Tiêu chuẩn JIS G34662015 Ống thép carbon vuông và chữ nhật cho kết cấu chung

13 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:13

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản này quy định ống thép carbon hình vuông và hình chữ nhật (sau đây gọi là “ống”) được sử dụng cho xây dựng dân dụng, kiến trúc và các cấu trúc khác.JIS G 3466 : 2015, ấn bản tiếng Anh đầu tiên được xuất bản vào tháng 122015Được dịch và xuất bản bởi: Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản Toà nhà Mita MT, 31312, Mita, Minanoku, Tokyo, 1080073 Nhật Bản G 3466 : 2015 BẢN DỊCH JIS TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN JIS G 3466 : 2015 (JISF) Ống thép carbon vuông chữ nhật cho kết cấu chung ICS 77.140.10 ; 77.140.75 Số tham khảo: JIS G 3466 : 2015 (E) BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 Ngày thành lập: 07/01/1966 Ngày sửa đổi: 20/10/2015 Ngày cơng khai Cơng báo thức: 20/10/2015 Kiểm tra bởi: Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản Ban tiêu chuẩn Ủy ban kỹ thuật sắt thép –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– JIS G 3466 : 2015, ấn tiếng Anh xuất vào tháng 12/2015 Được dịch xuất bởi: Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản Toà nhà Mita MT, 3-13-12, Mita, Minano-ku, Tokyo, 108-0073 Nhật Bản ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Trong trường hợp có nghi ngờ nội dung, gốc JIS tài liệu cuối © JSA 2015 Bảo vệ quyền Trừ có quy định khác, khơng chép sử dụng phần ấn hình thức phương tiện nào, điện tử viết tay, bao gồm chép phim vi mô mà cho phép văn nhà xuất Được in ấn Nhật Bản HN BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN Thép carbon hình vng hình chữ nhật cho kết cấu chung Phạm vi Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản quy định ống thép carbon hình vng hình chữ nhật (sau gọi “ống”) sử dụng cho xây dựng dân dụng, kiến trúc cấu trúc khác Các tài liệu tham khảo chuẩn Các tiêu chuẩn sau có điều khoản tham khảo tài liệu này, cấu thành quy định Tiêu chuẩn Các in ấn tiêu chuẩn (bao gồm sửa đổi) áp dụng JIS G 0320 Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn phân tích nhiệt sản phẩm thép JIS G 0321 Phân tích hóa học dung sai ngun tố hóa học sản phẩm thép JIS G 0404 Thép sản phẩm thép - Các yêu cầu kỹ thuật chung cung cấp JIS G 0415 Thép sản phẩm thép - Hồ sơ kiểm tra JIS G 3302 Tấm dải thép mạ kẽm nhúng nóng JIS G 3313 Tấm dải thép mạ kẽm điện phân JIS G 3314 Tấm dải thép mạ nhơm nhúng nóng JIS G 3317 Tấm dải thép mạ mạ hợp kim kẽm - nhơm 5% nhúng nóng JIS G 3321 Tấm dải thép mạ nhúng nóng hợp kim kẽm-nhôm 55% JIS Z 2241 Nguyên liệu kim loại - Thử kéo - Phương pháp thử nhiệt độ phòng JIS Z 8401 Hướng dẫn làm tròn số Phân loại ký hiệu Ống thép phân thành cấp, ký hiệu cấp chúng thể bảng Bảng 1: Ký hiệu phân loại Kí hiệu phân loại STKR400 STKR490 Phương pháp sản xuất Phương pháp sản xuất quy định sau: a) Ống thép phải sản xuất cách tạo hình ống thép hàn (hàn điện, hàn giả hàn hồ quang tự động) ống thép liền mạch thành hình vng, tạo hình dải thép thành ống hình vng thành cặp thép chữ U sau hàn liên tục hàn điện trở hàn hồ quang tự động BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 b) Ống thép cung cấp sản xuất không xử lý nhiệt trừ trường hợp đặc biệt c) Ống thép làm thép mạ dải thép mạ, người mua yêu cầu Trong trường hợp này, loại mạ độ dày mạ phải phù hợp với Phụ lục A d) Ống thép phải cắt phẳng, trừ có quy định khác Nếu người mua quy định đầu ống xiên, hình dạng đầu ống xiên thoả thuận người mua nhà sản xuất Nếu người mua khơng quy định hình dạng đầu ống xiên phải phù hợp với hình Hình 1: Hình dạng đầu ống xiên Thành phần hóa học Ống phải kiểm tra theo 9.1 giá trị phân tích nhiệt phải phù hợp với bảng Khi Bên mua yêu cầu phân tích sản phẩm, ống kiểm tra theo 9.1 kết phải phù hợp với bảng bên dung sai đưa bảng JIS G 0321 Bảng 2: Thành phần hóa học Kí hiệu phân loại STKT400 STKT490 Chú ý a) Đơn vị: % C Si Mn P S 0.25 max 0.040 max 0.040 max 0.18 max 0.55 max 1.50 max 0.040 max 0.040 max Nếu cần thiết, thành phần hợp kim khác thành phần thêm vào Tính chất học 6.1 Độ bền kéo giới hạn chảy ứng suất thử kéo độ giãn dài Độ bền kéo, giới hạn chảy hay ứng suất thử kéo độ giãn dài ống phải kiểm tra theo 9.2.3 phải đáp ứng bảng Tuy nhiên, ống có độ dày mm, độ giãn dài phải đáp ứng yêu cầu bảng - giá trị xác định cách giảm 1,5 cho mm độ dày giảm từ giá trị bảng làm tròn kết đến số nguyên theo Quy tắc A JIS Z 8401 Bảng Kí hiệu phân loại Cường độ kéo N/mm2 STKR400 400 STKR490 490 CHÚ Ý: N/mm2 = MPa Tính chất học Giới hạn chảy ứng suất thử kéo N/mm2 Mẫu thử kéo Độ giãn dài % Hướng thử kéo Mẫu thử số 245 325 BẢO VỆ BẢN QUYỀN Hướng trục ống 23 23 G 3466 : 2015 Bảng Độ giãn dài ống có độ dày mm, sử dụng mẫu thử số (hướng trục ống) Đơn vị: % Kí hiệu phân loại Phân chia độ dày tường STKR400 STKR490 6.2 mm Trên mm trở lên bao gồm 2mm Trên mm trở lên bao gồm 3mm Trên mm trở lên bao gồm 4mm Trên mm trở lên bao gồm 5mm Trên mm trở lên bao gồm mm Trên mm trở lên bao gồm mm Trên mm trở lên không bao gồm mm 12 14 16 17 18 20 22 23 Độ uốn cong Các ống hàn, yêu cầu người mua, phải thực kiểm tra mối hàn, trường hợp đó, đặc tính u cầu, phương pháp thử phương pháp lấy mẫu phải thỏa thuận người mua nhà sản xuất Kích thước, dung sai khối lượng kích thước 7.1 Kích thước khối lượng đơn vị Kích thước khối lượng đơn vị ống phải phù hợp với bảng ống có hình vng, với bảng ống hình chữ nhật Bán kính uốn cong góc thường lần độ dày thành ống bề mặt điểm uốn Chiều dài tiêu chuẩn ống m, m, 10 m 12 m Kích thước khác với quy định bảng bảng thoả thuận người mua nhà sản xuất Trong trường hợp này, khối lượng đơn vị tính công thức sau, giả định khối lượng cm3 thép 7.85 g kết làm tròng xuống số theo Quy tắc A JIS Z 8401 W = 0.0157t (A+B-3.287t) Trong đó, W: khối lượng đơn vị ống (kg/m) T: A, B: độ dày thành ống (mm) chiều dài ống (mm) Chú ý: Khối lượng đơn vị bảng bảng kết phép tính Để có thơng tin, bảng bảng thể diện tích cắt, mơ men qn tính hình học, mơ đun cắt ngang bán kính mặt cắt ngang BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 Bảng Kích thước khối lượng đơn vị ống hình vng chữ nhật (hình vng) Chiều dài bên AxB Độ dày T mm mm Khối lượng đơn vị W kg/m 40x40 40x40 50x50 50x50 50x50 60x60 60x60 60x60 75x75 75x75 75x75 75x75 80x80 80x80 80x80 90x90 90x90 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 125x125 125x125 125x125 125x125 125x125 125x125 150x150 150x150 150x150 150x150 175x175 175x175 175x175 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 250x250 1.6 2.3 1.6 2.3 3.2 1.6 2.3 3.2 1.6 2.3 3.2 4.5 2.3 3.2 4.5 2.3 3.2 2.3 3.2 4.0 4.5 6.0 9.0 12.0 3.2 4.5 5.0 6.0 9.0 12.0 4.5 5.0 6.0 9.0 4.5 5.0 6.0 4.5 6.0 8.0 9.0 12.0 5.0 1.88 2.62 2.38 3.34 4.50 2.88 4.06 5.50 3.64 5.14 7.01 9.55 5.50 7.51 10.3 6.23 8.51 6.95 9.52 11.7 13.1 17.0 24.1 30.2 12.0 16.6 18.3 21.7 31.1 39.7 20.1 22.3 26.4 38.2 23.7 26.2 31.1 27.2 35.8 46.9 52.3 67.9 38.0 Diện tích mặt cắt ngang cm2 2.392 3.332 3.032 4.252 5.727 3.672 5.172 7.007 4.632 6.552 8.927 12.17 7.012 9.567 13.07 7.932 10.85 8.852 12.13 14.95 16.67 21.63 30.67 38.53 15.33 21.17 23.36 27.63 39.67 50.53 25.67 28.36 33.63 48.67 30.17 33.36 39.63 34.67 45.63 59.79 66.67 86.53 48.36 Thông tin Mơmen hình mơ đun cắt học qn tính ngang cm4 cm3 ZX, ZY IX, IY 5.79 7.73 11.7 15.9 20.4 20.7 28.3 36.9 41.3 57.1 75.5 98.6 69.9 92.7 122 101 135 140 187 226 249 311 408 471 376 506 553 641 865 103x10 896 982 115x10 158x10 145x10 159x10 186x10 219x10 283x10 362x10 399xl0 498x10 481x10 BẢO VỆ BẢN QUYỀN 90 3.86 4.68 6.34 8.16 6.89 9.44 12.3 11.0 15.2 20.1 26.3 17.5 23.2 30.4 22.4 29.9 27.9 37.5 45.3 49.9 62.3 81.6 94.3 60.1 80.9 88.4 103 138 165 120 131 153 210 166 182 213 219 283 362 399 498 384 Bán kính mặt cắt ngang cm IX, IY 1.56 1.52 1.96 1.93 1.89 2.37 2.34 2.30 2.99 2.95 2.91 2.85 3.16 3.11 3.05 3.56 3.52 3.97 3.93 3.89 3.87 3.79 3.65 3.50 4.95 4.89 4.86 4.82 4.67 4.52 5.91 5.89 5.84 5.69 6.93 6.91 6.86 7.95 7.88 7.78 7.73 7.59 9.97 G 3466 : 2015 Bảng (tiếp theo) Thông tin Khối Chiều dài Độ dày lượng đơn Diện tích mặt cắt ngang bên AxB t vị mm mm W kg/m cm2 250x250 250X250 250x250 250x250 300x300 300x300 300x300 300x300 350x350 350x350 6.0 8.0 9.0 12.0 4.5 6.0 9.0 12.0 9.0 12.0 45.2 59.5 66.5 86.8 41.3 54.7 80.6 106 94.7 124 57.63 75.79 84.67 110.5 52.67 69.63 102.7 134.5 120.7 158.5 Mômen hình học qn tính cm4 IX, IY 567x10 732x10 809x10 103x102 763x10 996x10 143x102 183x102 232x102 298x102 Các ký hiệu bảng sau: BẢO VỆ BẢN QUYỀN mô đun cắt ngang Bán kính mặt cắt ngang cm3 ZX, ZY 454 585 647 820 508 664 956 122x10 132x10 170x10 cm IX, IY 9.92 9.82 9.78 9.63 12.0 12.0 11.8 11.7 13.9 13.7 G 3466 : 2015 Bảng Kích thước khối lượng đơn vị ống thép hình vng chữ nhật (hình chữ nhật) Chiều dài Độ dày bên AxB t mm mm Khối lượng đơn vị Diện tích mặt cắt ngang W cm2 kg/m Thơng tin Mơmen hình học qn tính cm4 IX IY Mơ đun cắt ngang cm3 1.42 1,83 3.60 4.76 4.25 5.65 5.087 2.872 4.022 3.672 5.172 6.08 8.00 7.96 10.6 12.5 16.8 21.4 17.6 23.7 28.4 38.9 ZX 2.43 3.20 3.18 4.25 4.16 5.61 7.08 2.10 2.73 12.9 17.6 7.15 4.69 6.31 7.56 10.4 7.007 3.672 5.172 7.007 5.862 7.967 3.672 5.172 4.312 6.092 10.60 4.632 6.552 8.927 12.17 5.112 7.242 8.852 12.13 14.95 16.67 21.63 13.73 19.37 21.36 25.23 15.33 21.17 27.63 39.67 25.67 33.63 50.8 30.7 42.1 54.9 61.0 80.2 38.1 51.9 53.5 73.9 120 61.3 84.8 112 147 94.4 131 192 257 311 342 428 402 563 614 710 488 658 835 113x1 133x1 170xl0 22.8 10.5 14.3 18.4 20.8 27.0 2.78 3.64 12.9 17.5 27.6 21.1 29.0 38.0 48.9 15.8 21.6 87.5 117 141 155 192 137 211 230 264 262 352 444 595 455 577 13.5 7.68 10.5 13.7 13.6 17.8 7.61 10.4 10.7 14.8 24.0 12.3 17.0 22.5 29.3 15.1 20.9 30.6 41.1 49.7 54.8 68.5 53.6 75.0 81.9 94.7 65.1 87.7 111 151 133 170 50x20 50x20 50x30 50x30 60x30 60x30 1.6 2.3 1.6 2.3 1.6 2.3 1.63 2.25 1.88 2.62 2.13 2.98 2.072 2.872 2.392 3.332 2.712 3.792 60x30 75x20 75x20 75X45 75x45 3.2 1.6 2.3 1.6 2.3 3.99 2.25 3.16 2.88 4.06 75x45 80x40 80x40 80x40 90x45 90x45 100x20 100x20 100x40 100x40 100x40 100x50 100x50 100x50 100x50 125x40 125x40 125x75 125x75 125x75 125x75 125x75 150x75 150x80 150x80 150x80 150x100 150x100 150x100 150x100 200x100 200x100 3.2 1.6 2.3 3.2 2.3 3.2 1.6 2.3 1.6 2.3 4.2 1.6 2.3 3.2 4.5 1.6 2.3 2.3 3.2 4.0 4.5 6.0 3.2 4.5 5.0 6.0 3.2 4.5 6.0 9.0 4.5 6.0 5.50 2,88 4.06 5.50 4.60 6.25 2.88 4.06 3.38 4.78 8.32 3.64 5.14 7.01 9.55 4.01 5.69 6.95 9.52 11.7 13.1 17.0 10.8 15.2 16.8 19.8 12.0 16.6 21.7 31.1 20.1 26.4 BẢO VỆ BẢN QUYỀN ZY 1.42 1.83 2.40 3.17 2.83 3.76 Bán kính mặt cắt ngang cm ix iy 4.72 2.10 2.73 5.75 7.82 1.71 1.67 1.82 1.79 2.15 2.11 2.05 2.47 2.43 2.78 2.74 0.829 0.798 1.23 1.20 1.25 1.22 1.18 0.855 0.824 1.88 1.84 10.1 5.26 7.14 9.21 9.22 12.0 2.78 3.64 6.44 8.77 13.8 8.43 11.6 15.2 19.5 7.91 10.8 23.3 31.1 37.5 41.2 51.1 36.6 52.9 57.5 66.1 52.5 70.4 88.8 119 90.9 115 2.69 2.89 2.85 2.80 3.23 3.17 3.22 3.17 3.52 3.48 3.36 3.64 3.60 3.55 3.47 4.30 4.25 4.65 4.60 4.56 4.53 4.45 5.41 5.39 5.36 5.31 5.64 5.58 5.50 5.33 7.20 7.12 1.80 1.69 1.66 1.62 1.88 1.84 0.870 0.839 1.73 1.70 1.61 2.13 2.10 2.06 2.00 1.76 1.73 3.14 3.10 3.07 3.04 2.98 3.16 3.30 3.28 3.24 4.14 4.08 4.01 3.87 4.21 4.14 G 3466 : 2015 Bảng (tiếp) Thông tin Chiều dài bên AxB mm Độ dày t mm Khối lượng đơn vị W kg/m 200x100 200x150 200x150 200x150 250x150 250x150 250x150 300x200 300x200 300x200 350x150 350x150 350x150 400x200 400x200 400x200 9.0 4.5 6.0 9.0 6.0 9.0 12.0 6.0 9.0 12.0 6.0 9.0 12.0 6.0 9.0 12.0 38.2 23.7 31.1 45.3 35.8 52.3 67.9 45.2 66.5 86.8 45.2 66.5 86.8 54.7 80.6 106 Diện tích mặt cắt ngang 48.67 30.17 39.63 57.67 45.63 66.67 86.53 57.63 84.67 110.5 57.63 84.67 110.5 69.63 102.7 134.5 cm2 Mơmen hình học qn tính cm4 Ix 235x10 176x10 227xl0 317x10 389x10 548x10 685xl0 737x10 105xl02 134xl02 891x10 127x102 161xl2 148xl02 213xl02 273x102 Iy 782 113x10 146x10 202x10 177x10 247x10 307x10 396x10 563x10 711x10 239x10 337x10 421x10 509x10 727x10 923x10 Mơ đun cắt ngang Bán kính mặt cắt ngang cm3 cm Zx 235 176 227 317 311 438 548 491 702 890 509 726 921 739 107x10 136x10 Zy 156 151 194 270 236 330 409 396 563 711 319 449 562 509 727 923 ix 6.94 7.64 7.56 7.41 9.23 9.06 8.90 11.3 11.2 11.0 12.4 12.3 12.1 14.6 14.4 14.2 iy 4.01 6.13 6.06 5.93 6.23 6.09 5.95 8.29 8.16 8.02 6.44 6.31 6.17 8.55 8.42 8.23 Các ký hiệu bảng sau: 7.2 Dung sai kích thước Đối với dung sai chiều dài bên, độ dày thành ống, độ khơng mặt phẳng cạnh, kích thước góc, góc mặt phẳng, chiều dài, độ khơng hình vng hình chữ nhật, áp dụng bảng Trong trường hợp này, đo kích thước mặt cắt ngang độ nghiêng (trừ độ dài độ cong) phải thực điểm ngoại trừ hai đầu ống Dung sai cho độ dày thành áp dụng cho phần phẳng phần khơng có độ dốc áp dụng cho đường cong dọc theo chiều dài Các dung sai góc thay đổi theo thỏa thuận Bên mua nhà sản xuất Dung sai chiều dài độ dày thành ống sản xuất từ thép mạ dải thép mạ áp dụng kích thước đo thực tế cộng chiều dày lớp mạ áp dụng dung sai bảng Tuy nhiên, giá trị giới hạn dung sai bảng áp dụng chiều dài cạnh bên độ dầy giảm tương đương độ dầy lớp mạ đo thực tế Độ dày lớp mạ tương đương quy định JIS G 3302 trường hợp lớp phủ kẽm nhúng nóng, theo quy định dIS G 3313 trường hợp mạ kẽm điện phân, quy định JIS G 3314 trường hợp mạ nhơm nhúng nóng, quy định JIS G 3317 trường hợp mạ hợp kim BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 nhôm kẽm 5% nhúng nóng, quy định JIS G 3321 trường hợp mạ hợp kim nhơm-kẽm 55% nhúng nóng Bảng Dung sai kích thước Kích thước áp dụng / Phạm vi kích thước 100 mm Chiều dài bên a) Trên 100 mm Ống thép hàn Độ dày: t Ống thép đúc ±1.5 % Dưới mm ± 0.3 mm mm ±10 % Dưới mm ± 0.6 mm mm ±15 % Sự không Chiều dài bên 100 mm phẳng phần Chiều dài bên 100 mm phẳng bên Kích thước góc : S Góc phần phẳng liền kề Chiều dài Sự khơng thẳng CHÚ Ý: Dung sai kích thước ± 1.5 mm 0.5 mm 0.5 % max chiều dài bên t max 90°±1.5° + Chưa quy định 0.3 % max tồn chiều dài Hình vẽ minh hoạ vị trí phần phẳng góc Các phần gạch chéo thể phần phẳng S S S S t t : độ dày mặt phẳng S : kích thước góc S S S Chú ý a) S Đối với phần ống phần sửa chữa, không áp dụng dung sai chiều dài cạnh bên bảng Ngoại quan Ngoại quan thể sau: a) Các ống khơng có lỗi gây hại cho việc sử dụng thực tế b) Khi có yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc hoàn thiện bề mặt mạ, yêu cầu ngoại quan phải thỏa thuận Bên mua nhà sản xuất c) Ống sửa chữa phương pháp mài cắt phương pháp khác, với điều kiện độ dày thành ống sau sửa chữa nằm dung sai độ dày quy định d) Bề mặt phần sửa chữa phải nhẵn dọc theo đường viền ống Kiểm tra 9.1 Phân tích hóa học 9.1.1 Các u cầu chung phân tích hố học phương pháp lấy mẫu BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 Các yêu cầu chung phân tích phương pháp lấy mẫu quy định khoản JIS G 0404 Phương pháp lấy mẫu cho việc phân tích sản phẩm, Bên mua yêu cầu phân tích sản phẩm, quy định khoản JIS G 0321 9.1.2 Phương pháp phân tích Phương pháp phân tích nhiệt phải phù hợp với JIS G 0320 Phương pháp phân tích sản phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn JIS G 0321 9.2 Kiểm tra học 9.2.1 Tổng quan Các yêu cầu chung kiểm tra học thực theo quy định khoản khoản JIS G 0404 Tuy nhiên, phương pháp lấy mẫu cho việc kiểm tra học phải phù hợp với Mục A 7.6 JIS G 0404 Việc kiểm tra học ống sản xuất thép mạ dải thép mạ, phải thực ống có lớp mạ 9.2.2 Phương pháp lấy mẫu số lượng mẩu thí nghiệm Phương pháp lấy mẫu số lượng mẫu thử trình bày bảng Mẫu thử kéo từ ống hàn lấy từ phần không bao gồm mối hàn Bảng Phương pháp lấy mẫu số lượng mẩu thí nghiệm Chiều dài bên dài Phương pháp lấy mẫu số lượng mẫu thí nghiệm 100 mm Lấy mẫu từ 5.000 m dài phần ống có kích thước a) lấy mẫu thí nghiệm kéo từ mẫu Trên 100 mm trở lên bao gồm 200 mm Lấy mẫu từ 2.500 m phần ống có kích thước a) , lấy mẫu thí nghiệm kéo từ mẫu Trên 200 mm Lấy mẫu từ 1.250 m phần ống có kích thước a) lấy mẫu thí nghiệm kéo từ mẫu Chú ý a) 9.2.3 "Cùng kích thước" có nghĩa độ dài cạnh bên độ dày thành ống Xét nghiệm kéo Thí nghiệm kéo thực sau: a) Mẫu thử hướng lấy mẫu Mẫu thử phải mẫu thử số quy định JIS Z 2241, lấy từ phần phẳng ống, song song với trục ống Đối với ống sản xuất từ thép mạ dải thép mạ, độ dày sử dụng để tính tốn giới hạn chảy ứng suất thử kéo lực kéo trường hợp sau: - Độ dày thực tế đo sau loại bỏ lớp mạ; - Độ dày thực tế đo bao gồm lớp mạ mà khấu trừ độ dày lớp mạ tương đương; - Độ dày thực tế đo bao gồm lớp mạ mà độ dày lớp mạ chuyển đổi từ khối lượng mạ đo thực tế khấu trừ b) Phương pháp thử Phương pháp thử phải phù hợp với JIS Z 2241 10 Kiểm tra tra kiểm tra lại 10.1 Kiểm tra Việc kiểm tra thực sau: a) Các vấn đề kiểm tra chung thực theo quy định JIS G 0404 b) Thành phần hoá học phải phù hợp với yêu cầu quy định khoản BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 c) Tính chất lý phải phù hợp với yêu cầu khoản d) Kích thước phải phù hợp với yêu cầu khoản e) Hình dáng phù hợp với yêu cầu khoản 10.2 Kiểm tra lại Các ống không đạt kiểm tra học kiểm tra lại theo 9.8 JIS G 0404 để đánh giá chấp nhận 11 Ghi nhãn Mỗi ống qua kiểm tra ghi nhãn với thơng tin sau Đối với ống có chiều dài nhỏ có yêu cầu đặc biệt Bên mua, việc đánh dấu áp dụng bó phương pháp phù hợp Thứ tự bố trí việc ghi nhãn khơng quy định Khi Bên mua chấp thuận, phần mục bỏ qua a) Kí hiệu phân loại b) Kích thước, gồm chiều dài độ dày, trừ quy định khác c) Tên thương hiệu nhà sản xuất d) Kí hiệu loại mạ (trong trường hợp sử dụng thép mạ dải thép mạ) Tên viết tắt ký hiệu thoả thuận Bên mua nhà sản xuất Ví dụ: STKR400 - (Viêt tắt loại mạ: PZ) 12 Báo cáo Nếu Bên mua yêu cầu, nhà sản xuất phải xuất trình tài liệu kiểm tra Trong trường hợp này, báo cáo phải phù hợp với yêu cầu mục 13 JIS G 0404 Trừ có quy định khác thời điểm đặt hàng, loại tài liệu kiểm tra phải phù hợp với tiêu chuẩn quy định 3.1 bảng JIS G 0415 BẢO VỆ BẢN QUYỀN G 3466 : 2015 Phụ lục A (thông tin) Loại mạ khối lượng lớp mạ ống sản xuất từ thép mạ dải thép mạ A.1 Loại mạ khối lượng lớp mạ Loại mạ khối lượng lớp mạ áp dụng sau: a) Lớp mạ phải loại sau: mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm điện phân, mạ nhơm nhúng nóng, mạ nhúng nóng hợp kim nhơm kẽm 5% mạ nhúng nóng hợp kim nhơm kẽm 55% Khi áp dụng mạ độ dày tương đương, khối lượng mạ quy định JIS G 3302, JIS G 3313, JIS G 3314, JIS G 3317 JIS G 3321 b) Đối với mạ kẽm nhúng nóng mạ nhúng nóng hợp kim nhơm kẽm 55%, khối lượng mạ khác mặt trước mặt sau thép dải thép (mạ độ dày khác nhau) Trong trường hợp này, phải đáp ứng điều kiện sau: 1) Khối lượng lớp mạ bề mặt ngồi ống phải đạt tối thiểu bình qn điểm điểm 1) 30 g/m 26 g/m2 ống mạ kẽm nhúng nóng, 35 g/m2 30 g/m2 ống mạ nhúng nóng hợp kim kẽm-nhôm 55% Ghi 1) 2) c) Xem 5.2.2 JIS G 3302 Khối lượng lớp mạ bề mặt ống mạ kẽm nhúng nóng mạ nhúng nóng hợp kim kẽm-nhơm 55% phải đạt giá trị tối thiểu bình quân điểm điểm 30 g/m2 26 g/m2 Dựa thoả thuận người mua nhà sản xuất, loại mạ nhúng nóng mạ điện phân khác với loại nêu a) áp dụng Trong trường hợp này, phải đáp ứng điều kiện sau: 1) Đối với mạ nhúng nóng, tổng khối lượng mạ hai mặt phải đạt tối thiểu giá trị bình quân điểm điểm 60 g/m2 51 g/m2 2) Đối với mạ điện phân, khối lượng mạ bề mặt phải đạt tối thiểu 8.5 g/m trường hợp mạ độ dày đồng g/m2 trường hợp mạ độ dày khác Lỗi in JIS (bản tiếng Anh) in Quản lý chất lượng Tiêu chuẩn hoá, xuất hàng tháng Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản cung cấp tới người đăng ký JIS (bản tiếng Anh) Thông tin hàng tháng Cung cấp lỗi in theo u cầu, vui lịng liên hệ: Nhóm Xuất bản, Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản Mita MT Building, 3-13-12, Mita, Minano-ku, Tokyo, 108-073 Nhật Bản Tel.: 03-4231-8550 Fax: 03-4231-8665 BẢO VỆ BẢN QUYỀN ... chung cung cấp JIS G 0415 Thép sản phẩm thép - Hồ sơ kiểm tra JIS G 3302 Tấm dải thép mạ kẽm nhúng nóng JIS G 3313 Tấm dải thép mạ kẽm điện phân JIS G 3314 Tấm dải thép mạ nhơm nhúng nóng JIS G. .. nhúng nóng, mạ kẽm điện phân, mạ nhơm nhúng nóng, mạ nhúng nóng hợp kim nhơm kẽm 5% mạ nhúng nóng hợp kim nhôm kẽm 55% Khi áp dụng mạ độ dày tương đương, khối lượng mạ quy định JIS G 3302, JIS G. .. quy định JIS G 3302 trường hợp lớp phủ kẽm nhúng nóng, theo quy định dIS G 3313 trường hợp mạ kẽm điện phân, quy định JIS G 3314 trường hợp mạ nhơm nhúng nóng, quy định JIS G 3317 trường hợp mạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn JIS G34662015 Ống thép carbon vuông và chữ nhật cho kết cấu chung, Tiêu chuẩn JIS G34662015 Ống thép carbon vuông và chữ nhật cho kết cấu chung

Từ khóa liên quan