ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II

7 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:05

Biết quãng đường đi từ Hiếu Thành đến thành phố Hồ Chí Minh 150 km... Vậy chiều cao trong lòng bể bao nhiêu để chứa vừa đủ 3m 3 nước..[r] (1)Trường Tiểu học Hiếu Thành Họ tên HS:……… Lớp 5/ Thứ………….ngày …….tháng năm 2020 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2019 - 2020 MƠN: TỐN Thời gian: 40 phút Điểm Bằng chữ:……… Lời phê:……… ……… ……… ……… ……… Bài làm Câu : Đúng ghi (Đ), sai ghi ( S )vào ô trống câu sau: (1 điểm) a) Số 0,401 đọc là: không phẩy bốn không Số 123,24 đọc : trăm hai mươi ba phẩy hai mươi bốn b) Hỗn số 22 viết thành số thập phân là: 22,500 22,05 Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Chu vi hình trịn có đường kính 10cm (1 điểm) A 8,14cm B 15,7cm C 31,4cm D 78,75cm Câu : Điền số thích hợp vào chỗ chấm? (1 điểm) a) 4m³ = dm³ b) ngày = ………… ……….giờ Câu : Điền kết vào chỗ chấm phép tính sau 12,3 : 0,5 = (1 điểm) Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Một ô tô 120 km thời gian 2,5 Vậy vận tốc ô tơ (1 điểm) A 48 km/giờ B 52 km/giờ C 58 km/giờ D 60 km/giờ Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Tính diện tích hình tam giác vng có độ dài hai cạnh góc vuông 2,5cm cm (1 điểm) A 10cm2 B 10,5cm2 C 20cm2 D 100cm2 Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: 1 phút 15 giây = ? phút (1 điểm) (2) a) X - 21,76 = 15,3 b) 3,5  X = 75,95 Câu : Nhà em muốn xây bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài lòng bể 2m, chiều rộng lòng bể 1,5 m Vậy chiều cao lòng bể để chứa vừa đủ 3m3 nước ( m)ể Câu 10: Bạn An từ Hiếu Thành đến thành phố Hồ Chí Minh tơ với vận 50 km/giờ Khởi hành lúc 45 phút, dọc đường dừng lại ăn sáng 30 phút Biết quãng đường từ Hiếu Thành đến thành phố Hồ Chí Minh 150 km Hỏi An đến thành phố Hồ Chí Minh lúc ? (1 điểm) ………Hết………… (3)Năm học: 2019 - 2020 Câu : Đúng ghi (Đ), sai ghi ( S )vào ô trống câu sau: (1 điểm) a) Số 0,401 đọc là: không phẩy bốn không S (0,25 điểm) Số 123,24 đọc : trăm hai mươi ba phẩy hai mươi bốn Đ (0,25 điểm) b) Hỗn số 22 1000 viết thành số thập phân là: 22,5000 S (0,25 điểm) 22,005 Đ (0,25 điểm) Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Chu vi hình trịn có đường kính 10cm (1 điểm) C 31,4cm Câu : Điền số thích hợp vào chỗ chấm? (1 điểm) a) 4m³ = 4000 dm³ (0,5 điểm) b) ngày = 48 (0,5 điểm) Câu : Điền kết vào chỗ chấm: 12,3 : 0,5 = 24,6 (1 điểm) Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Một ô tô 120 km thời gian 2,5 Vậy vận tốc tơ (1 điểm) A 48 km/giờ Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: Tính diện tích hình tam giác vng có độ dài hai cạnh góc vng 2,5cm cm (1 điểm) A 10cm2 Câu : Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúng: 1 phút 15 giây = ? phút (1 điểm) B 1,25 phút Câu : Tìm X: (1 điểm) a) X - 21,76 = 15,3 b) 3,5 X = 75,95 X = 15,3 + 21,76 (0,25đ) X = 75,95 : 3,5(0,25đ) X = 37,06 (0,25đ) X = 21,7(0,25đ) Câu : Nhà em muốn xây bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài lịng bể 2m, chiều rộng lòng bể 1,5 m Vậy chiều cao lòng bể để chứa vừa đủ 3m3 nước ( điểm) (4)Chiều cao bể nước là: (0,25 điểm) 3 : (2 x 1,5) = (m) (0,5 điểm) : : 1,5 = m đạt điểm Đáp số: m (0,25 điểm) Câu 10: Bạn An từ Hiếu Thành đến thành phố Hồ Chí Minh tơ với vận 50 km/giờ Khởi hành lúc 45 phút, dọc đường dừng lại ăn sáng 30 phút Biết quãng đường từ Hiếu Thành đến thành phố Hồ Chí Minh 150 km Hỏi An đến thành phố Hồ Chí Minh lúc ? (1 điểm) Giải Thời gian ô tô hết quãng đường không nghỉ (0,25 điểm) 150 : 50 = (giờ) (0,25 điểm) Thời điểm ô tô đến thành phố Hồ Chí Minh (0,25 điểm) 45 phút + + 30 phút = 15 phút (0,25 điểm) Đáp số: 15 phút ………Hết………… XÂY DỰNG MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020 MƠN: TỐN LỚP 5 TT Chủ đề Mức Mức Mức Mức Tổng (5)1 Số học,Đại số Số câu 1 Câu số Điểm 1 2 Đại lượng, đo đại lượng Số câu 1 Câu số Điểm 1 3 hình họcYếu tố Số câu 1 Câu số Điểm 1 4 Toán chuyển động Số câu 1 Câu số 10 Điểm 1 Tổng số câu 3 10 Tổng 3 10 (6)(7)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II, ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 5 CUỐI HỌC KỲ II