THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A

58 317 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 16:20

Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 1 Trường: Kinh tế Quốc Dân THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A-D 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY. 1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. Công ty Cổ phần đầu phát triển công nghệ xây dựng A-D là một doanh nghiệp cách pháp nhân độc lập, được thành lập tháng 2 năm 1998 theo Quyết định số 1186 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội Trụ sở chính tại: 154 Phạm Văn Đồng - Cầu giấy - Hà nội Điện thoại: 04.7849608 Fax: 04.7848162 Công ty đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ kinh nghiệm gắn liền giữa thực tế sản xuất, nghiên cứu, đã trưởng thành qua nhiều công trình, đội ngũ công nhân lành nghề, thiết bị máy móc đủ loại đáp ứng được các nhu cầu công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, phù hợp với sự phát triển công nghệ xây dựng tiên tiến. Ngay từ khi thành lập công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực. đến nay lực lượng cán bộ công nhân viên của công ty đã không ngừng lớn mạnh, phát triển . Khi mới thành lập năm 1998, Công ty số vốn là: 12.000 triệu đồng. - Vốn cố định: 5.978 triệu đồng. - Vốn lưu động: 6.022 triệu đồng. Đến hết năm 2007 thì vốn của công ty là 25.000 triệu đồng - Vốn lưu động: 11.563 triệu đồng - Vốn cố định : 13.437 triệu đồng 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 1 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 2 Trường: Kinh tế Quốc Dân Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng A-D được tổ chức rất khoa học, do đó thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là giúp cho nhà lãnh đạo Công ty nắm bắt thông tin nhanh chóng đưa ra quyết định một cách chính xác kịp thời. Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo cấu trực tuyến chức năng: đứng đầu là Giám đốc, tiếp là Phó Giám đốc, dưới là các phòng ban, dưới nữa là các xí nghiệp, đội. Bộ máy quản lý của Công ty được khái quát qua sơ đồ 2.1 dưới đây: Phòng kinh tế kế hoạch Phòng kỹ thuật chất lượng Phòng tài vụ Phòng tổ chức lao động PGĐ Công ty PGĐ Công ty Giám đốc công ty XN XL nội thất Đội Sơn CT La XL ĐN Xí nghiệp 8 xây 7 lắp 6 5 4 3 2 2 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 3 Trường: Kinh tế Quốc Dân 1 XN khí xd KS Phương Nam 9 Phòng hành chính PGĐ Công ty XN Kdkt vật 3 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 4 Trường: Kinh tế Quốc Dân Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 5 Trường: Kinh tế Quốc Dân Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy quản lý của Công ty như sau: Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Dưới Giám đốc là 3 Phó giám đốc. Phó giám đốc kỹ thuật giúp việc cho Giám đốc về kế hoạch xây dựng công trình, công tác kỹ thuật thi công công trình, công tác an toàn lao động, chất lượng công trình, phụ trách công tác đấu thầu vào điều hành thi công, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật, lập hồ sơ thanh quyết toán công trình thu hồi vốn… Phó giám đốc kinh doanh được Giám đốc uỷ quyền phụ trách các hoạt động kinh doanh đối ngoại của Công ty, chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong việc chỉ đạo các hoạt động về các lĩnh vực kinh tế, thống tài chính…Phó giám đốc hành chính giúp Giám đốc Công ty về công tác quản lý hành chính phụ trách công tác nội chính, công tác hoạch định các chương trình kinh tế, những vấn đề về nhân lực. Dưới là các phòng ban trong Công ty nhiệm vụ chính là tham mưu giúp việc cho Giám đốc về từng mảng công việc mà mình phụ trách. Phòng tài vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty, tổ chức quản lý thực hiện công tác kế toán tài chính, thống theo quy định của Nhà nước kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty theo Pháp luật. Phòng hành chính tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức quản lý thực hiện công tác hành chính quản trị trong Công ty, phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phòng kinh tế kế hoạch thì tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý kế hoạch, công tác dự án, kinh doanh nhà quản lý kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phòng tổ chức lao động thì tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty về công tác tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác cán bộ, 5 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 6 Trường: Kinh tế Quốc Dân công tác lao động, tiền lương, công tác an ninh chính trị, bảo vệ, quân sự, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty. Phòng kỹ thuật chất lượng thì tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty về công tác quản lý kỹ thuật chất lượng công trình về vật liệu xây dựng, quản lý xe máy, thiết bị thi công, an toàn lao động của Công ty. Cuối cùng là các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Các xí nghiệp, đội, khách sạn là các đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ, hoạt động theo các quy chế phân cấp, quản lý của Công ty. 1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm của Công ty. 1.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong 10 năm xây dựng trưởng thành Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược ban lãnh đạo Công ty đề ra. Nhiệm vụ của Công ty trong mỗi thời kỳ những điểm khác biệt nhưng tựu chung là các nhiệm vụ chủ yếu sau: • Xây dựng các công trình nhà ở, công trình công nghiệp, công trình công cộng, kinh doanh nhà ở. • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng gồm: bê tông, gạch không nung, đá ốp lát, các kết cấu gỗ, thép khung nhôm phục vụ xây dựng. • Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước để phát triển sản xuất thực hiện các đề án đầu của Công ty. • Làm vấn cho các chủ đầu trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai giải phóng mặt bằng. • Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch trong nước nước ngoài. 6 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 7 Trường: Kinh tế Quốc Dân • Lập các dự án đầu tư, thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát quản lý quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng nghiệm thu công trình. 1.1.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng A-D là doanh nghiệp xây lắp nên sản phẩm chủ yếu của công ty là các sản phẩm về xây lắp. Do đó đặc điểm sản phẩm của Công ty chính là đặc điểm của sản phẩm xây lắp. Đó là sản phẩm xây lắp quy mô vừa lớn, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, chủng loại, yếu tố đầu vào đa dạng, đòi hỏi nguồn vốn đầu lớn. Để tiến hành thi công Công ty phải dựa vào các bản vẽ thiết kế, dự toán xây lắp, giá trúng thầu, hạng mục công trình do bên A cung cấp. Quá trình sản xuất của Công ty là quá trình thi công, sử dụng các yếu tố vật liệu, nhân công, máy thi công các yếu tố chi phí khác để tạo nên các hạng mục công trình. Trong quá trình thi công, Công ty tiến hành tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo từng công trình, hạng mục công trình so sánh với giá dự toán (giá trúng thầu). Khi công trình hoàn thành thì giá trúng thầu là sở để nghiệm thu, xác định giá quyết toán để đối chiếu thanh toán, thanh lý hợp đồng với bên A. Công ty kiểm tra, phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 7 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 8 Trường: Kinh tế Quốc Dân Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty thể trình bày theo sơ đồ 2.2 dưới đây: Căn cứ vào dự toán được duyệt, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ công nghệ, quy phạm định mức kinh tế kỹ thuật từng công trình. Sử dụng các yếu tố chi phí: vật tư, nhân công, máy thi công, sản xuất chung để tiến hành tổ chức thi công xây lắp Sản phẩm xây lắp: Công trình, Hạng mục công trình Kiểm tra, bàn giao đưa vào sử dụng Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty 1.1.3.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Để thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh hiện nay thì một trong những vấn đề cốt lõi trong kinh doanh chính là thị trường. Chỉ quan tâm đúng mức đến thị trường tiêu thụ sản phẩm thì Công ty mới thể tồn tại phát triển lâu dài được. Trong 10 năm tồn tại phát triển, Công ty đã nhiều bước phát triển lớn về mọi mặt. Nếu như ban đầu Công ty chủ yếu tập trung vào thị trường Hà Nội thì nay Công ty đã mở rộng thị trường ra khắp cả nước thậm chí sang cả nước ngoài như Đài Loan. Các công trình do Công ty thi công không những không ngừng tăng về số lượng mà còn đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật cũng như mang tính thẩm mỹ cao, được khách hàng chấp nhận. 8 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 9 Trường: Kinh tế Quốc Dân Khác với các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thông thường, giá cả sản phẩm của Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào kết qủa đấu thầu, giá trị doanh thu của mỗi công trình mang lại được xác định qua giá dự toán ghi trong hợp đồng xây dựng. Do vậy Công ty luôn phải cải tiến công tác tính giá dự toán ngày càng chính xác hơn để tạo ưu thế cạnh tranh. như vậy mới thể đấu thầu được nhiều công trình. Ngoài ra Công ty vẫn luôn phấn đấu đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật thi công đúng tiến độ. Từ đó tạo uy tín trên thị trường mở rộng thị trường hoạt động của mình hơn. 1.1.4. Thực tế công tác kế toán tại Công ty. 1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. Công tác kế toán tại Công ty được thực hiện thông qua Phòng Tài vụ Công ty, do đó Phòng Tài vụ Công ty một vai trò cực kỳ quan trọng trong tác quản lý tài chính Công ty. Về công tác tài chính, phòng Tài vụ phải nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc Công ty bảo toàn, quản lý, sử dụng phát huy tiền vốn tài sản của Công ty, phải quản lý chi tiết, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng các tài sản tiền vốn của Công ty, phát hiện sớm các tình trạng không tốt về tài sản tiền vốn của Công ty để các biện pháp xử lý kịp thời. Về công tác hạch toán kế toán, phòng Tài vụ phải hạch toán một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty, đồng thời phải tính đúng, tính đủ từng khoản phí vào giá thành sản phẩm theo từng đối tượng cụ thể cũng như phải xử lý cung cấp kịp thời các thông tin chất lượng phục vụ cho các quyết định của Ban Giám đốc Công ty. Để thực hiện tốt công tác kế toán tại Công ty, phòng Tài vụ thường xuyên phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chế độ quản lý tài chính kế toán mới nhất, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán quản lý tài chính. 9 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 10 Trường: Kinh tế Quốc Dân Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng A-D tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung. Mọi chứng từ được tập hợp về phòng Tài vụ để thực hiện các công việc kế toán Bộ máy kế toán của công ty được thể hiện qua sơ đồ 2.3 sau đây:Kế toán thuế Thủ quỹ Kế toán NVL - CCDC TSCĐ Kế toán tiêu thụ-XĐKQ Kế toán tiền lương, thanh toán nội bộ Kế toán thanh toán Kế toán CP tính GTSP Phó phòng tài vụ Kế toán trưởng Kế toán các đơn vị 10 [...]... sản phẩm dở dang theo phương pháp giá thành dự toán, là tổng chi phí dự toán để hình thành lên một khối lượng sản phẩm theo quy định Giá thành dự toán được xây dựng trên sở định mức về khung giá áp dụng trong từng lãnh thổ: Giá thành dự toán công trình = Khối lượng xây lắp theo thiết kế x Đơn giá dự toán 1.2 THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT... PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A- D 1.2.1 Phương pháp đối ng hạch toán chi phí sản xuất áp dụng tại Công ty Đặc điểm sản phẩm xây lắp thời gian sản xuất lâu dài, sản phẩm sản xuất ra là đơn chi c, quy mô lớn, nơi sản xuất cũng là nơi tiêu thụ… Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu c a công tác quản lý công tác kế toán, đối ng tập hợp chi phí được Công ty xác định là công trình, hạng mục công. .. Sổ kế toán báo cáo kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung • Kỳ kế toán: Kỳ kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng A- D là quý Do vậy cuối mỗi quý dơn vị phải hoàn thành các Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính • Niên độ kế toán: Niên độ kế toán tại Công ty Cổ phần. .. cấu sản phẩm a dạng phức tạp, sản xuất sản phẩm chu kỳ kinh doanh dài, hoạt động c a doanh nghiệp xây lắp mang tính lưu động, rộng lớn nên Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng A- D áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998 Đây là chế độ kế toán áp dụng riêng cho doanh nghiệp xây lắp, đảm bảo thống nhất về kết cấu nguyên tắc hạch toán riêng c a chế...Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 11 Trường: Kinh tế Quốc Dân phụ thuộc Kế toán tổng hợp Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán c a Công ty 1.1.4.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Hiện nay tại Công ty đang áp dụng các chính sách kế toán chung như sau: 11 Chuyền đề thực tập tốt nghiệp 12 Trường: Kinh tế Quốc Dân • Chế độ kế toán: Do đặc thù riêng c a ngành XDCB, sản phẩm xây lắp mang tính đơn chi c, kết... nghiệp, đội sản xuất, từng công trình thi công, lập bảng thuế GTGT thanh toán Sau đó kế toán Công ty phản ánh vào sổ Nhật ký chung, Sổ cái Cuối quý, kế toán tiến hành tính tổng chi phí sản xuất NVL trực tiếp phát sinh cho toàn bộ công trình, hạng mục công trình xây lắp Đồng thời tiến hành kết chuyển để tính giá thành sản phẩm xây lắp ghi vào Sổ chi tiết TK 621 Trường hợp NVL mua về không nhập... độ kế toán doanh nghiệp Đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành c a chế tài chính, thuế đặc điểm sản xuất sản phẩm xây lắp, thoả mãn yêu cầu quản lý đầu xây dựng • Chế độ chứng từ: Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghệ xây dựng AD sử dụng hầu hết các chứng từ theo Quyết định 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998 về Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị xây lắp Tuy nhiên Công ty. .. hợp chi phí sản xuất: là phương pháp trực tiếp: chi phí sản xuất được tính toán quản lý chặt chẽ, cụ thể cho từng công trình, hạng mục công trình Các chi phí trực tiếp như chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công phát sinh ở công trình nào thì được hạch toán trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó • Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: Công ty xác định giá. .. các loại chi phí sản xuất tại Công ty 1.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NVL là một bộ phận chủ yếu trong chi phí tiêu dùng để sản xuất ra sản phẩm Sản phẩm c a Công ty a dạng bao gồm nhiều chủng loại khác nhau, do đó phải sử dụng đến nhiều loại NVL với khối lượng lớn NVL dùng để phục vụ xây dựng công trình rất phong phú a dạng, thông thường mỗi công trình giá trị NVL chi m 60%... xuất sản phẩm xây lắp là một yếu tố không thể thiếu, giúp tăng năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình hạ giá thành sản phẩm Ngoài ra những việc mà lao động thủ công không thể làm được lúc đó chỉ máy móc mới thực hiện được Vì vậy, chi phí sử dụng máy thi công là loại chi phí đặc thù trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm xây lắp, bao gồm tất cả các chi phí . đề thực tập tốt nghiệp 1 Trường: Kinh tế Quốc Dân THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A- D. 1.2.1. Phương pháp và đối tư ng hạch toán chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A, THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A, THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG A

Từ khóa liên quan