Đáp án đề thi học kì 1 môn địa lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập

1 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 21:50

góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa với các láng giềng và các nước khác trong khu vực, củng cố an ninh quốc phòng của vùng.[r] (1)PHÒNG GD QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIẾM TRA HỌC KÌ I – MƠN ĐỊA LÝ Mã đề 1A I – TRẮC NGHIỆM (5 điểm) : Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D B B B C D A A D A C D C D B A C A C B II – TỰ LUẬN (5 điểm) : Câu Nội dung trả lời Điểm 1 - Thành tựu: + Diện tích tổng sản lượng lương thực đứng sau đồng sơng Cửu Long Là vùng có suất lúa cao nước + Các loại ưa lạnh vụ đông đem lại hiệu kinh tế lớn (ngô đông, khoai tây, cà rốt,…) + Đàn lợn có số lượng lớn nước (chiếm 27,2 %), chăn ni bị sữa, gia cầm phát triển mạnh - Khó khăn: +Diện tích đất canh tác bị thu hẹp mở rộng diện tích đất chuyên dùng thổ cư Vùng đất đê không bồi tụ thường xun -> bị thối hóa + Thời tiết diễn biến bất thường, tai biến thiên nhiên thường xảy (bão, lũ, hạn, rét - Hướng giải quyết: +Chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa +Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đa dạng hóa cấu trồng, +Hạn chế dùng phân hóa học, tăng cường dùng phân vi sinh, hữu cơ, thuốc trừ sâu phương pháp liều lượng,… 0,25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 2 - Bắc Trung Bộ dải lãnh thổ dài hẹp ngang, vùng đồi núi phía Tây có địa hình dốc, sông ngắn dốc, thủy chế thất thường - Trồng rừng vùng đồi núi: tăng độ che phủ, giữ đất , hạn chế lũ quét, giảm bớt tính chất thất thường chế độ nước sơng ngòi - Trồng rừng vùng ven biển: chắn gió, hạn chế nạn cát lấn, bảo vệ bờ biển, tạo mơi trường cho lồi sinh vật biển - Góp phần làm giảm tác hại bão lũ, gió phơn Tây Nam khơ nóng, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất sinh hoạt , bảo vệ tính đa dạng sinh vật 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 3 - Ý nghĩa kinh tế : + Góp phần nâng cao vị vùng kinh tế nước đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng +Tạo cấu kinh tế ngày hoàn thiện hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, cung cấp nguồn lượng, khống sản, nơng sản cho thị trường nước quốc tế - Ý nghĩa trị xã hội: + Đây địa bàn sinh sống phần lớn dân tộc người nước ta Việc phát huy mạnh kinh tế xóa bỏ chênh lệch trình độ phát triển đồng miền núi,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo bình đẳng dân tộc + Vùng có đường biên giới với Trung quốc, Lào tuyến giao thông, cửa quốc tế quan trọng, góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa với láng giềng các nước khác khu vực, củng cố an ninh quốc phòng vùng 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 môn địa lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 1 môn địa lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập