Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:55

- Tháng 12-1920, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp -> Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người[r] (1)1 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HDC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS Năm học 2012 – 2013 MÔN: LỊCH SỬ (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Nội dung Điểm I PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm) Câu 2,0 điểm a) Mục tiêu (0,75 điểm) Mĩ đề "chiến lược toàn cầu" với mưu đồ bá chủ giới nhằm: - Chống phá nước XHCN; - Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, đàn áp phong trào công nhân, phong trào hồ bình dân chủ tiến giới; - Thiết lập thống trị toàn giới b) Biện pháp thực (1,25 điểm) - Tiến hành "viện trợ" để lôi kéo, khống chế nước nhận viện trợ; - Lập khối quân …; - Chạy đua vũ trang, phát động chiến tranh xâm lược - Nhìn chung "chiến lược toàn cầu" phản cách mạng Mĩ vấp phải phản ứng mạnh mẽ nhân dân giới Hệ thống thuộc địa Mỹ bị thất bại nhiều nơi Việt Nam, Lào, Cu Ba Các nước đồng minh Mĩ vươn lên cạnh tranh - Tuy nhiên, Mĩ thực số mưu đồ thúc đẩy sụp đổ CNXH Liên Xô nước Đông Âu 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4,0 điểm a) Các xu phát triển giới ngày (2,5 điểm) - Xu hồ hỗn hồ dịu quan hệ quốc tế - Một trật tự giới hình thành ngày theo chiều hướng đa cực, nhiều trung tâm - Dưới tác động to lớn cách mạng khoa học - công nghệ, hầu sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm - Ở nhiều khu vực (Châu Phi, Trung Á ) lại xảy vụ xung đột quân nội chiến phe phán với hậu nghiêm trọng Tuy nhiên, xu chung giới ngày hoà bình, ổn định hợp tác phát triển b) Hồ bình, ổn định hợp tác phát triển vừa thời cơ, vừa thách thức dân tộc (1,0 điểm) - Thời cơ: Có điều kiện hội nhập vào kinh tế giới khu vực, rút ngắn khoảng cách với nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật vào sản xuất - Thách thức: Có nguy tụt hậu kinh tế, đánh sắc văn hố dân tộc, âm mưu diễn biến hịa bình, suy thối đạo đức, nhiễm mơi trường, bệnh tật, tai nạn giao thông c) Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta nay.(0,5 điểm) - Kinh tế: Chớp thời cơ, tập trung sức lực vào phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật… - Văn hoá: Trong q trình hội nhập ln đề cao giữ gìn sắc văn hoá dân tộc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (2)2 II PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm) Câu 6,0 điểm a) Tóm tắt hoạt động Nguyễn Ái Quốc… (5,0 điểm) - Vài nét tiểu sử động tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Ngày 5/6/1911, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước… Sau nhiều năm bôn ba qua nhiều nước, Người nhận rõ bạn thù … - Tháng 6-1919, Người gửi Yêu sách nhân dân An Nam địi Chính phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự dân tộc Việt Nam - Tháng 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin, tìm thấy đường cứu nước giải phóng dân tộc - đường cách mạng vô sản - Tháng 12-1920, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp -> Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin theo đường cách mạng vô sản, trở thành người Cộng sản Việt Nam - Năm 1921, Người số người yêu nước thuộc địa Pháp sáng lập “ Hội liên hiệp thuộc địa”; Người viết báo “Người khổ”; viết cho báo Nhân đạo đặc biệt Bản án chế độ thực dân Pháp nhằm tố cáo tội ác thực dân ….và thức tỉnh dân tộc thuộc địa … - Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân… - Năm 1924, người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V trình bày tham luận… - Cuối năm 1924, Người Quảng Châu (Trung Quốc) tập hợp niên yêu nước VN lập Hội VN cách mạng Thanh niên (6/1925); - Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện để đào tạo cán cách mạng Xuất báo Thanh niên (1925) - quan tuyên truyền Hội, in “Đường Cách mạng”… Hội VN cách mạng Thanh niên hoạt động tạo điều kiện cho phong trào cách mạng VN phát triển … - Cuối năm 1929, ba tổ chức cộng sản VN nối tiếp đời phát triển Người hợp ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản VN vào đầu năm 1930 b) Công lao to lớn … (1,0 điểm) - Người tìm đường cứu nước đắn cho công đấu tranh giải phóng dân tộc Đó đường cách mạng vơ sản - Nhờ tìm đường cứu nước đắn, dẫn đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 lãnh đạo Đảng nhân dân ta giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945; tiến hành kháng chiến chống Pháp kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 5,0 điểm a) Những thắng lợi quân (2,0 điểm) - Cuộc chiến đấu 60 ngày đêm quân dân Hà Nội - Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 - Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 - Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 b) Chiến thắng Điện Biên Phủ (3,0 điểm) - Hoàn cảnh : + Về phía Pháp: xây dựng ĐBP thành điểm mạnh với 16.200 quân, 0,5 0,5 0,5 0,5 (3)3 49 điểm, phân khu + Về phía ta: Bộ Chính trị Trung ương Đảng định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Lào…Tích cực chuẩn bị cho chiến dịch… - Diễn biến: Chiến dịch 13-3-1954 đết hết 7-5-1954 theo ba đợt: + Đợt 1: Quân ta nổ súng tiến cơng tiêu diệt Him Lam tồn phân khu Bắc + Đợt 2: Quân ta đồng loạt cơng phía đơng phân khu Trung tâm… + Đợt 3: Quân ta đồng loạt tiến cơng tiêu diệt cịn lại phân khu Trung tâm phân khu Nam; Chiều 7-5-1954 quân ta đánh vào Sở huy địch, 17 30 phút, tướng Đờ Ca-xtơ-ri toàn ban tham mưu địch hàng … - Ý nghĩa: + Đối với Việt Nam: Đập tan kế hoạch Nava ý chí xâm lược thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh; tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao hội nghị Giơ-ne-vơ giành thắng lợi buộc nước tham dự Hội nghị phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ nước ĐD, kết thúc kháng chiến chống Pháp + Đối với giới: Tấn công làm tan rã hệ thống thuộc địa CN ĐQ, cổ vũ phong trào GPDT TG đặc biệt CM Lào, CPC 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 Câu 3,0 điểm a) Nội dung (2,0 điểm) - Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Đông Dương độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - Hai bên tham chiến (lực lượng kháng chiến nước Đông Dương lực lượng quân xâm lược Pháp) ngừng bắn, lập lại hịa bình tồn Đơng Dương - Hai bên tham chiến thực di chuyển, tập kết quân đội hai vùng: Quân đội cách mạng Việt Nam quân đội xâm lược Pháp tập kết hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân tạm thời - Việt Nam tiến tới thống tổng tuyển cử tự nước, tổ chức vào tháng 7-1956 kiểm soát Uỷ ban Quốc tế … b) Ý nghĩa (1,0 điểm) - Chấm dứt chiến tranh xâm lược thực dân Pháp can thiệp Mĩ Đông Dương - Hiệp định văn pháp lí quốc tế ghi nhận quyền dân tộc nhân dân nước Đông Dương nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng - Pháp buộc phải rút hết quân đội nước; Mĩ thất bại âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đơng Dương; Miền Bắc hồn tồn giải phóng, xây dựng CNXH làm sở cho đấu tranh thống nước nhà 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 TÔNG 20,0 -Hết - (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập