Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 304 - Học Toàn Tập

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:22

Câu 68: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực chịu tác động của gió mùa Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ ở nước ta là khu vực nào sau đây.. Bắc Trung Bộ.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 304 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: SBD: Mã đề 304 Câu 41: Đường biên giới Việt Nam - Lào dài khoảng (km): A 1400 B 1100 C 2300 D 2100 Câu 42: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh (thành phố) sau có diện tích lớn nhất nước ta? A Sơn La B Gia Lai C Nghệ An D TP Hồ Chí Minh Câu 43: Thế mạnh vị trí địa lí nước ta khu vực Đông Nam Á phát huy cao độ biết kết hợp loại hình giao thơng vận tải A đường tô đường sắt B đường biển đường sắt C đường sông đường biển D đường hàng không đường biển Câu 44: Đặc điểm khác biệt Đồng sông Hồng so với Đồng sông Cửu Long A thủy triều xâm nhập sâu vào đồng B hệ thống đê điều chia đồng thành nhiều ô C cóhệ thống kênh rạch chằng chịt D có diện tích rộng lớn phẳng Câu 45: Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Năm Phi-lip-pin Xin-ga-po Thái Lan Việt Nam 2010 199,6 236,4 340,9 116,3 2015 292,5 292,8 395,2 193,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Để thể tổng sản phẩm nước số quốc gia năm 2010 so với 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Cột ghép B Miền C Đường D Kết hợp Câu 46: Khu vực chiếm tỉ trọng nhỏ lại tăng nhanh cấu sử dụng lao động nước ta A vốn đầu tư nước B tư nhân C ngoài nhà nước D nhà nước Câu 47: Đặc điểm tiêu biểu cho sinh vật nhiệt đới vùng biển nước ta A tập trung theo mùa B năng suất sinh học cao C nhiều loài cạn kiệt D ít lồi q Câu 48: Đất đai đồng ven biển Miền Trung có đặc tính nghèo dinh dưỡng, phù sa, nhiều cát A các sông miền Trung ngắn, hẹp nghèo phù sa B bị xói mịn, rửa trơi mưa bão nhiều C khi hình thành đồng bằng, biển đóng vai trị chủ yếu D đồng chân núi nhận nhiều sỏi cát trôi sông Câu 49: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau có quy mơ dân số lớn thứ hai của nước ta? A Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh B Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh C Hải Phịng, Đà Nẵng, Biên Hòa D Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa Câu 50: Nửa sau mùa Đơng, gió Đơng Bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm A gió qua biển Nhật Bản Hồng Hải B gió di chuyển phía Đơng Bắc C gió qua lục địa Trung Hoa rộng lớn D gió thổi phía Nam Câu 51: Nguyên nhân làm cho thời gian lao động nông thôn nước ta ngày tăng A các ngành thủ công truyền thống phát triển B đa dạng hóa cấu kinh tế nơng thơn C nơng thơn đại hóa D nơng thơn có nhiều ngành nghề đa dạng Câu 52: Thiên nhiên có khác phía Bắc phía Nam khơng phải (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 304 Câu 53: Cho biểu đồ: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2015 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau thay đổi cấu giá trị xuất hàng hóa phân theo nhóm hàng nước ta năm 2010 năm 2015? A Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng B Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng khống sản ln lớn C Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản hàng khác nhỏ D Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng khống sản giảm Câu 54: Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người nước ta khoảng A 0,4 ha/người B 0,2 ha/người C 0,3 ha/ người D 0,1 ha/ người Câu 55: Đặc điểm sau thể hoạt động bão nước ta? A Diễn suốt năm phạm vi nước B Bão tập trung nhiều từ tháng đến tháng C Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam D Chỉ diễn phía bắc vĩ tuyến 160 B Câu 56: Vùng núi có thung lũng sơng hướng Tây Bắc - Đơng Nam điển hình A Trường Sơn Nam B Trường Sơn Bắc C Tây Bắc D Đông Bắc Câu 57: Miền Bắc độ cao 600 - 700m, miền Nam phải độ cao 900 - 1000m có khí hậu cận nhiệt Lí vì: A Miền Bắc mưa nhiều miền Nam B Nhiệt độ trung bình năm miền Nam cao miền Bắc C Miền Bắc giáp biển nhiều miền Nam D Địa hình miền Bắc cao miền Nam Câu 58: Biểu rõ cấu dân số trẻ nước ta năm 2014 : A Tỉ lệ tăng dân cao B Dưới tuổi lao động chiếm 23,5% dân số C Lực lượng lao động chiến 69,4% dân số D Trên tuổi lao động chiếm 7,1% dân số Câu 59: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực Duyên hải cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận - Bình Thuận) có lượng mưa 800 mm? Là A có hướng địa hình song song hướng gió, dịng biển nóng ven bờ B địa hình song song hướng gió, dịng biển lạnh ven bờ C có dịng biển lạnh ven bờ, địa hình vng góc hướng gió D có sườn đón gió, có dải hội tụ nhiệt đới hoạt động Câu 60: Feralit loại đất Việt Nam nước ta có A đá mẹ badơ chủ yếu B khí hậu nhiệt đới ẩm C địa hình có ¾ đồi núi D chủ yếu địa hình vùng đồi núi thấp Câu 61: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết diện tích lưu vực sơng sau lớn nước ta? (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 304 Câu 62: Thành phần dân tộc phong phú, đa dạng nước ta A có loài người định cư sớm B nơi gặp gỡ nhiều luồng di cư lớn lịch sử C có văn hóa đa dạng, giàu sắc dân tộc D lịch sử có nhiều kẻ thù xâm lược Câu 63: Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tình hình phát triển ngành trồng công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 - 2012 B Cây công nghiệp nước ta gồm năm lâu năm giai đoạn 2005 - 2012 C Quy mô công nghiệp hàng năm công nghiệp lâu năm giai đoạn 2005 - 2012 D Chuyển dịch cấu diện tích giá trị sản xuất công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 - 2012 Câu 64: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất phù sa sông Đồng sông Cửu Long phân bố khu vực sau đây? A Bán đảo Cà Mau B Dọc sông Tiền, sông Hậu C Đồng Tháp Mười D Vùng ven biển Câu 65: Hai quốc gia Đơng Nam Á có dân số đơng nước ta A Inđônêxia Malaixia B Inđônêxia Thái Lan C Inđônêxia Mianma D Inđônêxia Philippin Câu 66: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh sau Đồng sông Cửu Long không giáp biển? A Cần Thơ, Bạc Liêu B Cà Mau, Kiên Giang C Bến Tre, Trà Vinh D Hậu Giang, Vĩnh Long Câu 67: Vào tháng 10 -12, lũ quét thường xảy tỉnh thuộc A thượng nguồn sông Đà: Sơn La, Lai Châu B suốt dải miền Trung nhỏ hẹp C lưu vực sông Cầu: Lạng Sơn, Tuyên Quang D lưu vực sông Thao: Lào Cai, Yên Bái Câu 68: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực chịu tác động gió mùa Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ nước ta khu vực sau đây? A Đông Bắc B Bắc Trung Bộ C Tây Nguyên D Nam Bộ Câu 69: Toàn lãnh thổ Đơng Nam Á nằm hồn tồn A khu vực xích đạo B phạm vi bán cầu Bắc C vùng nội chí tuyến D khu vực gió mùa Câu 70: Nền nhiệt ẩm cao tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp, thể A đa dạng trồng, vật ni B có phân mùa khí hậu C lượng nước lớn cho trồng lúa gạo D có tính mùa vụ sản xuất Câu 71: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận định không đúng đặc điểm dân cư vùng Bắc Trung Bộ? (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 304 Câu 72: Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2015 ( Đơn vị: nghìn con) Gia súc Cả nước Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Trâu 2524,0 1456,1 86,3 Bò 5367,2 925,0 685,6 (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét sau mạnh chăn ni trâu, bị Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên? A Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 60% tổng đàn trâu, bò nước B Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 40% tổng đàn trâu, bò nước C Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 30% tổng đàn trâu, bò nước D Tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 50% tổng đàn trâu, bò nước Câu 73: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết năm 2005 tỉ lệ sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế (I, II, III) là: A 65,1% - 13,1% - 21,8% B 25,0% - 16,4% - 58,6% C 53,9% - 20,0% - 26,1% D 57,2% - 18,2% - 24,6% Câu 74: Q trình hóa học tham gia vào làm biến đổi bề mặt địa hình đồi núi nước ta biểu chủ yếu A địa hình Caxtơ B xâm thực, bồi tụ C đất trượt, đá lở D bào mịn, rửa trơi Câu 75: Khí hậu đai cận nhiệt đới gió mùa núi có đặc điểm A Mát mẻ, khơng có tháng 250C B Tổng lượng nhiệt năm 50000C C Lượng mưa giảm, độ ẩm tăng cao D Mát mẻ, khơng có tháng 200C Câu 76: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí hậu sau có chế độ mưa vào thu - đông tiêu biểu nước ta? A Sa Pa, Lạng Sơn, Hà Nội B Đà Lạt, Cần Thơ, Cà Mau C Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang D Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn Câu 77: Đặc điểm sau khơng đúng nói ảnh hưởng Biển Đơng khí hậu nước ta? A Biển Đơng làm tăng độ lạnh gió mùa mùa Đơng B Biển Đông mang lại lượng mưa lớn C Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối khơng khí D Biển Đơng làm giảm độ lục địa phía tây Câu 78: Diện tích rừng có tăng lên tài ngun rừng bị suy thoái, nguyên nhân chủ yếu A tổng diện tích rừng chưa năm 1943 B diện tích rừng tăng thêm chủ yếu rừng trồng C diện tích rừng tự nhiên có tăng chậm D chất lượng rừng không ngừng suy giảm khai thác mức Câu 79: Phát biểu sau không đúng với dân cư khu vực Đông Nam Á nay? A Vấn đề thiếu việc làm giải tốt B Tỷ lệ lao động có trình độ cao cịn C Nguồn lao động dồi tăng hàng năm D Số lượng lao động có tay nghề hạn chế Câu 80: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nhận định sau hệ thống sông Mê Công nước ta? A Có diện tích lưu vực lớn nước ta B Có lưu lượng nước trung bình nhỏ sơng Hồng C Quanh năm lưu lượng nước 10.000 m3/s D Đỉnh lũ cao từ tháng đến tháng 12 - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 304 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 304 - Học Toàn Tập