giao an chieu lop 2 tuan 17

11 443 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 19:11

Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 Toỏn (ụn) Ôn tập về phép cộng và phép trừ I-Mục tiêu - Giúp HS củng cố về cộng trừ nhẩm và cộng trừ viết( có nhớ 1 lần). + Củng cố về giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn. - Rèn KN cộng trừ có nhớ. - Rèn tính cẩn thận chính xác. II- dựng dy hc: Gv: PHT-Bng nhúm Hs: VBT III-Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv Hot ng ca Hs A-KTBC 2. Dy bi mi: *Hoàn thành VBTTNO1,2,7,14 ,tr43,44,45. - Giúp đỡ HS yếu hoàn thành VBT. *Đối với HS khá(G) làm thờm bài tập sau: Bi 1.tớnh: 7+8= 14+9= 25+36= 32+68= 8+7= 9+14= 36+25= 68+32= Bi 2:Tỡm y: 18-y=9 47-y=19+9 32-y=45-27 Bi 3. di ao cú 18 con vt,s vt trờn b nhiu hn s vt di ao l 7 con.Hi cú bao nhiờu con vt trờn b ? Cho hs lm. Gv chm bi. 3. Cng c -dn dũ:(2) Nhn xột. Hc bi nh. -Hs c - Cả lớp hoàn thành VBT - Em khá (G) làm thêm bài trên bảng. - Hs lm vo v. Hslb-tb-nx --------------------------------------- Tự học ( Toán ) Luyện tập I.Mục tiêu: -Củng cố về cộng , trừ nhẩm trong bảng; Cộng trừ( tính viết) trong phạm vi100. Giải bài toán có lời văn. -Rèn kĩ năng làm thành thạo các dạng toán trên bằng hình thức tự làm bài và báo cáo kết quả. -Ham học toán . II.Chuẩn bị : -Nội dung bài tập . III.Các hoạt động dạy học : 1 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 1.Hoạt động 1 : Kiểm tra : 2.Hoạt động 2 : Thực hành : +Bài 1: Tính nhẩm 7+6 5+9 6+8 6+7 5+9 8+6 13-6 14-9 14-6 13-7 14-5 14- 8 +Bài 2: Đặt tính rồi tính 25+17 82-36 35+47 62-6 +Y/C HS. đặt tính và tính. + Y/C HS. làm bài. +Bài 3: Số? 8+7= 9+6= 16-8= 8+2+5= 9+1+5= 16-3-5= +Y/C HS . tự làm bài và so sánh 2 phép tính ở cột 1. +Bài 4: a. Lớp 2A có 38 HS. nh vậy nhiều hơn lớp 2B 9 HS. .Hỏi lớp 2B có bao nhiêu HS. ? +Y/C HS. tự phân tích và làm bài. +Y/C HS. nhận xét bài bạn làm b.Cho HS giỏi đặt đề toán giống bài 4a nhng bài giải vẫn nh vậy . -GV chấm bài nhận xét. 3/Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -Về ôn bài chuẩn bị bài sau 4 30 1 -Nêu cách tính nhẩm, nối tiếp nhau nêu kết quả của các phép tính. -Nhận xét và bổ sung. -Nêu cách đặt tính và tính. -1HS. lên bảng làm bài, lớp làm bài vào bảng con -HS , GV nhận xét bài bạn làm. -Đọc đề, nêu cách làm. -Phép tính 1 có kết quả bằng 15, kết quả phép tính 2 cũng bằng 15.Vì ở phép tính 1 cộng 1 lần, phép tính 2 cộng 2 lần. -Đọc đề, phân tích đề, nhận dạng toán. -1HS. lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. -HS nhận xét bạn ----------------------------------------- Tp c(HT): Tìm ngọc I-Mc tiờu -Giỳp Hs c nõng cao. -Rốn k nng c ỳng ,c hiu. -Giỏo dc hc Hs bit quan tõm giỳp anh ch em trong gia ỡnh II- dựng dy hc. Gv-Tranh sgk-Bng nhúm Hs : III-Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh 1. Kim tra bi c: Cho hs c bi. 2. Bi mi: 2 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 2.1. Gii thiu + ghi bi: 2.2. Luyn c -Gv c mu. Hng dn Hs luyn c kt hp gii ngha t. a. c tng cõu. -Luyn phỏt õm b. c tng on trc lp. -Hng dn Hs ngt cõu di. -Gii ngha t: c. c tng on trong nhúm. d. Thi c gia cỏc nhúm. e. C lp c ng thanh. 2.3Hng dn hs tỡm hiu bi. 1Em hóy nờu ý ngha ca cõu chuyn? 5.Em mun núi iu gỡ vi cỏc bn trong lp? Liờn h v GDBVMT: 2.4Luyn c li. C lp v gv nhn xột. 3. Cng c -dn dũ: - Nhn xột. Gv giao n/v v nh. Hs nghe. -Hs ni tip nhau c tng cõu trong bi -Hs ni tip nhau c tng on trong bi. -Hs c cỏc t chỳ gii cui bi hc. Hs c luõn phiờn trong nhúm. -Cỏc nhúm c ngi c thi. -Hs c ng thanh. - Khuyên các em phải biết yêu quý vật nuôi trong nhà. Hs tr li-nx Hs liờn h v tr li cõu hi-nx. Cho 3 hs thi c. Hs nghe ghi nh. -------------------------------------------------- Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Ôn toán: Ôn tập về phép cộng và trừ I- Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố về trừ nhẩm trong phạm vi các bảng tính và cộng trừ viết (có nhớ một lần) . - Củng cố về thành phần cha biết của phép cộng và phép trừ. - Củng cố về giải bài toán và nhận dạng hình tứ giác. - Rèn cho học sinh yếu biết tính đúng các phép tính cộng trừ có nhớ. - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt. II- Hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra (3- 4): *Gọi 2 học sinh làn bảng lớp, lớp làm bảng con một số phép tính về cộng trừ. 2. Luyện tập (27 - 29): Bài 1: - Học sinh thi đua nêu nhanh kết quả tính nhẩm. - Học sinh nhận xét, xửa sai. - Củng cố về các bảng cộng và bảng trừ. - Giáo viên ghi kết quả lên bảng,giúp học sinh yếu biết cách nhẩm đúng. Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu của đề. - Học sinh tự đặt tính và làm vào vở. - Học sinh lần lợt lên bảng chữa bài. - Lớp nhận xét, chữa và nêu cách đặt tính và tính. - Hớng dẫn học sinh yếu biết cách tính đúng. 3 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao Bài 3. - Học sinh làm từng phép tính vào bảng con. - Giáo viên chữa và củng cố cách tìm thành phần cha biết của phép cộng và phép trừ. Bài 4. Học sinh đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. - Lớp làm vào vở, một em làm bảng lớp. - Giáo viên chấm, chữa bài. Củng cố về giải bài toán về nhiều hơn. Bài 5. Học sinh tự làm rồi chữa bài, khuyến khích nêu tên các hình tứ giác. 3. Củng cố, dặn dò (2-3) - 1, 2 học sinh nêu cách đặt tính và tính. Dặn dò : Các em về tự tìm các thành phần cha biết trong phép cộng và phép trừ. ----------------------------------------------------------------------------------------- Luyện tiếng việt Luyện đọc các bài tập đọc trong tuần I.Mục tiêu: 1- Hs luyện đọc 2 bài trong tuần : Tìm ngọc , Thêm sừng cho ngựa . -Biết yêu quý vật nuôi. 2- Rèn kĩ năng đọc hiểu đọc hay và kĩ năng trả lời câu hỏi . - Biết nghe và nhận xét bạn. 3- Yêu quý các con vật . II.Hoạt động dạy học: 1/ Giới thiệu bài . 2/Luyện đọc và tìm hiểu bài : a.Bài : Tìm ngọc. - GV. yêu cầu Hs. đọc toàn bài, thi đọc hay, đọc hiểu Đa ra các câu hỏi Y/C Hs. thảo luận nhóm và tìm ra các câu trả lời. ?- Câu chuyện khuyên bạn điều gì? ?- Bạn cần có thái độ nh thế nào đối với các con vật nuôi? ?- Bạn thích nhân vật nào trong truyện? b.Bài :Thêm sừng cho ngựa . -Cho Hs đọc đoạn ,cả bài . -Y /c trả lời câu hỏi :Khoanh vào ý đúng . 1 .Bin định vẽ gì ? A.Con bò . B. Con ngựa ngoài đờng . C.Con ngựa của nhà Bin . 2. Vì sao mẹ hỏi : Con vẽ con gì đây ? A.Vì mẹ thấy con vật trong tranh chẳng giống con vật Bin vẽ . B .Vì mẹ thấy con vật trong tranh Bin vẽ giống con bò . C.Vì mẹ thấy con vật trong tranh Bin vẽ không giống con ngựa . 3.Bin định chữa bức vẽ nhứ thế nào ? 4.Nếu em là bạn của Bin ,em sẽ nói gì với Bin để Bin đỡ buồn ? - Hs thi đọc . - Thảo luận nhóm đôi các câu hỏi và cử ngời báo cáo - Hs đọc , nhận xét bạn . - Hs chọn đáp án đúng , ghi vở . - làm bài, 5 Hs. đọc bài làm trớc lớp 4 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 4/Nhận xét tiết học. ------------------------------------------- Ting vit (ụn) : Luyn vit ch p:Bi 17 I. Mc tiờu: - Hs vit ỳng ch hoa ễ, v cỏc t ng dng. - Hs cú k nng vit ỳng c, ỳng mu, u nột v p. - Gd hs tớnh kiờn trỡ, chu khú trong hc tp. II. Chun b: - Gv: Ch mu. - Hs: V, bng con. III. Cỏc hot ng ch yu: Hot ng ca gv Hot ng ca hs 1. Kim tra: Kim tra bi vit nh ca hs. 2. Dy bi mi: 2.1.Gv gii thiu v ghi u bi. 2.2.Hng dn hs vit ch hoa: ễ Cho hs quan sỏt ch mu. Ch ễ khi vit hoa cú nhng nột gỡ? Gv ch ch, nờu qui trỡnh vit. Cho hs vit bng con ch c va v nh. Ch : Gv hng dn tng t. Nhn xột. 3.Hng dn hs vit cõu ng dng. 3.1 Gv gi c t ng dng-gii thớch 3.2 Gv y/c Hs quan sỏt v nờu c im,cu to,Cỏch vit v c cha vit hoa trong cm t ng dng. 3.4 Gv vit mu: 3.5 y/c Hs vit bng 4. Cho hs vit vo v. Gv quan sỏt un nm. 5. Gv chm bi. C. Cng c -dn dũ: Nhn xột.V nh vit bi. Hs quan sỏt ch mu. Hs tr li. Hs vit bng con. Hs tr li.nx. Hs vit bng. Hs vit vo v ----------------------------------------------- Toỏn (ụn) ễn tp v phộp cng,phộp tr I. Mc tiờu: - Giỳp hs cng c v cng tr nhm (trong phm vi cỏc bng tớnh) v cng tr vit (cú nh 1 ln. - Cng c v gii toỏn dng nhiu hn, ớt hn mt s n v. - Gd hs yờu thớch hc toỏn, t giỏc hc tp. II. Chun b: - Gv: Ni dung luyn tp. 5 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao - Hs: Sgk, bng con. III. Cỏc hot ng ch yu: Hot ng ca gv Hot ng ca hs 1. Kim tra: Gv dựng mụ hỡnh ng h quay kim v cho hs c gi ỳng. 2. Dy bi mi: Hng dn hs luyn tp. *Hoàn thành VBTTNO ,tr. - Giúp đỡ HS yếu hoàn thành VBT. *Đối với HS khá(G) làm thờm bài tập sau: Bi 1: t tớnh ri tớnh. 27+28 65-38 100-48 52+48 Cho hs lm. Bi 2: x? X+2=3 x+8=10+5 x-7=14 15-x=6 Cho hs nờu cỏh lm v lm. Bi 3: cho hs c toỏn v lm. Trong vn cú 15 cõy u ,s cõy chui ớt hn s cõy u 8 cõy.Hi cú bao nhiờu cõy chui ? Bi 4: Vit phộp cng cú tng bng mt s hng: Gv hng dn v cho hs lm. 3. Cng c -dn dũ: - Nhn xột. - Hc bi nh. Hs lm ming. Hs lm vo v Hs lm vo v. Hs lm trờn bng lp. ---------------------------------------------------- Thứ t ngày 15 tháng 12 năm 2010 SHCM ----------------------------------- Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010 Ting vit (ụn): Luyn t v cõu:T ch tớnh cht.Cõu kiu Ai th no? T ng v vt nuụi I. Mc tiờu: - Hs lm quen vi mt s cp t trỏi ngha. - Bit dựng nhng t ng trỏi ngha l tớnh t t cỏc cõu n gin theo mu Ai (cỏi gỡ, con gỡ) nh th no? - M rng vn t v vt nuụi. - Gd hs yờu thớch mụn hc. II. Chun b: - Gv: Ni dung luyn tp. - Hs: v. III. Cỏc hot ng ch yu: Hot ng ca gv Hot ng ca hs 1. Kim tra: 6 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 2. Dy bi mi: Gv gii thiu v ghi u bi. Hng dn hs lm bi tp. Bi 1: Tỡm t trỏi ngha vi cỏc t sau. a) chm> < b)hin> < c)ngoan> <. c) gii > < Gv hng dn v cho hs lm. Bi 2: t cõu vi mi t va tỡm bi tp 1. Cho hs lm. Bi 3: Xp tờn cỏc con vt thnh 2 loi : chú súi,ln rng,g,g rng,tờ giỏc,voi nh,voi rng,chim cụng,trõu rng,gu bỏo,cỳ mốo,chim s. A- nhng con vt nuụi B-Nhng con vt hoang dó ------------------------- ------------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------------ Cho hs quan sỏt v vit. Gv nhn xột. 3. Cng c -dn dũ: - Nhn xột. - Hc bi nh. Hs lm ming sau ú vit vo v. Hs lm ming sau ú vit vo v. _ Hs c yờu cu-ptyc Hs vit vo v.-tbnx. --------------------------------------------- Luyện tập : luyện từ và câu - Tập viết I.Mục tiêu : 1-Củng cố kiến thức về câu kiểu :Ai thế nào ? từ chỉ vật nuôi - Ôn các chữ hoa đã học . 2-Dùng từ ,đặt câu đúng ,viết đúng ,đẹp . 3 Thích học Tiếng Việt . II.Hoạt động dạy học : 35 1.Thực hành : a.Luyện từ và câu : (15) Bài 1 :Nối từ chỉ đặc điểm phù hợp của các con vật dới đây : tinh ranh lừa ngốc nghếch s tử hung dữ cáo hiền lành nai -H S dùng thớc nối từ cho phù hợp . Bài 2 :Viết thêm từ chỉ hình ảnh so sánh của mỗi từ sau : ngọt ,chua ,lành ,dữ ,yếu . VD: nhanh -> nhanh nh sóc -HS nêu từ HS khác thêm hình ảnh so sánh . HS nối và đọc các từ . - Đặt câu với từ chỉ các con vật theo mẫu Ai thế nào ? - HS lần lợt đọc các thành ngữ . - HS làm vở Chữa bài . 7 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao Bài 3 : Dành cho HS giỏi Dùng cách nói để hoàn chỉnh các câu sau - Hai cái chân bé xíu . - Mắt đen lóng lánh . b .Tập viết :(15 ) -Cho HS tập viết những chữ hoa đã học - cho học sinh viết bảng con bảng lớp 2.Củng cố Tổng kết :(2 ) -GV nhận xét giờ học . - Về học bài chuẩn bị bài. - Nêu các chữ đã học . - Viết mỗi chữ 2 dòng . ------------------------------------------ Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Th cụng: Gp, ct, dỏn bin bỏo giao thụng cm xe. I. Mc tiờu: - Hs bit cỏch gp, ct, dỏn bin bỏo giao thụng cm xe. - Gp, ct, dỏn c bin bỏo trờn. - Gd hs ý thc chp hnh lut l giao thụng. II. Chun b: - Gv: Hỡnh mu, giy th cụng. - Hs: Giy th cụng, kộo h dỏn, bỳt chỡ, thc k. III. Cỏc hot ng ch yu: Hot ng ca gv Hot ng ca hs 1. Kim tra: Kim tra s chun b ca hs. 2. Dy bi mi: Gv gii thiu v ghi u bi. Hng dn hs quan sỏt v nhn xột. Cho hs quan sỏt hỡnh mu. Hi hs v cỏc b phn ca bin bỏo, hi v hỡnh dỏng, mu sc. Nhc nh hs khi i ng cn tuõn theo lut l giao thụng. Gv hng dn mu. Bc 1: Gp, ct bin bỏo cm xe. Gp, ct hỡnh trũn mu t hỡnh vuụng cú cnh 6 ụ. - Ct hỡnh trũn mu xanh cú cnh 4 ụ. - Ct HCN mu cú chiu di 10 ụ, chiu rng 1 ụ. Bc 2: Dỏn bin bỏo cm xe. Gv t chc cho hs thc hnh. Lu ý hs bụi h mng, mit nh tay hỡnh c phng. Gv quan sỏt, hng dn hs. Hs quan sỏt v nhn xột. Hs tr li. Hs quan sỏt. Hs gp, ct dỏn bin cm xe. 8 Gi¸o ¸n líp 2 Bi chiỊu Tn 17 NS: Ngun V¨n Thao 3. Củng cố -dặn dò: Nhận xét. Chuẩn bị bài sau. ------------------------------------------------ Toán ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG. I/ Mơc tiªu 1.Kiến thức : Giúp học sinh củng cố về : •- Xác đònh khối lượng (qua sử dụng cân). •- Xem lòch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. - Xác đònh thời điểm(qua xem giờ đúng trên đồng hồ). 2.Kó năng : Biết xem giờ đúng, xem lòch tháng thành thạo. 3.Thái độ : Phát triển tư duy toán học. II/ §å dïng: 1.Giáo viên : Cân đồng hồ, tờ lòch cả năm. 2.Học sinh : Sách toán, vở BT, bảng con, nháp. III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Cho học sinh làm phiếu. -Nối : -Em tập thể dục lúc . .10 giờ đêm -Em đi ngủ lúc . . 5 giờ chiều. -Em chơi thả diều lúc . . 6 giờ sáng. -Em học bài lúc . . 8 giờ tối. -Nhận xét. 2.Dạy bài mới : Hoạt động 1 :Luyện tập. Mục tiêu : Xác đònh khối lượng (qua sử dụng cân). Xem lòch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. Xác đònh thời điểm(qua xem giờ đúng trên đồng hồ). Bài 1 : Cho học sinh tự làm bài. -Hướng dẫn trả lời trong SGK. -Nhận xét. Bài 2: Yêu cầu gì ? -Trực quan : Lòch -Phát cho mỗi nhóm phiếu giao việc. -Nhận xét. Bài 3 : -Dùng lòch năm 2004. -Nhận xét. Bài 4 : -Cho học sinh quan sát tranh, đồng hồ. -Học sinh làm phiếu. -Ôn tập về đo lường. -Tự làm bài -Con vòt cân nặng 3 kg. -Gói đường cân nặng 4 kg. -Lan cân nặng 30 kg. -Chia nhóm. -Mỗi nhóm 1 tờ lòch. -Nhóm làm bài theo yêu cầu. -Cử người trình bày -Thảo luận tương tự bài 2. 9 Gi¸o ¸n líp 2 Bi chiỊu Tn 17 NS: Ngun V¨n Thao -Nhận xét. 3.Củng cố : -Nhận xét tiết học.-Tuyên dương, nhắc nhở. Hoạt động nối tiếp : Dặn dò :Ôn phép cộng trừ có nhớ. -HS trả lời. Các bạn chào cờ lúc 7 giờ sáng. -HS tự thực hành quay đồng hồ. -Ôn phép cộng trừ có nhớ ----------------------------------------------------- Lun tiÕng viƯt: TËp lµm v¨n: Ng¹c nhiªn, thÝch thó. LËp thêi gian biĨu I- Mơc tiªu : - RÌn kÜ n¨ng nghe, nãi: BiÕt c¸ch thĨ hiªn sù ng¹c nhiªn, thÝch thó. - RÌn kÜ n¨ng viÕt: BiÕt lËp thêi gian biĨu. - Gióp häc sinh u lËp ®ỵc thêi gian biĨu. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc tù gi¸c häc tËp. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1. KiĨm tra (3, 4’): * Gäi häc sinh lªn b¶ng kĨ vỊ mét con vËt nu«i cã trong gia ®×nh. 2. Bµi «n (30’) : *Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp: Bµi 1: Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi: (®äc diƠn c¶m lêi cđa b¹n nhá trong tranh). - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thĨ hiªn sù ng¹c nhiªn, thÝch thó. - Häc sinh suy nghÜ vµ nèi tiÕp nhau ph¸t biĨu ý kiÕn. - Líp nhËn xÐt, - RÌn cho häc sinh u biÕt nãi lêi ng¹c nhiªn, thÝch thó. Bµi 2: - Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi: (Tr¶ lêi c©u hái). - Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi miƯng tríc líp. - Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt , kÕt ln. Bµi 3: Häc sinh ®äc ®Ị: “ LËp thêi gian biĨu .” - Líp ®äc thÇm thêi gian biĨu cđa b¹n Ng« Ph¬ng Th¶o. - Gi¸o viªn nh¾c c¸c em lËp thêi gian biĨu nh trong thùc tÕ. - Häc sinh viÕt bµi vµo vë bµi tËp tr¾c nghiƯm. - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh u lËp ®óng thêi gian biĨu cđa bi tèi. - Gi¸o viªn chÊm, ch÷a bµi. 3. Cđng cè, dỈn dß (3’): - Gi¸o viªn nhËn xÐt chung giê häc. * DỈn dß : Nh¾c c¸c em chn bÞ bµi cho giê sau. ----------------------------------------------------- Ho¹t ®éng tËp thĨ Sinh ho¹t tn 17 I. Mơc tiªu : - KiĨm ®iĨm viƯc thùc hiƯn nỊ nÕp trong tn. - Ph¸t huy nh÷ng u ®iĨm, kh¾c phơc nh÷ng mỈt cßn tån t¹i. - §Ị ra ph¬ng híng ho¹t ®éng tn tíi II. Néi dung : 1. Líp trëng b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng chung trong tn. 2. GV nhËn xÐt. 10 [...]...Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao a Ưu điểm - Nhìn chung lớp đã đi vào nề nếp : đi học đúng giờ, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu - HS có đầy đủ sách vở đồ dùng học tập b Tồn tại : - Bên cạnh đó vẫn còn . 1. Kim tra bi c: Cho hs c bi. 2. Bi mi: 2 Giáo án lớp 2 Buổi chiều Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao 2. 1. Gii thiu + ghi bi: 2. 2. Luyn c -Gv c mu. Hng dn Hs. 14-5 14- 8 +Bài 2: Đặt tính rồi tính 25 +17 82- 36 35+47 62- 6 +Y/C HS. đặt tính và tính. + Y/C HS. làm bài. +Bài 3: Số? 8+7= 9+6= 16-8= 8 +2+ 5= 9+1+5= 16-3-5=
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an chieu lop 2 tuan 17, giao an chieu lop 2 tuan 17, giao an chieu lop 2 tuan 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn