Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1B - Học Toàn Tập

2 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 01:04

Biến trở là dụng cụ có thể dùng để thay đổi chiều dòng điện trong mạch... Điện trở của dây cáp đồng lớn là 10Ω thì điện trở của mỗi sợi đồng nhỏ trong lõi là:.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGƠ GIA TỰ ĐỀKIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian làm bài: 45 phút Đề - B (Đề thi gồm trang) I/ TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn chữ trước câu trả lời ghi vào làm: Câu 1: Trên biến trở chạy có ghi Rb ( 100Ω - 2A ) Câu sau nói số 100Ω A điện trở định mức biến trở C điện trở bắt buộc phải sử dụng B điện trở bé biến trở D điện trở lớn biến trở Câu 2: Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố ? A Vật liệu làm dây dẫn B Khối lượng dây dẫn C Chiều dài dây dẫn D Tiết diện dây dẫn Câu 3: Nam châm điện sử dụng thiết bị: A Nồi cơm điện B Làm la bàn C Rơle điện từ D Bàn ủi điện Câu 4: Công thức tính cơng dịng điện sinh đoạn mạch A A= P t B C D Câu 5: Hai bóng đèn, đèn có cơng suất 75W, đèn có cơng suất 40W, họat động bình thường hiệu điện 110V Khi so sánh điện trở dây tóc hai bóng đèn : A Đèn cơng suất 75W có điện trở lớn B Đèn cơng suất 40W có điện trở lớn C Điện trở dây tóc hai đèn D Không so sánh Câu 6: Hiệu điện gây nguy hiểm cho người là: A 12V B 24V C 36V D 220V Câu 7: Khi biết hiệu điện cường độ dòng điện điện trở tính theo cơng thức: A R=U.I B R = C R = D I = Câu 8: Một đèn dây tóc có ghi (12V - 6W) cơng suất dịng điện qua dây tóc đèn sáng bình thường A 12W B 9W C 6W D 3W Câu 9: Điều sau nên làm để tiết kiệm điện A không dùng bếp điện để đun nấu B không dùng đèn điện để thắp sáng C thay đèn dây tóc đèn LED D cúp tất cầu dao, công tắc điện nhà Câu 10: Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở 5 Dây thứ hai có điện trở 8 Chiều dài dây thứ hai là: A 32cm B.12,5cm C 2cm D 23 cm Câu 11: Khi hai nam đẩy nhau? A Khi hai cực bắc để gần B Khi cực nam để gần cực bắc C Khi hai cực khác tên để gần D Khi cọ xát hai cực vào Câu 12: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục nam châm điện, ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện tượng : A Kim nam châm đứng yên C Kim nam châm quay ngược lại B Kim nam châm quay góc 900 D Kim nam châm bị đẩy Câu 13: Trong đèn sau thắp sáng bình thường, bóng sáng mạnh nhất? A 220V- 25W B 220V- 100W C 220V- 75W D 110V- 75W Câu 14: Cường độ dịng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần A Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần B Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần C Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần D Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần Câu 15: Phát biểu biến trở đúng? A Biến trở điện trở thay đổi tiết diện dây B Biến trở dụng cụ dùng để thay đổi cường độ dòng điện C Biến trở dụng cụ dùng để thay đổi hiệu điện (2)Câu 16: Các công thức sau công thức áp dung cho mạch có điện trở mắc song song ? A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 Câu 17: Đơn vị lượng là: A Jun B Oat C Ampe D Vôn Câu 18: Cho R1 = 15Ω, R2 = 25Ω mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương có trị số : A 40Ω B 30Ω C 10Ω D 9,375Ω Câu 19: Một dây cáp đồng lõi có mười sợi đồng nhỏ tiết diện Điện trở dây cáp đồng lớn 10Ω điện trở sợi đồng nhỏ lõi là: A 1Ω B 10Ω C 20Ω D 100Ω Câu 20: Từ trường nam châm điện phụ thuộc vào: A.Chiều dòng điện B Số vòng dây C.Cường độ dòng điện D.Cả B,C II.TỰ LUẬN: ( 5đ) Câu (2đ) Đặt ống dây trước nam châm thử treo hình vẽ Khi đóng khóa K em hãy: a Xác định chiều dịng điện vòng dây b Xác định cực từ ống dây c Nêu tượng xảy với kim nam châm Câu (3đ) Một bóng đèn ghi 220V- 100W mắc vào mạng điện có hiệu điện 220V a Tính cường độ dịng điện qua bóng đèn ? b Tính điện trở dây tóc đèn c Nếu mắc đèn vào hiệu điện 110V Tính cơng suất bóng đèn d Mỗi ngày bóng đèn hoạt động giờ, tính tiền điện phải trả cho đèn tháng( 30 ngày) Giá tiền 2000 đồng/ 1kW.h -HẾT - N S K
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1B - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1B - Học Toàn Tập