ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

1 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

- Phân chia tỉ lệ phát nét bằng chì trên giấy - Vẽ chi tiết các sự vật với bố cục hợp lý - Vẽ màu theo ý thích. (có thể tham khảo trên sách báo và các phương tiện công nghệ) 2.[r] (1)1 CÁC KỸ NĂNG Học sinh tự rèn luyện kĩ nhà: - Luyện tập kĩ quan sát vật thể vật viết chì - Luyện tập kĩ bố cục tỉ lệ tranh vẽ giấy - Lấy ý tưởng thông qua thực tế tài liệu tham khảo, sách, báo, tạp chí phương tiện truyền thông - Luyện tập kĩ tô màu, sáng tạo phối màu màu có sẵn 2 HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ: - Quan sát ghi nhận - Phân chia tỉ lệ phát nét chì giấy - Vẽ chi tiết vật với bố cục hợp lý - Vẽ màu theo ý thích (có thể tham khảo sách báo phương tiện công nghệ) 2 THỰC HÀNH VẼ THEO CHỦ ĐỀ Chủ đề: Vẽ Một Trang Phục Mà Em Thích Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: /….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5