Đáp án chuyên Địa lí Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:47

Tên ba huyện đảo xa bờ nhất của nước ta và cho biết ba huyện đảo đó thuộc các tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) nào.. Cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa[r] (1)1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: ĐỊA LÍ – CHUYÊN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án, biểu điểm hướng dẫn chấm gồm tất 02 trang) A. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1 (2,5 điểm) a Trình bày thành tựu hạn chế việc nâng cao chất lượng sống người dân nước ta * Thành tựu: - Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% năm 1999 - Thu nhập bình qn đầu người gia tăng tình trạng đói nghèo giảm - Người dân hưởng dịch vụ xã hội ngày tốt - Tuổi thọ trung bình người dân ngày cao: Nam giới 67,4 tuổi nữ giới 74 tuổi năm 1999 - Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng trẻ em ngày giảm, nhiều dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết… bị đẩy lùi * Hạn chế: Chất lượng sống dân cư chênh lệch vùng, thành thị nông thôn, tầng lớp dân cư xã hội 1,50 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b Đặc điểm phân bố dân cư vùng Tây Nguyên - Tây Nguyên có dân số 4,4 triệu dân (năm 2002) - Mật độ dân số khoảng 81 người/km2 (năm 2002) - Tây Nguyên vùng thưa dân nước ta - Phân bố không đều: Các đô thị, ven trục đường giao thơng có mật độ cao 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 2 (2,5 điểm) a Bảng số liệu trạng sản xuất lúa nước ta: Diện tích, sản lượng, năng suất(tạ/ha), bình qn lúa theo đầu người(kg/người). Hiện trạng sản xuất lúa nước ta giai đoạn 2000 – 2007 Năm 2000 2005 2007 Diện tích lúa (nghìn ha) 7666 7329 7207 Sản lượng lúa (nghìn tấn) 32530 35832 35942 Năng suất lúa (tạ/ha) 42,4 48,9 49,9 Bình quân lúa theo đầu người (kg/người) 419 441 422 Ghi chú: Trang Atlat 15, dân số nước ta năm 2000: 77,63 triệu người, năm 2005: 81,11 triệu người, năm 2007: 85,17 triệu người 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 b Tên ba huyện đảo xa bờ nước ta cho biết ba huyện đảo thuộc các tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) Cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ - Ba huyện đảo xa bờ nước ta thuộc tỉnh, thành phố: + Huyện đảo Bạch Long Vĩ (thuộc thành phố Hải Phịng) + Huyện đảo Hồng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) + Huyện đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hịa) (Nếu thí sinh kể đúng, đủ tên huyện đảo khơng tên tỉnh, thành phố cho điểm tối đa 0,50 điểm) - Cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ vì: + Tăng sản lượng hải sản; bảo vệ nguồn lợi hải sản 1,50 0,75 0,25 0,25 0,25 (2)2 + Là sở khẳng định chủ quyền nước ta vùng biển thềm lục địa xung quanh + Góp phần giải việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động… 0,25 0,25 3 (3,0 điểm) a Vẽ biểu đồ: * Xử lí số liệu (%): CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2012 (Đơn vị: %) Năm Tổng số Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngồi Nhà nước Kinh tế có vốn đầu tư nước 2005 100,0 24,9 31,3 43,8 2007 100,0 19,8 35,5 44,7 2010 100,0 19,2 38,8 42,0 2012 100,0 16,9 35,9 47,2 * Vẽ biểu đồ miền: Yêu cầu: - Vẽ xác - Có ghi số liệu, số, chia khoảng cách năm tỉ lệ, giải tên biểu đồ (Nếu thiếu sai nội dung trừ 0,25 điểm nội dung) 2,00 0,50 1,50 b Nhận xét chuyển dịch cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta. - Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước chiếm tỉ trọng cao nhất(dẫn chứng), tiếp đến thành phần kinh tế Nhà nước(dẫn chứng), thành phần kinh tế Nhà nước có tỉ trọng thấp nhất(dẫn chứng). - Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta có thay đổi: + Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước(dẫn chứng) + Thành phần kinh tế Nhà nước thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng chưa ổn định 1,00 0,50 0,50 0,25 0,25 4 (2,0 điểm) a Kể tên trung tâm cơng nghiệp có cảng biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết (Thí sinh kể 01 trung tâm cơng nghiệp có cảng biển 0,25 điểm) 1,00 b Ý nghĩa hệ thống cảng biển Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển kinh tế xã hội vùng - Là đầu mối giao thông thủy vùng - Là sở xuất nhập quan trọng tỉnh vùng Tây Nguyên - Thúc đẩy phát triển ngành kinh tế phân công lao động vùng - Tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phát triển kinh tế mở 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 B HƯỚNG DẪN CHẤM 1 Điểm thi đánh giá theo thang điểm từ đến 10 Điểm thi tổng điểm thành phần khơng làm trịn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án chuyên Địa lí Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập, Đáp án chuyên Địa lí Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập