Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

6 29 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:44

おいたち.. 何をしましたか。どうでしたか。 ...[r] (1) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018- 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ( Đáp án gồm trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 1. C 0.2 2. C 0.2 3. D 0.2 4. B 0.2 5. D 0.2 6. B 0.2 7. D 0.2 8. C 0.2 9. B 0.2 10. B 0.2 11. C 0.2 12. B 0.2 13. D 0.2 14. A 0.2 15. C 0.2 16. B 0.2 17. A 0.2 18. C 0.2 19. D 0.2 20. C 0.2 21. B 0.2 22. A 0.2 23. B 0.2 24. D 0.2 25. C 0.2 26. C 0.2 27. D 0.2 28. D 0.2 29. D 0.2 30. B 0.2 31. A 0.2 (2)33. A 0.2 34. C 0.2 35. B 0.2 36. D 0.2 37. A 0.2 38. D 0.2 39. B 0.2 (3) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018- 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) MA T ẬN ĐỀ IỂM T A N I D NG - H ĐỀ TL TN TL TN TL TN TL TN Trình tự 1 0.5 0 2.5 Thói quen 1 0.5 0 2.5 Tương lai 1 0.5 0 2.5 Thời thơ ấu 1 0.5 0 2.5 (4) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT - NGHE Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên :……… Lớp: 9/… Điểm Chữ kí Giám thị Chữ kí Giám thị Nhận xét giáo viên Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD viết câu trả lời thân Tiếng Nhật: (0.5 điểm) 1 2 3 4 5 Câu 2: Hãy nghe CD khoanh tròn câu trả lời nhất: (0.5 điểm) (5) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT - NGHE Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ( Đáp án gồm trang) Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD viết câu trả lời thân Tiếng Nhật: (0.5 điểm) 1 たべてくださいといいます。 2 いしゃになりたいです。 3 あそびました。 4. 3年前からです。 5. はい、そうです。 Câu 2: Hãy nghe CD khoanh tròn câu trả lời nhất: (0.5 điểm) (6) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN : TIẾNG NHẬT - NĨI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Chủ đề: 1 おいたち 何をしましたか。どうでしたか。 2 しゅうかん いつも何をしますか。 3 しょうらい
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan