Định hướng hiện thực hóa xã hội siêu thông minh của Nhật Bản

49 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:28

Nội dung của tổng luận trình bày về thúc đẩy và hệ thống hóa nghiên cứu và phát triển hỗ trợ xã hội siêu thông minh; các kỹ thuật tạo ra khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xã hội siêu thông minh; phát triển và duy trì nguồn nhân lực tham gia vào xã hội siêu thông minh. ĐỊNH HƯỚNG HIỆN THỰC HĨA XÃ HỘI SIÊU THƠNG MINH CỦA NHẬT BẢN MỤC LỤC Giới thiệu 1 Thúc đẩy Hệ thống hóa NC&PT hỗ trợ xã hội siêu thông minh 1.1 Q trình phát triển cơng nghệ lõi cho xã hội siêu thông minh 1.2 Điểm mạnh yếu Nhật Bản 11 1.3 Những nỗ lực để hướng tới thực hóa xã hội siêu thông minh 15 Các kỹ thuật tạo khoa học, công nghệ đổi sáng tạo xã hội siêu thông minh 20 2.1 Xã hội siêu thông minh xã hội đổi sáng tạo mở 20 2.2 Cải tiến hệ thống hướng tới thực hóa siêu thông minh xã hội 24 2.3 Chuyển đổi mơ hình nghiên cứu khoa học 31 Phát triển trì nguồn nhân lực tham gia vào xã hội siêu thông minh 36 3.1 Nguồn nhân lực cần thiết để thực hóa xã hội siêu thơng minh 37 3.2 Bồi dưỡng phẩm chất kỹ cần thiết để tồn xã hội siêu thông minh 42 Kết luận 47 Tài liệu tham khảo 48 GIỚI THIỆU Nhật Bản muốn trở thành nước giới thực hóa xã hội siêu thông minh Trong Kế hoạch Khoa học Công nghệ lần thứ Nhật bản, xã hội hội tụ không gian ảo không gian thực dẫn đến việc tạo ngành công nghiệp hoàn toàn dịch vụ gọi xã hội siêu thơng minh Theo đó, xã hội siêu thông minh xác định "một xã hội có khả cung cấp hàng hố dịch vụ cần thiết cho người cần chúng vào thời điểm số lượng; xã hội có khả đáp ứng xác đến nhiều nhu cầu xã hội; xã hội mà tất người dân dễ dàng có dịch vụ chất lượng cao, vượt qua khác biệt tuổi tác, giới tính, vùng ngơn ngữ, sống cách tích cực thoải mái." Để thực hóa siêu xã hội thơng minh, Nhật Bản tập trung vào hướng nỗ lực tương lai, bao gồm nghiên cứu phát triển, cải thiện môi trường phát triển nguồn nhân lực Chuyên đề tập trung vào vấn đề định hướng khoa học, công nghệ đổi sáng tạo Nhật Bản xã hội siêu thông minh Để giúp bạn đọc nhận biết thêm trình xây dựng xã hội tương lai mà Nhật Bản hướng tới, Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia biên soạn tổng luận "Định hướng thực hóa siêu xã hội thông minh Nhật Bản" Các tài liệu sử dụng Tổng luận định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ Nhật Bản nghiên cứu tổ chức phủ Nhật Bản tổ chức quốc tế Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CÁC CHỮ VIẾT TẮT AI - Trí tuệ nhân tạo AIP - Dự án tảng trí tuệ tích hợp tiên tiến (Advanced Integrated Intelligence) CNTT - Công nghệ thông tin IoT - Internet vạn vật JST - Cục Khoa học công nghệ Nhật Bản KH&CN - Khoa học công nghệ METI - Bộ Kinh tế, Thương mại Công nghiệp MEXT - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học Công nghệ Nhật Bản MIC - Bộ Thông tin truyền thông NC&PT - Nghiên cứu phát triển NII - Viện Tin học Quốc gia NSF - Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ UAV - Phương tiện bay không người lái THÚC ĐẨY VÀ HỆ THỐNG HÓA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỖ TRỢ XÃ HỘI SIÊU THƠNG MINH 1.1 Q trình phát triển công nghệ lõi cho xã hội siêu thơng minh Với phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin truyền thông, không gian mạng tích hợp nhanh chóng với khơng gian thực Những đổi khoa học công nghệ giúp đạt thành tựu thời điểm này? Câu trả lời số lượng lớn sáng kiến khoa học công nghệ, sáng kiến phát triển có liên hệ với Nhìn lại lịch sử phát triển giúp có nhìn tồn cảnh cơng nghệ đóng vai trị quan trọng 1.1.1 Lịch sử phát triển cơng nghệ máy tính Phần cứng Máy tính trở thành cơng cụ khơng thể thiếu sống ngày có nguồn gốc từ bàn tính người Hy Lạp cổ đại Có thể nói rằng, lịch sử máy tính lịch sử người làm việc với số Vào đầu kỷ 20, máy tính phát triển thành máy tính học điện sử dụng rơ-le mạch Từ cuối năm 1930 đến đầu năm 1940, máy tính điện tử sử dụng bóng chân khơng xuất Các máy tính bóng chân khơng thời gian gọi máy tính hệ Các máy tính điện tử sử dụng máy tính kỹ thuật số chế tạo cách kết hợp mạch logic Chúng xử lý số hệ nhị phân (tức 1) Với máy tính analog, cần phải thay đổi mạch để phù hợp với tính tốn kết chúng có độ xác hạn chế Với tinh vi máy tính điện tử, máy tính analog dần trở nên lỗi thời Với phát minh thiết bị bán dẫn đi-ốt - thiết bị điện tử cho phép dòng điện chạy theo hướng (hay cịn gọi chỉnh lưu) bóng bán dẫn (transistor ) - thiết bị điện tử khuếch đại dòng điện, mạch thu nhỏ tăng hiệu Máy tính điện tử dùng bóng bán dẫn, đời vào cuối năm 1950 đầu năm 1960, gọi máy tính hệ thứ hai Các ngơn ngữ lập trình tích cực phát triển Cùng lúc đó, mạch tích hợp hay cịn gọi vi mạch (IC) đưa vào sử dụng năm 1961 Hoa Kỳ, mạch có dây nối thành phần mạch tích hợp bán dẫn Sau này, cách thành phần mạch thiết kế tập trung hơn, thu nhỏ hơn, tinh vi hơn, điều cho đời mạch tích hợp quy mơ lớn (LSI) mạch tích hợp quy mơ lớn (VLSI) Máy tính có vi mạch xuất từ năm 1960 đến năm 1970 gọi máy tính hệ thứ ba Tốc độ xử lý tăng lên đáng kể, tốc độ xử lý máy tính hệ thứ đo mili giây (10-3), máy tính hệ thứ hai tính micro giây (10-6) máy tính hệ thứ ba nano giây (10-9) Điều có nghĩa tốc độ xử lí tăng 1.000 lần qua hệ Máy tính ngày máy tính hệ thứ tư Tốc độ xử lý chúng đo pico giây (10-12 giây) Máy tính từ hệ thứ hệ thứ tư sử dụng kiến trúc máy tính “von Neumann”, tức hệ thống sử dụng chương trình lưu trữ bên Những cỗ máy lưu trữ chương trình thiết bị lưu trữ xử lý liệu đọc chương trình Kiến trúc máy tính giữ nguyên máy tính ngày nay, điện thoại thơng minh máy tính bảng Phần mềm giao diện Tương tác trực quan máy tính hệ thứ thứ hai Tuy nhiên, giao diện người-máy cải thiện chuột máy tính phát minh năm 1960 Hoa Kỳ Tốc độ xử lý máy tính ngày nhanh đa dạng hóa thiết bị ngoại vi làm bật tầm quan trọng hệ điều hành (OS) Hệ điều hành chương trình để vận hành máy tính thiết bị khác kết nối với máy tính Nó đảm bảo việc xử lý thông tin trơn tru Hệ điều hành phát triển tập đoàn IBM Hoa Kỳ vào năm 1964, kỷ nguyên máy tính hệ thứ ba Trong năm 1970, tập đoàn IBM ủy quyền cho tập đoàn Microsoft Hoa Kỳ phát triển hệ điều hành để cài đặt máy vi tính cá nhân IBM MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) có giao diện dịng lệnh, phát triển Giao diện dòng lệnh hay gọi "giao diện người dùng ký tự" Người dùng nhập nội dung bàn phím sau ký tự hiển thị hình Người dùng chưa thể sử dụng trỏ chuột giao diện Năm 1972, Tiến sĩ Alan Kay, nhà khoa học máy tính Hoa Kỳ, trình bày khái niệm máy tính cá nhân Năm 1973, máy tính Alto mắt, trang bị GUI (Graphical User Interface- giao diện đồ họa cho người dùng) hệ máy tính cá nhân Giao diện cho phép người dùng có hình ảnh trực quan thông qua việc sử dụng thiết bị trỏ chuột bàn cảm ứng (touchpads) Năm 1984, Macintosh, máy tính cá nhân trang bị hệ điều hành giao diện đồ họa phát triển cơng ty máy tính Apple Hoa Kỳ Sự đời GUI thực hóa việc người dùng phổ thơng sử dụng máy tính, chúng cung cấp hệ sinh thái thân thiện với người dùng Thời gian sau này, giá thiết bị giảm xuống làm cho việc sử dụng máy tính cá nhân trở nên phổ biến Máy chơi game Nintendo Family (Nintendo Family Computer) mắt Nhật Bản vào năm 1983, năm trước Macintosh xuất Chiếc máy có giao diện bao gồm hiệu ứng âm đồ họa vượt xa giao diện máy tính cá nhân hãng khác Giao diện phát triển dành cho việc chơi điện tử Ví dụ, bút stylus sử dụng để chơi game Nintendo DS (2004), thiết bị điều khiển từ xa trang bị gia tốc kế sử dụng để chơi máy Wii (2006) giao diện khác xuất Ngoài ra, iPhone từ Apple Inc, mắt vào năm 2008, có giao diện cảm ứng sử dụng ngón tay Giao diện trở nên phổ biến Máy tính dùng lĩnh vực truyền thơng trở nên phổ biến, chữ số trở thành văn bản, sau đến âm hình ảnh tĩnh, cuối video Máy tính sử dụng hàng ngày vào nhiều việc khác nhau, vượt qua giới hạn ban đầu bàn tính, hay nói cách khác, máy tính khơng cịn để tính tốn giá trị số Máy tính ngày Máy tính ngày thay đổi nhiều mặt thiết kế mục đích sử dụng so với hệ trước, chúng ngày thu nhỏ tăng cường hiệu năng, việc sử dụng máy tính trở nên phổ biến Hơn nữa, nhiều tính tích hợp vào thiết bị định, ví dụ điện thoại thơng minh tích hợp nhiều tính nghe gọi phát nhạc, với hiệu suất thiết bị cải thiện đáng kể Việc tích hợp nhiều tính cách thêm vào tối ưu hóa phần mềm mà khơng cần phải thay đổi thành phần cấu tạo phần cứng trở thành xu Vì vậy, cách thêm và/hoặc tối ưu hóa phần mềm, sử dụng thiết bị có chức tính mà khơng cần phải thay thiết bị Ngoài ra, giao diện người dùng hồn thiện Ví dụ: cơng nghệ nhận dạng giọng nói cho phép nhập văn giọng nói vào máy tính điện thoại thơng minh Thêm vào đó, cơng nghệ sử dụng máy tính để giải mã tín hiệu não cho phép người điều khiển thiết bị ý nghĩ, công nghệ áp dụng lĩnh vực y học phúc lợi xã hội Công nghệ máy chiếu 3D trở thành thực, đoạn phim bao gồm âm hình ảnh có khả hiển thị chiều, chúng chiếu nhiều bề mặt khác nhau, ví dụ mặt trước tòa nhà, rạp chiếu phim Công nghệ thực tế ảo (VR) thực tế tăng cường (AR) phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn cho đời nhiều ngành dịch vụ sản phẩm 1.1.2 Lịch sử phát triển công nghệ mạng Thời đại điện báo điện thoại, tự hố viễn thơng phát triển điện thoại di động Năm 1854, thiết bị điện báo giới thiệu Nhật Bản Vào năm 1876, điện thoại phát minh Hoa Kỳ, sau 14 năm sau, điện thoại sử dụng Nhật Bản Sau chiến tranh chiến tranh giới lần thứ 2, dịch vụ điện thoại điện báo điều hành Nippon Telegraph Telephone Public Corp, giám sát Bộ Viễn Thơng Bưu Điện Tự hóa viễn thơng thực vào năm 1985, điều giúp phát triển ứng dụng thực tế công nghệ cáp quang vệ tinh truyền thông Trong 10 năm kể từ tự hóa viễn thơng, nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường viễn thông, cạnh tranh doanh nghiệp giúp giảm chi phí đa dạng hóa dịch vụ Hiện nay, điện thoại di động đóng vai trị đầu dịch vụ truyền thông, điện thoại cố định Thuê bao di động tăng nhanh chóng kể từ năm 1995, mà dịch vụ dành cho hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân (PHS) triển khai Số lượng thuê bao di động vượt số lượng thuê bao cố định từ năm 2000 Năm 1999, điện thoại di động kết nối Internet Đến cuối năm 2005, số lượng người sử dụng điện thoại di động thiết bị cầm tay khác để truy cập Internet vượt số lượng người sử dụng máy tính cá nhân để truy cập Internet Hơn nữa, vào năm 2000, điện thoại di động tích hợp chức định vị camera xuất hiện, chúng bắt đầu đóng vai trị khơng điện thoại thơng thường Ngồi ra, lần giới, mạng 3G đưa vào sử dụng năm 2001 Nhật Bản, sau mạng 3.9G (LTE), với tốc độ nhanh hơn, đưa vào sử dụng năm 2010 Sự xuất Internet Năm 1958, Cục Dự Án Nghiên Cứu Tiên tiến (ARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thành lập để thực hoạt động nghiên cứu quân tiên tiến Tại đây, việc nghiên cứu mạng máy tính kết nối toàn Hoa Kỳ thực Năm 1968, dự án mạng có tên ARPANET triển khai ARPANET kết nối máy tính Đại học California, Los Angeles (UCLA), Đại học California, Santa Barbara (UCSB), Đại học Stanford Đại học Utah với máy tính Bộ Quốc phịng Hoa Kỳ Số lượng máy tính kết nối tăng lên qua năm quy mô mở rộng Năm 1981, với mục đích kết nối ARPANET với máy tính trường đại học khác, hoạt động Mạng Khoa học Máy tính (CSNET) có trọng tâm hệ thống mạng dành cho nghiên cứu học thuật Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) khởi xướng Sau đó, Mạng Quỹ khoa học quốc gia (NSFNET) thiết lập năm 1985 để kết nối siêu máy tính năm địa điểm Hoa Kỳ thông qua đường truyền tốc độ cao Vào thời điểm đó, hệ thống mạng khác xây dựng khắp giới Tại Nhật Bản, JUNET, mạng dành cho nghiên cứu, xây dựng vào năm 1984 Đại học Tokyo, Viện Cơng nghệ Tokyo Đại học Keio NSFNET đóng vai trò xương sống kết nối mạng riêng lẻ khác Kết hệ thống mạng bao phủ toàn cầu phát triển World Wide Web (WWW) phát minh vào năm 1990, qua cho phép liệu trang web liệu đa phương tiện truyền đi, tiếp nhận, duyệt qua (browse) Đây tảng xã hội thông tin Ngoài ra, vào năm 1992, Đạo luật khoa học công nghệ tiên tiến năm 1992 đạo luật khác Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho phép NSFNET sử dụng cho mục đích thương mại (trước bị cấm) Kết nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) xuất hiện, việc kết nối Internet công cộng thúc đẩy Bằng cách này, từ năm 1990 đến 2000, mạng lưới toàn cầu xây dựng gọi mạng Internet ngày Ban đầu, người dùng phổ thông Nhật Bản truy cập Internet kết nối qua đường dây điện thoại cố định Sau vào năm 1999, dịch vụ truy cập internet DSL giới thiệu, tiếp vào năm 2001, lần giới, dịch vụ dẫn cáp quang đến hộ gia đình (FTTH - Fiber To The Home) sử dụng cáp quang giới thiệu Nhật Sự phát triển dịch vụ băng thông rộng làm cho thị trường Internet Nhật Bản phát triển nhanh chóng Sự phát triển Internet liệu lớn tạo Internet vạn vật (IoT) Với việc mở rộng phạm vi người dùng Internet, khái niệm Web 2.0 bắt đầu xuất vào năm 2000 Nó có hai tính chính: cung cấp tảng để người dùng tham gia, chẳng hạn blog SNS (Dịch vụ mạng xã hội - Social Networking Service), tính minh bạch nhà cung cấp dịch vụ, người tiết lộ rộng rãi thông tin họ Kể từ xuất Web2.0, người kiến thức HTML tương tự dễ dàng truyền tải thông tin mạng Do đó, thơng tin, chẳng hạn nhật ký cá nhân, ảnh, liệu thoại, video blog SNS, tweet Twitter tích lũy mạng Hơn nữa, đời IoT, mạng kết nối vạn vật thơng qua Internet, liệu có sẵn mạng lưu trữ với dung lượng lớn hết, điều tạo nên dạng liệu lớn (big data) Dữ liệu tạo mạng không bao gồm thông tin e-mail thông tin tìm kiếm web truyền Internet từ máy tính, điện thoại thơng minh điện thoại di động, mà cịn dạng thơng tin vị trí ghi lại hệ thống định vị toàn cầu (GPS), lịch sử chuyến ghi thẻ lên máy bay (IC), lịch sử mua hàng ghi thẻ thành viên, đại lượng vật lý nhiệt độ áp suất thu từ cảm biến khác kiện chuyển đổi thành liệu Việc sử dụng liệu lớn mang lại nhiều giá trị khác dùng để thu kiến thức Một ví dụ Nhật Bản hệ thống thẻ thành viên “T Point” Công ty Culture Convenience Club Co., Ltd, liên kết với 131 doanh nghiệp khoảng 450.000 cửa hàng, hệ thống cung cấp bốn loại liệu lớn bao gồm: vị trí thành viên, tỷ lệ mua lặp lại đơn giá mua, cho 55,56 triệu thẻ thành viên Dữ liệu lớn sử dụng chiến lược bán hàng đối tác liên minh Một ví dụ khác dự án Dữ liệu lớn thiên tai động đất Cơng ty phát truyền hình Nhật Bản (NHK) Dự án phân tích dân số di chuyển người dân khu vực bị ngập lụt trận động đất năm 2011 dựa thông tin vị trí từ điện thoại di động, liệu đồ thông tin thời gian Kết là, người vùng bị ngập lụt sóng thần có xu hướng trở nhà để giúp đỡ gia đình họ, số phát khác thu thập Những phát sử dụng việc lập kế hoạch xây dựng biện pháp phịng chống thiên tai thị Các yếu tố góp phần vào việc thực hóa kỷ nguyên liệu lớn bao gồm máy tính tốc độ cao, nhớ dung lượng lớn phần mềm tinh vi Ngoài ra, phải kể đến cơng nghệ chủ chốt tính tốn phân tán (hoặc tính tốn lưới) Để xử lý lượng lớn liệu dạng liệu lớn, cần có tài nguyên tính tốn lớn Tính tốn phân tán cho phép phân tích liệu lớn cách sử dụng vơ số máy tính có mục đích chung mạng làm tài ngun tính tốn lớn Hơn nữa, với tinh vi tính tốn phân tán, tài ngun máy tính cung cấp dịch vụ bên ngồi Kết là, cho phép người dùng có tài ngun tính tốn cần thiết mà không cần thiết lập môi trường máy chủ (điện tốn đám mây) 1.1.3 Lịch sử phát triển công nghệ robot Lịch sử phát triển robot châu Âu có niên đại từ kỷ 18 đến kỷ 19, Nhật bản, búp bê karakuri (cơ khí), chế tác thời đại Edo (16031868) Sau kỷ 20, vào năm 1954, robot có khả nhấc lên đặt xuống vật thể cấp sáng chế Hoa Kỳ Khái niệm robot công nghiệp khai sinh Trong Chiến tranh giới thứ II, công nghệ điều khiển phát triển, bao gồm điều khiển phản hồi, điều cho phép chuyển động xác Năm 1973, WABOT-1, robot hình người giới, phát triển Đại học Waseda Năm 1969, Kawasaki Heavy Industries, Ltd mắt Kawasaki-Unimate 2000, robot công nghiệp Robot công nghiệp trở nên phổ biến năm 1980 Ngoài ra, với phát triển robot công nghiệp, ứng dụng thực tế robot trở nên phổ biến sống hàng ngày, robot trợ giúp người cơng việc địa điểm thiên tai khó tiếp cận robot thay cho chức vật lý bị (ví dụ: chân, tay giả ) Năm 1999, robot AIBO chế tạo giống chó nhỏ, phát hành Tập đoàn Sony AIBO tích hợp chương trình để học cách máy móc từ trải nghiệm từ cách dạy chủ nhân AIBO nũng nịu chủ nhân chủ nhân cảm nhận “suy nghĩ” robot Năm 2000, robot ASIMO bước thành thục hai chân Honda Motor Co cho mắt, ASIMO trang bị công nghệ linh hoạt thời gian thực thông minh, công nghệ giúp cho ASIMO thay đổi trọng tâm theo thời gian thực để phù hợp với tính tốn chuyển động Nó di chuyển trơn tru cách kiểm soát “thời điểm thời điểm cân bằng” ASIMO sau chạy vào năm 2004, nhiều ASIMO đồng hóa hiệu chuyển động chúng qua mạng liên kết vào năm 2007 Trong năm gần đây, nhu cầu chăm sóc điều dưỡng tăng lên già hóa dân số Theo nhu cầu này, khung robot HAL (Hybrid Assistive Limb) phát triển Giáo sư Yoshiyuki Sankai Đại học Tsukuba, đưa vào sử dụng sở y tế xã hội để cải thiện, hỗ trợ mở rộng hoạt động thể chất người Ngoài ra, robot sử dụng để giám sát bên lò phản ứng, để dọn dẹp đống đổ nát hay cơng việc tương tự trongmơi trường có mức xạ rác thải phóng xạ cao Ngồi ra, robot công nghiệp, liên kết nhiều robot tạo khả làm việc với người đưa vào sử dụng thực tế Ví dụ, CR-35iA, robot hợp tác sản xuất FANUC Corp vào năm 2015 Coro Co-robot Life Robotics Inc sản xuất vào năm 2015, làm việc với người mà khơng cần hàng rào an tồn Ngồi ra, NEXTAGE, sản xuất Kawada Robotics Corp vào năm 2011, có cấu trúc bắt chước phần thân người robot thực nhiệm vụ mà trước cần thực công nhân Hơn nữa, việc sử dụng robot trở nên phổ biến sống hàng ngày Ví dụ, máy giặt hoàn toàn tự động, máy rửa chén, máy kiểm tra vé tự động hệ thống vận chuyển hồn tồn tự động Yurikamome cho robot theo nghĩa rộng Năm 2010, Tập đoàn iRobot Mỹ phát hành Roomba, loại robot hút bụi, nhà sản xuất Nhật Bản cho đời robot làm Ngoài ra, năm 2015, Soft Bank Corp mắt robot cá nhân Pepper biết cảm xúc người Nghiên cứu tiến hành mối quan hệ robot người Các định nghĩa thông thường rô bốt công nghiệp - chẳng hạn tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản - mô tả chúng máy móc có cảm biến, hệ thống điều khiển thơng minh hệ thống truyền động Tuy nhiên, theo Chiến lược Robot Nhật Bản năm 2015, robot phát triển cách sáng tạo tương lai, định nghĩa thông thường bao quát tình hình robot 1.1.4 Lịch sử phát triển cơng nghệ trí tuệ nhân tạo Người ta nói cơng nghệ trí tuệ nhân tạo có hai giai đoạn bùng nổ giai đoạn trì trệ, giai đoạn bùng nổ lần thứ ba Trong năm 2011, tảng trí tuệ nhân tạo IBM Watson đánh bại người vơ địch chương trình đố vui TV Các chương trình dựa trí thơng minh nhân tạo đánh bại nhà vô địch chuyên nghiệp trò cờ shogi vào năm 2012 trò cờ vây igo vào năm 2016, thể khả áp đảo người Ở Nhật Bản, có dự án gọi “Robot vào Đại học Tokyo?” Đã Viện Tin học Quốc gia (NII) dẫn đầu từ năm 2011 Theo hợp tác trường đại học phủ, họ nghiên cứu cơng nghệ lõi, chẳng hạn “tóm tắt nội dung", "hiểu ngơn ngữ sâu" "hợp tác robot-con người" mang lại bước đột phá cho phần mềm trí tuệ nhân tạo tích hợp vào robot, giúp chúng vượt qua kỳ thi tuyển sinh Đại học Tokyo năm 2021 Thuật ngữ "trí thơng minh nhân tạo” xuất phát từ Hội nghị Dartmouth năm 1956 Giai đoạn bùng nổ trí tuệ nhân tạo coi năm 1956 đến năm 1960 Trí thơng minh nhân tạo thời gian bao gồm khả xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua chương trình trì đối thoại với người dùng đưa suy luận kết tìm kiếm để chứng minh định lý toán học Trong giai đoạn bùng nổ trí thơng minh nhân tạo thứ hai, vào năm 1980, hệ thống chuyên biệt sử dụng trí thơng minh nhân tạo với quyền truy cập vào phần liệu khổng lồ phát triển để đưa giải pháp thích hợp cho vấn đề thực tế Năm 1982, dự án phát triển máy tính hệ thứ năm mắt Nhật Bản góp phần củng cố tảng cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Nhật Bản Trí thơng minh nhân tạo hoạt động xác phạm vi chương trình phần nhà nghiên cứu để chia sẻ thông tin cần thiết để nhân rộng trình xác nhận, viết quan trọng cho mục đích Bằng cách cơng bố báo, nhà nghiên cứu chứng minh đóng góp đột phá họ Xác lập thân nhà nghiên cứu tiên phong động lực cho nhà nghiên cứu xuất cơng trình nghiên cứu Với phát triển Internet, kho lưu trữ máy chủ báo điện tử trước in, chẳng hạn arXiv, cung cấp, ngày nhiều nhà nghiên cứu phát hành in trực tuyến trước xuất đăng tạp chí hàn lâm Trong cần phải làm điều việc tăng chi phí đăng ký tạp chí hàn lâm, vấn đề tranh cãi nảy sinh liên quan đến quyền báo chia sẻ nhà nghiên cứu trang mạng xã hội cho học Academia.edu Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu công khai kết nghiên cứu tài trợ công cho công chúng Một số sáng kiến cung cấp cho công chúng sử dụng không tài liệu học thuật, mà tất liệu sử dụng nghiên cứu Các nỗ lực thực để thúc đẩy liệu mở với mục đích xác minh kết nghiên cứu ngày đời cách sử dụng phân tích theo hướng liệu nhằm nâng cao suất nghiên cứu cách tái sử dụng liệu miễn phí sẵn có Dữ liệu mở cần phải số hóa để máy tính đọc để sử dụng phân tích theo hướng liệu Dữ liệu mở hữu ích cho việc xác nhận kết nghiên cứu xác trước đây, để tiết kiệm chi phí bảo trì liệu cách tránh cần thiết phải lưu trữ liệu nhiều trang web Do đó, cơng minh bạch nghiên cứu khoa học đảm bảo Theo đó, cần phát triển hệ thống để đánh giá chất lượng công bố liệu dựa quy trình bình duyệt diễn đàn giống tài liệu nghiên cứu Vì tầm quan trọng liệu cho nhà nghiên cứu ngày tăng, năm 2014 nhà nghiên cứu Đại học Tokyo phát triển phần mềm để phát thao tác hình ảnh đạo văn tài liệu nghiên cứu Phần mềm coi hình thức kinh doanh mới, tạo kết thay đổi nêu phần việc phân phối thông tin học thuật Đồng thời, nỗ lực tăng liệu mở truy cập mở tạo thay đổi doanh nghiệp liên quan đến nghiên cứu, bao gồm việc xuất tạp chí hàn lâm Thực tế nhà nghiên cứu đóng góp vào việc tạo đối chiếu liệu thí nghiệm quy mơ lớn bị đánh giá thấp Thơng thường, tài liệu học thuật sở để đánh giá thành tựu khoa học nhà nghiên cứu Bên cạnh đó, số hệ thống cần thiết để nhà nghiên cứu đánh giá sở đóng góp họ cho liệu nghiên cứu Tầm quan trọng việc đánh giá kết nghiên cứu thu hút ý ngày tăng cần thiết phải thúc đẩy nghiên cứu cạnh tranh toàn cầu đảm bảo phân bổ thích hợp quỹ nghiên cứu cạnh tranh Nỗ lực nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá dự kiến khuyến khích nhà 34 nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khác theo đuổi hợp tác trực tuyến, thay tập trung vào việc viết báo Gần đây, altmetrics, số tác động mới, phát triển Altmetrics sử dụng để đo lường tác động kết nghiên cứu công bố, bao gồm tài liệu học thuật, từ góc độ khác Ví dụ, tác động xã hội báo xác định sở trích dẫn phương tiện truyền thông xã hội Twitter Altmetrics kỳ vọng bổ sung cho số dựa trích dẫn truyền thống Năm 2012, PLoS ONE, tạp chí truy cập mở, bắt đầu liệt kê số đánh giá tác động dựa altmetrics, ngồi tác động trích dẫn thông thường số lượng tải xuống cho báo mà tạp chí cung cấp trực tuyến Trong khảo sát tiến hành vào năm 2011, 84% nhà nghiên cứu khảo sát cho biết họ hy vọng sử dụng liệu tạo nhà nghiên cứu khác liệu dễ dàng truy cập Tuy nhiên, có 36% nhà nghiên cứu khảo sát đưa liệu chưa xử lý cho nhà nghiên cứu khác Cơ sở hạ tầng cần phát triển để giúp nhà nghiên cứu cung cấp liệu họ cách an toàn Cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống dựa chiến lược mở đóng phù hợp, ưu đãi cho việc cung cấp liệu nghiên cứu b) Phát triển sở hạ tầng khoa học mở Khi tiếp cận mở với kết nghiên cứu thực để đáp ứng nhu cầu nhà nghiên cứu bên liên quan, số lượng thông tin khổng lồ sẵn sàng cung cấp tăng cường KH,CN Đổi Các nghiên cứu nâng cao để hỗ trợ thúc đẩy phương pháp nghiên cứu Tháng 1/2004, trưởng khoa học công nghệ nước thành viên OECD đồng ý với Tuyên bố cấp Bộ trưởng tiếp cận liệu nghiên cứu từ tài trợ công Dựa Tuyên bố cấp Bộ trưởng, OECD xây dựng nguyên tắc hướng dẫn tiếp cận liệu nghiên cứu từ tài trợ công vào tháng 12/2006 Tháng 6/2013, Bộ trưởng Khoa học G8 gặp đồng ý liệu nghiên cứu khoa học mở - liệu nghiên cứu khoa học tài trợ cơng nói riêng - truy cập dễ dàng sử dụng Vào tháng 5/2013, Hội đồng Nghiên cứu Tồn cầu (GRC) thơng qua Kế hoạch Hành động hướng tới việc Truy cập Mở Ấn phẩm tài liệu động (được chỉnh sửa cập nhật liên tục) GRC diễn đàn mạng bao gồm người đứng đầu quan tài trợ khoa học kỹ thuật từ khắp nơi giới Trong bối cảnh vậy, RDA (Liên minh liệu nghiên cứu) ICSU-WDS (Hệ thống liệu giới) thúc đẩy thảo luận liệu nghiên cứu mở Dựa nỗ lực khác cho liệu nghiên cứu mở, nhiều quốc gia xếp cho việc thúc đẩy khoa học mở Ví dụ, năm 2011, Quỹ khoa học quốc gia (NSF) bắt đầu yêu cầu tất người nộp đơn xin NSF nộp Kế hoạch quản lý liệu bao gồm liệu, viết, mẫu, sưu tập vật lý, phần mềm, mơ hình tài liệu khác tạo trình đề xuất dự án nghiên cứu Tại 35 Đức, Luật Bản quyền sửa đổi vào năm 2013 Căn vào sửa đổi, tác giả tác phẩm khoa học thực suốt trình nghiên cứu khoa học tài trợ công xuất theo định kỳ, bảo lưu quyền công bố trực tuyến thảo chấp nhận sau 12 tháng kể từ ngày xuất lần đầu Quyền bảo lưu trường hợp chuyển giao quyền hoàn chỉnh cho nhà xuất Tháng 12/2014, Văn phòng Nội Nhật bắt đầu nghiên cứu khoa học mở theo khuynh hướng toàn cầu khoa học mở kết tóm tắt thành báo cáo vào tháng năm 2015 Báo cáo nêu rõ quan điểm phủ Nhật Bản thúc đẩy khoa học mở, nói Nhật Bản thúc đẩy việc sử dụng kết nghiên cứu tài trợ công khai Dựa báo cáo, Hội đồng Khoa học Nhật Bản điều tra cân nhắc thỏa thuận mà giới khoa học Nhật Bản nên làm cho khoa học mở Các thảo luận tích cực khoa học mở thực tổ chức phủ Ví dụ, Ủy ban Thơng tin Khoa học thuộc Phân ngành Khoa học, Hội đồng Khoa học Công nghệ (CST), kiểm tra quyền truy cập mở vào báo khoa học liệu sử dụng viết Để theo dõi tiến trình nỗ lực bộ, quan tổ chức liên quan phủ, Văn phòng Nội triệu tập Hội đồng chuyên gia theo dõi khoa học mở vào tháng 7/2015 để xem xét vấn đề cụ thể liên quan đến việc phát hành truy cập mở , lưu trữ liệu Là phần biện pháp thúc đẩy truy cập mở vào báo khoa học, vào năm 2013, MEXT bắt đầu hỗ trợ phát triển tạp chí truy cập mở theo Chương trình Hỗ trợ tài trợ cho nghiên cứu khoa học JST đưa vào hoạt động J-STAGE (Cơ quan Thông tin Khoa học Công nghệ Nhật Bản), tảng giúp tổ chức học thuật Nhật Bản xuất tạp chí điện tử họ Hơn nữa, Viện Tin học Quốc gia (NII) cung cấp tảng chung dịch vụ khác để khuyến khích trường đại học xây dựng vận hành kho lưu trữ họ thúc đẩy phân phối nội dung số học thuật Khoa học mở có tác động tích cực to lớn đến nghiên cứu khoa học Ngoài ra, tiến tương lai CNTT thay đổi cách thức tiến hành nghiên cứu khoa học Để tạo môi trường nghiên cứu thú vị hiệu kỷ nguyên mới, nhiều hành động tích cực cần thực đối mặt với xu hướng nghiên cứu khoa học Vì mục đích đó, điều quan trọng đảm bảo hiểu biết nhà nghiên cứu tầm quan trọng hành động tranh thủ hợp tác người khác có liên quan Phương pháp chủ động cần thiết để khám phá cách thức nghiên cứu khoa học nên tiến hành tương lai 36 PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC THAM GIA VÀO XÃ HỘI SIÊU THÔNG MINH Nhân lực chìa khóa để thực hóa xã hội siêu thông minh trước nước giới Các nguồn nhân lực chủ yếu góp phần hình thành xã hội siêu thơng minh bao gồm: (1) Các kỹ sư trí tuệ nhân tạo thơng thạo công nghệ (2) Các nhà khoa học liệu (3) Các chuyên gia bảo mật (4) Những người có đầu óc kinh doanh Ngồi ra, phẩm chất lực cần có cá nhân thời kỳ khó dự đốn thay đổi Ở dẫn đến nhu cầu (5) Trau dồi phẩm chất khả cần thiết để tồn thời đại xã hội siêu thông minh Để vươn lên dẫn đầu giới phát triển xã hội siêu thông minh, biện pháp bồi dưỡng (1) - (5) cần thực cách có hệ thống tồn diện 3.1 Nguồn nhân lực cần thiết để thực hóa xã hội siêu thơng minh 3.1.1 Các kỹ sư trí tuệ nhân tạo thơng thạo cơng nghệ Số lượng kỹ sư CNTT Nhật Bản khoảng triệu người, số phần ba so với Hoa Kỳ nửa số lượng kỹ sư Trung Quốc Xét đăng ký sáng chế AI, Hoa Kỳ, Trung Quốc châu Âu chiếm tỉ lệ 50%, gần 20% 10% Nhật Bản chiếm 15%, số chấp nhận với đất nước Ngược lại, tổng số báo khoa học AI công bố, số lượng tác giả Nhật Bản chiếm 2% (tức khoảng 100 bài), 10 lần so với tác giả châu Âu (hơn 30%), tác giả Hoa Kỳ (20%) tác giả Trung Quốc (20%) Về tổng số đăng ký sáng chế AI báo khoa học, phần lớn đăng ký sáng chế công ty báo khoa học chủ yếu trường đại học Từ năm 1982 đến 1992, Chính phủ Nhật Bản triển khai dự án Máy tính hệ thứ cơng nghệ máy tính tiên tiến Các nhà nghiên cứu sinh viên làm việc cho dự án chuyên gia hàng đầu trường đại học công ty, nhiều đăng ký sáng chế nhờ vào nghiên cứu họ Tuy nhiên, vào cuối năm 1980, nhà nghiên cứu phải đối mặt với thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghiệp công nghệ AI, điều cản trở nghiên cứu công nghệ Nhật Bản Sự thiếu hụt nhà nghiên cứu AI trường đại học Nhật Bản lý cho suy giảm số lượng báo khoa học liên quan đến AI công bố nhà nghiên cứu Nhật Bản 37 Số lượng nghiên cứu khoa học công bố Nhật Bản so với quốc gia khác cho thấy cần thiết việc bồi dưỡng tăng cường nhà khoa học trẻ để nghiên cứu công nghệ AI hàng đầu Điều quan trọng phải kết hợp mạnh nhà nghiên cứu xuất sắc với khả đa dạng Do công nghệ việc ứng dụng công nghệ ngành công nghiệp khác nhau, nhà nghiên cứu cần có hội trao đổi thảo luận thường xuyên thời gian dài để thúc đẩy phát triển nhà khoa học am hiểu nhiều công nghệ cụ thể Dự án AIP bắt đầu thực vào năm 2016 Theo đó, MEXT dự định bồi dưỡng khuyến khích kỹ sư trí tuệ nhân tạo có khả hỗ trợ phát triển công nghệ AI ứng dụng công nghệ nhiều lĩnh vực Đặc biệt, dự án AIP giúp bồi dưỡng đối tượng để họ trở thành kỹ sư trí tuệ nhân tạo, gồm: nghiên cứu sinh thạc sĩ, người có tầm nhìn rộng, có đủ kiến thức kinh nghiệm cần thiết, sẵn sàng học hỏi kỹ công nghệ AI hàng đầu phát triển chuyên môn cần thiết để đóng góp cho ngành nghề nghiên cứu liên quan đến AI Một chương trình năm thuộc Dự án AIP bao gồm khóa học hội thảo Chương trình cung cấp cho kỹ sư AI đầy tham vọng hội học hỏi kỹ thuật tiên tiến tham gia vào hoạt động nghiên cứu liên quan đến ứng dụng công nghệ AI để họ có kinh nghiệm thực tế giải vấn đề dựa công nghệ AI 3.1.2 Các nhà khoa học liệu Sự phát triển tảng công nghệ phần thay đổi cấu trúc công nghiệp, thay đổi mang tính cách mạng kỹ thuật liên quan đến đổi khoa học công nghệ cho thấy cần phải bồi dưỡng nhà khoa học liệu thông thạo kỹ thuật xử lý liệu cần thiết cho việc phân tích, trực quan hóa liệu phương pháp phân tích liệu Các cơng ty tư nhân có nhu cầu lớn nhà khoa học lĩnh vực này, nhu cầu dự kiến tăng lên Viện Nghiên cứu Tồn cầu McKinsey Hoa Kỳ ước tính năm 2018, Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng thiếu 140.000 đến 190.000 nhân lực có kỹ phân tích chuyên sâu Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực có kỹ phân tích liệu cao Trong năm 2008, Nhật Bản có 3.400 sinh viên tốt nghiệp đại học với trình độ đào tạo nâng cao thống kê học máy kỹ phân tích liệu Trong năm từ 2004 đến 2008, số lượng nhà khoa học có kỹ phân tích tiếp tục giảm Nhật Bản cần thúc đẩy bồi dưỡng nhà khoa học liệu thông thạo kỹ thuật xử lý liệu cần thiết cho việc phân tích, trực quan hóa liệu phương pháp phân tích liệu Mặc dù khơng có định nghĩa rõ ràng "nhà khoa học liệu", họ người thông thạo công việc sau: kỹ thuật xử lý liệu lớn (cần thiết để xử lý nhiều petabyte liệu phân tán), kỹ thuật trực quan hóa liệu (để tạo lượng lớn liệu nhiều chiều kết tính tốn dễ hiểu cho người) kỹ thuật 38 phân tích liệu (rất cần thiết để thu kiến thức chuyên sâu từ liệu lớn; kỹ thuật bao gồm: thống kê, máy học, khai thác liệu Định lý Bayes) Ngoài ra, nhà khoa học liệu cần phải có khả phẩm chất sau đây: - Quản lý bảo mật đạo đức nghiên cứu - Lập kế hoạch chiến lược, xác định vấn đề, lập kế hoạch phân tích giải vấn đề - Thu thập liệu - Xác định chất liệu, tìm liệu liên quan - Quản lý (chọn lọc, tiền xử lý, làm liệu) - Chuyển kết phân tích liệu thành hoạt động kinh doanh dịch vụ - Hợp tác với nhà nghiên cứu doanh nhân lĩnh vực khác Nói cách khác, nhà khoa học liệu nhà nghiên cứu am hiểu liệu1 Theo dự án AIP, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học Cơng nghệ Nhật Bản (MEXT) nỗ lực để phát triển nhà khoa học liệu cấp cao, người chủ động sử dụng liệu tổ chức Đặc biệt, với hợp tác Viện Tốn học Thống kê, chương trình kéo dài năm bao gồm khóa học hội thảo tổ chức dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ sau tiến sĩ với kỹ tiên tiến khoa học liệu Chương trình cung cấp cho họ hội tìm hiểu kỹ thuật tiên tiến thông qua thực hành Việc nghiên cứu tình tiến hành để tìm hiểu kết nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo 3.1.3 Các chuyên gia bảo mật Như nêu trên, Internet vạn vật mang lại lợi ích cho sống theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến tình trạng gia tăng công mạng gây thiệt hại nghiêm trọng Vì vậy, việc bồi dưỡng chuyên gia an ninh mạng cấp bách bắt buộc Tại Nhật Bản, 265.000 kỹ sư bảo mật thông tin nhân viên tập đồn CNTT Theo ước tính, công ty cần thêm khoảng 80.000 kỹ sư bảo mật thơng tin Các tập đồn có thiếu hụt nghiêm trọng kỹ sư lĩnh vực không liên quan đến công nghệ thông tin mà thuộc lĩnh vực sản xuất, bán buôn, bán lẻ, y tế phúc lợi Trong số 265.000 kỹ sư bảo mật thơng tin, ước tính có khoảng 160.000 người thiếu kỹ kỹ thuật cần thiết để xử lý cơng việc, vậy, họ cần phải đào tạo nâng cao Đối mặt với thiếu hụt số lượng chuyên gia bảo mật thông tin, xã hội Nhật Bản thiếu nhận thức tầm quan trọng an tồn thơng tin cần thiết 39 biện pháp cải thiện tình hình Các biện pháp cần thực để nâng cao mối quan tâm xã hội bảo mật thông tin chủ động bồi dưỡng chuyên gia Để đảm bảo biện pháp chống lại mối đe dọa bảo mật thông tin ngày trắng trợn nghiêm trọng công mạng tinh vi, để đảm bảo bảo mật thông tin cho Thế vận hội Olympic Paralympic 2020 Tokyo, việc bồi dưỡng chuyên gia an ninh mạng cần thiết Hướng đến mục tiêu đó, hệ thống giáo dục tiểu học trung học cải thiện, mang đến hội học hỏi đạo đức lập trình thơng tin cho học sinh Các mạng lưới giáo dục mang tính thực tế phát triển trường đại học chương trình giáo dục bảo mật thông tin áp dụng trường đại học kỹ thuật cấp quốc gia Sự hợp tác trường đại học phủ điều vơ quan trọng nỗ lực đào tạo chuyên gia an ninh mạng, góp phần bảo vệ xã hội MEXT xem xét Bộ hướng dẫn Chương trình giảng dạy Vào tháng năm 2015, Ủy ban Đặc biệt Xây dựng Chương trình giảng dạy tóm tắt lại vấn đề cần ý ("Tóm tắt vấn đề") Trong nêu rõ hội để tìm hiểu bảo mật thông tin, đạo đức thông tin lập trình tăng lên theo giai đoạn phát triển học sinh Đối với trường cao đẳng kỹ thuật quốc gia, “Các trung tâm Bồi dưỡng Chuyên gia Bảo mật KOSEN” nhân rộng phạm vi tồn quốc để cung cấp cho sinh viên cơng nghệ môi trường chia sẻ tập bảo mật thông tin Đối với trường đại học, Mạng lưới Giáo dục Công nghệ thông tin Thực tế (enPiT) thiết lập để bồi dưỡng chuyên gia bảo mật thông tin Với phối hợp Viện Tin học Quốc gia, dự án AIP cung cấp chương trình năm cho nghiên cứu sinh người có kinh nghiệm quản lý an ninh thông tin cơng ty tổ chức Theo chương trình này, SINET sử dụng mô công mạng dựa liệu thực tế để có nhìn tổng quan cơng mạng đánh giá tình hình liên quan đến chúng Trung tâm Quốc gia Sẵn sàng ứng phó Chiến lược An ninh không gian mạng (NISC) phủ Nhật Bản xây dựng “Chiến lược An ninh không gian mạng” Chiến lược mô tả cần thiết việc phát triển giáo dục an ninh mạng vấn đề liên quan, nhằm mục đích tìm kiếm, bồi dưỡng đảm bảo nguồn cung cấp chuyên gia với lực kỹ nghề nghiệp xuất sắc Trên sở Chiến lược an ninh khơng gian mạng, "Chính sách Tăng cường Tồn diện Bồi dưỡng Chuyên gia an ninh không gian mạng" xây dựng để thúc đẩy việc bồi dưỡng chuyên gia an ninh mạng 3.1.4 Nguồn doanh nhân Sức lan tỏa điện toán đám mây mạng xã hội (SNS) tạo giá trị ngành nghề phụ thuộc vào việc sử dụng liệu lớn hạ tầng CNTT chi phí thấp Trong môi trường xã hội mở ngày nhiều hội kinh doanh, cần thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực có ý thức kinh doanh tốt táo bạo để tạo 40 ngành nghề dịch vụ Trong số lượng lớn công ty CNTT niêm yết sàn giao dịch chứng khoán từ năm 1980 Hoa Kỳ từ năm 1990 Trung Quốc Hàn Quốc, phần lớn công ty CNTT Nhật Bản niêm yết trước năm 1980 Điều cho thấy doanh nghiệp CNTT Nhật đổi chậm so với nước khác Lý giải cho tình trạng khó khăn doanh nghiệp việc huy động vốn, thực tế đầu tư vốn mạo hiểm theo tỷ lệ phần trăm GDP Nhật nhỏ so với nước khác Vì vậy, nỗ lực để ni dưỡng tinh thần doanh nhân Nhật Bản vô cần thiết Với mục tiêu tăng số lượng doanh nghiệp tiềm năng, tăng cường hiểu biết xã hội vị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cần đào tạo nguồn nhân lực đa dạng thông qua giáo dục tiểu học, trung học đại học Điều quan trọng học sinh giỏi - người đóng vai trị quan trọng hệ - cần làm quen với công việc kinh doanh cân nhắc phát triển nghiệp doanh nghiệp Để đạt mục tiêu này, họ cần tạo điều kiện, hội tiếp xúc với doanh nhân trải nghiệm văn hóa khác thơng qua việc du học nước ngồi để từ đó, học cách đương đầu với thử thách trân trọng ý tưởng cách tiếp cận độc đáo Các trường đại học cần thúc đẩy giáo dục kinh doanh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp cung cấp cho sinh viên hội mạng lưới để tiếp cận doanh nhân giỏi tìm kiếm giúp đỡ MEXT triển khai Chương trình Tăng cường Phát triển Doanh nhân Tồn cầu (Chương trình EDGE) Chương trình EDGE hỗ trợ nhiều dự án nhằm phát triển nguồn nhân lực với lực thực tế nhằm giúp sinh viên sau tốt nghiệp nhà nghiên cứu trẻ có hội học hỏi kinh nghiệm kinh doanh bí khởi nghiệp METI phối hợp với MEXT tổ chức họp Hội đồng Thúc đẩy Giáo dục Doanh nhân trường tiểu học trung học phổ thông Dựa phân tích Hội đồng tình hình tại, vấn đề, đường hướng liên quan đến giáo dục kinh doanh, sổ tay biên soạn với ý tưởng ví dụ cụ thể giáo dục kinh doanh Hy vọng giáo dục kinh doanh thực tế giới thiệu tăng cường toàn quốc dựa hiểu biết nhà giáo dục hợp tác cộng đồng khu vực công ty tư nhân Chương trình IPA triển khai Dự án Tìm kiếm Nguồn nhân lực CNTT (Chương trình MITOH) nhằm chủ động xác định phát triển cá nhân xuất sắc thành nhà sáng chế lĩnh vực liên quan đến phần mềm với hỗ trợ nhà quản lý dự án Chương trình MITOH phát triển sở hạ tầng cung cấp thông tin hoạt động thành tựu chuyên gia CNTT trẻ mở rộng mạng lưới chuyên gia tất ngành nghề nhằm khuyến khích loạt ngành cơng nghiệp tận dụng lợi chương trình 41 Viện Công nghệ thông tin Truyền thông Quốc gia (NICT) đưa tảng Cố vấn CNTT Vốn, nguồn nhân lực thương mại hóa ba yếu tố quan trọng để bắt đầu doanh nghiệp CNTT Để giúp kết nối yếu tố này, nguồn nhân từ doanh nghiệp CNTT coi cố vấn tảng này, làm việc theo khu vực với nguồn nhân lực trẻ 3.2 Bồi dưỡng phẩm chất kỹ cần thiết để tồn xã hội siêu thông minh Như mô tả trên, sống công việc người dân bị thay đổi bất ngờ xã hội siêu thông minh Để tồn xã hội siêu thông minh với thay đổi chóng mặt, điều quan trọng sử dụng thứ để tự giải vấn đề, kể vấn đề phát sinh không lường trước Để có khả vậy, cần có kỹ học tập chắn sức khỏe tốt Những người trẻ tuổi cần giáo dục tồn diện để học tập chun sâu trước lập nghiệp Sinh viên nghệ thuật cần bồi dưỡng thêm toán học, sinh viên chuyên ngành toán, khoa học kỹ thuật cần phải học thêm khoa học xã hội nhân văn Do số người dự đoán trí tuệ nhân tạo vượt qua trí thơng minh người, người cần phải nâng cao phẩm chất khả riêng biệt Ví dụ khả hoạt động sau cần trọng tương lai, bao gồm khả giải vấn đề gây tranh cãi, khả xác định giải thách thức; hoạt động đòi hỏi sáng tạo tính chun nghiệp cao; hoạt động địi hỏi tính nhạy cảm, tình cảm lịng u thương Cụ thể, phẩm chất khả liệt kê yêu cầu xã hội siêu thông minh - Khả năng, tham vọng tài lãnh đạo để xác định giải vấn đề cách độc lập; - Sự sáng tạo, sẵn lịng đảm nhận cơng việc đầy thách thức, kiên trì tự khẳng định; - Sự nhạy cảm, tình yêu thương, kỹ giao tiếp, chấp nhận đa dạng; Những điều đưa Hội đồng Thực Tái thiết Giáo dục Bản "Tóm tắt vấn đề" Ủy ban đặc biệt Xây dựng chương trình giảng dạy phát hành nhấn mạnh nội dung sau: "Những phẩm chất khả mà trẻ em, người phát triển xã hội tương lai, cần có để đối mặt với thực trạng giới xã hội sống sống độc lập cần dựa ba yếu tố quan trọng giáo dục trường học: kiến thức kỹ năng; khả tư duy, phán đoán biểu cảm; thái độ tích cực việc học độc lập." 42 Đồng thời, phẩm chất lực hiểu theo ba điểm sau đây: - Những trẻ em biết làm (kiến thức kỹ cá nhân) - Cách trẻ em sử dụng chúng biết làm (khả suy nghĩ, phán đoán diễn đạt) - Cách trẻ tương tác với giới xã hội tạo sống tốt cho thân (thái độ học tập phẩm chất người) 3.2.1 Thực cải cách giáo dục bền vững hướng tới thực hóa xã hội siêu thơng minh a) Bồi dưỡng kỹ sử dụng thông tin xã hội siêu thông minh (Đổi nội dung giáo dục) Trẻ kỳ vọng trọng tới việc triển khai nghiên cứu vượt trội quản lý cơng nghệ suy tính nghiệp tương lai xã hội siêu thông minh với tốc độ lan tỏa thơng tin nhanh chóng Trong việc này, nỗ lực cần thực để khuyến khích trẻ học tốn khoa học kích thích quan tâm trẻ mơn học Sự phát triển nhanh chóng CNTT yếu tố khiến cho lĩnh vực công nghệ cao trở nên quen thuộc với trẻ em, trẻ em phải có kiến thức khoa học cần thiết để hiểu sử dụng công nghệ Theo quan điểm này, nhiều nỗ lực thực để sửa đổi Khung tiêu chuẩn Chương trình giảng dạy Quốc gia theo nguyên tắc tiến tới "một chương trình giảng dạy mở cho cơng chúng" Những sửa đổi bao gồm cải tiến phương pháp học tập đào tạo từ quan điểm học tập tích cực, tăng cường quản lý chương trình giảng dạy, xem xét mơn học khóa học Nhằm nâng cao kỹ trẻ em việc sử dụng thơng tin hướng tới thực hóa xã hội siêu thông minh, môi trường CNTT trường học cần cải thiện cách trang bị máy tính bảng cho học sinh, thiết bị hiển thị lớn bảng phấn điện tử, camera mạng LAN không dây Ngoài ra, giáo viên cần trau dồi kỹ CNTT để tận dụng môi trường CNTT trường tạo thuận lợi cho giáo dục Hơn nữa, cần bảo đảm lực lượng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, sinh viên sau đại học nguồn nhân lực bên ngồi có kỹ CNTT, đào tạo họ thành đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật giao cho họ công việc liên quan đến CNTT theo nhu cầu trường học b) Sử dụng CNTT để đổi môi trường học tập (đổi kỹ thuật giáo dục) "Đề xuất Dự thảo lần 7: Những phẩm chất khả cần thiết thời đại tới, giáo dục giáo viên bồi dưỡng phẩm chất lực này" Hội đồng Thực Tái thiết Giáo dục ban hành vào tháng năm 2015 nêu rõ: nội dung giáo dục kỹ thuật cần phải đổi mạnh mẽ thông qua mục để thấm nhuần phẩm chất khả nói 43 - Tăng cường học tập tích cực, thiết lập hệ thống giáo dục tương đương với hệ thống nước tiên tiến khác; - Sử dụng CNTT để đổi môi trường học tập phát triển kỹ sử dụng thông tin; - Nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh sức mạnh sáng tạo để tạo giá trị mới; - Tìm kiếm bồi dưỡng tài xuất sắc Theo “Tóm tắt vấn đề” Ủy ban Đặc biệt Xây dựng kế hoạch giảng dạy cơng bố, để đảm bảo học sinh có phẩm chất khả cần thiết phương pháp học tập giảng dạy cần cải thiện sở ba điểm học tập tích cực : "Học tập sâu", "học tập thoại" "học tập tự nguyện" Trong số phương pháp đổi nội dung công nghệ giáo dục kể trên, trọng tâm thuộc mục kỳ vọng có tác động đổi lớn xã hội siêu thơng minh Khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC) Ngày có nhiều trường đại học cao đẳng hàng đầu giới cung cấp khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC) với loạt môn học MOOC trở nên phổ biến toàn giới Đại học Stanford cung cấp ba khóa học thử nghiệm miễn phí cho cơng chúng Khóa học "Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo" thu hút 160.000 người từ khắp nơi giới đăng ký tham gia Điều cho thấy tiềm dịch vụ vượt qua vấn đề biên giới địa lý thu hút học viên giỏi với khát khao kiến thức nâng cao Năm 2013, khóa học Khóa học đại trà trực tuyến mở Nhật Bản (JMOOC) triển khai để thúc đẩy việc sử dụng MOOC Nhật Bản Tháng 3/2015, Trung tâm Trao đổi Học thuật Môi trường Chiến lược thông tin (AXIES) công bố kết khảo sát việc sử dụng MOOC với bốn trường đại học quốc gia 15 trường đại học dân lập xây dựng cung cấp nội dung khóa học MOOC Có 54 trường học (18 trường đại học quốc gia, 30 trường đại học tư thục, trường đại học công lập, trường cao đẳng cao đẳng kỹ thuật) có kế hoạch xây dựng cung cấp nội dung khóa học MOOC Sự gia tăng MOOC hình thức khóa học trực tuyến khác giới giúp phát triển tảng cho người hưởng lợi từ giáo dục tốt Những khóa học thu hút học viên xuất sắc với mong muốn có kiến thức nâng cao vượt biên giới Việc sử dụng hiệu khóa học kỳ vọng tiếp tục q trình giáo dục Trong xã hội siêu thơng minh, chuyên môn cần thiết ngành sản xuất đa dạng Trong kết nối này, khóa học trực tuyến có sẵn lúc nào, nơi nào, dự kiến sử dụng hiệu 44 chuyên gia chuyên cập nhật an ninh thông tin, công nghệ tiên tiến cải cách hệ thống Học tập tối ưu tùy chỉnh (học tập thích nghi) Trong phương pháp học tập thích nghi, liệu câu trả lời sai học viên thu thập đối chiếu dạng liệu lớn Trí tuệ nhân tạo phân tích khả người học từ việc đưa câu trả lời sai dự đoán kiến thức kỹ mà người học cần có Dựa phân tích phán đốn này, nội dung học tập tối ưu tự động xây dựng cung cấp cho người học Học tập thích ứng đặc biệt phù hợp với mơn học cần ghi nhớ Học viên học cách lặp lại quy trình định trước để giải vấn đề có câu trả lời Ngược lại, học tập thích nghi khơng phải phương pháp tối ưu để giải vấn đề với nhiều đáp án người học phải suy nghĩ từ quan điểm đa phương thông qua thảo luận tranh luận Do vậy, phương pháp học tập thích nghi phù hợp môn học đề cao tiếp thu kiến thức khả ghi nhớ đóng vai trị quan trọng Với phương pháp này, người học sử dụng thời gian cách hiệu Hy vọng phương pháp giáo dục dựa tranh luận tư sáng tạo đầu tư nhiều thời gian so với trước đây, yếu tố cần thiết giúp Nhật Bản sánh vai với nước tiên tiến khác sóng tồn cầu hóa 3.2.2 Cải thiện mơi trường học lại cho xã hội siêu thơng minh Người ta dự đốn người ngày tập trung vào việc sáng tạo xã hội siêu thông minh Điều gợi ý kỹ chuyên môn mà chuyên gia cần có để phát triển nghề nghiệp thay đổi Hiện nay, tỷ lệ công nhân Nhật Bản trải qua trình học lại (học tập nhắc lại) để kiếm thấp so với nước khác Để chuẩn bị cho xã hội siêu thông minh với thay đổi diễn nhanh chóng, yêu cầu phản ứng nhanh, cần phải cải cách giáo dục đại học theo nhiều cách để đảm bảo không xảy tình trạng nguồn nhân lực mà trường đại học đào tạo nguồn nhân lực mà công ty cần Môi trường học lại chuyên gia cần phải cải thiện để nâng cao khả kiến thức Nội dung giáo dục trường đại học cần đa dạng, phong phú việc phát triển chương trình giảng dạy có hợp tác với ngành nghề doanh nghiệp lĩnh vực thông tin, khoa học công nghệ Trong số sáng kiến mà MEXT đề xuất cần phải làm việc lập tức, sáng kiến mơ tả a) Hình thành hệ thống chứng nhận chương trình học lại cho chuyên gia trường đại học - Một hệ thống chứng nhận thiết lập vào tháng 7/2015 nhằm gia tăng hội cho chuyên gia tăng cường kỹ cần thiết cho nghiệp Theo hệ thống 45 này, chương trình thực tế chuyên nghiệp mà trường đại học tạo để đáp ứng nhu cầu chuyên gia doanh nghiệp chứng nhận Chương trình học tập nhắc lại dành cho chuyên gia (Brush-up program - BP) Vào tháng 12/2015, Bộ trưởng MEXT chứng nhận 123 chương trình đại học dạng - Thơng qua việc chứng nhận chương trình BP, (i) lựa chọn học lại hiển thị trực quan cho chuyên gia, (ii) tăng cường hấp dẫn chương trình đại học (iii) thúc đẩy việc học lại chun gia cơng ty hiểu rõ nhu cầu học lại, hệ thống hưởng lợi giáo dục đào tạo Bộ Y tế Lao động An sinh xã hội Nhật Bản (MHLW) sử dụng b) Thành lập sở học nâng cao cung cấp đào tạo nghề thực tế - Nhằm giúp đỡ chun gia có trình độ cao đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội thay đổi nguồn nhân lực tăng hội học lại cho sinh viên tốt nghiệp phổ thông, nhiều thảo luận liên quan đến việc thành lập sở đào tạo tiến hành Đây quan cấp thuộc hệ thống đại học Cụ thể sau: + Xây dựng thể chế thuận lợi cho việc phát triển chuyên gia trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội nguồn nhân lực, sở đặc điểm ngành cụ thể + Xây dựng thể chế đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu sở đào tạo chuyên sâu, công nhận nước quốc tế với khóa học hữu ích + Tăng cường lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh trung học tạo điều kiện cho việc học lại nhân viên muốn làm chủ công nghệ chuyên môn tiên tiến 46 KẾT LUẬN Một xã hội siêu thơng minh thực hóa nhờ vào sức mạnh khoa học, công nghệ đổi Sự tiến Internet Vạn vật (IoT) mang lại kỷ nguyên liệu lớn (big data) Những đổi trí thơng minh nhân tạo cung cấp dịch vụ Robot có khả thực nhiệm vụ nguy hiểm công việc thể chất, trí tuệ nhân tạo cung cấp dịch vụ mới, hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp có tri thức Trong tương lai, robot trí tuệ nhân tạo đối tác người sống hàng ngày họ Robot trí thơng minh nhân tạo giúp nâng cao suất; đó, người phân bổ nhiều thời gian cho công việc sáng tạo giao tiếp với người khác Trong đó, số người dự đốn “điểm kỳ dị công nghệ” (technological singularity) - điểm mà siêu trí tuệ mạnh mẽ vượt qua tất trí thơng minh người, xảy vào năm 2045 Liệu trí thơng minh nhân tạo có vượt qua trí thơng minh người ? Khi cố gắng trả lời câu hỏi này, xem xét cách tự nhiên người làm trí tuệ nhân tạo khơng thể Trong thời đại Internet Vạn vật, liệu thu thập từ nhiều lĩnh vực thành liệu lớn Trong tương lai, trí thơng minh nhân tạo giúp tìm câu trả lời cho tất câu hỏi robot giúp người thực nhiệm vụ khó khăn, nơi nguy hiểm Trong xã hội tương lai, có lẽ khơng phải suy nghĩ nhiều trí tuệ nhân tạo cho biết cần cách thức hành xử Do đó, dành nhiều thời gian cho công việc sáng tạo tạo đổi Một xã hội với lượng lớn liệu tạo hoạt động người Trong xã hội siêu thông minh nhận diện tiến sáng tạo Internet Vạn vật, liệu lớn, trí thơng minh nhân tạo robot, sở hữu trí tưởng tượng óc sáng tạo để tưởng tượng tạo ô tô thay cho toa xe ngựa? Tham vọng lớn điều cần thiết để tạo ý tưởng lạ bất ngờ Chúng ta cần có khả xác định vấn đề phát sinh từ khác biệt lý tưởng thực tế nhờ kinh nghiệm mà học từ thất bại, thành công, niềm vui, nỗi buồn, mát thành tựu Chúng ta cần ghi nhớ điều nghĩ khả trí tuệ nhân tạo vượt qua trí thơng minh người Để thực hóa xã hội siêu thơng minh trước phần cịn lại giới, tất người có liên quan cần phải xem xét điều làm việc để thúc đẩy nỗ lực cần thiết Trung tâm Phân tích thơng tin 47 Tài liệu tham khảo MEXT White Paper on Science and Technology 2016 The 5th Science and Technology Basic Plan Government of Japan 2016 CRDS Future Services & Societal Systems in Society 5.0 2016 (Center for Research and Development Strategy- Japan Science and Technology Agency) Advisory Board for Promotion of Science and Technology Diplomacy Minister for Foreign Affairs of Japan Recommendation for the Future - STI as a Bridging Force to Provide Solutions for Global Issues Four Actions of Science and Technology Diplomacy to Implement the SDGs 5/2017 48 ... LỰC THAM GIA VÀO XÃ HỘI SIÊU THÔNG MINH Nhân lực chìa khóa để thực hóa xã hội siêu thông minh trước nước giới Các nguồn nhân lực chủ yếu góp phần hình thành xã hội siêu thơng minh bao gồm: (1)... hỗ trợ xã hội siêu thông minh phải đảm bảo sở khái niệm “bảo mật theo thiết kế” để đảm bảo an toàn 2.2.2 Cải cách hệ thống cần thiết để thực xã hội siêu thông minh Trong xã hội siêu thông minh, ... Những nỗ lực để hướng tới thực hóa xã hội siêu thơng minh Tiểu mục mơ tả đặc điểm tình trạng công nghệ lõi việc hệ thống hóa chúng hướng tới thực hóa xã hội siêu thơng minh, sau mơ tả hướng nỗ lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng hiện thực hóa xã hội siêu thông minh của Nhật Bản, Định hướng hiện thực hóa xã hội siêu thông minh của Nhật Bản