Tìm hiểu kiến trúc IPAD 3

49 485 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 17:43

Tìm hiểu kiến trúc IPAD 3. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Nhóm 10-D11CN7 Cấu trúc iPad 3 Tiểu luận Kiến trúc máy tính Giới thiệu Tính năng - Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giá 7-3 2012 San Francisco Giới thiệu Thiết kế kỹ thuật Đánh giá Tính năng - Phần mềm Giới thiệu Tính năng - Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giá The new iPad Cải tiến với màn hình siêu phân giải Retina display, 5MP iSight camera. Truyền dữ liệu cực nhanh với ultrafast 4G LTE. iLife iWork Retina Display 5MP iSight camera 4G untrafast Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu 1 Tính năng – Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu Retina display More and more Pixels / inches Technology Tính năng – Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu iBook Photos Mail Retina display Thiết bị di động có khả năng hiển thị tốt nhất 3.1 million pixels 2048 x 1536 264 ppi Tính năng – Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu iBook Photos Mail Retina display Thiết bị di động có khả năng hiển thị tốt nhất 4x iPad 2 HDTV + 1 million pixels = iPad 3 Tính năng – Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu Retina display Độ phân giải gấp 4 lần iPad. Nội dung sắc nét, màu sắc rực rỡ. iPad 3 làm thay đổi hoàn toàn mọi trải nghiệm từng có. Mọi thứ đều sống động như thật và hoàn hảo đến từng chi tiết Tính năng – Phần mềm . thông Nhóm 10-D11CN7 Cấu trúc iPad 3 Tiểu luận Kiến trúc máy tính Giới thiệu Tính năng - Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giá 7 -3 2012 San Francisco Giới. nhất 4x iPad 2 HDTV + 1 million pixels = iPad 3 Tính năng – Phần mềm Thiết kế kỹ thuật Đánh giáGiới thiệu Retina display Độ phân giải gấp 4 lần iPad. Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kiến trúc IPAD 3, Tìm hiểu kiến trúc IPAD 3