ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2010-2011

2 393 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 01:11

ĐỀ ÔN TẬP VẬT 11 1 NĂM HỌC 2010 - 2011 THỜI GIAN : 60 PHÚT Câu 1 : Cho mạch điện như hình vẽ : Biết 3 nguồn giống nhau mắc nối tiếp , mỗi nguồn có suất điện động 2 V điện trở trong là 0,5 ôm .Mạch ngoài gồm các điện trở R 1 = 3 ôm R 2 = 5 ôm , tụ điện có điện dung C = 2μF Các am pe kế có điện trở bằng 0 Vôn kế có điện trở lớn vô cùng a) Tìm suẩt điện động điện trở trong của bộ nguồn b) K mở : - Tìm số chỉ các am pe kế vôn kế - Tìm điện tich tụ C - Tìm hiệu suất bộ nguồn - Tìm công suất tiêu thụ mạch ngoài - Tìm công suất của bộ nguồn - Tìm điện năng tiêu thụ mạch ngoài sau 30 phút - Tìm công sản ra của bộ nguồn sau 1 giờ - Tìm công suất tiêu thụ trên R 2 Câu 2 : Cho mạch điện như hình : Ba điện trở giống nhau , mỗi điện trở có độ lớn bằng 3 Ω .Bình điện phân có R = 1Ω Tụ có điện dung C = 2 mF Am pe kế có điện trở bằng 0 , vôn kế có điện trở lớn vô cùng Nguồn điện có suất điện động 2 V, điện trở trong của nguồn là 0,5 Ω a) Tìm điện trở mạch ngoài b) Tìm số chỉ am pe kế vôn kế c) Bình điện phân có a nốt làm bằng Cu Dung dịch điện phân làm bằng CuS 4 O Tìm khối lượng Cu bám vào ca tốt sau thời gian 30 phút d) Tìm điện tích của tụ C năng lượng tụ điện A 1 V A R2 R1 K C R R R V A C . ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2 010 - 2 011 THỜI GIAN : 60 PHÚT Câu 1 : Cho mạch điện như hình vẽ : Biết 3 nguồn. nối tiếp , mỗi nguồn có suất điện động 2 V và điện trở trong là 0,5 ôm .Mạch ngoài gồm các điện trở R 1 = 3 ôm và R 2 = 5 ôm , tụ điện có điện dung C = 2μF
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2010-2011, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2010-2011, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn