Tổng luận Tương lai của năng suất

52 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:27

Tổng luận trình bày quá khứ và tương tai của năng suất; tư duy về năng suất; gia tăng năng suất trong thế giới toàn cầu hóa; vai trò của chính sách công. Tổng luận số 4/2016 TƯƠNG LAI CỦA NĂNG SUẤT CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Địa chỉ: 24, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (04)38262718, Fax: (04)39349127 Ban biên tập: TS Lê Xuân Định (Trưởng ban), ThS Trần Thị Thu Hà (Phó ban), KS Nguyễn Mạnh Quân, ThS Phùng Anh Tiến MỤC LỤC Giới thiệu I Quá khứ tương lai suất .7 1.2 Tác động khủng hoảng 1.2.1 Đầu tư vô hình gặp khó khăn khủng hoảng .10 1.2.2 Đầu tư vào KBC kỹ sôi động 10 1.2.3 Tái phân bổ nguồn lực để nâng cao suất thời kỳ khủng hoảng 11 1.3 Các nguồn tăng trưởng tương lai 11 II Tư suất 12 2.1 Khu vực tiên phong suất toàn cầu 14 2.2 Sự phổ biến đổi sáng tạo 16 2.2.1 Tính mở di động yếu tố toàn cầu 16 2.2.2 Nâng cấp quy mô 17 2.2.3 Vốn tri thức cạnh tranh 17 2.3 Tính không đồng công ty tái phân bố nguồn lực 18 III Gia tăng suất giới tồn cầu hóa 20 3.1 Tạo điều kiện cho lan tỏa học hỏi toàn cầu 20 3.2 Hỗ trợ phát triển công ty suất cao .23 3.2.1 Lợi ích suất to lớn nhờ cải thiện hiệu hoạt động doanh nghiệp tiên phong quốc gia .23 3.2.2 Sự chọn lọc thị trường tăng trưởng sau gia nhập thị trường .24 3.3 Khai thác hiệu nguồn nhân lực 27 IV Vai trị sách công 31 4.1 Chính sách cơng nhóm tiên phong suất toàn cầu 32 4.1.1 Điều phối sách quốc tế .34 4.1.2 Các sách thúc đẩy thử nghiệm 35 4.2 Chính sách hướng đổi quan trọng có đánh đổi 35 4.2.1 Khuyến khích tài cho NC&PT 35 4.2.2 Tính ưu việt nghiên cứu 37 4.2.3 Hợp tác NC&PT doanh nghiệp trường đại học 39 4.2.4 Vai trò bảo vệ sáng chế 40 4.3 Khung sách hỗ trợ cơng ty suất phát triển 41 4.3.1 Quy định thị trường sản phẩm chống cạnh tranh có hiệu ứng rộng khắp .41 4.3.2 Các chế để đảm bảo việc làm trước rủi ro thị trường lao động 42 4.3.3 Quy định phá sản hiệu ứng pháp lý định hình cho cách dừng hoạt động .43 4.3.4 Thị trường vốn mạo hiểm 43 4.4 Các sách tạo nguồn nhân lực kỹ cao 44 4.4.1 Chính sách khung tốt làm giảm không phù hợp kỹ .44 4.4.2 Rào cản cho di chuyển thị trường nhà làm tăng khơng phù hợp kỹ 46 4.4.3 Thị trường lao động sách giáo dục cải thiện phù hợp kỹ việc làm 47 4.4.4 Chất lượng quản lý tốt làm giảm không phù hợp kỹ 47 4.4.5 Chính sách hỗ trợ tái phân bổ tạo địn bẩy cho lợi ích chất lượng quản lý 48 Kết luận CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTT-TT: Công nghệ thông tin truyền thông EPL: Luật bảo vệ việc làm GDP: Tổng sản phẩm nước GVC: Chuỗi giá trị toàn cầu ILO: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO IPR: Quyền sở hữu trí tuệ KBC: Vốn tri thức MNE: Tập đoàn đa quốc gia MFP: Năng suất đa yếu tố NC&PT: Nghiên cứu phát triển NSLĐ: Năng suất lao động OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PMR: Quy định thị trường sản phẩm GIỚI THIỆU Năng suất công cụ cuối phát triển kinh tế toàn cầu Do đó, tăng suất thách thức nước tiến lên Báo cáo Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) Tương lai suất cho thấy chưa tưởng cho tăng suất Trong thực tế, tăng trưởng doanh nghiệp hiệu toàn cầu mạnh mẽ kỷ 21 Tuy nhiên, khoảng cách nước đầu tồn cầu phần cịn lại tăng lên theo thời gian, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ Điều ngụ ý phổ biến kiến thức không diễn cách tự nhiên Trong thập kỷ tới, có nhiều thách thức phát triển toàn cầu, bất chấp gia tăng liên tục kinh tế Tăng trưởng toàn cầu bị ảnh hưởng trình lão hóa dân số, giáo dục tham gia lực lượng lao động Hơn hết, suất động lực tăng trưởng thịnh vượng tương lai Tăng trưởng suất cao cần thiết để thích ứng với tác động áp lực nhân học ngân sách cơng, để khỏi bẫy thu nhập trung bình công nhiều kinh tế nuôi dưỡng kỷ nguyên hiệu bảo vệ môi trường Với xuất phát điểm thấp suất lao động (NSLĐ) khơng có nhiều cải thiện, thu nhập người Việt Nam thua xa nước khu vực NSLĐ toàn kinh tế năm 2015 tính theo giá hành đạt 79,3 triệu VND, tương đương 3.657 USD/lao động, tăng 6,42% so với năm 2014 Như vậy, bình quân giai đoạn 2005 - 2015 tăng 3,9%/năm Tuy nhiên, nghiên cứu Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương NSLĐ từ năm 2005, tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam có xu hướng xuống đến mức thấp 2,57% vào năm 2009 Cùng với trình tái cấu kinh tế năm 2012, tốc độ tăng NSLĐ có bứt phá mạnh mẽ lần vượt qua ngưỡng 6%/năm vào năm 2015 Như vậy, tính chung giai đoạn 1992-2014, NSLĐ tính theo sức mua tương đương năm 2011 Việt Nam tăng trung bình 4,64%/năm, mức tăng cao số nước ASEAN thấp đáng kể so với Trung Quốc kỳ (9.07%) Mặc dù tốc độ tăng NSLĐ hàng năm người Việt ổn định vượt trội so với nước Đông Á Đông Nam Á Thực tế phù hợp với nghiên cứu Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa năm 2014 cho thấy, NSLĐ Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp châu Á – Thái Bình Dương (những nơi thu thập số liệu) – thấp Singapo gần 15 lần, thấp Nhật Bản 11 lần Hàn Quốc 10 lần NSLĐ Việt Nam thấp tăng chậm cho lao động chủ yếu làm việc khu vực có suất lao động thấp; Phương tiện sản xuất chậm đổi mới; Chất lượng lao động thấp; Môi trường kinh doanh thiếu cạnh tranh Từ kết khảo sát sơ suất lao động môi trường làm việc số doanh nghiệp Việt Nam với Viện Năng suất Việt Nam, ông Kuroda Kazuteru, chuyên gia suất lao động từ Trung tâm Năng suất Nhật Bản, cho biết doanh nghiệp khảo sát, nhìn chung, suất lao động thấp Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào cá nhân doanh nghiệp mà khơng có nhìn bình diện tồn hệ thống Theo ơng, có yếu tố định đến việc tăng suất lao động Việt Nam Thứ yếu tố cá nhân người lao động Đây yếu tố thể hài lịng nhân viên Khi cá nhân đạt thành tựu kết định họ có cảm giác hài lịng muốn cam kết gắn bó với doanh nghiệp Thứ hai, công nhận người lực trình độ lao động Đây yếu tố quan trọng việc tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp khác đơn vị Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc liệu người lao động có ý định chuyển sang đơn vị khác làm hay không Thứ ba, niềm tin vào doanh nghiệp định hướng doanh nghiệp Doanh nghiệp phải có chiến lược định hướng rõ ràng làm tăng niềm tin người lao động Thứ tư, vấn đề tiền lương Rõ ràng tiền lương yếu tố quan trọng doanh nghiệp có lương cao, chế độ đãi ngộ tốt lợi để giữ chân nhân viên nhân viên cống hiến nhiều Thứ năm vai trò lãnh đạo, giám sát theo dõi lãnh đạo Đây yếu tố quan trọng thách thức với lao động Việt Nam Trong đơn vị hay doanh nghiệp nào, yếu tố lãnh đạo quan trọng, vấn đề tổ chức, điều hành, đưa định, lãnh đạo giúp kết nối nhân viên với nhau, đưa đãi ngộ với nhân viên… Tổng luận "Tương lai suất" tổng hợp sở Báo cáo OECD đề cập đến triển vọng tăng suất vấn đề giúp tăng suất kinh tế hay doanh nghiệp hy vọng nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho việc định hình sách thúc đẩy tăng suất lao động doanh nghiệp nói riêng kinh tế nước ta nói chung Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA I QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG TAI CỦA NĂNG SUẤT 1.1 Năng suất lao động toàn cầu Trên phạm vi toàn cầu, quỹ đạo tăng trưởng suất lao động lên từ năm 1990 xảy khủng hoảng, phản ảnh bứt phá tăng suất kinh tế cao sụt giảm nước khu vực OECD Tuy nhiên, giai đoạn sau khủng hoảng, tăng trưởng suất đa yếu tố (MFP) tương đối yếu, điều phản ánh hiệu đầu vào sử dụng - thông qua cải tiến quản lý quy trình sản xuất, thay đổi tổ chức hay rộng NC&PT đổi sáng tạo Do phần lớn tăng trưởng suất lao động thị trường phản ánh gia tăng đầu tư dẫn đến câu hỏi quan trọng cho kinh tế nước OECD khả tiếp thu công nghệ phân bổ nguồn lực hiệu Đối với nước OECD, giai đoạn 1950-1995, hội tụ điều kiện thuận lợi giúp cho suất tăng trưởng tương đối nhanh Nhưng trình dừng lại sau năm 1995 lý do: i) kinh tế hội tụ hướng tới khu vực tiên phong, khả tập trung vào đổi sáng tạo nước/ngành tiên tiến - ví dụ CNTT-TT - trở nên quan trọng ii) tiềm công nghệ số mở động "người thắng tất cả", cho phép nhà dẫn đầu công nghệ gia tăng khoảng cách suất với đối thủ theo sau Cụ thể hơn, suất lao động ban đầu tăng trưởng nhanh sau năm 1950, phản ánh rõ nét trình đuổi kịp phục hồi vốn tư bị chiến tranh tàn phá Tốc độ tăng trưởng suất giảm xuống từ đầu thập kỷ 1970, trình hội tụ tiếp tục nhiều kinh tế Từ thập kỷ 1990, suất lao động tăng nhanh Hoa Kỳ, chủ yếu phản ánh gia tăng suất liên quan đến phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin truyền thơng (CNTT-TT) Mặc dù lợi ích nhận thấy phần nước nói tiếng Anh nước Bắc Âu, số kinh tế (cụ thể châu Âu) bắt đầu bị tụt lại phía sau Điều này, ngồi việc phản ánh đóng góp trực tiếp CNTT-TT cho tăng trưởng suất lao động, cịn có số yếu tố quan trọng khác liên quan đến CNTT-TT gắn liền với tăng trưởng suất như: i) tăng trưởng MFP thân ngành sản xuất CNTT-TT, ii) gia tăng tỷ trọng ngành kinh tế, iii) suất cải thiện ngành cơng nghiệp sử dụng CNTT, ví dụ chế tạo công nghệ cao đặc biệt số ngành dịch vụ bán buôn bán lẻ, tài chính, bất động sản dịch vụ kinh doanh khác Từ năm 2004, lợi ích từ cách mạng CNTT-TT bắt đầu giảm sút (ở Hoa Kỳ) tăng trưởng suất lao động giai đoạn gần thấp hầu OECD kể từ năm 1950 Khủng hoảng kinh tế 2008 để lại hậu làm sụt giảm tăng trưởng suất nhiều kinh tế, suất lao động chậm lại số nước OECD từ trước khủng hoảng (giai đoạn 2000-2007) Để hiểu rõ nguồn tăng trưởng này, Nếu chia tăng trưởng GDP giai đoạn 1990-2000, 20002007 2007-2013 thành thành phần đóng góp gồm số lượng lao động, tổng hợp lao động (tức vốn lao động tích lũy), gia tăng đầu tư vốn MFP, nhận thấy: - Sau năm 2000, suy giảm diện rộng đóng góp thành phần lao động vào tăng trưởng GDP nước OECD - điều dự kiến tiếp tục tương lai - Sự đóng góp vốn đầu tư chậm lại Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc Nhật Bản, rõ giai đoạn khủng hoảng sau 2007 Tích lũy vốn đầu tư bùng nổ Úc Canada, phần phản ánh gia tăng đầu tư vào ngành khai khoáng để cung cấp cho Trung Quốc Ấn Độ - Trong giai đoạn 2000-2007, tăng trưởng MFP chậm lại hầu hết kinh tế, chí suy giảm nhiều nước khu vực Những phát triển sau năm 2007 MFP ngụ ý quy mô cấu trúc phát triển chậm lại Trong thành phần tạo nên MFP, điều quan trọng phải xác định đổi sáng tạo có nhờ đầu tư vào vốn tri thức (KBC), gồm có: Nghiên cứu phát triển (NC&PT), kỹ đặc thù cơng ty, bí tổ chức, có sở liệu (CSDL), thiết kế dạng tài sản trí tuệ khác Khi đưa KBC vào tính tốn tăng trưởng làm giảm phần đóng góp MFP, KBC thường loại trừ phần, làm gia tăng tác động lan tỏa tri thức Điều làm nảy sinh khả suy giảm suất phản ánh phần q trình tích lũy KBC nhiều nước OECD năm đầu 2000, đồng thời làm sáng tỏ vai trò quan trọng KBC việc hỗ trợ phổ biến công nghệ tri thức từ nhóm tiên phong tồn cầu Một yếu tố góp phần làm giảm suất kinh tế giảm tốc độ phát triển khởi nghiệp - thấy nhiều nước OECD từ trước khủng hoảng Một nghiên cứu nước châu Âu cho thấy tăng trưởng MFP năm 2000 yếu ngành có sụt giảm tỷ lệ công ty trẻ (dưới năm) khởi nghiệp cụ thể (dưới năm) Đồng thời gia tăng công ty nhỏ lâu năm (trên năm 50 lao động) có liên quan đến tăng trưởng MFP Khung Năng suất đa yếu tố Năng suất đa yếu tố (MFP) liên quan đến kết tập hợp đầu vào xác định phù hợp thường sử dụng để nắm bắt tiến công nghệ hiệu sản xuất MFP xem phần dư dơi bao gồm yếu tố khác ngồi cơng nghệ hiệu Thực tế, phát triển đo lường mở rộng nghiên cứu vào yếu tố sản xuất vốn tri thức (KBC) tài nguyên thiên nhiên làm nảy sinh vấn đề quan trọng liên quan đến đo lường xu MFP Trong số vấn đề đo lường, cần phản xem xét ước tính đầu vào lao động vốn điều chỉnh theo chất lượng - Thứ nhất, đo lường đầu vào lao động cần tính đến làm việc thành phần kỹ lực lượng lao động; - Thứ hai, đo lường vốn đầu tư cần bao gồm dịch vụ cho tổng lượng vốn điều chỉnh cho tập hợp tổng lượng vốn, bao gồm sử dụng vốn CNTT-TT Các dịch vụ cho KBC, NC&PT tài sản trí tuệ nói chung, sở liệu, vốn quản lý tổ chức cần phải tính đầu vào Tuy nhiên, việc đo lường xác đầu vào tiến hành Thí dụ, việc chuyển đổi từ Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) 1993 sang SNA 2008, áp dụng hầu OECD khoảng 2009-2015, nâng cao chất lượng báo cáo chi tiêu cho NC&PT cách coi chúng đóng góp vào tổng tài sản cố định thay cho tiêu thụ trung gian Thay đổi làm tăng trung bình 2,2 điểm phần trăm GDP nước OECD, tác động dồn chuyển đổi sang SNA 2008 lên tốc độ tăng trưởng GDP nhỏ Tuy thế, phạm vi đo lường đầu tư vơ hình quyền SHTT cịn khả mở rộng Việc gộp KBC vào vào tính tốn tăng trưởng dẫn đến tăng đầu vào đầu nói chung làm giảm đóng góp đo MFP vào tăng trưởng - Cuối cùng, liên quan đến giả định chức sản xuất ràng buộc liệu làm ảnh hưởng đến độ xác đo lường đầu vào, MFP gồm yếu tố giá thành điều chỉnh, thay đổi sử dụng công suất, quy mô kinh tế, ảnh hưởng từ cạnh tranh không cơng sai sót đo lường (OECD, 2001) Các đầu vào bổ sung nói chung chưa xem xét sử dụng sản xuất dịch vụ môi trường phát thải vừa đầu vào đầu ("xấu") trình sản xuất Cuối cùng, phương pháp tiêu chuẩn thường cho yếu tố sản xuất có tính linh hoạt, tức điều chỉnh sử dụng toàn Tuy nhiên, phần lớn đầu vào đặc trưng chi phí điều chỉnh, chi phí thuê sa thải hay lắp đặt vận hành hiệu máy móc thiết bị 1.2 Tác động khủng hoảng Hậu khủng hoảng ảnh hưởng lên hoạt động suất nước OECD nhận thấy rõ rệt Năm 2013, MFP trung bình nước OECD thấp 2% so với mức trước khủng hoảng năm 2007, phản ánh yếu khu vực Euro, Anh, Úc, Canada New Zealand Điều làm nảy sinh câu hỏi hậu suất lâu dài khủng hoảng điều kiện kinh tế vĩ mô, bao gồm i) tích lũy vốn hữu hình; ii) vốn tri thức kỹ chuyên môn; iii) phá hủy sáng tạo 1.2.1 Đầu tư vơ hình gặp khó khăn khủng hoảng Cuộc khủng hoảng tài vừa qua gây suy giảm mạnh vào đầu tư vơ hình nhiều nước phục hồi chậm chạp so với đợt suy thối trước Trong hầu hết suy giảm đầu tư doanh nghiệp phản ánh nhu cầu yếu, thi yếu tố tài địn bẩy doanh nghiệp thiết lập trước khủng hoảng đóng vai trị giai đoạn ban đầu Về tương lai, nhu cầu cao bất ổn định thấp có ý nghĩa quan trọng cho phục hồi đầu tư tăng kết tiềm Mức độ bất ổn định cao liên quan đến mức độ tăng trưởng kết tiềm thời kỳ suy thối góp phần làm suy giảm đầu tư vơ hình doanh nghiệp Khi việc thay đổi định đầu tư gây tốn (do chi phí cố định), mức độ bất ổn định cao khiến tổ chức có lý để trì hỗn hủy bỏ định họ bất ổn qua có thêm nhiều thơng tin 1.2.2 Đầu tư vào KBC kỹ sôi động Đầu tư vào KBC khủng hoảng mức độ sơi động so với đầu tư vơ hình nói chung Điều phản ánh chất dài hạn đầu tư NC&PT chi phí lớn phát sinh giai đoạn đầu tư ban đầu, bước đệm cho chuyển dịch chu kỳ Ngồi ra, xét góc độ đầu tư cho NC&PT huấn luyện kỹ lao động lấy nguồn lực dành cho sản xuất mà tạo lợi ích tương lai, chi phí hội dường thấp thời kỳ suy thoái lợi nhuận tiềm thấp thu từ hoạt động sản xuất bình thường Do đó, đầu tư KBC có khả ngược với chu kỳ trừ trường hợp khó khăn tín dụng làm ảnh hưởng đến hoạt động này: doanh nghiệp phụ thuộc vào tài bên ngồi khả vay vốn đề chi cho hoạt động đổi sáng tạo giảm thời kỳ suy thoái, suy giảm thu nhập Tác động lâu dài khủng hoảng lên vốn người thấy rõ sau thời gian Bằng chứng sơ gợi ý khủng hoảng tác động xấu lên kỹ khía cạnh Nếu lao động kỹ thấp có nguy phải thay đổi việc làm cao hơn, phần lớn số họ lại tìm công việc sử dụng kỹ tương tự công việc họ trước đổi việc (OECD, 2013) [15] Ngoài ra, số người quay trở lại học toàn thời hay thời gian học dài lại tăng lên, điều làm tăng chất lượng trung bình 10 ứng dụng Các sách trợ cấp thuế NC&PT khơng tính đến hiệu ứng ngoại vi dễ gây đầu tư mức vào nghiên cứu ứng dụng Trong nhiều thập kỷ gần đây, giai đoạn triển khai ứng dụng nghiên cứu chiếm tỷ trọng lớn chi phí nghiên cứu doanh nghiệp nhiều quốc gia OECD Hơn nữa, chi phí NC&PT doanh nghiệp cao nhiều so với NC&PT khu vực đại học nghiên cứu nói chung Trong đó, chi tiêu công cao cho nghiên cứu nâng cao lực kinh tế để lĩnh hội đổi sáng tạo khu vực tiên phong toàn cầu (Andrews Albrizio, 2015) [5] Giả định tăng tốc 2% tăng trưởng MFP kinh tế tiên phong, tương ứng với thấy giai đoạn bùng nổ cuối năm 1990, quốc gia có chi tiêu cơng cao cho nghiên cứu (ví dụ Pháp) có tăng trưởng MFP hàng năm ước tính cao khoảng 0.2% so với nơi chi tiêu thấp cao cho nghiên cứu (ví dụ Bỉ) Những thành đáng kể, tăng trưởng MFP khu vực OECD trung bình đạt 0,5% khoảng năm 1995 2007 Mặc dù có chứng liên quan tích cực nghiên cứu suất, câu hỏi tài trợ cho nghiên cứu tốt Trong bối cảnh nghiên cứu có giá trị xã hội cao, cơng khai hồn tồn, phủ thường tự thực (cũng tài trợ) nghiên cứu thông qua trường đại học phịng thí nghiệm cơng Một điều lo ngại chỗ kinh phí nghiên cứu phủ dàn trải không thúc đẩy nghiên cứu khu vực tư nhân Mặc dù chứng vấn đề chưa rõ ràng, nghiên cứu gần tài trợ công cho nghiên cứu Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy hiệu ứng lan tỏa đáng kể, bao gồm đổi sáng tạo khu vực tư nhân hoạt động sáng chế (Azoulay, 2014) [9] Thúc đẩy sáng tạo chấp nhận rủi ro nhà nghiên cứu doanh nghiệp đòi hỏi cấu trúc dài hạn, với việc chấp nhận thất bại ban đầu để có thành cơng lâu Các mơ hình tài trợ theo hình thức cấp khơng hồn lại (grant) khơng dựa chu kỳ xem xét ngắn hạn sản phẩm xác định trước, thay vào đó, bỏ qua thất bại (ban đầu) tập trung vào thử nghiệm sáng tạo liên quan kết nghiên cứu có tác động cao Tương tự, chứng từ NC&PT doanh nghiệp cho thấy để thúc đẩy đổi sáng tạo, doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài hạn, ví dụ thơng qua hợp đồng với cam kết lâu dài chấp nhận thất bại Tuy nhiên, việc chấp nhận thất bại ban đầu thúc đẩy doanh nghiệp nhà 38 nghiên cứu sẵn sàng tiến hành nghiên cứu, làm giảm sẵn sàng nhà tài (tạo lợi nhuận tư nhân) tài trợ cho thực nghiệm chuyển sang tài trợ cho đổi sáng tạo cấp tiến dễ đem lại giá trị thực tế trước mắt 4.2.3 Hợp tác NC&PT doanh nghiệp trường đại học Để tăng cường đóng góp từ nghiên cứu hàn lâm cho đổi sáng tạo kinh doanh, phủ nhiều nước tìm cách thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ khu vực hàn lâm tới khu vực cơng nghiệp thương mại hóa phát minh hàn lâm Điều chủ yếu thực cách cho phép phát minh cấp sáng chế nhà nghiên cứu thương mại hóa độc quyền thơng qua Văn phịng cấp phép công nghệ trường đại học tiền thu chuyển giao công nghệ chia sẻ viện hàn lâm nhà phát minh Những khuyến khích vật chất viện hàn lâm (ví dụ chia sẻ tiền chuyển giao sáng chế, thưởng thăng tiến nghiệp) văn phịng cấp phép cơng nghệ trường đại học làm tăng trưởng suất Hợp tác NC&PT công ty tư nhân thể chế nghiên cứu công lập ngày phổ biến Bằng chứng OECD cho thấy nhiều hợp tác mạnh mẽ trường đại học doanh nghiệp - thể thông qua việc doanh nghiệp tài trợ cho NC&PT thực đại học - liên quan đến lan tỏa công nghệ tiên tiến nước ngồi tạo thuận lợi cho việc di chuyển lao động kỹ cao Sự chênh lệch suất hãng tiên phong toàn cầu quốc gia có xu hướng thấp quốc gia có hợp tác NC&PT mạnh mẽ hai khu vực (Andrews, Criscuolo Gal, 2015) [7] Điều phản ánh thực tế nhà nghiên cứu trường đại học liên kết nhiều với tri thức tiên phong toàn cầu, làm tăng tốc độ lan tỏa công nghệ, hỗ trợ tài từ cơng nghiệp gia tăng lực nghiên cứu quy mô hợp tác quốc tế (bằng cách gia tăng dịch chuyển nhân tài), nâng cao lan tỏa tri thức Hợp tác NC&PT tạo điều kiện lan tỏa công nghệ hữu từ công ty tiên phong quốc gia tới hãng trung bình Hợp tác NC&PT cao có liên quan đến q trình đuổi kịp nhanh hãng trung bình hướng tới hãng tiên phong quốc gia Hợp tác NC&PT với trường đại học tạo thuận lợi cho lan tỏa công nghệ việc cung cấp cho hãng nhỏ hơn, suất khả tiếp cận nguồn tri thức - ví dụ máy móc tiên tiến nhà khoa học có trình độ - vốn thường địi hỏi chi phí ban đầu lớn 39 Trong phạm vi hãng nhỏ hợp tác với trường đại học để phát triển công nghệ cốt lõi cho kinh doanh họ, lợi ích suất thực hóa nhanh Ngược lại, hãng lớn suất cao thường hợp tác với trường đại học phát triển công nghệ đặc thù hàng đầu giai đoạn tiền cạnh tranh chưa thể áp dụng vào hoạt động kinh doanh cốt lõi hãng Loại hình hợp tác NC&PT thúc đẩy công ty tiên phong phát triển lâu dài khơng mang lại lợi ích tăng suất 4.2.4 Vai trò bảo vệ sáng chế Các sáng chế mang lại cho công ty động lực để đổi sáng tạo, hiệu ứng tối đa đạt chúng song hành với sách ủng hộ cạnh tranh Tuy nhiên, vài khu vực KBC nổi, nơi mà trình đổi sáng tạo phân đoạn (ví dụ phần mềm), hệ thống sáng chế thiên vị mức cho hãng lâu năm gây khó khăn cho hãng non trẻ, làm giảm suất tổng kinh tế Khung 4.2 Tầm quan trọng minh bạch thiết kế hệ thống sáng chế Yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ (IPR) khơng đặt rào cản cho gia nhập thị trường phát triển công nghệ minh bạch hệ thống sáng chế Lợi ích xã hội hệ thống sáng chế minh bạch phát sinh từ tỷ lệ đổi sáng tạo gia tăng, vì: (i) đảm bảo mang lại lợi ích cho cho nhà sáng chế thành công; (ii) hỗ trợ truyền đạt tri thức; (iii) Giảm nguy trùng lặp nỗ lực sáng tạo nhờ có cơng khai thơng tin kỹ thuật chi tiết Việc thiếu minh bạch nội dung kỹ thuật tài liệu sáng chế quy mô sáng chế việc sở hữu quyền làm tổn hại lợi ích xã hội Trong vài hệ thống sáng chế, việc xác định quy mô hiệu lực sáng chế khó khăn tốn kém, đặc biệt lĩnh vực công nghệ cao Điều làm giảm diện sân chơi bình đẳng hãng có khác mức tài trợ nội tiếp cận tài bên ngồi (ví dụ hãng trẻ/nhỏ hãng lâu năm/lớn) Những vấn đề sản phẩm phức tạp hình thành từ phát minh cấp sáng chế, ví dụ trường hợp thiết bị công nghê thông tin thông minh Chi phí giao dịch mối lo ngại hành vi chiến lược doanh nghiệp lâu năm (nắm giữ sáng chế) cản trở việc gia nhập thị trường sản phẩm thị trường Điều cản trở khuyếch tán tri thức đổi sáng tạo "Bi kịch chống phổ biến" (tragedy of anticommons) gây hậu lâu dài cho việc phát triển sản phẩm đặc biệt xảy nghiên cứu nguồn ảnh hưởng đến trình đổi sáng tạo sản phẩm hạ nguồn Trong ngành có hàm lượng NC&PT cao, bảo vệ mạnh mẽ người nắm giữ sáng chế có liên quan đến mức chênh lệch suất thấp hãng tiên phong quốc gia toàn cầu, so với ngành khác Điều phù hợp với chứng từ Mỹ cho chi phí tranh chấp vượt lợi 40 nhuận từ sáng chế vào cuối năm 1990 ngành cơng nghiệp ngồi dược phẩm hóa chất Thực tế, lên việc thực thể "khơng hoạt động" tích lũy sáng chế phần mềm với mục tiêu kiếm tiền thuê từ nhà đổi thách thức hoạt động đổi sáng tạo Một yếu tố chủ chốt để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản lớn việc gia nhập thị trường phát triển công nghệ minh bạch hệ thống sáng chế 4.3 Khung sách hỗ trợ công ty suất phát triển 4.3.1 Quy định thị trường sản phẩm chống cạnh tranh có hiệu ứng rộng khắp Việc loại bỏ quy định thị trường sản phẩm (PMR) chống cạnh tranh khuyến khích tăng trưởng suất thơng qua: (i) có thêm doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng suất trực tiếp hãng trẻ có lợi so sánh đổi sáng tạo cấp tiến gián tiếp có thêm áp lực để doanh nghiệp lâu năm phải đổi mới; (ii) nhiều khúc thị trường nâng cao hoạt động quản lý phạm vi tiếp thu công nghệ; (iii) Tiếp cận sản phẩm đầu vào dễ dàng rẻ làm gia tăng lợi nhuận đầu tư vào KBC Điều góp phần chọn lọc thị trường mạnh mẽ tăng trưởng sau vào hoạt động, nâng cao khả công ty để đạt quy mô phù hợp để tham gia thị trường toàn cầu Những cải cách quy định thị trường sản phẩm, đặc biệt quy định loại bỏ rào cản đầu vào, tạo thuận lợi cho học hỏi hiệu từ cơng ty to\iên phong tồn cầu, nhờ lợi so sánh hãng thương mại hóa tiếp nhận công nghệ Với mức gia tăng tăng trưởng khoảng điểm phần trăm nhóm tiên phong, ước tính tăng trưởng MFP hàng năm quốc gia có rào cản hành thấp doanh nghiệp (ví dụ Thụy Điển) cao khoảng 0,2 điểm phần trăm so với quốc gia có rào cản cao (ví dụ Hy Lạp) Các sách thúc đẩy cạnh tranh dẫn đến cải thiện hoạt động suất hãng tiên phong quốc gia liên quan đến ngưỡng chuẩn tiên phong tồn cầu Ví dụ, giảm bớt rào cản nặng nề doanh nghiệp làm tăng quy mô hãng tiên phong quốc gia ngành công nghiệp thâm dụng tri thức so với ngành công nghiệp khác, phản ánh phân bổ nguồn lực hiệu Các quy định thị trường sản phẩm định hình lan tỏa cơng nghệ có từ cơng ty tiên phong quốc gia sang cơng ty trung bình Mức độ tác động biến đổi tùy theo khoảng cách ban đầu hãng hãng tiên phong quốc gia Trong quy định thị trường sản phẩm nghiêm ngặt tạo 41 thuận lợi cho bắt kịp hãng công ty tiên phong quốc gia, cải cách dường thúc đẩy tăng trưởng MFP cách không tương xứng hãng gần với nhóm tiên phong xa nhóm tiên phong Những hãng xa nhóm tiên phong phù hợp với nghiên cứu cho thấy cạnh tranh cao làm sâu sắc khuyến khích hãng suất thấp tiếp thu công nghệ tốt (Perla, Tonetti Wauch, 2015) [19] Việc giảm bớt rào cản thương mại đầu tư quốc tế kích thích suất tổng thể (Khung 2) Những tác động thấy rõ ngành đặc trưng chuỗi giá trị xuyên biên giới, rào cản thương mại biên giới tích lũy tăng lên nhiều lần sản phẩm đầu vào trung gian trao đổi quốc gia Nhìn chung, bối cảnh phụ thuộc ngày gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu dịch vụ nội địa, việc giảm gánh nặng quy định dịch vụ chuyên nghiệp làm tăng mức tăng trưởng MFP ngành có mức độ tham gia cao chuỗi giá trị toàn cầu (Saia, Andrews Albrizio, 2015) [20] 4.3.2 Các chế để đảm bảo việc làm trước rủi ro thị trường lao động Quy định bảo vệ việc làm (EPL) làm tăng cam kết lao động khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nguồn nhân lực suất doanh nghiệp Tuy chứng cho giả thuyết này, mối quan tâm quy định hợp đồng tạm thời thơng thống trì quy định nghiêm ngặt hợp đồng vĩnh viễn làm tổn hại tích lũy vốn nhân lực công ty Điều xảy công ty sử dụng lao động tạm thời thay cho cho lao động thường xuyên lao động tạm thời tham gia vào đào tạo nâng cao chuyên môn nghề nghiệp Một thách thức lớn thiết kế EPL làm tạo điều kiện tái phân bố lao động để nâng cao suất làm giảm thiểu chi phí sinh cho cơng ty lao động Về khía cạnh này, cần có hỗ trợ mạng lưới an sinh xã hội quyền lợi hưu trí, y tế để hỗ trợ cho việc chuyển đổi cơng việc, khía cạnh cịn địi hỏi việc đào tạo lại sách thị trường lao động tích cực Những chi phí xã hội nhìn chung cung cấp cách thức hiệu để đảm bảo người lao động tránh rủi ro thị trường lao động theo nghĩa mức thuế chung cao tồn kinh tế khơng tập trung vào điều chỉnh đơn lẻ Thực ra, sách quan trọng EPL áp đặt chi phí q cao hay khơng thể dự đoán việc thuê sa thải lao động làm chậm trình tái phân bổ tăng trưởng suất tổng Tương tự, qua việc tăng chi phí 42 chấm dứt hoạt động trường hợp kinh doanh thất bại, EPL khắt khe khơng khuyến khích công ty thử nghiệm công nghệ chưa chắn Một EPL khắt khe có liên quan nhiều đến việc giảm lực hãng đổi việc thu hút nguồn lực bổ sung hữu hình cần thiết để thực thi thương mại hóa ý tưởng mới, điều tạo thêm gánh nặng cho hãng thường hay thử nghiệm đổi sáng tạo cấp tiến Hơn nữa, ngành có yêu cầu tái phân bố lao động cao hơn, EPL khắt khe làm giảm quy mơ công ty tiên phong quốc gia 4.3.3 Quy định phá sản hiệu ứng pháp lý định hình cho cách dừng hoạt động Các quy định phá sản không trừng phạt nặng nề việc kinh doanh thất bại thúc đẩy hoạt động thử nghiệm cơng nghệ có tính chất rủi ro Giảm chi phí đóng cửa doanh nghiệp làm gia tăng khả cho kinh tế học hỏi đổi sáng tạo cơng ty tiên phong tồn cầu mở rộng quy mô công ty tiên phong quốc gia, thấy lợi ích đặc biệt lớn Ý số quốc gia Đơng Âu Chi phí đóng cửa thấp hạn chế doanh nghiệp có tiềm tăng trưởng thấp tiếp tục hoạt động, Ý Tây Ban Nha Đổi lại, điều giải phóng nguồn lực để thúc đẩy việc tái phân bổ nguồn vốn vào doanh nghiệp đổi sáng tạo Tuy nhiên, chế không khuyến khích việc chấp nhận rủi ro điều kiện tín dụng bị thắt chặt nhằm giảm mát thua lỗ phá sản Đảm bảo cân hai vấn đề khiến cho việc xây dựng điều kiện phá sản trở nên phức tạp Việc tái phân bố nguồn lực từ doanh nghiệp thua lỗ bị tác động thời gian cần thiết để thực thi đầy đủ thủ tục pháp lý để dừng hoạt động doanh nghiệp trở ngại sử dụng thủ tục xét xử Về khía cạnh này, hệ thống pháp lý thiết kế tốt làm tăng lợi ích cho đổi sáng tạo, làm tăng khả kinh tế để học hỏi đổi nhóm tiên phong tồn cầu Thực tế, chế công mạnh đưa quy định luật pháp mạnh giảm thiểu tham nhũng hành vi phi thống hỗ trợ cho việc tái phân bổ nguồn lực hiệu 4.3.4 Thị trường vốn mạo hiểm Trong nhiều nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng phát triển tài cho hoạt động suất, kiềm chế tài có xu hướng ảnh hưởng nặng doanh nghiệp chúng có ngân sách nội hạn chế thiếu "thành tích" để chứng minh phẩm chất với nhà đầu tư Lỗ hổng tài phần có liên quan đến nhà đầu tư mạo hiểm nhà đầu tư thiên thần, 43 người giải bất cân xứng thông tin với việc dõi theo hãng trước cung cấp vốn giám sát thường xuyên Tài trợ đầu tư mạo hiểm có tác động tích cực đổi sáng tạo tăng trưởng, suất quy mô hãng tiên phong quốc gia gia tăng với chiều sâu thị trường đầu tư mạo hiểm cho giai đoạn gieo mầm ban đầu Tài trợ đầu tư mạo hiểm tác động đến lực kinh tế việc học hỏi từ nhóm tiên phong Trong đó, việc học hỏi liên quan tích cực đến sách hỗ trợ đầu tư mạo hiểm cho giai đoạn gieo mầm ban đầu, thể ưu đãi thuế cơng cụ sách để ni dưỡng thị trường Điều phù hợp với nghiên cứu rằng: (i) Hỗ trợ sách lớn cho đầu tư mạo hiểm giai đoạn gieo mầm ban đầu liên quan đến độ tuổi thấp hãng nhận tài trợ (Andrews Criscuolo, 2013) [6]; (ii) Các quốc gia có thị trường đầu tư mạo hiểm giai đoạn gieo mầm ban đầu phát triển có xu hướng đầu tư nhiều vào vốn tri thức (Andrews, Menon, 2014) [7] 4.4 Các sách tạo nguồn nhân lực kỹ cao Việc xây dựng nguồn vốn nhân lực kỹ địi hỏi loạt sách để giảm không phù hợp kỹ Sự không phù hợp kỹ liên quan đến tổng suất thông qua kênh: i) suất nội công ty ii) phân bổ lao động tồn cơng ty Đặc biệt quan trọng sách để gia tăng tích lũy vốn nhân lực, đầu tư vào giáo dục đại học 4.4.1 Chính sách khung tốt làm giảm khơng phù hợp kỹ Các sách khung thuận lợi cho việc tái phân bổ có liên quan đến việc giảm không phù hợp kỹ năng, sau kiểm sốt đặc điểm cá nhân quốc gia (Hình 4.7) Giảm khắt khe quy định thị trường lao động sản phẩm từ mức tối đa xuống mức trung bình giảm điểm phần trăm không phù hợp kỹ tăng điểm phần trăm suất lao động (Bảng 4.2) Tương tự, quy định phá sản không trừng phạt mức việc kinh doanh thất bại giảm khả kỹ giá trị bị cầm chân cơng ty khơng hiệu Ví dụ, giảm tính khắt khe quy định phá sản từ mức độ cao nhất Ý (nơi có khơng phù hợp kỹ cao; Hình 3.7) xuống đến mức trung bình Canada dẫn đến mức giảm 10 điểm phần trăm không phù hợp kỹ Trong bối cảnh mức trung bình khơng phù hợp 22%, kết dự kiến thu suất lao động từ việc cải thiện quy định phá sản lớn (3,6 điểm phần trăm) 44 Ghi chú: Điểm chấm sác xuất trung bình để khơng phù hợp kỹ đánh giá mức sách đặc điểm cá nhân, bao gồm tuổi, tình trạng nhân, nhập cư; mức độ giáo dục, quy mô hãng, kiểu hợp đồng, khung làm việc toàn thời gian làm việc khu vực tư nhân Khoảng cách cực đại/cực tiểu mức trung bình thay đổi mức độ khơng phù hợp kỹ có liên quan đến thay đổi sách tương quan Hình 4.7 Xác suất khơng phù hợp kỹ sách khung Nguồn: Adalet Mc Gowan Andrews (2015) [2] Các sách làm méo mó chế tái phân bổ - ví dụ Luật bảo vệ việc làm (EPL) khắt khe - có xu hướng làm gia tăng trường hợp không phù hợp kỹ người trẻ tuổi (Adalet Mc Gowan Andrews, 2015) [2] Thực tế, luân chuyển thị trường lao động đặc biệt quan trọng triển vọng việc làm niên, chúng mở phạm vi để cải thiện chất lượng phù hợp kỹ việc làm Bảng 4.2 Kết ước tính suất lao động từ cải cách sách giảm khơng phù hợp kỹ (Sự tăng điểm phần trăm mức độ suất lao động từ việc giảm sách từ mức tối đa mẫu đến giá trị trung bình) Thí điểm sách Mức tăng suất lao động Các sách khung điểm % Giảm PMR từ mức độ tối đa (ở Ba Lan) tới mức độ trung bình mẫu (ở Ý) 0.9 Giảm EPL từ mức tối đa (ở Đức) xuống mức trung bình mẫu (ở Na Uy) 1.3 Giảm chi phí đóng cửa doanh nghiệp từ mức tối đa (ở Ý) xuống mức trung bình mẫu (ở Canada) 3.6 Chính sách nhà Giảm chi phí giao dịch từ mức tối đa (ở Bỉ) xuống mức trung bình mẫu (ở 45 2.5 Mức tăng suất lao động Thí điểm sách Phần Lan) Giảm kiểm soát giá thuê từ mức tối đa (ở Thụy Điển) đến mức trung bình mẫu (ở Canada) 1.6 Giảm mức an toàn địa điểm (các quy định chủ người thuê) từ mức tối đa (ở Úc) đến mức trung bình (ở Nhật Bản) 1.6 Giảm số ngày để có giấy phép xây dựng từ mức tối đa (ở Hà Lan) đến mức trung bình mẫu (ở Úc) 0.7 Thị trường lao động số giáo dục Giảm tỷ lệ thỏa thuận mặc tập thể từ mức tối đa (ở Úc) xuống mức trung bình mẫu (ở CH Séc) 1.8 Tăng tham gia vào học tập suốt đời từ mức tối thiểu (ở Ý) tới mức trung bình mẫu (ở Canada) 2.2 Chất lượng quản lý Gia tăng chất lượng quản lý từ mức tối thiểu (ở Ý) đến mức trung bình mẫu (ở Estonia) 2.5 Nguồn: Adalet Mc Gowan Andrews (2015) 4.4.2 Rào cản cho di chuyển thị trường nhà làm tăng khơng phù hợp kỹ Chính sách thị trường nhà khác đáng kể quốc gia ngược lại, định hình thay đổi chỗ ở, điều có tác động qua lại tích cực tỷ lệ tái phân bổ lao động hiệu việc phù hợp với công việc Khả thay đổi chỗ thấp tỷ lệ sở hữu nhà tăng có liên quan đến việc gia tăng không phù hợp kỹ sách nhà cản trở thay đổi chỗ làm gia tăng không phù hợp kỹ năng: - Giảm chi phí giao dịch giảm khơng phù hợp kỹ năng: Bằng việc tạo hiệu ứng mắc kẹt (lock-in), chi phí giao dịch ảnh hưởng đến việc mua bán nhà (ví dụ thuế chuyển nhượng, phí đăng ký cơng chứng) giảm việc chuyển chỗ Những ước tính cho thấy giảm chi phí giao dịch từ mức cao (Bỉ) đến mức trung bình (Phần Lan) giảm điểm điểm phần trăm không phù hợp kỹ năng, dẫn đến tiềm tăng suất lao động tới 2.5 điểm phần trăm (Bảng 4.2) - Kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động thuê nhà quy định ưu tiên mức cho người thuê so với chủ nhà có liên quan đến không phù hợp kỹ cao hơn: Giảm kiểm soát thuê nhà từ nước nghiêm ngặt (Thụy Điển) tới 46 nước trung bình (Canada) liên quan đến giảm điểm phần trăm không phù hợp kỹ năng, cải cách đưa quy định quản lý mối quan hệ chủ người thuê thuận lợi cho chủ nhà có tác động tương tự Kết thu từ việc thực thi sách suất lao động tăng 1,6 điểm phần trăm (Bảng 4.2) - Các sách hạn chế nguồn cung nhà liên quan đến không phù hợp kỹ cao hơn: Việc cung ứng nhà cho thuê giá thấp làm giảm di chuyển lao động tác động khả cung cấp nhà cho thuê Việc giảm số ngày cấp giấy phép xây dựng từ mức cao (CH Slovakia) đến mức trung bình (Hà Lan) có liên quan đến giảm điểm phần trăm không phù hợp kỹ suất lao động tăng 0,7 điểm phần trăm Ngồi ra,, chi phí giao dịch cao quy định thị trường thuê nhà khắt khe liên quan đến không phù hợp cao lao động trẻ tuổi Những sách tác động nhiều đến người trẻ tuổi họ có xu hướng di chuyển cao có khả chi trả cho chi phí di chuyển cao mà sách áp đặt 4.4.3 Thị trường lao động sách giáo dục cải thiện phù hợp kỹ việc làm Hiệu sử dụng kỹ thấp quốc gia với hệ thống lương bổng tập trung hơn, gây khó khăn cho người sử dụng lao động điều chỉnh mức lương theo kỹ Việc đưa thêm số mức linh hoạt định tối thiểu cho phép phạm vi cân đối lương xoay quanh vài chuẩn mực đồng thuận tập trung cấp cơng ty mang lại triển vọng giảm tính khơng phù hợp kỹ Các kỹ có ngồi chương trình đào tạo nghề thức, đào tạo qua làm việc (job-training) hội học tập đào tạo suốt đời, tăng suất lao động nhờ giảm không phù hợp kỹ 4.4.4 Chất lượng quản lý tốt giảm không phù hợp kỹ Chất lượng quản lý cao làm tăng suất nội hãng, hãng quản lý tốt giảm khơng phù hợp kỹ năng, chúng hiệu việc: (i) kiểm tra ứng viên xin việc; (ii) phát triển kinh nghiệm làm việc mới; (iii) tái phân bố hiệu lao động kỹ cao nội công ty; (iv) đào tạo lại hay loại bỏ lao động kỹ thấp Thực tế, khác biệt chất lượng quản lý phần mối liên hệ không phù hợp kỹ suất lao động: gia tăng chất lượng quản lý từ mức tối thiểu Ý đến mức trung bình Canada liên quan đến việc giảm điểm phần trăm không phù hợp kỹ suất lao động tăng thêm 2,5 điểm phần trăm (Bảng 4.2) 47 Trong quy định thị trường sản phẩm yếu tố xác định chất lượng quản lý, cạnh tranh hiệu việc tạo thuận lợi cho việc dừng hoạt động cơng ty gia đình quản lý chủ gia đình cấp vốn rẻ Thực tế, cơng ty gia đình khơng quản lý tốt, đặc biệt hãng quản lý trưởng người sáng lập Thông qua kênh này, miễn trừ thuế thừa kế với công ty gia đình góp phần làm giảm chất lượng quản lý Thực ra, quốc gia có sách hào phóng miễn trừ thuế thừa kế cho cơng ty gia đình - ví dụ Anh, Pháp, Đức, Ý - tỷ lệ cơng ty gia đình quản lý có xu hướng cao Mỹ, vốn khơng có miễn trừ cơng ty gia đình (Bloom Van Reenen, 2007) Do vậy, việc giảm loại trừ gia tăng khả hãng gia đình quản lý tồi đổi quyền sở hữu, làm tăng suất tổng hợp Ghi chú: Dấu chấm xác suất bình qn khơng phù hợp kỹ đánh giá mức độ sách đặc điểm cá nhân (xem Hình 4.7) Khoảng cách cực tiểu/cực đại giá trị thay đổi xác suất không phù hợp kỹ với thay đổi sách tương xứng Hình 4.8 Xác suất khơng phù hợp kỹ sách khác Nguồn: Adalet Mc Gowan Andrews (2015) [2] 4.4.5 Chính sách hỗ trợ tái phân bổ tạo địn bẩy cho lợi ích chất lượng quản lý Độc lập với mức độ lực quản lý, sách định hình di chuyển nhà quản lý để giảm không phù hợp kỹ bên cơng ty 48 Ví dụ, Luật bảo vệ việc làm khắt khe cho thấy ngăn cản khả nhà quản lý giảm không phù hợp kỹ mức chất lượng quản lý định (Adalet Mc Gowan Andrews, 2015) [2], luật có khả phản ánh bảo vệ mức lao động hãng, người mà có lẽ có kỹ khơng phù hợp với cơng việc họ Các sách hỗ trợ phân bổ gia tăng suất nhờ cải thiện chất lượng quản lý cách đảm bảo nhà quản lý hiệu chịu trách nhiệm phân lớn nguồn lực kinh tế (Bloom, Sadun Van Reenen, 2013) [10] 49 KẾT LUẬN Tăng trưởng kinh tế ngày phụ thuộc vào việc cải thiện suất, tương lai suất không chắn Trong bối cảnh này, nước cần xem xét để khai thác nguồn tăng trưởng suất, nơi có phạm vi tiềm lớn chắn để cải thiện Kết luận tổng luận tăng trưởng tương lai phụ thuộc vào việc khai thác lại động lực khuếch tán kiến thức, nguồn lực thúc đẩy tăng suất cho phần lớn kỷ 20 Ở đây, sách khung đặc biệt quan trọng, khơng thể thiếu vai trị sách tốt đổi sáng tạo, đặc biệt tài trợ nghiên cứu Việc phục hồi chế khuếch tán tri thức thúc đẩy tăng trưởng toàn diện Báo cáo OECD cho thấy bốn yếu tố chìa khóa để khuếch tán hiệu Trước hết, kết nối toàn cầu cần phải mở rộng, thông qua thương mại, FDI, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu di chuyển lao động quốc tế có tay nghề cao; Thứ hai, doanh nghiệp - đặc biệt cơng ty - thử nghiệm cơng nghệ mơ hình kinh doanh mới; Thứ ba, kinh tế cần phải tận dụng tối đa nguồn lực khan cách cho phép lao động, vốn kỹ di chuyển hướng vào công ty hiệu nhất; Thứ tư, cần đầu tư đổi mới, bao gồm NC&PT, kỹ bí tổ chức để giúp kinh tế hấp thụ, thích nghi gặt hái lợi ích công nghệ Đầu tư vào giáo dục kỹ đặc biệt quan trọng để đảm bảo lao động có lực học tập kỹ mới, thích nghi với thay đổi cơng nghệ điều kiện làm việc Cải cách tập trung vào việc cải thiện hiệu phân bổ nguồn lực, thường khơng tối ưu nhiều nước, vực dậy tăng trưởng cách làm cho công ty hiệu dễ dàng phát triển mạnh Cụ thể hơn, có nhiều khả để tăng suất giảm bất bình đẳng đơn giản cách phân bổ hiệu nhân lực tài với công việc Đạt mức tăng suất tổng hợp thơng qua phân bổ nguồn lực hiệu địi hỏi sách khung thiết kế kèm theo loạt sách - có sách học tập người trưởng thành, mạng lưới an sinh xã hội - để đảm bảo lợi ích phân phối đồng Đồng thời, nhà hoạch định sách cần phải bao quát nhận tác động tiêu cực tiềm ẩn sách nhà hạn chế di chuyển lao động làm ảnh hưởng đến suất kỹ không phù hợp với công việc 50 Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Thị Phương Dung Trung tâm Phân tích thơng tin 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Adalet McGowan Andrews (2015), http://dx.doi.org/10.1787/5islpzxlr2kb-ea Adalet McGowan, M and D Andrews (2015a), “Labour Market Mismatch and Labour Productivity: Evidence from PIAAC Data”, OECD Economics Department Working Papers, No 1209 Adalet McGowan, M and D Andrews (2015b), “Skill Mismatch and Public Policy in OECD Countries”, OECD Economics Department Working Papers, OECD Economics Department Working Papers, No 1210 Akcigit, U., D Hanley and N Serrano-Velarde (2014), “Back to Basics: Basic Research Spillovers, Innovation and Growth”, NBER Working Paper Series, No 19473 Andrews Albrizio (2015), http://dx.doi.org/10.1787/5is03hkvxhinr-en Andrews, D and C Criscuolo (2013), “Knowledge Based Capital, Innovation and Resource Allocation”, OECD Economics Department Working Papers, No 1046 Andrews, D., C Criscuolo and C Menon (2014), “Do Resources Flow to Patenting Firms?: Cross-Country Evidence from Firm Level Data”, OECD Economics Department Working Papers, No 1127 Andrews, D., C Criscuolo and P Gal (2015), “Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries”, OECD Mimeo Azoulay, P., J Graff Zivin, D Li and D.N Sampat (2014), “Public R&D Investments and Private-sector Patenting: Evidence from NIH Funding Rules”, Mimeo 10 Bloom, N., R Sadun, and J Van Reenen (2013), “Management as a Technology”, LSE mimeo, http://cep.lse.ac.uk/textonly/_new/staff/vanreenen/pdf/mat_2013dec1.pdf 11 Criscuolo, Gal Menon (2014), http://dx.doi.org/10.1787/5iz417hi6hg6-en 12 Gabler, A and M Poschke (2011), “Growth through Experimentation”, Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative working papers, No 11 13 Hægeland, T and J Møen (2007), “The Relationship Between the Norwegian R&D Tax Credit Scheme and Other Innovation Policy Instruments”, Reports 2007/45, Statistisk sentralbyrå/Statistics Norway 14 OECD (2013b), Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, OECD, Paris 15 OECD (2013c), Skills Outlook 2013, OECD, Paris 16 OECD (2013d), Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD, Paris 17 OECD (2014a), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD, Paris 18 OECD (2014b), Employment Outlook 2014, OECD, Paris 19 Perla, J., C Tonetti and M Waugh (2015), “Equilibrium Technology Diffusion, Trade and Growth”, NBER Working Papers, No 20881 20 Saia, A., D Andrews and S Albrizio (2015), “Public Policy and Spillovers From the Global Productivity Frontier: Industry Level Evidence”, OECD Economics Department Working Papers, No 1238 21 Westmore, B (2013), “R&D, Patenting and Productivity: The Role of Public Policy”, OECD Economics Department Working Paper, No 1046 52 ... thiện suất, tương lai suất không chắn Trong bối cảnh này, nước cần xem xét để khai thác nguồn tăng trưởng suất, nơi có phạm vi tiềm lớn chắn để cải thiện Kết luận tổng luận tăng trưởng tương lai. .. nhân viên với nhau, đưa đãi ngộ với nhân viên… Tổng luận "Tương lai suất" tổng hợp sở Báo cáo OECD đề cập đến triển vọng tăng suất vấn đề giúp tăng suất kinh tế hay doanh nghiệp hy vọng nguồn tài... nhỏ suất thấp cản trở triển vọng tăng trưởng công ty suất Tương tự, tác động đáng kể không phù hợp kỹ làm tổn hại đến suất tích hợp cản trở tăng trưởng cơng ty suất 19 III GIA TĂNG NĂNG SUẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận Tương lai của năng suất, Tổng luận Tương lai của năng suất