ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I MÔN SINH HỌC LỚP 6

12 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:13

Điều đó hoàn toàn đúng vì : Mọi sinh vật trên Trái đất hô hấp đều cần khí oxi do cây xanh nhả ra trong quá trình quang hợp, đồng thời con người và hầu hết động vật trên Trái đất đều phải[r] (1) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I SINH HỌC (2019-2020) HS I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Nhóm Sinh vật lớn có khả tự tạo chất hữu cơ: A Thực vật B Động vật C Nấm D Vi khuẩn Câu 2: Thực vật có hoa có quan sau đây: A Cơ quan dinh dưỡng, quan sinh sản B Chỉ có quan sinh sản C Chỉ có quan dinh dưỡng D Cả A, B, C Câu 3: Các phận kính hiển vi là: A Chân kính, ống kính,bàn kính B Chân kính, Thân kính, bàn kính C Thân kính, ống kính,bàn kính D Chân kính, ốc điều chỉnh , bàn kính Câu 4: Màng sinh chất có chức năng: A Bao bọc ngồi chất tế bào B Làm cho tế bào có hình dạng định C Điều khiển hoạt động sống tế bào D Chứa dịch tế bào Câu 5: Căn vào hình dạng bên ngồi , người ta chia rễ làm loại? Đó loại nào? A Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ B Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm C Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc D Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ Câu 6: Trong miền rễ, miền miền quan trọng ? Vì sao? A Miềm trưởng thành có mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền B Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ C Miền sinh trưởng làm cho rễ dài D Miền hút có lơng hút hấp thụ nước muối khống hịa tan cung cấp cho Câu 7: Thân dài đâu? A Mô phân sinh cành, B Chồi C Sự phân chia lớn lên tế bào mô phân sinh D.Sự lớn lên phân chia tế bào thân Câu 8: Vỏ thân non gồm phận nào? A Gồm thịt vỏ mạch rây B Gồm biểu bì, thịt vỏ ruột C Gồm biểu bì thịt vỏ D Gồm thịt vỏ ruột Câu 9: Cấu tạo phiến gồm phận nào? A Biểu bì, khoang trống, bó mạch B Biểu bì, gân gồm bó mạch C Biểu bì, thịt lá, gân gồm bó mạch D Biểu bì, lỗ khí, khoang trống Câu 10: Những điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp? A Ánh sáng, nước, khí CO2, khí 02 B Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí, đất C Ánh sáng, nước, khí CO2 nhiệt độ D Ánh sáng, phân bón, đất, nước Câu 11: Phần lớn nước vào đâu? A Phần lớn nước vào mạch gỗ vận chuyển nuôi B Phần lớn nước vào dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho C.Phần lớn nước rễ hút vào thải môi trường D Phần lớn nước vào dùng cho trình quang hợp Câu 12: Các chất hữu vận chuyển nhờ phận nào? A Mạch gỗ B Mạch rây C Vỏ D Cả A,B (2)B Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ C Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh trụ D Cả B, C Câu 14:Lá hoa hồng loại lá: A Lá kép, có gân hình mạng, mọc cách B Lá kép, có gân song song, mọc cách C Lá đơn, có gân hình cung, mọc đối D Lá đơn, có gân hình mạng, mọc vịng Câu 15:Sản phẩm tạo q trình quang hợp là: A Khí cacbonic khí oxi B Khí cacbonic tinh bột C Khí oxi nitơ D Khí oxi tinh bột Câu 16: Trong dấu hiệu sau đây, dấu hiệu dấu hiệu chung thể sống? A Lớn lên B Di chuyển C Sinh sản D Trao đổi chất với môi trường Câu 17: Tế bào sinh lớn lên, đến kích thước định phân chia thành hai tế bào con, sự: A phân chia B phân sinh C phân bào D lớn lên Câu 18: Các tế bào loại mô lớn lên, phân chia giúp lớn lên phát triển: A Mô nâng đỡ B Mô phân sinh C Mô mềm D Loại mô khác Câu 19: Cấu tạo miền hút là: A Gồm phần : vỏ trụ B Có mạch gỗ mạch rây C Có nhiều lơng hút D Có ruột Câu 20: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa? A Khi hoa, củ nhanh bị hư hỏng B Khi hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng khối lượng củ C Khi hoa ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng D Khi hoa chất dinh dưỡng rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột Câu 21: Căn vào cách mọc thân, người ta chia thân làm loại là: A Thân quấn, tua cuốn, thân bò B Thân gỗ, thân cột, thân cỏ C Thân đứng, thân leo, thân bò D Thân cứng, thân mềm, thân bị Câu 22: Nước muối khống vận chuyển từ rễ lên thân nhờ: A Mạch gỗ B Mạch rây C Vỏ D Trụ Câu 23: Nhiệt độ thích hợp trình quang hợp cây? A Nhiệt độ cao ( 40- 50) B Nhiệt độ thấp ( 5- 10) C Nhiệt độ thấp ( 0) D Nhiệt độ trung bình ( 20- 30) Câu 24: Vì người ta thường dùng nước vơi thí nghiệm để chứng minh có hơ hấp thực vật? A.Vì hơ hấp khí cacbonic thải kết hợp với nước vơi tạo thành lớp váng trắng đục mỏng cốc nước vơi nên dễ nhận biết B.Vì có cốc nước vơi cho vào bình thuỷ tinh với chậu C.Chỉ a D.Cả a, b Câu 25:Trong sau đây, nhóm có gân hình mạng: A Lá ngô, mai B Lá ổi, lúa (3)Câu 27:Đặc điểm giúp thu nhận nhiều ánh sáng là: A.Lá có màu xanh B.Phiến hình dẹt rộng,lá xếp so le C.Lá gồm đơn kép D.Lá có nhiều hình dạng khác Câu 28: Nhóm sau cần phải tỉa cành: A Cây lấy củ, B.Cây lấy sợi, gỗ C Cây lấy hạt D Cây lấy thân, lá, hoa Câu 29: Chồi nằm ở: A Ngọn thân B Ngọn cành C Ngọn thân cành D Nách Câu 30: Củ hành phận biến dạng là: A.Thân B.Bẹ C.Phiến C.Rễ Câu 31: Thực vật có khả tự tạo chất hữu từ nước, muối khống đất, khí cacbonic trong khơng khí nhờ: A Ánh sáng mặt trời B Chất diệp lục C Ánh sáng mặt trời chất diệp lục D Cả A, B, C không Câu 32: Nhóm sau gồm tồn nhóm năm : A Cây mít, xoài, hồng B Cây cải, sắn, đậu C Cây sắn, chanh, ổi D Cây cam, quýt, cải Câu 33: Nhóm gồm tồn khơng hoa: A Cây rêu, dương xỉ, thông B Cây ổi, mận, bưởi C Cây lúa, dừa, rêu D Cây phượng, dừa, thông Câu 34: Trong nhóm sau đây, nhóm gồm toàn rễ cọc? A.Cây tỏi, bưởi, cải B Cây lúa, hồng xiêm, ớt C Cây đa, ổi, mít D Cây cau, ngơ, đu đủ Câu 35: Trong nhóm sau, nhóm gồm tồn rễ chùm? A Cây bí, mướp, ngơ B Cây lúa, hành, ngô C Cây bưởi , cà chua, quất D Cây chanh, mướp, vải Câu 36: Dựa vào số vịng gỗ ta đoán được: A Tuổi B Thời tiết thuận lợi hoạc không thuận lợi cho phát triển C Cả A, B D Khơng đốn Câu 37: Trong nhóm sau, nhóm gồm tồn mọng nước? A Cây xương rồng, cành giao, thuốc bỏng B Cây sống đời, húng chanh, táo C Cây su hào, cải,.cây ớt D Cây rau muống, hoa hồng, hoa cúc Câu 38: Nhóm tồn có thân rễ: A Dong ta, khoai tây, cà rốt B Khoai lang, chuối, cải củ C Khoai mì, hành, su hào D Gừng, nghệ, cỏ tranh Câu 39: Lá nhóm sau thuộc loại kép? A.Cây chanh, dâm bụt, ớt B.Cây hoa hồng, nhãn, phượng C.Cây táo, cay cải, đu đủ (4)Câu 40: Vì trồng đậu, bông, cà phê…trước hoa, tạo người ta thường bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành? A Khi bấm không cao lên, B Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, C Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho cành lại phát triển, D Cả a, b, c, Câu 41:Nếu khơng có xanh khơng có sống trái đất : A.Mọi sinh vật Trái Đất hơ hấp cần khí oxy xanh tạo B Mọi sinh vật Trái Đất hô hấp phải sống nhờ chất hữu xanh tạo C.Vì thức ăn động vật xanh D Vì người hầu hết lòa động vật Trái Đất phải sống nhờ vào chất hữu khí oxy xanh tạo Câu 42: Vì người ta thường nhổ mạ để cấy lúa? A Vì gieo mạ ruộng lúa chưa cày bừa kĩ B Vì lúa phát triển thành nhóm C Vì nhổ mạ kích thích rễ nhiều rễ con, hút nhiều chất nuôi D Đỡ tốn thời gian, cơng sức Câu 43: Vì có nhiều loại lá, mặt thường có màu xanh lục, thẫm mặt dưới? A.Vì tế bào thịt mặt có nhiều khoang trống mặt B.Vì mặt hứng nhiều ánh sáng mặt C.Vì tế bào thịt mặt chứa nhiều lục lạp mặt D.Cả b, c Câu 44: Những sinh sản sinh dưỡng thân rễ? A Cỏ tranh, gừng, hoàng tinh, nghệ B Cỏ tranh, gừng, khoai lang, rau má C Gừng, nghệ, hoàng tinh, rau má D Gừng, nghệ, khoai lang, rau má Câu 45: Những nhóm sau dài nhanh: A.Mướp, Mồng tơi, Bí B.Mướp, Đậu ván, Ổi C.Bạch đàn, Nhãn, Ổi D Xồi, Mít, Bí II.TỰ LUẬN: Câu 1: Rễ gồm miền? Chức miền? Miền quan trọng nhất? Vì sao? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 2: Kể tên loại rễ biến dạng chức chúng? (5)Câu 3: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa ? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 4: Thân gồm phận nào? Hãy nêu giống khác chồi hoa chồi lá? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 5: Có loại thân? Cho ví dụ? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 6: Kể tên số loại thân biến dạng? Chức chúng cây? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 7: Nêu cấu tạo lá? Cách xếp giúp nhận nhiều ánh sáng? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 8: Nêu cấu tạo phiến lá? Chức phận? ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 9: Quang hợp ? Ý nghĩa quang hợp? Tại nuôi cá cảnh bể kính người ta thường trả thêm vào bể loại rong ? (6)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 10: Khơng có xanh khơng có sống sinh vật Trái đât, điều đó có khơng ? Vì sao? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 11: Thế hô hấp? Ý nghĩa hô hấp? Bộ phận tham gia hô hấp ……… ……… ……… ……… ……… Câu 12 : Vì ban đêm khơng nên để nhiều hoa tươi xanh phịng ngủ đóng kín cửa ? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 13 : Phần lớn nước rễ hút vào đâu ? Ý nghĩa thoát nước ? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 14: Những điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp ? Vì phải trồng cây đúng thời vụ ? Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng ? ……… ……… ……… ……… ……… Câu 15: Kể tên loại biến dạng chức chúng ? (7)ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I SINH HỌC (2019-2020) GV I.TRẮC NGHIỆM: *Biết: Câu 1: Nhóm Sinh vật lớn có khả tự tạo chất hữu cơ: A Thực vật / B Động vật C Nấm D Vi khuẩn Câu 2: Thực vật có hoa có quan sau đây: A Cơ quan dinh dưỡng, quan sinh sản./ B Chỉ có quan sinh sản C Chỉ có quan dinh dưỡng D Cả A, B, C Câu 3: Các phận kính hiển vi là: A Chân kính, ống kính,bàn kính B Chân kính, Thân kính, bàn kính / C Thân kính, ống kính,bàn kính D Chân kính, ốc điều chỉnh , bàn kính Câu 4: Màng sinh chất có chức năng: A Bao bọc chất tế bào / B Làm cho tế bào có hình dạng định C Điều khiển hoạt động sống tế bào D Chứa dịch tế bào Câu 5: Căn vào hình dạng bên ngồi , người ta chia rễ làm loại? Đó loại nào? A Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ B Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm./ C Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc D Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ Câu 6: Trong miền rễ, miền miền quan trọng ? Vì sao? A Miềm trưởng thành có mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền B Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ C Miền sinh trưởng làm cho rễ dài D Miền hút có lơng hút hấp thụ nước muối khống hịa tan cung cấp cho cây./ Câu 7: Thân dài đâu? A Mô phân sinh cành, B Chồi C Sự phân chia lớn lên tế bào mô phân sinh ngọn./ D.Sự lớn lên phân chia tế bào thân Câu 8: Vỏ thân non gồm phận nào? A Gồm thịt vỏ mạch rây B Gồm biểu bì, thịt vỏ ruột C Gồm biểu bì thịt vỏ / D Gồm thịt vỏ ruột Câu 9: Cấu tạo phiến gồm phận nào? A Biểu bì, khoang trống, bó mạch B Biểu bì, gân gồm bó mạch C Biểu bì, thịt lá, gân gồm bó mạch D Biểu bì, lỗ khí, khoang trống Câu 10: Những điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp? A Ánh sáng, nước, khí CO2, khí 02 B Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí, đất C Ánh sáng, nước, khí CO2 nhiệt độ/ D Ánh sáng, phân bón, đất, nước Câu 11: Phần lớn nước vào đâu? A Phần lớn nước vào mạch gỗ vận chuyển nuôi B Phần lớn nước vào dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho C.Phần lớn nước rễ hút vào thải môi trường./ D Phần lớn nước vào dùng cho trình quang hợp Câu 12: Các chất hữu vận chuyển nhờ phận nào? A Mạch gỗ B Mạch rây / C Vỏ D Cả A,B (8)A Do phân chia tế bào mô phân sinh chồi B Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ C Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh trụ D Cả B, C đúng./ Câu 14:Lá hoa hồng loại lá: A Lá kép, có gân hình mạng, mọc cách / B Lá kép, có gân song song, mọc cách C Lá đơn, có gân hình cung, mọc đối D Lá đơn, có gân hình mạng, mọc vịng Câu 15:Sản phẩm tạo q trình quang hợp là: A Khí cacbonic khí oxi B Khí cacbonic tinh bột C Khí oxi nitơ D Khí oxi tinh bột/ *Hiểu: Câu 16: Trong dấu hiệu sau đây, dấu hiệu dấu hiệu chung thể sống? A Lớn lên B Di chuyển./ C Sinh sản D Trao đổi chất với môi trường Câu 17: Tế bào sinh lớn lên, đến kích thước định phân chia thành hai tế bào con, sự: A phân chia B phân sinh C phân bào./ D lớn lên Câu 18: Các tế bào loại mô lớn lên, phân chia giúp lớn lên phát triển: A Mô nâng đỡ B Mô phân sinh ngọn./ C Mô mềm D Loại mô khác Câu 19: Cấu tạo miền hút là: A Gồm phần : vỏ trụ giữa./ B Có mạch gỗ mạch rây C Có nhiều lơng hút D Có ruột Câu 20: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa? A Khi hoa, củ nhanh bị hư hỏng B Khi hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng khối lượng củ C Khi hoa ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng D Khi hoa chất dinh dưỡng rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột./ Câu 21: Căn vào cách mọc thân, người ta chia thân làm loại là: A Thân quấn, tua cuốn, thân bò B Thân gỗ, thân cột, thân cỏ C Thân đứng, thân leo, thân bò / D Thân cứng, thân mềm, thân bò Câu 22: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ: A Mạch gỗ / B Mạch rây C Vỏ D Trụ Câu 23: Nhiệt độ thích hợp q trình quang hợp cây? A Nhiệt độ cao ( 40- 50) B Nhiệt độ thấp ( 5- 10) C Nhiệt độ thấp ( 0) D Nhiệt độ trung bình ( 20- 30)/ Câu 24: Vì người ta thường dùng nước vơi thí nghiệm để chứng minh có hơ hấp thực vật? A.Vì hơ hấp khí cacbonic thải kết hợp với nước vôi tạo thành lớp váng trắng đục mỏng cốc nước vơi nên dễ nhận biết B.Vì có cốc nước vơi cho vào bình thuỷ tinh với chậu C.Chỉ a đúng./ D.Cả a, b Câu 25:Trong sau đây, nhóm có gân hình mạng: A Lá ngô, mai B Lá ổi, lúa (9)A Lá hành, nhãn, bưởi B Lá rau muống, cải, ớt C Lá lúa, mồng tơi, bí đỏ D Lá tre, lúa, cỏ/ Câu 27:Đặc điểm giúp thu nhận nhiều ánh sáng là: A.Lá có màu xanh B.Phiến hình dẹt rộng,lá xếp so le nhau/ C.Lá gồm đơn kép D.Lá có nhiều hình dạng khác Câu 28: Nhóm sau cần phải tỉa cành: A Cây lấy củ, B.Cây lấy sợi, gỗ / C Cây lấy hạt D Cây lấy thân, lá, hoa Câu 29: Chồi nằm ở: A Ngọn thân B Ngọn cành C Ngọn thân cành./ D Nách Câu 30: Củ hành phận biến dạng là: A.Thân B.Bẹ / C.Phiến C.Rễ *Vận dụng: Câu 31: Thực vật có khả tự tạo chất hữu từ nước, muối khống đất, khí cacbonic trong khơng khí nhờ: A Ánh sáng mặt trời B Chất diệp lục C Ánh sáng mặt trời chất diệp lục cây./ D Cả A, B, C không Câu 32: Nhóm sau gồm tồn nhóm năm : A Cây mít, xồi, hồng B Cây cải, sắn, đậu./ C Cây sắn, chanh, ổi D Cây cam, quýt, cải Câu 33: Nhóm gồm tồn không hoa: A Cây rêu, dương xỉ, thông./ B Cây ổi, mận, bưởi C Cây lúa, dừa, rêu D Cây phượng, dừa, thông Câu 34: Trong nhóm sau đây, nhóm gồm tồn rễ cọc? A.Cây tỏi, bưởi, cải B Cây lúa, hồng xiêm, ớt C Cây đa, ổi, mít / D Cây cau, ngơ, đu đủ Câu 35: Trong nhóm sau, nhóm gồm tồn rễ chùm? A Cây bí, mướp, ngô B Cây lúa, hành, ngô / C Cây bưởi , cà chua, quất D Cây chanh, mướp, vải Câu 36: Dựa vào số vịng gỗ ta đốn được: A Tuổi B Thời tiết thuận lợi hoạc không thuận lợi cho phát triển C Cả A, B / D Không đốn Câu 37: Trong nhóm sau, nhóm gồm tồn mọng nước? A Cây xương rồng, cành giao, thuốc bỏng / B Cây sống đời, húng chanh, táo C Cây su hào, cải,.cây ớt D Cây rau muống, hoa hồng, hoa cúc Câu 38: Nhóm tồn có thân rễ: A Dong ta, khoai tây, cà rốt B Khoai lang, chuối, cải củ (10)A.Cây chanh, dâm bụt, ớt B.Cây hoa hồng, nhãn, phượng / C.Cây táo, cay cải, đu đủ D.Cây vải, xoài, chè Câu 40: Vì trồng đậu, bơng, cà phê…trước hoa, tạo người ta thường bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành? A Khi bấm không cao lên, B Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, C Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho cành lại phát triển, D Cả a, b, c/ *Vận dụng cao: Câu 41:Nếu xanh khơng có sống trái đất : A.Mọi sinh vật Trái Đất hơ hấp cần khí oxy xanh tạo B Mọi sinh vật Trái Đất hô hấp phải sống nhờ chất hữu xanh tạo C.Vì thức ăn động vật xanh D Vì người hầu hết động vật Trái Đất phải sống nhờ vào chất hữu khí oxy xanh tạo ra./ Câu 42: Vì người ta thường nhổ mạ để cấy lúa? A Vì gieo mạ ruộng lúa chưa cày bừa kĩ B Vì lúa phát triển thành nhóm C Vì nhổ mạ kích thích rễ nhiều rễ con, hút nhiều chất nuôi cây./ D Đỡ tốn thời gian, cơng sức Câu 43: Vì có nhiều loại lá, mặt thường có màu xanh lục, thẫm mặt dưới? A.Vì tế bào thịt mặt có nhiều khoang trống mặt B.Vì mặt hứng nhiều ánh sáng mặt C.Vì tế bào thịt mặt chứa nhiều lục lạp mặt D.Cả b, c / Câu 44: Những sinh sản sinh dưỡng thân rễ? A Cỏ tranh, gừng, hoàng tinh, nghệ / B Cỏ tranh, gừng, khoai lang, rau má C Gừng, nghệ, hoàng tinh, rau má D Gừng, nghệ, khoai lang, rau má Câu 45: Những nhóm sau dài nhanh: A.Mướp, Mồng tơi, Bí / B.Mướp, Đậu ván, Ổi C.Bạch đàn, Nhãn, Ổi D Xồi, Mít, Bí II.TỰ LUẬN: Câu 1: Rễ gồm miền? Chức miền? Miền quan trọng nhất? Vì sao? -Rễ gồm miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng miền chóp rễ -Chức miền: + Miền trưởng thành có chức dẫn truyền + Miền hút hấp thụ nước muối khoáng + Miền sinh trưởng làm cho rễ dài + Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ - Miền hút quan trọng nhất miền hút khơng hoạt động tốt thiếu nước làm chết (11)- Rễ củ: có chức chứa chất dự trữ cho hoa, tạo quả.VD: Cà rốt, khoai lang, khoai mì - Rễ móc: giúp leo lên VD: Trầu khơng, tiêu - Rễ thở: lấy oxi cung cấp cho phần rễ đất VD: Bục mộc, bần - Rễ giác múc: lấy thức ăn từ chủ VD: Tầm gửi Câu 3: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa ? Phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa vì: Chất dự trữ rễ củ dùng để cug cấp chất dinh dưỡng cho hoa, kết Sau hoa, chất dinh dưỡng rễ củ bị giảm nhiều khơng cịn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng khối lượng củ giảm Câu 4: Thân gồm phận nào? Hãy nêu giống khác chồi hoa chồi lá? -Thân gồm: thân chính, cành, chồi chồi nách - Sự giống chòi hoa chồi lá: + Giống nhau: Đều cso mầm bao bọc + Khác nhau: Chồi phát triển thành cành mang lá, chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoa Câu 5: Có loại thân? Cho ví dụ? Có loại thân: - Thân đứng: + Thân gỗ: cứng, cao, có cành VD: Mận, xồi + Thân cột: cứng, cao, không cành VD: Dừa, cao + Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.VD: Lúa, cải - Thân leo: leo nhiều cách: + Leo bắng thân quấn VD: Mồng tơi, + Leo tua VD: Bầu, bí, mướp - Thân bò: mềm, yếu, bò lan sát đất.VD: Rau má Câu 6: Kể tên số loại thân biến dạng? Chức chúng cây? -Thân củ (khoai tây, su hào ) chứa chất dự trữ dùng hoa, tạo - Thân rễ ( gừng, nghệ, ) chứa chất dự trữ dùng hoa, tạo - Thân mọng nước (xương rồng, cành giao, ) dự trữ nước cho Câu 7: Nêu cấu tạo lá? Cách xếp giúp nhận nhiều ánh sáng? Lá gồm có phiến cuống , phiến có nhiều gân * Phiến màu lục , dạng dẹp , phần rộng giúp hứng nhiều ánh sang * Gân : Có kiểu gân : gân hình mạng , hình cung song song * Lá xếp theo kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.Lá mấu than xếp so le giúp nhận dược nhiều ánh sáng Câu 8: Nêu cấu tạo phiến lá? Chức phận? Phiến cấu tạo bởi: -Lớp tế bào biểu bì suốt, vách phía ngồi dày có chức bảo vệ Trên biểu bì (nhất mặt dưới) có nhiều lỗ khí giúp trao đổi khí thoát nước - Các tế bào thịt có nhiều lục lạp gồm lớp tế bào có đặc điểm khác phù hợp với chức thu nhận ánh sáng, chứa trao đổi khí để chế tạo chất hữu -Gân nằm xen phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ mạch rây có chức vận chuyển chất Câu 9: Quang hợp ? Ý nghĩa quang hợp? Tại ni cá cảnh bể kính người ta thường trả thêm vào bể loại rong ? * Quang hợp: (12)( Sơ đồ : Khí Cacbonic + nước Tinh bột + Khí Oxi ) * Ý nghĩa quang hợp: -Tạo chất hữu nuôi cung cấp cho động vật người -Cung cấp Oxi cho hô hấp sinh vật khác, làm giảm khí cacbonic * Khi ni cá cảnh bể kính người ta thường trả thêm vào bể loại rong : Trong quá trình chế tạo tinh bột, rong nhả khí oxi hịa tan vào nước cảu bể, tạo điều kiện cho cá thở tốt Câu 10: Không có xanh khơng có sống sinh vật Trái đât, điều đó có khơng ? Vì sao? Điều hồn tồn : Mọi sinh vật Trái đất hơ hấp cần khí oxi xanh nhả trình quang hợp, đồng thời người hầu hết động vật Trái đất phải sống nhờ vào chất hữu xanh tạo Câu 11: Thế hô hấp? Vẽ sơ đồ hô hấp? Ý nghĩa hô hấp? Bộ phận tham gia hô hấp * Hơ hấp: Hơ hấp q trình hút khí Oxi để phân giải chất hữu tạo lượng , đồng thời thải khí cacbonic nước ( Sơ đồ: Chất hữu + khí Oxi Năng lượng + Khí cacbonic + nước ) *Ý nghĩa hô hấp: -Tạo lượng cần cho hoạt động sống thể * Bộ phận cuả tham gia hô hấp: Tất phận tham gia hơ hấp Câu 12 : Vì ban đêm không nên để nhiều hoa tươi xanh phịng ngủ đóng kín cửa ? Ban đêm không nên để nhiều hoa tươi xanh phịng ngủ đóng kín cửa vì ban đêm không quang hợp mà hô hấp Khi hô hấp lấy khí oxi thải khí cacbonic Nếu đóng kín cửa phịng thiếu khí oxi nhiều khí cacbonic nên người ngủ dễ bị ngạt thở chết Câu 13 : Phần lớn nước rễ hút vào đâu ? Ý nghĩa thoát nước ? - Phần lớn nước rễ hút vào thải ngồi bẳng nước qua - Ý nghĩa thoát nước : + Tạo sức hút góp phàn làm cho nước muối khống hịa tan vận chuyển từ rễ lên + Làm cho dịu mát để khỏi bị ánh nắng nhiệt độ cao đốt nóng Câu 14: Những điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp ? Vì phải trồng cây đúng thời vụ ? Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng ? - Những điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp : Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic nhiệt độ - Cần trồng thời vụ : để tiếp nhận điều kiện bên ánh sáng, nước,… cach tốt nhất, giúp sinh trưởng phát triển tốt cho suất cao - Cần phải trồng nơi có đủ ánh sáng chế tạo tinh bột nuôi Câu 15: Kể tên loại biến dạng chức chúng ? - Lá biến đổi thành gai làm giảm thoát nước.VD : Xương rồng - Lá biến đổi thành tua giúp leo lên.VD : Đậu Hà Lan, bầu, bí , mướp… - Lá biến đổi thành tay móc giúp leo lên.VD : Cây mây - Lá vảy che chở, bảo vệ chổi thân rễ.VD : Củ dong ta - Lá dự trữ chứa chất dự trữ.VD : Củ hành - Lá bắt mồi bắt tiêu hóa mồi.VD : Cây bèo đất, nắp ấm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I MÔN SINH HỌC LỚP 6, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I MÔN SINH HỌC LỚP 6