Đề thi thử THPT quốc gia

1 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:25

Tính số tiền tối thiểu ông An phải gửi vào ngân hàng để sau 5 năm số tiền lãi đủ để ông An mua một chiếc xe máy trị giá 45 triệu (làm tròn đến triệu đồng).. Tính thể tích của tứ diện[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: MTCT LỚP 12 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý: -Học sinh làm vào giấy thi cán coi thi phát -Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, cơng thức áp dụng Các kết tính gần đúng, khơng có định cụ thể, ngầm định lấy xác tới chữ số thập phân sau dấu phẩy -Đề thi gồm câu -Đề thi gồm 01 tờ, 02 trang Câu (2,0 điểm) Cho hai số thực x y, thỏa mãn: 9 2020 x =y − Tính gần giá trị biểu thức 9 18 18 18 18 B= y + yxyyx Câu (2,0 điểm) Tính giá trị gần khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số 3 2019 2018 2020 y=xx + xCâu (2,0 điểm) Cho dãy số ( ) ( ) 1 4 1; 2; 3; 4; : 1 1 1 4, 2 n n n n n n u u u u u n n u+ u u+ u+ u + = = = =       = + + +  Tính giá trị gần tổng 20 số hạng S20 = + + +u1 u2 u20 dãy số ( )un Câu (2,0 điểm) Tìm nghiệm gần phương trình: 2 3x +12x+18− x + −x 10=3 x+5 Câu (3,0 điểm) Tìm nghiệm gần (nếu có) gần hệ phương trình sau: ( 2)( 2) 2 3 1 4 x x y y x y x y  + + + + =    + − + − =  Câu (3,0 điểm) Tính giá trị tổng tất nghiệm phương trình: 2sinx+cosx−sin 2x=1 đoạn −4 ;4  Câu (2,0 điểm) Tìm ba chữ số tận tổng: 2018 2019 2020 3 3 M= + + Câu (2,0 điểm) Ông An muốn gửi vào ngân hàng số tiền định với lãi suất 6,5% /năm Biết sau năm số tiền lãi nhập vào số tiền vốn ban đầu Tính số tiền tối thiểu ơng An phải gửi vào ngân hàng để sau năm số tiền lãi đủ để ông An mua xe máy trị giá 45 triệu (làm tròn đến triệu đồng) Câu (2,0 điểm) Cho tứ diện ABCD, có độ dài cạnh AB=7 2cm BC, =6 2cm CD, =5 2cm, BD= cm chân đường vng góc hạ từ đỉnh A xuống mặt phẳng (BCD) tâm tam giác BCD Tính thể tích tứ diện ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia