Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng

24 535 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 20:25

Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng Ứng dụng ba dạng bài toán tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị theo dõi Ung thư Đại trực tràng Phạm Ngọc Thạch Trường Đại học Công nghệ Luận văn ThS chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05 Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Minh Hằng Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Tổng quan về khai phá dữ liệu thực trạng vấn đề nghiên cứu ung thư đại trực tràng hiện nay ở Việt Nam trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra một số phương pháp thống kê nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố: tuổi, giới, giai đoạn bệnh, kích thước khối u, số lượng hạch vét được quanh u, tình trạng di căn hạch, … đến thời gian sống thêm 5 năm của bệnh nhân Keywords: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Ung thư đại trực tràng Content MỞ ĐẦU Hiện nay, không một lĩnh vực nào lại không cần đến sự hỗ trợ của công nghệ thông tin sự thành công của các lĩnh vực đó phụ thuộc rất nhiều vào việc nắm bắt thông tin một cách nhạy bén, nhanh chóng hữu ích. Với nhu cầu như thế nếu chỉ sử dụng thao tác thủ công truyền thống thì độ chính xác không cao mất rất nhiều thời gian. Do vậy việc khai phá tri thức từ dữ liệu trong các tập tài liệu lớn chứa đựng thông tin phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin có vai trò hết sức to lớn. Việc khai phá tri thức đã có từ lâu nhưng sự bùng nổ của nó thì mới chỉ xảy ra trong những năm gần đây. Các công cụ thu thập dữ liệu tự động các công nghệ cơ sở dữ liệu được phát triển dẫn đến vấn đề một lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong các kho thông tin của các tổ chức, cá nhân Do đó việc khai phá tri thức từ dữ liệu là một trong những vấn đề đã đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu đang được ứng dụng rộng rãi trong thương mại, y tế, công nghiệp . Ung thư đại trực tràng là một bệnh lý khá phổ biến trên thế giới, bệnh có xu hướng tăng dần, tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân ở nam nữ tương ứng là 19,1 14,4. Trên thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu trường hợp được chẩn đoán khoảng nửa triệu người chết, ở Việt Nam, Ung thư đại trực tràng cũng có xu hướng tăng dần. Đây là căn bệnh ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe đời sống của bệnh nhân gia đình. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra một số phương pháp thống kê nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố: tuổi, giới, giai đoạn bệnh, kích thước khối u, số lượng hạch vét được quanh u, tình trạng di căn hạch, … đến thời gian sống thêm 5 năm của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu  tả tần số xuất hiện, sự liên quan giữa các biến trong nghiên cứu.  So sánh trung bình đối với các biến định lượng trên các nhóm.  Xác định phương trình hồi quy tuyến tính đa biến giữa thời gian sống thêm 5 năm các biến liên quan. Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG HIỆN NAY 1.1. Tổng quan về khai phá dữ liệu Phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu (khai phá dữ liệu) là một quá trình không tầm thường nhận ra những mẫu có giá trị, mới, hữu ích tiềm năng hiểu được trong dữ liệu [1]. Quá trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu đƣợc tiến hành qua các bƣớc sau đây: Bước 1: Mở rộng hiểu biết về miền ứng dụng, về tri thức với độ ưu tiên thích hợp về mục đích của người dùng cuối. Có thể coi nội dung công việc này tương ứng với nội dung khảo sát bài toán trong quá trình xây dựng một hệ thống thông tin nói chung. Bước 2: Làm sạch tiền xử lý dữ liệu: Thực hiện các thao tác cơ sở như giải quyết thiếu vắng giá trị, loại bỏ nhiễu hoắc yế tố ngoại lai, kết nối các thông tin cần thiết tới hình hoặc loại bỏ nhiễu, quyết định chiến lược nhằm nắm bắt các trường dữ liệu (các thuộc tính), tính toán dãy thông tin thời gia sự biến đổi được định trước. Chất lượng của hệ thống khai phá dữ liệu phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu đầu vào. Mục tiêu của làm sạch nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào có chất lượng tốt. Bước 3: Chọn bài toán khai phá dữ liệu: quyết định mục tiêu của quá trình khai phá dữ liệu là bài toán cụ tể nào: phân lớp, hồi quy, phân đoạn, … Bước 4: Giải thích mẫu đối với các mẫu được khám phá, có thể quay về một cách hợp lý tới bất kỳ bước nào từ bước đầu tiên tới bước thi hành thuật toán khai phá dữ liệu để thực hiện lặp. Bước 5: Hợp nhất các tri thức đã được khám phá, kết hợp các tri thức này thành một hệ thống trình diễn hoặc được biên soạn dễ dàng kết xuất thành những thành phần hấp dẫn. Kiểm tra giải quyết xung đột đối với trí thức được trích chọn [1]. Kiến trúc một hệ thống khai phá dữ liệu: Cơ sở tri thức chứa các tri thức miền ứng dụng hiện có, được sử dụng trong thành phần hệ thống khai phá dữ liệu để làm tăng tính hiệu quả của thành phần này. Cơ sở tri thức còn được sử dụng trong việc đánh giá các mẫu đã khai phá được, xem chúng có thực sự hấp dẫn hay không, trong đó có việc đối chứng mẫu với các tri thức đã có trong cơ sở tri thức. Nếu mẫu khai phá được là thực sự hấp dẫn thì chúng được bổ sưng vào cơ sở tri thức để phục vụ cho hoạt động tiếp theo của hệ thống. Các bài toán khai phá dữ liệu điển hình tả khái niệm Quan hệ kết hợp Phân lớp (Classification / Categorization) Phân cụm (Clustering) Hồi quy hình phụ thuộc Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu: Độ chính xác: Hai thông số đo lường độ chính xác của một xét nghiệm là độ nhạy (sensitivity, ký hiệu ss) độ đặc hiệu (specificity, ký hiệu sp). Độ nhạy: Độ nhạy của một xét nghiệm là tỷ lệ những trường hợp thực sự có bệnh kết quả xét nghiệm dương tính trong toàn bộ các trường hợp có kết quả dương tính. Ví dụ: xét nghiệm để xác định một người mắc một bệnh nào đó. Công thức để tính độ nhạy như sau: độ nhạy = số dương tính thật/(số đương tính thật + số âm tính giả) Độ nhạy 100% được hiểu là toàn bộ những người mắc bệnh hoặc toàn bộ sản phẩm hỏng đều được phát hiện. Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu của một xét nghiệm là tỷ lệ những trường hợp thực sự không có bệnh kết quả xét nghiệm âm tính trong toàn bộ các trường hợp có kết quả âm tính. Độ đặc hiệu được tính theo công thức sau: Độ đặc hiệu = Số trường hợp âm tính thật/ ( số trường hợp âm tính thật + số trường hợp dương tính giả) P (Probability) Đề ra một giả thuyết chính (H o ) Từ giả thuyết chính, đề ra một giả thuyết đảo (H 1 ) Tiến hành thu thập dữ kiện (D) Phân tích dữ kiện: tính toán xác suất D xảy ra nếu H 1 là sự thật. Nói theo ngôn ngữ toán xác suất, bước này chính là bước tính toán trị số P hay P(D | H) [2],[3]. Vì thế, con số P có nghĩa là xác suất của dữ kiện D xảy ra nếu (nhấn mạnh: “nếu”) giả thuyết đảo H 1 là sự thật. Như vậy, con số P không trực tiếp cho chúng ta một ý niệm gì về sự thật của giả thuyết chính H; nó chỉ gián tiếp cung cấp bằng chứng để chúng ta chấp nhận giả thuyết chính bác bỏ giả thuyết đảo [17]. Trong nghiên cứu áp dụng so sánh tỷ lệ so sánh trung bình 1.2. Thực trạng về vấn đề nghiên cứu ung thƣ đại trực tràng ở Việt Nam trên thế giới Trong điều trị ung thư đại trực tràng người ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phẫu thuật, hóa chất, tia xạ, miễn dịch . Tuy nhiên cho đến nay phẫu thuật triệt căn vẫn được coi là phương pháp điều trị tích cực, hiệu quả nhất được lựa chọn đầu tiên. Để có được những quyết định điều trị phù hợp trong sau mổ cũng như tiên lượng chính xác thì phải xác định đúng giai đoạn bệnh, đây là một việc hết sức quan trọng cũng rất khó khăn. Thực tế cho thấy việc chẩn đoán độ xâm lấn của u tình trạng di căn xa thường ít sai lệch. Ngược lại chẩn đoán đúng tình trạng hạch thường khó khăn hay bị nhầm lẫn dẫn đến những quyết định sai lầm trong điều trị tiên lượng. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, các phương pháp chẩn đoán điều trị ung thư đại trực tràng . Tuy nhiên nghiên cứu về các đặc điểm di căn hạch giá trị tiên lượng của chúng vẫn còn ít, thậm chí khái niệm “cần xét nghiệm tối thiểu bao nhiêu hạch để đủ tin cậy chẩn đoán đúng tình trạng hạch” còn chưa được đề cập đến. liệu hình ảnh đại thể của u, của hạch nồng độ CEA trước mổ có thể tiên đoán chính xác tình trạng hạch hay không cũng ít được nghiên cứu. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: “Ứng dụng ba dạng bài toán tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị theo dõi Ung thư Đại trực tràng” với ba mục tiêu sau:  tả tần số xuất hiện, sự liên quan giữa các biến trong nghiên cứu.  So sánh trung bình đối với các biến định lượng trên các nhóm.  Xác định phương trình hồi quy tuyến tính đa biến giữa thời gian sống thêm 5 năm các biến liên quan. Chƣơng II: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Gồm 89 bệnh nhân ung thư biểu đại tràng hoặc trực tràng được phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân Bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu phải có đủ các tiêu chuẩn sau:  Được chẩn đoán xác định là ung thư biểu đại tràng hoặc trực tràng bằng xét nghiệm bệnh học  Chưa có di căn xa  Được phẫu thuật triệt căn với mức nạo vét hạch D3 (nạo vét cả 3 nhóm hạch 1, 2 3)  U tất cả các hạch của bệnh phẩm được xét nghiệm bệnh học đầy đủ  Được xét nghiệm định lượng CEA trước sau mổ  Có đầy đủ thông tin theo dõi trong suốt thời gian nghiên cứu Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân  Bệnh nhân bị ung thư nhiều vị trí trên khung đại trực tràng  Bệnh nhân bị ung thư đại tràng hoặc trực tràng tái phát  Bệnh nhân bị ung thư từ các cơ quan khác di căn đến đại trực tràng  Bệnh nhân không thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nghiên cứu 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiến cứu, tả theo dõi dọc. Dùng các test kiểm định các tỷ lệ, so sánh các trung bình của các nhóm nghiên cứu, so sánh ghép cặp trước – sau phẫu thuật. 2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức sau: 2 2 1 )1( * d pp Zn     [3] n: cỡ mẫu Z 1- δ : hệ số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% (0,95) thì Z 1- δ = 1,96 d: sai số tuyệt đối cho phép, ước tính bằng 0,11 p = 0,5 Với các giá trị trên ta có: 80 11,0 5,0*5,0 *962,1 2 n Theo tính toán cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu là 80. Thực tế trong nghiên cứu là 89 bệnh nhân. 2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu Đặc điểm tuổi giới Các nhóm cách nhau 10 tuổi, nhóm < 40 nhóm ≥ 40 tuổi Giới: gồm nam nữ Xét nghiệm CEA: Xét nghiệm định lượng CEA được thực hiện 2 lần cho mỗi bệnh nhân: lần 1 trước mổ 1- 5 ngày, lần 2 sau mổ 7- 14 ngày [8]. Nhận định kết quả: xét nghiệm được xác định là dương tính khi nồng độ CEA > 5 ng/ ml âm tính khi nồng độ CEA ≤ 5 ng/ ml. - Lập bảng 2 x 2 so với chuẩn vàng là kết quả xét nghiệm bệnh học như sau: Chỉ tiêu BN di căn hạch BN không di căn hạch Cộng Xét nghiệm CEA dương tính a b a + b Xét nghiệm CEA âm tính c d c + d Cộng a + c b + d a + b + c + d Từ kết quả của bảng 2 x 2 tính các chỉ số độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác của xét nghiệm CEA trong việc tiên đoán di căn hạch theo các công thức sạu: + Độ nhạy (Sensitivity- Se): ca a Se   + Độ đặc hiệu (Specificity - Sp): db d Sp   + Độ chính xác (Accuracy - Ac): dcba da Ac    2.2.3. Các đặc điểm của u Vị trí của u: được xếp theo các vị trí giải phẫu trên khung đại trực tràng như sau: - U đại tràng phải - U đại tràng ngang - U đại tràng trái - U đại tràng xích ma - U trực tràng 2.2.4. Hình ảnh đại thể của u được xác định bằng các chỉ số sau: - Kích thước u: được xác định là đường kính lớn nhất của u (đơn vị tính là cm) chia làm 3 mức: < 5 cm, 5- 10 cm > 10 cm. - Độ xâm lấn của u so với chu vi ruột: chia làm 2 mức:  1/2 >1/2 chu vi ruột. - Hình ảnh bề mặt u được chia thành: thể sùi, thể loét thể nhẫn 2.2.5. Hình ảnh vi thể của u - Độ xâm lấn của u: được xếp theo các mức Tis, T1, T2, T3, T4 theo độ xâm lấn tăng dần. 2.2.6. Giai đoạn bệnh: Trên cơ sở hệ thống phân loại TNM bệnh nhân sẽ được chuyển đổi sang hệ thống phân loại Dukes như sau: Phân loại Dukes Phân loại theo hệ thống TNM Tiêu chuẩn A I T1 hoặc T2, N0, M0 B II T3 hoặc T4, N0, M0 C III Mọi T, N1 hoặc N2, M0 D IV Mọi T, Mọi N, M1 Phân loại di căn hạch Theo hệ thống TNM, di căn hạch được chia làm 3 mức dựa vào số lượng hạch di căn ký hiệu bằng chữ in hoa là N0, N1, N2. - N0: không có di căn hạch - N1: di căn 1- 3 hạch - N2: di căn ≥ 4 hạch ■ Theo Hội nghiên cứu ung thư đại trực tràng Nhật Bản (Japaneses research society for cancer of the colon and rectum) các hạch được phân nhóm dựa vào vị trí của chúng. Theo cách phân loại này di căn hạch được chia làm 4 mức được ký hiệu là chữ in thường, cụ thể là: - n0: không có di căn hạch - n1: di căn hạch nhóm 1 - n2: di căn hạch nhóm 2 - n3: di căn hạch nhóm 3 Tùy theo vị trí của khối u mà các nhóm hạch được qui ước như sau: Các nhóm hạch của đại tràng - Hạch nhóm 1: gồm các hạch ở trên thành đại tràng, cạnh đại tràng trong phạm vi cách mép u 5 cm về hai phía của u. - Hạch nhóm 2 (nhóm hạch trung gian): gồm các hạch dọc theo động mạch chính cấp máu cho đoạn ruột có u các hạch trên thành đại tràng, cạnh đại tràng cách mép u >5- 10 cm về 2 phía của u. - Hạch nhóm 3 (nhóm hạch chính): gồm các hạch nằm ở gốc động mạch chính cấp máu cho đoạn ruột có u. 2.2.7. Các chỉ tiêu nghiên cứu về hạch Trong phẫu thuật tất cả các bệnh nhân đều được thực hiện nạo vét hạch một cách hệ thống với mức D3 (vét cả 3 nhóm hạch 1, 2 3). 2.2.8. Cài đặt ứng dụng phần mềm phân tích Sử dụng phần mềm SPSS 16.0. Chƣơng III. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 3.1. Quan hệ thời gian sống sau mổ với tình trạng di căn hạch 3.1.1. Một số liên quan giữa các yếu tố với tình trạng di căn hạch Bảng 3.1. Quy tắc phân lớp trên tập D-Learn Nồng độ CEA Đánh giá ≥ 5 Dương tính < 5 Âm tính Bảng 3.2. Xác định nồng độ CEA trên D-Test Nồng độ CEA Số BN Tỷ lệ % Âm tính 16 55,2 Dương tính 13 44,8 Tổng 29 100 Bảng 3.3. Quy tắc đánh giá độ tin cậy của nồng độ CEA tình trạng di căn hạch Nồng độ CEA Di căn hạch Đánh giá >= 10 Có Tin cậy < 10 Không Tin cậy Bảng 3.4. Nồng độ CEA trước sau phẫu thuật Nồng độ CEA trƣớc Nồng độ CEA sau Đánh giá >= 5 < 5 Tin cậy <5 Tin cậy Bảng 3.5. Liên quan giữa nồng độ CEA trước mổ mức di căn hạch Nồng độ CEA trước Mức di căn hạch Đánh giá <12 n0 Tin cậy 12 - 20 n1 Tin cậy > 20 n2, n3 Tin cậy Bảng 3.6. Liên quan giữa kích thước hạch, hình thái hạch tình trạng di căn hạch Kích thƣớc hạch Hình thái hạch Màu sắc hạch Di căn hạch Đánh giá ≥ 3mm Sùi, Loét Bất thường Có Tin cậy Đánh giá liên quan giữa kích thước hạch, hình thái hạch, di căn hạch tình trạng di căn hạch trên D-Test Tổng số vét được 452 hạch trên 16 bệnh nhân, số hạch di căn là 72 hạch. Độ tin cậy theo hình trên = 55 / 72 (76,4 %) Bảng 3.7. Phân loại bệnh nhân di căn hạch Mức di căn hạch Số bệnh nhân Tỷ lệ % P Không có di căn hạch (n0) 45 50,6 <0,05 Di căn hạch nhóm 1 (n1) 22 24,7 Di căn hạch nhóm 2 (n2) 14 15,7 Di căn hạch nhóm 3 (n3) 08 9,0 Cộng 89 100 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân di căn hạch giảm dần từ mức n1 đến mức n3 với sự khác biệt có ý nghĩa, p< 0,05. 50,6 24,7 15,7 9,0 0 20 40 60 80 100 n0 n1 n2 n3 % Biểu đồ 3.1. Phân bố BN di căn hạch 3.1.2. Xác định số hạch tối thiểu Bảng 3.8. Liên quan số hạch xét nghiệm với tỷ lệ BN di căn hạch Số hạch XN Số BN Số BN di căn hạch Tỷ lệ % < 10 08 2 25,0 10- 13 21 6 28,6 14- 17 23 14 60,8 ≥ 18 37 22 59,5 Nhận xét: tỷ lệ BN di căn hạch tăng lên rõ rệt khi số hạch xét nghiệm tăng lên. Tỷ lệ này là 25% ở nhóm xét nghiệm < 10 hạch/ BN, tăng lên 28,6 % (XN 10- 13 hạch/ BN) đạt cao nhất là 60,8% khi xét nghiệm 14- 17 hạch/ BN (p= 0,03). Tuy nhiên không có sự khác biệt (p> 0,05) về tỷ lệ này giữa nhóm XN 14- 17 hạch/ BN nhóm XN ≥ 18 hạch/ BN (60,8% so với 59,5%). Kết quả chỉ ra rằng xét nghiệm tối thiểu 14 hạch/ BN là đủ tin cậy cho phép chẩn đoán đúng giai đoạn hạch. 59.5 28.6 60.8 25 0 20 40 60 80 100 < 10 10 - 13 14 -17 >= 18 h¹ch % Biểu đồ 3.2. Liên quan số hạch xét nghiệm với tỷ lệ BN di căn hạch Xác định số hạch tối thiểu theo kích thước của hạch Để xác định số hạch tối thiểu theo phương pháp dựa theo kích thước của hạch được tiến hành xét nghiệm riêng rẽ từng hạch mà đã được xắp xếp theo thứ tự kích thước nhỏ dần. Số bệnh nhân di căn hạch của lần xét nghiệm hạch tiếp theo sẽ gồm cả bệnh nhân di căn hạch của những lần xét nghiệm trước (phương pháp cộng dồn). Trong nhóm nghiên cứu này chúng tôi có 16 bệnh nhân thì 11 bệnh nhân di căn hạch, 5 bệnh nhân không di căn hạch. Bảng 3.9. Liên quan tỷ lệ BN di căn hạch với số hạch có kích thước lớn nhất được xét nghiệm Số thứ tự của hạch Số BN được phát hiện di căn hạch (*) Số BN được chẩn đoán chính xác giai đoạn hạch (# ) 1 05 (45,5) 10 (62,5) 2 06 (54,5) 11 (68,8) 3 07 (63,6) 12 (75,0) 4 09 (81,8) 14 (87,5) 5 09 (81,8) 14 (87,5) 6 09 (81,8) 14 (87,5) 7 10 (90,9) 15 (93,8) 15 11 (100) 16 (100) Ghi chú: *: tỷ lệ % BN di căn hạch so với tổng số BN di căn hạch (11 BN) #: tỷ lệ % BN được chẩn đoán đúng giai đoạn hạch so với tổng số 16 BN. Nhận xét: phần lớn BN di căn hạch (10/11) được xác định sau khi xét nghiệm 7 hạch lớn nhất đầu tiên như vậy số BN được chẩn đoán đúng giai đoạn hạch đạt gần tối đa (15/16). BN di căn hạch cuối cùng được xác định khi xét nghiệm đến hạch thứ 15 (BN này cũng chỉ có duy nhất 1 hạch di căn trong tổng số 15 hạch vét được). 3.1.3. Quan hệ thời gian sống di căn Bảng 3.10. Thời gian sống thêm theo giai đoạn Dukes Giai đoạn Số BN (*) Thời gian sống trung bình (tháng) Tỷ lệ sống 5 năm (%) p (logrank) Dukes A 11 (0) 60 100 =0,0034 Dukes B 34 (7) 52 58,8 Dukes C 43# (17) 44 55,1 (*): Số bệnh nhân tử vong #:Một BN tử vong sau mổ do rò miệng nối vì vậy chỉ còn 43 BN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng, Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng