Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

3 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:08

- Dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ, và tạo điều kiện nước biển bốc hơi tạo mây mưa nếu được gió đưa vào bờ.. - Dòng biển lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ, [r] (1)SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: ĐỊA LÍ – Lớp: Thời gian làm 45 phút ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 – MƠN ĐỊA LÍ - LỚP (Đáp án gồm 02 trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 1.1 Vẽ hình thể đới khí hậu ghi vĩ độ chí tuyến, vịng cực 1,5 1.2 - Đặc điểm lượng nhiệt, lượng mưa gió chủ yếu đới khí hậu: Đới khí hậu Nhiệt đới Ơn đới Hàn đới Lượng nhiệt Lượng nhiệt hấp thu năm tương đối nhiều nên quanh năm nóng Lượng nhiệt hấp thu năm trung bình, có mùa năm Lượng nhiệt Lượng mưa Từ 1000mm đến 2000mm Từ 500mm đến 1000mm Thường 500mm Loại gió Tín Phong Tây Ôn Đới Đông Cực 1,5 1.3 - Việt Nam thuộc đới nóng (hay nhiệt đới) 0,5 2 2.1 Phân biệt sóng, thủy triều dịng biển Sóng Thủy triều Dòng biển Hiện tượng Là dao động chỗ lớp nước mặt nước biển đại dương Nước biển đại dương có vận động lên xuống; nước dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc rút xuống, lùi tít xa Dịng chảy nước biển đại dương (2)Nguyên nhân Chủ yếu gió Ngồi Sóng thần động đất, núi lửa phun ngầm đáy biển bão gây nên, sóng thường lớn, nguy hiểm, gây thiệt hại cho người Do sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời Chịu ảnh hưởng chủ yếu loại gió thổi thường xun Trái Đất (tín phong, tây ơn đới) 2.2 Dịng biển có có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng đất ven biển mà chúng chảy qua vì: - Dịng biển nóng làm tăng nhiệt độ khơng khí vùng đất ven bờ, tạo điều kiện nước biển bốc tạo mây mưa gió đưa vào bờ - Dòng biển lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ, nước khối khí qua dịng lạnh bị chặn lại hình thành sương mù ngồi biển, nên khối khí qua dịng lạnh vào bờ thường có tính chất khơ hạn hình thành hoang mạc vùng ven bờ 1,5 0,75 0,75 3 3.1 Lưu vực tổng lượng nước sông Mê Công lớn sông Hồng 4 lần  Diện tích lưu vực sơng lớn tổng lượng nước lớn ngược lại 1,0 0,5 3.2 Tổng lượng nước mùa lũ sông Hồng sông Mê Công cao gấp nhiều lần tổng lượng nước mùa cạn Sơng Hồng có tổng lượng nước hai mùa chênh lần, cịn sơng Mê Cơng chênh lần - Có chênh lệch nguồn cung cấp nước cho hai sơng nước mưa, nên mùa mưa lượng nước sơng lớn, cịn mùa khơ lượng nước sơng nhỏ 1,0 (3)SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019 Môn: ĐỊA LÍ – Lớp: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 – MƠN ĐỊA LÍ - LỚP Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Các đới khí hậu Trái Đất -Vẽ hình thể đới khí hậu ghi vĩ độ chí tuyến, vịng cực - Mô tả đặc điểm lượng nhiệt lượng mưa gió chủ yếu đới khí hậu Biết Việt Nam nằm đới khí hậu nào? Số câu: 01 Số điểm: 3,5 Tỷ lệ: 35% 1/3+ 1/3câu Số điểm:3,0 Tỷ lệ: 30% 1/3 câu Số điểm:0,5 Tỷ lệ: 5% Sông hồ - Nhận xét bảng số liệu so sánh lưu vực tổng lượng nước sông - So sánh tổng lượng nước sông Mê Công, sông Hồng mùa cạn mùa lũ - Từ nêu mối quan hệ diện tích lưu vực tổng lượng nước sơng - Vì có chênh lệch đó? Số câu: 01 Số điểm: 3,0 Tỷ lệ: 30% ½ câu Số điểm:2,0 Tỷ lệ: 20% ½ câu Số điểm:1,0 Tỷlệ: 10% Biển đại dương Phân biệt sóng, thủy triều dịng biển Vì nói dịng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? Số câu: 01 Số điểm: 3,5 Tỷ lệ: 35% ½ câu Số điểm:2,0 Tỷ lệ: 20% 1câu Số điểm:1,5 Tỷlệ: 15% TS câu: 3,0 TS điểm: 10,0 Tỷlệ: 100% 2/3câu Số điểm:3,0 Tỷ lệ: 30% ½ câu Số điểm:2,0 Tỷ lệ: 20% ½ câu+1/3 câu Số điểm:2,5 Tỷ lệ: 25%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 6, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập