Tiêu chuẩn ASTM A5002013 cho Ống thép kết cấu Carbon không hàn và hàn nguội hình tròn và các hình dạng khác

7 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:13

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho Ống thép kết cấu Carbon không hàn và hàn nguội hình tròn và các hình dạng khác.Tiêu chuẩn này bao gồm các loại ống kết cấu thép cacbon hàn nguội và liền mạch có hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật hoặc các hình dạng đặc biệt để hàn, vít, hoặc bắt bu lông các cây cầu, các tòa nhà, và cho các mục đích kết cấu chung.Ống được sản xuất ở cả hai kích thước hàn và liền mạch với bề mặt dày không quá 88 inch (2235 mm), và độ dày thành không quá 0,875 in. (22 mm). Loại D đòi hỏi phải xử lý nhiệt Ký hiệu: A500/A500M - 13 BẢN DỊCH Tiêu chuẩn kỹ thuật cho Ống thép kết cấu Carbon không hàn hàn nguội hình trịn hình dạng khác1 Tiêu chuẩn đưa với ký hiệu cố định A500/A500M; số sau ký hiệu cho biết năm chấp nhận ban đầu hoặc, trường hợp có sửa đổi, năm sửa đổi lần cuối Số ngoặc đơn cho biết năm tái phê duyệt lần cuối Một epsilon số (ɛ) thay đổi mặt biên tập kể từ lần sửa đổi cuối tái phê duyệt Tiêu chuẩn quan Bộ Quốc phòng phê duyệt cho mục đích sử dụng Phạm vi* 1.1 Tiêu chuẩn bao gồm loại ống kết cấu thép cacbon hàn nguội liền mạch có hình trịn, hình vng, hình chữ nhật hình dạng đặc biệt để hàn, vít, bắt bu lơng cầu, tịa nhà, cho mục đích kết cấu chung 1.2 Ống sản xuất hai kích thước hàn liền mạch với bề mặt dày không 88 inch (2235 mm), độ dày thành khơng q 0,875 in (22 mm) Loại D địi hỏi phải xử lý nhiệt CHÚ Ý 1: Các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn khơng thích hợp cho ứng dụng yếu tố động cấu trúc hàn, vv, đặc tính độ dai va chạm nhiệt độ thấp quan trọng 1.3 Các giá trị nêu đơn vị SI đơn vị inch-pound coi tiêu chuẩn riêng Trong văn này, đơn vị SI hiển thị ngoặc đơn Các giá trị ghi hệ thống khơng tương đương xác với nhau; đó, hệ thống sử dụng độc lập với Kết hợp giá trị từ hai hệ thống dẫn đến không phù hợp với tiêu chuẩn Các đơn vị inch-pound áp dụng trừ có ký hiệu "M" tiêu chuẩn theo thứ tự 1.4 Văn tiêu chuẩn kỹ thuật chứa ghi chân trang cung cấp tài liệu giải thích Các ghi chân trang, khơng kể hình ảnh bảng biểu, khơng có yêu cầu bắt buộc Tài liệu tham khảo 2.1 Các Tiêu chuẩn ASTM:2 A370 Các phương pháp thử xác định cho việc kiểm tra học sản phẩm thép _ Tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc thẩm quyền Ủy ban ASTM A01 Thép, Thép khơng gỉ Hợp kim có liên quan trách nhiệm trực tiếp Tiểu ban A01.09 Sản phẩm ống Thép Carbon Ấn phê duyệt vào ngày tháng 10 năm 2010 Xuất tháng 11 năm 2010 Được phê duyệt lần đầu vào năm 1964 Ấn trước chấp thuận vào năm 2010 A500 / A500M-10 DOI: 10.1520 / A0500_A0500M-10a Để biết thêm thông tin tiêu chuẩn ASTM, truy cập vào website www.astm.org, liên hệ với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng ASTM địa service@astm.org Để biết thêm thông tin tập Sách thường niên Tiêu chuẩn ASTM, xem tràn Tóm tắt Tài liệu website ASTM A700 Thực hành phương pháp đóng gói, đánh dấu chất hàng sản phẩm thép cho việc chuyển hàng A751 Phương pháp thử, thực hành thuật ngữ phân tích hóa học sản phẩm thép A941 Thuật ngữ liên quan đến thép, thép không gỉ, hợp kim liên quan hợp kim fero 2.2 Các tiêu chuẩn quân sự: MIL-STD-129 Đánh dấu chuyển hàng lưu trữ3 MIL-STD-163 Sản phẩm thép nhà máy, Chuẩn bị chuyển hàng lưu trữ3 2.3 Các tiêu chuẩn liên bang: Fed Std Số 123 Đánh dâu chuyển hàng3 Fed Std Số 183 Đánh dấu nhận diện liên tục cho sản phẩm sắt thép3 2.4 Tiêu chuẩn AIAG: Chuẩn mã vạch B-14 Thuật ngữ 3.1 Định nghĩa —Đối với định nghĩa thuật ngữ sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này, tham khảo Thuật ngữ A941 Thông tin đặt hàng 4.1 Đơn đặt hàng cho vật liệu theo tiêu chuẩn bao gồm thông tin liên quan đến nhiều mặt hàng sau theo yêu cầu để mô tả vật liệu mong muốn cách thích hợp: 4.1.1 Số lượng (đơn vị feet [m] số chiều dài), 4.1.2 Tên vật liệu (ống hàn nguội), 4.1.3 Phương pháp sản xuất (liền mạch hay hàn), 4.1.4 Loại (A, B, C, D), 4.1.5 Kích thước (đường kính ngồi độ dày thành ống trịn, đường kính ngồi độ dày thành ống vng hình chữ nhật), 4.1.6 Thép có chứa đồng (xem Bảng 1), có, 4.1.7 Chiều dài (ngẫu nhiên, nhiều, cụ thể; xem 11.3), 4.1.8 Tình trạng cuối (xem 16.3), 4.1.9 Loại bỏ lỗi (xem 16.3), _ Có Bàn Chỉ dẫn Tài liệu tiêu chuẩn, Tịa Khu D, Đại lộ Robbins., Philadelphia, PA 19111-5094, Attn: NPODS Có Nhóm hành động Cơng nghiệp Ơ tô (AIAG), 26200 Lahser Rd., Suite 200, Southfield, MI 48033, http://www.aiag.org * Xem Bản Tóm tắt thay đổi cuối tài liệu Bản quyền © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Hoa Kỳ BẢNG Các yêu cầu hóa học Thành phần, % Loại A, B D Thành tố Cacbon, max A Mangan, max A Photpho, max A Lưu huỳnh, max Đồng, minB Loại C Phân tích nhiệt Phân tích sản phẩm Phân tích nhiệt Phân tích sản phẩm 0.26 1.35 0.035 0.035 0.2 0.30 1.40 0.045 0.045 0.18 0.23 1.35 0.035 0.035 0.20 0.27 1.40 0.045 0.045 0.18 A Đối với lần giảm 0,01 phần trăm mức tối đa quy định carbon, cho phép tăng 0,06 phần trăm mức tối đa quy định mangan, lên đến tối đa 1,50% theo phân tích nhiệt 1,60% theo phân tích sản phẩm B Nếu thép có chứa đồng định đơn đặt hàng 4.1.10 Chứng nhận (xem Mục 18), 4.1.11 Ký hiệu tiêu chuẩn ASTM năm phát hành, 4.1.12 Sử dụng cuối 4.1.13 Các điều kiện đặc biệt, 4.1.14 Mã vạch (xem 19.3) Quy trình 5.1 Thép luyện nhiều quy trình sau: luyện lò thổi oxy, lò điện 5.2 Khi loại thép khác đúc liên tục, nhà sản xuất xác định vật liệu biến đổi theo loại bỏ cách sử dụng quy trình thiết lập đê phân tách loại Sản xuất 6.1 Ống phải làm thông qua trình hàn liền mạch 6.2 Ống hàn phải làm từ thép cán dẹt thơng qua q trình hàn điện trở Mối nối dọc ống hàn hàn bề dày cho sức bền kết cấu phần ống đảm bảo 6.3 Mối hàn khơng nằm bán kính góc ống hình trừ người mua định CHÚ Ý - Ống hàn thường gia công mà không cần tháo gờ bên 6.4 Ngoại trừ quy định 6.5, ống ủ giảm ứng suất 6.5 Ống loại D cần xử lý nhiệt nhiệt độ thấp 1100 °F [590 °C] cho inch độ dày [25 mm] Phân tích nhiệt 7.1 Mỗi phân tích nhiệt cần phải tuân thủ yêu cầu nêu Bảng phân tích nhiệt Phân tích sản phẩm 8.1 Ống cần phải tuân thủ yêu cầu đưa Bản quyền ÁTM Int’l bảng phân tích sản phẩm 8.2 Nếu phân tích sản phẩm thực hiện, chúng phải làm mẫu thử lấy từ hai đoạn ống, từ lô 500 đoạn, phần nó, hai miếng thép cán dẹt từ lô số lượng tương ứng thép cán dẹt Các phương pháp thực hành liên quan đến phân tích hóa học phải phù hợp với Phương pháp Thử nghiệm, Thực hành Thuật ngữ A751 Những phân tích sản phẩm cần tuân thủ yêu cầu Bảng phân tích sản phẩm 8.3 Nếu hai phân tích sản phẩm đại diện cho lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn quy định, lô bị loại bỏ 8.4 Nếu có phân tích sản phẩm đại diện cho lô hàng không phù hợp với yêu cầu quy định việc phân tích sản phẩm phải thực hai mẫu thử nghiệm bổ sung lấy từ lơ Cả hai phân tích sản phẩm bổ sung phải phù hợp với yêu cầu quy định, không, lô hàng bị loại bỏ Yêu cầu độ bền 9.1 Vật liệu, thể mẫu thử, phải phù hợp với yêu cầu độ bền quy định Bảng 10 Kiểm tra độ dẹt 10.1 Quá trình kiểm tra độ dẹt thực ống kết cấu tròn Quy trình kiểm tra độ dẹt khơng bắt buộc thực ống có kết cấu theo khn định 10.2 Đối với ống kết cấu trịn có mối hàn, mẫu kiểm nghiệm phải dài tối thiểu in[100 mm] làm dẹt nguội kiểm nghiệm nhiều lớp đĩa với ba bước thực kèm mối hàn đặt vng góc so với hướng lực ép Trong trình thực bước đầu, kiểm tra độ dẻo mối hàn khơng có dấu hiệu nứt vỡ bên bên BẢNG 2: Yêu cầu độ căng Ống có kết cấu trịn Cường độ chịu kéo , min, psi [MPa] Giới hạn chảy, min, psi [MPa] Độ giãn incn [50 mm], Min, %D Loại A Loại B Loại C Loại D 45 000 58 000 62 000 58 000 [310] [400] [425] [400] 33 000 42 000 46 000 36 000 [230] [290] [315] [250] A 25 B 23 C 21 23B 62 000 58 000 Ống có kết cấu theo khn Cường độ chịu kéo , min, psi [MPa] Giới hạn chảy, min, psi [MPa] Độ giãn incn [50 mm], Min, % D A 45 000 58 000 [310] [400] [425] [400] 39 000 46 000 50 000 36 000 [270] [315] [345] [250] 25A 23B 21C 23B Áp dụng cho độ dày thành (t) lớn 0.120 in [3.05mm] Đối với thành có độ dày nhỏ hơn, giá trị độ giãn tối thiểu phải tính theo công thức phần trăm độ giãn mức i [50 mm] = 56t + 17.5, làm tròn đến số phần trăm gần Đối với A500M sử dụng công thức sau: 2.2t+ 17.5, làm tròn đến số phần trăm gần B Áp dụng cho độ dày thành có số đo cụ thể (t) lớn 0.180 mức[4,57mm] Đối với thành có độ dày nhỏ giá trị độ giãn tối thiểu phải tính theo công thức phần trăm độ giãn mức i.[50 mm] = 61t + 12, làm tròn đến số phần trăm gần Đối với A500M sử dụng công thức sau: 2.4t+ 12, làm tròn đến số phần trăm gần C Áp dụng cho độ dày thành (t) lớn 0.120 in [3.05mm] Đối với thành có độ dày nhỏ hơn, giá trị độ giãn tối thiểu phải đạt đồng ý nhà sản xuất D Giá trị độ dãn tối thiểu cụ thể áp dụng để thực kiểm tra trước giao ống ngồi bề mặt trước đó, song song khoảng cách đĩa phải nhỏ 2/3 độ dài đường kính bên ngồi ống Khi thực bước hai, kiểm tra bề mặt kim loại mẫu kiểm nghiệm có tồn vết nứt vỡ bên bên bề mặt ngoại trừ mẫu vật cung cấp phần 10.5 khoảng cách đĩa nhỏ ½ độ dài đường kính bên ngồi ống, Trong trình thực bước ba, kiểm tra độ cứng, tiếp tục trình làm dẹt đến vật mẫu nứt vỡ Hoặc thành đối diện vật kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu Trong trình kiểm tra độ dẹt, phát nguyên vật liệu có nhiều lớp không cứng bền mối hàn dở , ống không đáp ứng bị từ chối 10.3 Đối với ống có kết cấu trịn lền mạch đường kính lớn 23/s cỡ[60mm] lớn 21/2 mức [65mm] làm dẹt nguội lớp đĩa theo hai bước thực Trong trình thực bước 1, quy trình kiểm tra độ dẻo vật mẫu khơng có dấu hiệu nứt vỡ bên bên bề mặt trước đó, song song khoảng cách đĩa phải nhỏ giá trị biến “H” tính theo cơng thức sau H=( + e)t / (e + t/ D) (1) Tại H = khoảng cách đĩa dẹt kích thước[mm] e = độ biến dạng đơn vị độ dài (Liên tục với khối thép , 0.09 với khối A, 0.07 với khối B 0.06 khối C), t = Độ dày thành ống kích thước [mm], D = đường kính cụ thể bên ngồi ống kích thước [mm] Trong q trình thực bước hai, kiểm tra dộ cứng, quy trình làm dẹt tiếp tục thực đến mẫu vật có dấu hiệu nứt vỡ, thành ống đáp ứng yêu cầu Trong trình thực kiểm tra độ dẹt , phát nguyen vật liệu có nhiều lớp hợ khơng cứng bền , ngun vật liệu bị loại bỏ từ chối 10.4 Trong trình kiểm tra mẫu vật không phát bề mặt nứt vỡ trước làm dẹt nhiên quy trình thực bước đầu kiểm tra độ dẹt, vật mẫu xử lý theo Phần 15 10.5 Khi kiểm tra tỷ lệ ống chuyển từ D sang t thấp áp lực lên khuôn cao so với bề mặt vị trí hướng 6giờ 12 giờ, vị trí vết nứt vật mẫu chấp nhận tỷ lệ ống chuyển từ D sang t nhỏ 10 11 Kích thước Biến số cho phép Bản quyền ÁTM Int’l 11.1 Kích thước bên ngồi 11.1.1 Ống kết cấu trịn – Đường kính bên ngồi khơng vượt q ± 0.5% làm trịn đến số phần trăm gần 0.005 in [0.1mm] từ đường kính cụ thể bên lên mức 1.900 in [48 mm] nhỏ mức ± 0.75% làm tròn đến số gần 0.0005 in [0.1mm] từ đường kính cụ thể bên lên mức 2.00 in [5 cm] lớn Vị trí đo đường kính bên ngồi cách 2in [5 cm] từ đuôi ống 11.1.2 Ống kết cấu hình vng hình tam giác – kích thước bên ngồi đo vị trí vị trí cách tối thiểu in [5 cm] từ đuôi ống, không nhỏ định mức đường kính cụ thể cho phép nêu Bảng bao gồm độ lỗi lóm cho phép 11.2 Độ dày thành ống – Độ dày tối thiểu thành ống vị trí đo ống phải nhỏ 10% độ đày thành ống Độ dày tối đa thành ống ngoại trừ mối hàn ống hàn không vượt 10% độ dày thành ống Đối với ống hình vng tam giác, u cầu độ dày ống áp dụng trung tâm vị trí ống 11.3 Độ dài - Ống kết cấu theo khuôn sản xuất phạm vi độ dài ft [1.5m] hơn, với đủ loại độ dài cho độ dài cụ thể Tham khảo Phần Khi độ dài cụ thể yêu cầu rõ ràng, áp dụng dung sai độ dài theo Bảng 11.4 Độ thẳng – Biến số độ thẳng ống kết cấu theo khn cho phép 1/s in với kích thước feet [hơn 10mm so với kích thước m] tổng độ dài chia 11.5 Các mặt hình vng: Đồi với ống kết cấu hình vng hình tam giác, mặt lienf kê phỉa vng góc đạt biến số cho phép tối đa ±2% 11.6 Góc bán kính: Đối với ống kết cấu hình vng hình tam giác , bán kính góc phần góc bên ngồi khơng vượt q ba lần độ dày thành ống 11.7 Độ xoắn – Đối với ống kết cấu hình vng tam giác, biến số xoắn cho phép phải áp dunhj theo Bảng Độ xoắn xác định cách giữ phần đuôi ống đặt xuống bề mặt đĩa, sau độ cao góc bên giáp với bề mặt đĩa gần phía cuối cịn lại ống tính đốn độ xoắn (Chênh lệch độ cao góc) Ngoại trừ phần có trọng lượng nặng phải sử dụng thiết bị đo phù hợp nhằm xác định độ xoắn Đo độ xoắn không thức với khoảng cách 2in [5cm] phần ống BẢNG 3: Kích thước biến số cho phép bên ngồi ống kết cấu vng tam giác Kích thước bên ngồi với ống kích thước lớn, in [mm] 21⁄2 [65] nhỏ Quá 21⁄2 đến 31⁄2 [65 to 90], incl Quá 31⁄2 đến 51⁄2 [90 to 140], incl Quá 51⁄2 [140] Kích thước bên khổ khổ cho phép,A in [mm 0.020 [0.5] 0.025 [0.6] 0.030 [0.8] Kích thước lớn 0.01 lần A Biến số cho phép bao gồm độ lồi độ lõm cho phép Đối với ống hình tam giác có tỷ lệ kích thước bên ngồi nhỏ 1.5 ống hình vng , biến số cho phép bên ngồi giống với biến số kích thước lớn Đối với ống hình tam giác có tỷ lệ bên ngoiaf lớn so với kích thước nhỏ phạm vi từ 1.5 đến 3.0, biến số cho phép kích thước nhỏ gấp 1.5 lần so với kích thước lớn Đối với ống hình tam giác có tỷ lệ kích thước bên ngồi lớn 3.0, biến số kích thước nhỏ cho phép gấp hai lần so với biến số kích thước lớn cho phép 15 13.2 Thực thí nghiệm ép dẹp, quy định Mục 10, chiều dài ống tròn lô 13.3 Thuật ngữ “lô” áp dụng cho ống kích cỡ cụ thể sản xuất độ nóng thép giống 14 Thí nghiệm kiểm tra lại 14.1 Nếu kết kiểm tra kỹ thuật lô không phù hợp với yêu cầu áp dụng quy định Mục 10 lơ bị từ chối kiểm tra lại với ống bổ sung gấp đôi số gốc từ lơ Lơ chấp nhận phù hợp với yêu cầu quy định 14.2 Nếu hay hai lần kiểm tra lại quy định 14.1 có kết luận khơng phù hợp với yêu cầu áp dụng nêu Mục 10, lơ hàng bị từ chối sau nhà sản xuất xử lý nhiệt, sửa chữa lại, loại bỏ điều kiện dẫn đến việc không hợp lệ, lơ hàng coi kiểm tra theo quy định, 15 Các phương pháp thí nghiệm kiểm tra BẢNG Dung sai chiều dài chiều dài cụ thể ống cơng trình có hình dáng đặc biệt Dung sai chiều dài chiều dài cụ thể, in [mm] 22 ft [6.5 m] thấp Dài 22 ft [6.5m] Trên Dưới Trên Dưới 1/2 1/2 3/4 1/4 [13] [6] [19] [6] BẢNG Thay đổi xoắn phép Ống cơng trình hình vng hình chữ nhật Biểu thị chiều dài hướng dọc ống vuông, in [mm] Thay đổi xoắn phép tối đa với ft Chiều dài [Xoắn Mét Chiều dài] In [mm] 11 [40] thấp Dài 11⁄2 đến 21⁄2 [40 đến 65] 0.050 [1.3] 0.062 [1.6] Dài 21 đến [65 đến 100] Dài đến [100 đến 150] 0.075 [1.9] 0.087 [2.2] Dài đến [150 đến 200] Dài [200] 0.100 [2.5] 0.112 [2.8] ⁄2 ⁄2 12 Ống cơng trình có hình dạng đặc biệt 12.1 Tính sắn có, kích thước dung sai ống cơng trình có hình dạng đặc biệt kiểm tra đàm phán với nhà sản xuất 13 Số thí nghiệm kiểm tra 13.1 Thực thí nghiệm sức kéo cho chiều dài ống đại diện cho lô quy định Mục Bản quyền ÁTM Int’l 15.1 Mẫu thử sức kéo phải phù hợp với yêu cầu áp dụng Các phương pháp kiểm tra Định nghĩa A370, Phụ lục A2 15.2 Mẫu thử sức kéo mẫu thử cho chiều dọc đầy đủ chiều dọc thẳng Đối với ống hàn, mẫu thử chiều dọc thẳng phải lấy từ vị trí 90° từ mối hàn thí nghiệm thực mà không làm phẳng chiều dài đo Mẫu thử chiều dọc thẳng bỏ gờ Mẫu thử sức kéo khơng phép có lỗi bề mặt mà gây cản trở đến việc xác định độ kéo căng 15.3 Xác định cường độ sản phẩm tương ứng với sai lệch 0,2 % chiều dài đo với tổng kéo dãn sức nặng 0,5% chiều dài đo 16 Kiểm nghiệm 16.1 Tất ống phải kiểm nghiệm xưởng sản xuất để đảm bảo độ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 16.2 Tất ống phải khơng có khiếm khuyết thành phẩm hoàn hảo 16.2.1 Lỗi bề mặt phân loại khiếm khuyết độ sâu lỗi làm giảm độ dày lớp lại thấp 90% độ dày lớp quy định Cho phép lỗi có độ sâu khơng q 331⁄3 % độ dày lớp quy định sửa chữa phương pháp hàn lại, thoả mãn điều kiện sau đây: 16.2.1.1 Lỗi hoàn loại bị loại bỏ cách đục mài mà giữ chất lượng kim loại, 16.2.1.2 Việc hàn sửa chữa phải thực trình hàn với hydro thấp 16.2.1.3 Kim loại hàn bị loại bỏ thành phẩm hoàn hảo 16.2.2 Lỗi bề mặt dấu vết xử lý, dấu vết nhẹ, vết lăn hay lỗ sâu khơng tính khiếm khuyết lỗi loại bỏ phạm vi giới hạn độ dày lớp quy định Không thiết phải loại bỏ lỗi Ống hàn khơng có kim loại nhơ bề mặt ngồi vết hàn 16.3 Trừ có u cầu khác đơn đặt hàng, ống cơng trình phải có đầu cắt vuông vắn, với gờ mức tối thiểu Nếu có yêu cầu đơn đặt hàng, gờ phải loại bỏ đường kính ngồi trong, hai 19.1 Trừ điều ghi rõ 19.2, chiều dài ống cơng trình đánh dấu để thể thông tin sau: tên nhà sản xuất, thương hiệu nhãn hiệu; số tiêu chuẩn kỹ thuật (không yêu cầu năm cấp); chữ phân cấp 19.2 Đối với ống cơng trình có đường kính ngồi mặt phẳng lớn in [10 cm] hơn, thơng tin liệt kê 19.1 ống phép đánh dấu giấy đính kèm 17 Từ chối 17.1 Người mua có quyền kiểm nghiệm ống nhận từ nhà sản xuất từ chối ống khơng đạt u cầu kỹ thuật, dựa kiểm tra phương pháp kiểm tra nêu Người mua thơng báo cho nhà sản xuất ống bị từ chối, việc bố trí ống theo thảo thuân nhà sản xuất người mua TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI Uỷraban A01 ống xác định vị trí thay đổi cần thiết tiêu chuẩn kỹ thuật kể từ 17.2 Người mua có quyền bỏ phát đề gặp phải cuối cùng, A500/A500M-10, mà tác động đến việc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật không phù hợp với mục đích vấn sử dụng cuối q phạm (Đượcvithơng qua cầu ngàykỹ01/11/2013) trình chế tạo lắp ráp, yêu thuật Người mua thông báo với nhà sản xuất ống bị bỏ Những ốnglịnày (1) Xố Martin khỏihai 5.1bên kiểm nghiệm để xem xét tính chất độ nghiêm trọng 6.3lắp liên quan đếncảviệc khiếm khuyết, kết quả(2) chếThêm tạo đặt, hai cấm (có mối hàn nằm góc ống hình chữ nhật hình vng trừ người mua u cầu bao gồm điều kiện) Việc bố trí ống theo thoả thuận nhà sản xuất người mua 18 Chứng nhận 18.1 Khi có yêu cầu đơn đặt hàng hay hợp đồng, nhà sản xuất cung cấp cho người mua chứng nhận đạt tiêu chuẩn, ghi rõ sản phẩm sản xuất, thử mẫu, kiểm tra kiểm nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định với yêu cầu ghi đơn đặt hàng hợp đồng, đạt tất yêu cầu Chứng nhận đạt tiêu chuẩn bao gồm số tiêu chuẩn kỹ thuật năm cấp 18.2 Khi yêu cầu đơn đặt hàng, hợp đồng, nhà sản xuất cung cấp cho người mua báo cáo kiểm tra cho đơn hàng vận chuyển đến mà có phân tích nhiệt kết kiểm tra sức kéo theo yêu cầu kỹ thuật, đơn đặt hàng hợp đồng Báo cáo kiểm tra bao gồm số tiêu chuẩn năm cấp 18.3 Không yêu cầu chữ ký công chứng chứng nhận đạt tiêu chuẩn hay báo cáo kiểm tra, nhiên, tài liệu phải xác định rõ ràng tổ chức nộp hồ sơ Cho dù khơng có chữ ký, tổ chức nộp hồ sơ có trách nhiệm nội dung tài liệu 18.4 Chứng nhận đạt tiêu chuẩn hay cáo cáo kiểm tra in, sử dụng phiên điện tử, hệ thống Trao đổi liệu điện tử (EDI) từ gốc coi có giá trị giống với gốc in sở chứng nhận Nội dung tài liệu EDI phải phù hợp với thoả thuận phiên EDI sẵn có người mua bên sản xuất 19 Đánh dấu sản phẩm Bản quyền ÁTM Int’l 19.3 Mã vạch—Ngoài quy định 19.1 19.2, nhà sản xuất lựa chọn sử dụng mã vạch phương pháp xác định bổ sung Nếu đơn đặt hàng có yêu cầu chi tiết hệ thống mã vạch dùng theo hệ thống mã vạch GHI CHÚ 3—Nếu khơng có yêu cầu hệ thống mã vạch nên sử dụng mã vạch phù hợp với tiêu chuẩn AIAG B-1 20 Bao bì, nhãn, chất hàng 20.1 Khi có yêu cầu đơn đặt hàng, đóng gói bao bì, đánh nhãn chất hàng theo Tiêu chuẩn A700 21 Thủ tục phủ 21.1 Nếu có yêu cầu hợp đồng, vật liệu bảo quản, đóng gói chất hàng theo yêu cầu MIL-STD-163, với mức áp dụng theo quy định hợp đồng Dán nhãn vận chuyển tài liệu phải tuân theo Tiêu chuẩn liên bang số 123 quan dân MIL-STD-129 Tiêu chuẩn liên bang số 183 yêu cầu dán nhãn dài hạn 21.2 Kiểm nghiệm—Trừ có quy định khác hợp đồng nhà sản xuất phải có trách nhiệm việc thực kiểm nghiệm áp dụng kiểm tra yêu cầu Trừ có quy định khác hợp đồng, nhà sản xuất sử dụng thiết bị thiết bị khác để thực kiểm nghiệm kiểm tra Bản quyền ÁTM Int’l A500/A500M - 13 ASTM Quốc tế không chịu trách nhiệm tính hợp lệ quyền sáng chế khẳng định liên quan đến mục đề cập tiêu chuẩn Người áp dụng tiêu chuẩn khuyên nên xác định tính hợp pháp quyền sáng chế đó, nguy vi phạm quyền đó hồn tồn trách nhiệm họ Tiêu chuẩn ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm sửa đổi lúc phải xem xét lại năm lần không sửa đổi phải phê duyệt lại huỷ Chúng tơi đón nhận nhận xét bạn để sửa đổi tiêu chuẩn cho tiêu chuẩn bổ sung phải gửi cho Trụ sở Quốc tế ASTM Ý kiến bạn xem xét cẩn thận họp ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm, mà bạn tham dự Nếu bạn cảm thấy ý kiến bạn chưa nhận xem xét cách công bằng, bạn nên đưa quan điểm cho Uỷ ban Tiêu chuẩn ASTM, theo địa hiển thị bên Tiêu chuẩn có quyền thuộc ASTM Quốc tế, Số 100 Barr Harbor Drive, Hòm thư số C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Hoa Kỳ Để in tiêu chuẩn cho mục đích cá nhân (một nhiều sao), bạn liên hệ với ASTM theo địa số điện thoại 610-832-9585 (điện thoại), 610-832-9555 (fax) service@astm.org (thư điện tử); thông qua trang web ASTM (www.astm.org) Giấy phép chụp tiêu chuẩn lấy từ trang web ASTM (www.astm.org/COPYRIGHT/) ... (điện thoại), 610-832-9555 (fax) service @astm. org (thư điện tử); thông qua trang web ASTM (www .astm. org) Giấy phép chụp tiêu chuẩn lấy từ trang web ASTM (www .astm. org/COPYRIGHT/) ... quyền thuộc ASTM Quốc tế, Số 100 Barr Harbor Drive, Hòm thư số C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Hoa Kỳ Để in tiêu chuẩn cho mục đích cá nhân (một nhiều sao), bạn liên hệ với ASTM theo địa... ASTM Ý kiến bạn xem xét cẩn thận họp ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm, mà bạn tham dự Nếu bạn cảm thấy ý kiến bạn chưa nhận xem xét cách công bằng, bạn nên đưa quan điểm cho Uỷ ban Tiêu chuẩn ASTM,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn ASTM A5002013 cho Ống thép kết cấu Carbon không hàn và hàn nguội hình tròn và các hình dạng khác, Tiêu chuẩn ASTM A5002013 cho Ống thép kết cấu Carbon không hàn và hàn nguội hình tròn và các hình dạng khác