TỰ HỌC SINH HỌC 8

24 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:08

- Khi các tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy tinh tới màng lưới tạo nên một ảnh thu nhỏ lộn ngược sẽ tác động lên các tế bào thụ cảm thị giác làm xuất hiện luồng thần kinh theo [r] (1)TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM SINH HỌC 8 PHỊNG GD - ĐT MANG THÍT (2)CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC (3)BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC I CƠ QUAN PHÂN TÍCH: II CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC: 1 Cấu tạo cầu mắt: (4)4 Màng cứng Màng mạch Màng lưới Tế bào sắc tố Tế bào que Tế bào nón Tế bào liên lạc ngang Tế bào hai cực Tế bào thần kinh thị giác Hãy quan sát hình đọc thơng tin cấu tạo màng lưới để trả lời câu hỏi sau: Màng lưới có loại tế bào nào? Màng lưới có số loại tế bào như: tế bào nón, tế bào que, tế bào thần kinh thị giác, tế bào hai cực, tế bào liên lạc ngang … (5) Nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình nêu chức tế bào nón tế bào que? + Tế bào nón: Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh màu sắc. + Tế bào que: Tiếp nhận ánh sáng yếu. (6)Tế bào que Tế bào nón Tế bào liên lạc ngang Tế bào hai cực Tế bào thần kinh thị giác Quá trình cảm nhận hình ảnh quan phân tích thị giác Dây thần kinh thị giác Vùng thị giác ở thuỳ chẩm Ánh sáng phản chiếu từ vật qua….……… tới màng lưới tạo ảnh thu nhỏ ngược kích thích ……… làm xuất xung thần kinh truyền vùng ……….ở thuỳ chẩm đại não cho ta cảm nhận hình ảnh vật Hãy chọn cụm từ: tế bào thụ cảm; thị giác; môi trường suốt điền vào chỗ trống cho phù hợp tế bào thụ cảm (7)2 Cấu tạo màng lưới: BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC Màng lưới Điểm vàng (8) Mỗi tế bào nón liên hệ với tế bào thần kinh thị giác Tại điểm vàng tế bào nón liên hệ với (9)Tại điểm vàng bao nhiêu tế bào que liên hệ với tế bào thần kinh thị giác? (10)Vì ảnh vật điểm vàng lại nhìn rõ nhất? + Các tế bào nón tập trung nhiều + Mỗi tế bào nón liên hệ với tế bào thần kinh thị giác + Nhiều tế bào que liên hệ với tế bào thần kinh thị giác * Tại điểm vàng: Tế bào sắc tố Tế bào que Tế bào nón Tế bào liên lạc ngang Tế bào hai cực Tế bào thần kinh thị giác (11)+ Tế bào nón: Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh màu sắc + Tế bào que: Tiếp nhận ánh sáng yếu + Điểm vàng: Nơi tập trung chủ yếu tế bào nón + Điểm mù: Nơi khơng có tế bào thụ cảm thị giác BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC 2 Cấu tạo màng lưới: I CƠ QUAN PHÂN TÍCH: (12)Vì ảnh vật lên điểm vàng lại nhìn rõ nhất? Điểm vàng Điểm vàng nơi tập trung nhiều tế bào nón Tại đây, chi tiết ảnh tế bào nón tiếp nhận truyền não qua tế bào thần kinh riêng rẽ. Mắt trái bổ ngang BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC 2 Cấu tạo màng lưới: I CƠ QUAN PHÂN TÍCH: (13)BÀI 49 CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC I CƠ QUAN PHÂN TÍCH: II CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC: 1 Cấu tạo cầu mắt: (14)3 Sự tạo ảnh màng lưới: Điểm vàng Màng lưới Mắt trái bổ ngang (15)3 Sự tạo ảnh màng lưới: A A B 1 2 F A B F B A B ảnh ngược, nhỏ, rõ ảnh ngược, lớn hơn, mờ F ảnh ngược, lớn, rõ 1 1 2 1 (16)3 Sự tạo ảnh màng lưới: A B 2 Tại trời tối ta khơng nhìn rõ ảnh vật?  Khi trời tối ánh sáng từ vật không đủ phản chiếu vào mắt Trong tiếp nhận ánh sáng yếu lại tế bào que nên ta không thấy rõ ánh sáng màu sắc vật. Tại chăm quan sát vật lại nhìn thấy rõ? Khi chăm quan sát điều tiết lỗ đồng tử mà thu tồn hình ảnh vật. (17)3 Sự tạo ảnh màng lưới: A B Qua thí nghiệm em rút kết luận vai trò thể thuỷ tinh cầu mắt? Khi vật tiến lại gần, mắt phải điều tiết để thể thuỷ tinh phồng lên kéo ảnh phía trước cho ảnh rơi màng lưới giống với thay thấu kính có độ hội tụ lớn (dày cong hơn) để ảnh rơi vào ảnh cho ảnh rõ. (18) A B Vậy tạo ảnh màng lưới diễn nào? Khi tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy tinh tới màng lưới tạo nên ảnh thu nhỏ lộn ngược tác động lên tế bào thụ cảm thị giác làm xuất luồng thần kinh theo dây thần kinh thị giác vùng vỏ não thùy chẩm cho ta cảm nhận hình ảnh vật. 3 Sự tạo ảnh màng lưới: (19)- Khi tia sáng phản chiếu từ vật qua thể thủy tinh tới màng lưới tạo nên ảnh thu nhỏ lộn ngược tác động lên tế bào thụ cảm thị giác làm xuất luồng thần kinh theo dây thần kinh thị giác vùng vỏ não thùy chẩm cho ta cảm nhận hình ảnh vật - Vai trị thể thủy tinh: thấu kính hội tụ có khả điều tiết để nhìn rõ vật. 3 Sự tạo ảnh màng lưới: I CƠ QUAN PHÂN TÍCH: II CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC: 1 Cấu tạo cầu mắt: 2 Cấu tạo màng lưới: (20)Câu 1. Điểm vàng có đặc điểm B Là nơi tập trung tế bào que. BÀI TẬP ÁP DỤNG Chọn đáp án nhất: C Là nơi dây thần kinh. (21)Câu 2.  Ở mắt người, điểm mù là nơi B nơi tập trung tế bào nón BÀI TẬP ÁP DỤNG Chọn đáp án nhất: C nơi tập trung tế bào que (22)Câu 3. Tế bào nón tiếp nhận dạng kích thích nào đây? B Ánh sáng mạnh màu sắc BÀI TẬP ÁP DỤNG Chọn đáp án nhất: C Ánh sáng yếu màu sắc (23)DẶN DÒ - Học vở, trả lời câu hỏi 1, 2, SGK. - Xem trước 50: Vệ sinh mắt Xem kĩ mục I “các tật mắt” mục II “các bệnh của mắt”. (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC SINH HỌC 8, TỰ HỌC SINH HỌC 8