Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 05:00

Người ta theo dõi số lượng cá thể của một loài sinh vật trong quần thể vào năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,25 cá thể/ha.. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể l[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN ĐỀ CHÍNH THỨC (Theo chương trình trường học mới) KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC : 2017 - 2018 Môn: Sinh học - Lớp Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 08 tháng năm 2018 (Đề thi có 02 trang gồm 08 câu ) Câu (2,5 điểm): a Trình bày tính chất cơ, ý nghĩa co b Trong học thể dục có bạn học sinh vận động gắng sức liên tục kéo dài nên dẫn tới tượng mỏi bắp Bằng kiến thức học em giải thích tượng c Để tăng cường khả sinh công giúp hoạt động dẻo dai ta cần phải làm gì? Câu (2,5 điểm): a Cho biết đặc điểm sinh thái số lồi cá ni ao, hồ nước sau: - Mè trắng: ăn thực vật nổi, sống tầng nước mặt - Mè hoa: ăn động vật nổi, sống tầng nước mặt - Trắm cỏ ăn thực vật thủy sinh, sống tầng nước mặt tầng - Cá chép ăn tạp, sống tầng đáy - Cá trôi ăn vụn hữu cơ, sống tầng đáy Có thể ni tất lồi cá ao khơng? Vì sao? b Khi gặp điều kiện sống bất lợi (như thiếu thức ăn, nơi ở, bạn tình, ánh sáng ) sinh vật xảy tượng gì? Câu (2,5điểm): Cho sơ đồ lưới thức ăn hình vẽ, gồm sinh vật sau: Cây cỏ, rắn, gà, ếch nhái, vi sinh vật, đại bàng châu chấu a Hãy hoàn thành lưới thức ăn theo thứ tự từ đến loài sinh vật cho b Xác định bậc tiêu thụ cho mắt xích dinh dưỡng lưới thức ăn (2)Câu (2,5 điểm): Sau khả chịu nhiệt hai loài sinh vật: Loài sinh vật Giới hạn Điểm cực thuận Giới hạn Cá rô phi Việt Nam 50C 300C 420C Loài chuột cát -500C 100C 300C a Vẽ sơ đồ giới hạn sinh thái hai loài b Loài có vùng phân bố rộng hơn? Giải thích Câu (3,5 điểm): a Phân biệt loại tật khúc xạ Cần làm để phịng ngừa tật cận thị học đường b Hiện có nhiều bạn học sinh mắc tật cong vẹo cột sống, theo em cần phải làm để phòng ngừa tật học sinh? Câu (2,0 điểm): Trong khu bảo tồn có diện tích 5000 Người ta theo dõi số lượng cá thể loài sinh vật quần thể vào năm thứ ghi nhận mật độ cá thể quần thể 0,25 cá thể/ha Đến năm thứ hai, đếm số lượng cá thể 1350 Biết tỉ lệ tử vong quần thể 2% năm Hãy xác định: a Tỉ lệ sinh sản theo phần trăm quần thể b Mật độ quần thể vào năm thứ hai Câu 7.(3,0 điểm): a Trình bày nội dung mối quan hệ sinh vật khác lồi Cho ví dụ minh họa b Trong nhân tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nhân tố có vai trò quan trọng sống sinh vật? giải thích Câu 8.(1,5 điểm): Vì giữ gìn thiên nhiên hoang dã góp phần giữ cân sinh thái ? Nêu biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN - Học Toàn Tập