Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

11 1,639 13
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 13:11

R i i’ S I N 0 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 180 I. Gương phẳng: Quan sát: C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng? Mặt nước Mặt kim loại nhẵn bóng Thước nhựa . . . Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với .và đường tia tới pháp tuyến Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? s R N I Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy lên một gương phẳng đặt vuông góc với một tờ giấy. Hiện tượng: Tia sáng từ đèn đi là là trên mặt tờ giấy khi gặp gương tia sáng bị hắt lại Quan sát hiện tượng? - Tia sáng bị hắt lại IR được gọi là tia phản xạ - Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ i ’ ứng với các góc tới i khác nhau và ghi kết quả vào bảng. Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o Góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? 60 o 45 o 30 o Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn .góc tới bằng I S N i R i’ SI: tia tới IN: pháp tuyến Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn IR: tia phản xạ SIN = i gọi là góc tới NIR = i’: gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. - Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới 3. Định luật phản xạ ánh sáng? 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR. I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: - Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới - Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. R i i’ S I N 0 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 180 Gương phẳng được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau của gương. Tia tới SI và pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng hình vẽ. III: Vận dụng s I C4: Vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng a. Hãy vẽ tia phản xạ b. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xa có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình 0 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 8 0 s R I i’ N i Trả lời: a. III: Vận dụng b. Cách vẽ: B1: Vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR có hướng thẳng đứng từ dưới lên B2: Vẽ đường phân giác của góc SIR, đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương B3: Vẽ mặt gương vuông góc với IN s N R I i i ’ 0 1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 8 0 - Những vật như thế nào thì có thể xem là một gương phẳng - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng - Xác định được góc tới và góc phản xạ - Học bài cũ - Làm bài tập từ 4.1 đến 4.4 trong SBT - Chuẩn bị trước bài mới “Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng” . tượng phản xạ ánh sáng. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ. xác định bằng góc nhọn IR: tia phản xạ SIN = i gọi là góc tới NIR = i’: gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng: II. Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng, Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn