Phân tích và tổng hợp giúp cho ngời đọc, ngời nghe nhận thức đúng,hiểu đúng vấn đề. Do đo snếu đã phân tích thì phải tổng hợp. P hân tích và tổng hợp luôn có mối quan hệ biện chứng để làm nên cái hồn cho văn bản nghị luận. Tuần: 19 Soạn: 22/1/2008 Giảng: 24/1/2008 Tiết 95 : Luyện tập phân tích và tổng hợp A. Mục tiêu bài học Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận, kĩ năng nhận dạng văn bản phân tích và tổng hợp, kĩ năng viết văn bản phân tích tổng hợp. * Trọng tâm: Thực hành một vấn đề. B. Chuẩn bị của thầy và trò: Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 10 [...]... thống bài - Về học bài, làm BT còn lại + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 19 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 20 Tiết 99 : Cách làm bài nghị luận Soạn: 26/ 1/2008 về một sự việc hiện tợng đời sống Giảng: 31/1/2008 A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS nắm đợc cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống 2 Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết bài nghị luận xã hội 3 Giáo. .. GV hệ thống bài - Về học bài + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 15 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 20 Tiết 97 : Nghị luận về một sự việc, Soạn: 25/1/2008 hiện tợng trong đời sống Giảng: 29/ 1/2008 A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS nhận diện đợc kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tợng đời sống và nắm đợc cách làm kiểu bài đó 2 Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết văn bản nghị... Hipô-lít-te? GV: Giá trị ND của bài nghị luận? HS khái quát HĐ4: Củng cố Dặn dò (5) - GV khái quát lại bài học Y/c HS đọc bài đọc thêm - Về học bài + Soạn bài mới Chó sói vừa là bi kịch độc ác vừa là hài kịch của sự ngu ngốc Gv: Bùi Thị Tân III Tổng kết Ghi nhớ 1 Nghệ thuật - Phân tích, so sánh, CM, lập luận chặt chẽ, rõ ràng 2 Nội dung 26 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Tuần: 21 Soạn: 5/2/2008 Giảng:13/2/2008... hổng (phép lặp từ ngữ) HĐ4: Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống lại bài - Về học bài + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 29 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Tuần: 21 Soạn: 6/2/2008 Giảng:14/2/2008 Năm học: 2010 - 2011 Tiết 104: Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về liên kết câu và liên kết đoạn văn 2 Kĩ năng: Rèn... hệ thống bài - Về học kĩ bài + Soạn bài mới Tuần:20 Gv: Bùi Thị Tân Tiết 98 : Các thành phần biệt lập 17 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Soạn: 25/1/2008 Giảng: 30/1/2008 Năm học: 2010 - 2011 A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS nhận diện đợc các thành phần gọi - đáp và thành phần phụ chú trong câu 2 Rèn kĩ năng: Phân tích và s/dụng các thành phần gọi - đáp và thành phần phụ chú 3 Giáo dục:... từ vựng (văn nghệ văn nghệ) - Liên kết đoạn văn: lặp từ vựng (sự sống sự sống, văn nghệ) c) Liên kết câu: lặp từ vựng (thời gian thời gian con ngời và con ngời con ngời) d) Liên kết câu: dùng từ trái nghĩa (yếu đuối mạnh, hiền lành - ác) HĐ4 Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống lại kiến thức - Về học kĩ bài + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 31 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Tuần: 21 Soạn: 6/2/2008... của chúng ta chỉ là vài ba giọt nớc nhỏ bé GV y/c HS viết đoạn văn tổng hợp III Viết đoạn văn những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách HĐ3: Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống lại bài -Về học bài, làm BT + Soạn trớc bài mới Tuần: 20 Soạn: 24/1/2008 Giảng: 28/1/2008 Tiết 96 : Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan - A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS nhận thức đợc những cái mạnh, cái... cập phải mang tính phổ biến trong XH - ND bài viết phải giản dị, dễ hiểu b) Yêu cầu về cấu trúc GV đọc 1 số VB tham khảo - Bài viết phải đầy đủ 3 phần:MB, TB, KB - Bài viết phải có luận điểm, luận cứ, lập luận HĐ3: Củng cố Dặn dò (4) - GV đánh giá lại h/đ của HS - Về xem kĩ bài + Chuẩn bị bài mới Gv: Bùi Thị Tân 22 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Tuần: 21 Soạn: 4/2/2008 Giảng: 11/2/2008 Năm học:... với loài vật của chính mình NT: so sánh, đối chiếu, (nhân hoá) Cách lập luận chặt chẽ, cụ thể HĐ3: Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống bài - Về học bài + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 24 Giáo án Ngữ Văn 9 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 21 Tiết 102: Chó sói và cừu trong thơ Soạn: 5/2/2008 ngụ ngôn của La phông ten (tiếp) Giảng: 12/2/2008 A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Tiếp tục giúp HS... lại bài viết và sửa chữa * Ghi nhớ (SGK/24) III: Luyện tập * Lập dàn ý - H/c của Nguyễn Hiền: nhà rất nghèo - Có tinh thần ham học, thấy thầy giảng kinh, nép bên cửa lắng nghe, cha hiểu thi hơi thầy giảng thêm + Không có giấy, lấy lá để viết - Xin thầy cho đi thi, đỗ trạng nguyên HĐ4: Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống bài khắc sâu trọng tâm - Về học bài + Soạn bài mới Gv: Bùi Thị Tân 21 Giáo án Ngữ Văn . Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 2 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học: 2010 - 2011 Tuần: 19 Soạn: 18/1/2008 Giảng: 22/1/2008 Tiết 92 : Tiếng nói của văn nghệ (Tiếp. dung IV. Luyện tập Tuần: 19 Soạn: 19/ 1/2008 Giảng: 23/1/2008 Tiết 93 : Các thành phần biệt lập Gv: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 4 Trờng THCS Cơng Sơn Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 9 kỳ II, Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 9 kỳ II, Bài soạn Giáo án Ngữ Văn 9 kỳ II