Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

7 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:09

Cơ chế: sự tiếp đã kích thích sự phân bố auxin ở 2 phía (tiếp xúc và không tiếp xúc), làm cho sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào không tiếp xúc của tua quấn, làm cho nó quấn quan[r] (1)1 Câu Nội dung Điểm 1 (2 đ) a Hình mơ tả sơ đồ cắt ngang cây: Hãy xếp vị trí từ đến theo thứ tự tăng dần nước Giải thích lại xếp - Thế nước đặc trưng hàm lượng nước tự môi trường Mơi trường có hàm lượng nước tự cao nước cao Thứ tự: 3→ → → - Giải thích: + Vị trí mạch gỗ, vị trí tế bào mơ giậu, vị trí khoảng trống gian bào lá, vị trí khơng gian ngồi + Chỉ có vị trí nước tồn dạng lỏng, vị trí nước tồn dạng khí nên nước thấp + Trong vị trí 2, nồng độ chất tan vị trí cao nên nước thấp Trong vị trí vị trí khơng gian chứa khơng khí ngồi lá, vị trí khơng gian rộng hơn, có hoạt động đối lưu khơng khí, gió nên mật độ phân tử nước (độ ẩm) thấp vị trí b Khi quan sát ruộng bị thiếu ngun tố khống người ta nhận thấy có nguyên tố mà thiếu nguyên tố có biểu hiện: vàng, vàng đỉnh lá, sau héo rụng, hoa giảm, sinh trưởng rễ bị giảm sút, cịi cọc Đó ngun tố nào? Nêu cách kiểm tra thiếu hụt nguyên tố - nguyên tố bị thiếu : Nitơ S - Cách kiểm tra: Dùng phân bón: ure (chứa N) sunphat amon (chứa N S) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC - KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đáp án gồm 07 trang) (2)2 + Nếu thiếu hụt S -> ruộng bón sunphat amon xanh trở lại + Nếu thiếu N ruộng xanh trở lại 0,25 0,25 2 (2đ) a Để tổng hợp phân tử glucozo, thực vật C3 CAM cần ATP? Giải thích lại có khác số lượng ATP tổng hợp glucozo nhóm thực vật? - Để tổng hợp phân tử glucozo: + Thực vật C3 cần 18ATP + Thực vật CAM cần 24 ATP - Giải thích: Theo chu trình Canvin, để hình thành phân tử Glucozo cần 18 ATP Thực vật CAM tiêu dùng thực vật C3 6ATP cho trình tổng hợp phân tử đường thực vật CAM cần thêm 6ATP để chuyển hố 6axit pyruvic (loại từ chu trình C3) tạo 6PEP cho trình cố định CO2 chu trình C4 b Khi chiếu sáng với cường độ thấp vào loài A, B C trồng nhà kính, người ta nhận thấy A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, B lượng CO2 hấp thụ nhiều lượng CO2 thải ra, C lượng CO2 hấp thụ lượng CO2 thải Chỉ tiêu sinh lý ánh sáng dùng để xếp loại nhóm này? Giải thích Căn vào điểm bù ánh sáng để xác định loại - Cây A : Cường độ quang hợp cường độ hô hấp nên CO2 thải hấp thụ tương đương Cây A trung tính - Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn cường độ hô hấp nên hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều thải Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, ưa bóng - Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải môi trường nhiều hấp thụ Cây C có điểm bù ánh sáng cao, ưa sáng 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3 (2đ) a Chứng minh trình trao đổi khống nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào q trình hơ hấp? Người ta vận dụng hiểu biết mối quan hệ trong thực tế trồng trọt nào? - Hơ hấp giải phóng ATP cung cấp cho q trình hấp thu khống nitơ, q trình sử dụng khống biến đổi nitơ - Các axit hữu cơ, sản phẩm trung gian hô hấp sử dụng để tổng hợp axitamin - Hô hấp rễ tạo CO2 + Trong dung dịch đất: H2O + CO2 → H2CO3 → HCO3- + H+ + Các ion H+ hút bám bề mặt rễ trao đổi với ion dấu bề mặt keo đất → rễ hấp thụ nguyên tố khoáng theo chế hút bám trao đổi * Ứng dụng 0,25 0,25 (3)3 -Xới đất, làm cỏ, sục bùn → rễ hơ hấp hiếu khí tốt -Trồng không cần đất: Trồng dung dịch, khơng khí b Biểu đồ biểu diễn q trình hơ hấp điều kiện bình thường Đường cong biểu thị cho giai đoạn hô hấp đời sống Giải thích ?.Em cho biết ứng dụng việc bảo quản sản phẩm nông nghiệp - Đường cong C đường cong thích hợp để biểu thị cho giai đoạn hơ hấp đời sống vì: Giai đoạn hạt nẩy mầm giai đoạn hoa trái giai đoạn hô hấp mạnh đời sống cây, vị trí đường cong biểu diễn tăng - Ứng dụng bảo quản hạt giống, hoa Q trình hơ hấp mạnh sản phẩm nông nghiệp làm tiêu hao nhanh chất hữu cơ, nên làm giảm chất lượng sản phẩm Do đó, cần làm hạn chế hơ hấp cách hạ nhiệt độ, tăng lượng khí CO2, làm giảm độ thơng thống, giảm độ ẩm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4 (2đ) a Tại AAB xem hoocmôn già hóa đồng thời là hooc mơn “ stress” thực vật? - AAB kích thích hình thành tầng rời gây nên rụng lá, rụng - AAB làm chậm kéo dài rễ - Gây trạng thái ngủ chồi hạt - Khi xảy khô hạn, AAB hình thành gây nên chuỗi đáp ứng đóng khí khổng, rụng v.v nhờ hạn chế thoát nước b Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng ánh sáng đỏ ánh sáng đỏ xa đến nảy mầm hạt? - Bố trí thí nghiệm: Ngâm hạt nước chia hạt thành lô: lô 1, 2, 3, 4, Lô 1: Hạt để tối (đối chứng) Lô 2: Hạt chiếu ánh sáng đỏ - để tối Lô 3: Hạt chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – để tối 0,25 0,25 0,25 0,25 (4)4 Lô 4: Hạt chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - để tối Lô 5: Hạt chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa – đỏ - đỏ xa – để tối - Kết quả: Lô lô hạt nảy mầm, lô 1, 3, hạt không nảy mầm - Kết luận: Ánh sáng đỏ kích thích nảy mầm hạt ánh sáng đỏ xa ức chế nảy mầm hạt Ánh sáng lần chiếu cuối nhân tố định - Giải thích: + Quang thụ thể chịu tránh nhiệm gây tác động trái ngược ánh sáng đỏ đỏ xa phitocrom (Pr Pfr), Pr hấp thụ cực đại ánh sáng đỏ Pfr hấp thụ ánh sáng đỏ xa hai dạng chuyển hóa thuận nghịch tác dụng ánh sáng + Sự hấp thụ ánh sáng đỏ làm Pr chuyển thành Pfr kích thích nảy mầm hạt ánh sáng đỏ xa làm đảo ngược trình + Thực vật tổng hợp phytocrom dạng Pr hạt giữ tối, sắc tố hồn tồn trì dạng Pr 0,25 0,25 5 (2đ) a Chất dinh dưỡng để ống phấn nảy mầm, sinh trưởng phát triển được lấy từ đâu? Ban đầu chất dinh dưỡng lấy từ chất dự trữ sẳn có hạt phấn, nhờ ống phấn nảy mầm - Ống phấn phát triển tiết enzim làm tiêu hoá tế bào bao quanh vỏ nhuỵ bầu để cung cấp chất dinh dưỡng cho sinh trưởng ống phấn b Trong rừng nhiệt đới có nhiều dây leo quấn quanh gỗ lớn để vươn cao, kết tượng Giải thích chế gây hiện tượng Đó kết qủa hướng động tiếp xúc Cơ chế: tiếp kích thích phân bố auxin phía (tiếp xúc không tiếp xúc), làm cho sinh trưởng kéo dài tế bào không tiếp xúc tua quấn, làm cho quấn quanh giá thể 0,5 0,5 0,5 0,5 6 (2đ) a Một người không may bị bệnh phải cắt túi mật, trình tiêu hóa bị ảnh hưởng Bình thường gan tiết mật từ từ dự trữ túi mật Tại túi mật dịch mật đặc lại nhờ hấp thu lại nước, sau đổ vào tá tràng dạng tia đủ cho trình tiêu hóa Cắt túi mật gan tiết mật đổ trực tiếp vào tá tràng nên dịch mật không cô đặc lượng dịch mật đổ vào tá tràng liên tục ít->q trình tiêu hóa bị giảm sút Cụ thể: +Thành phần mật gồm muối mật NaHCO3 trực tiếp ảnh hưởng tới tiêu hóa: + Mi mật có tác dụng nhũ tương hóa lipit tạo điều kiện cho enzim lipaza hoạt động phân giải lipit, giúp hấp thụ lipit VTM hòa tan lipit A,D,E,K Muối mật giảm lipit bị đào thải, VTM khơng hấp thụ - NaHCO3 góp phần tạo môi trường kiềm để enzim tuyến tụy, tuyến ruột hoạt động, thiếu NaHC03 làm hoạt động enzim tuyến tụy, tuyến ruột hoạt động 0,25 0,25 (5)5 - Mật tăng nhu động ruột, kích thích tiêu hóa, ức chế hoạt động vi khuẩn lên men thối rữa chất ruột Muối mật giảm  tiêu hóa giảm sút., đơi nhu động ruột giảm gây dính ruột b Giải thích lao động bắp nhiều lượng oxi từ máu vào mô nhiều? - oxi tiêu hao nhiều, phân áp O2 giảm > tăng phân ly HbO2 - pH giảm > tăng phân ly HbO2 - nhiệt độ thể tăng cao >tăng phân ly HbO2 - CO2 nhiều tăng phân ly HbO2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 7 (2đ) a Tại máu không đông hệ mạch Nêu cách để giữ máu không đông lấy máu khỏi thể người? Trong thể máu không đông - Lớp TB lót thành mạch trơn nhẵn => khơng làm cho yếu tố đơng máu hoạt hóa tiếp xúc, tiểu cầu không vỡ - Thành mạch có protein chống bám dính => ngăn cản bám dính tiểu cầu - Các chất chống đông máu (hêparin) giải phóng từ gan, bạch cầu ưa kiềm, dưỡng bào (TB mast) * Nêu cách để giữ máu không đông lấy máu khỏi thể người? - Dùng hợp chất Oxalat Citrat làm ion Ca2+ + Natri citrat, amoni citrat đưa vào máu tạo hợp chất canxi citrat + Kali oxalat, amoni oxalat đưa vào máu tạo hợp chất canxi oxalat - Tráng bình chứa máu silicon trơn láng - Dùng Hêparin tăng cường tác dụng antithrombin (chất chống thrombin) => gây bất hoạt thrombin - Dùng Coumarin ngăn cản tác dụng VTM K chất kích thích gan sản xuất yếu tố đông máu b - Khi thể máu làm thay đổi trình hấp thu Na+ ống lượn xa của nephron Mất máuthể tích máu giảm huyết áp giảm thận tăng tiết renin có tác dụng làm tăng tiết aldosteron-> tăng tái hấp thu Na+, nước làm thể tích máu tăng, huyết áp tăng -Tại bị hở van nhĩ thất (van đóng khơng kín), sức khỏe người bệnh ngày giảm sút? Khi bị hở van nhĩ thất lượng máu quay trở lại tâm nhĩ làm cho máu vào cung động mạch chủ hơn, để trì lưu lượng máu qua tim địi hỏi phải đập nhanh Tình trạng kéo dài liên tục làm cho tim bị suy dẫn đến lượng máu cung cấp cho quan giảm sức khỏe bệnh nhân bị giảm sút không điều trị kịp thời 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 (6)6 (2 đ) Hãy giải thích tác dụng thuốc atrôpin người? Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xináp làm khả cảm nhận màng sau xi náp với chất axetylcolin -> hạn chế hưng phấn -> giảm co thắt -> giảm đau b Axêtilcơlin chất trung gian hóa học có chùy xinap nơron đối giao cảm nơron vận động Hãy nêu cách tác động khác axêtilcôlin lên màng sau xinap hai loại nơron ý nghĩa - Với xináp đối giao cảm tim + Axêtilcôlin sau gắn vào thụ thể màng sau làm mở kênh K+, làm cho K+ ngăn cản điện hoạt động xuất + Ý nghĩa: làm tim giảm nhịp co giảm lực co - Với xináp cung phản xạ vận động: + Axêtilcôlin sau gắn vào thụ thể màng sau làm mở kênh Na+, làm cho Na+ từ vào gây nên khử cực đảo cực làm xuất điện hoạt động + Điện hoạt động xuất màng sau xinap làm cho vân co, gây nên các cử động theo ý muốn c.Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, chất sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) dùng làm thuốc giảm đau y tế, thuốc đồng thời gây nghiện Hãy giải thích chế giảm đau chế gây nghiện Morphin - Morphin kết hợp với thụ thể endorphin → có tác dụng giảm đau tương tự endorphin - Khi sử dụng morphin → thể giảm dừng sản xuất endorphin → lệ thuộc vào nguồn cung bên → nghiện thuốc 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 9 (2đ) a Ure chất thải độc hại, lại có tượng tái hấp thu, đặc biệt dịch lọc ống góp; tỉ lệ ure bị thải loại khoảng 40 – 60% Giải thích Ure độc độc so với NH3 đến 10 vạn lần, nghĩa không độc lắm, ngày khoảng 40 – 60% lượng ure bị lọc thải, bảo đảm cho thể không bị đầu độc; Phần lại tái hấp thu từ phần ống góp vào dịch gian bào góp phần quan trọng làm tăng áp suất thẩm thấu dịch gian bào phần tuỷ thận Kết làm tăng cao tính thấm phần tuỷ, tạo điều kiện rút nước từống góp, làm đặc nước tiểu trở thành nước tiểu thức b Đối với vận động viên thường xuyên tham gia luyện tập thi đấu pH máu động mạch thay đổi nào? Cơ thể có những chế để trì độ pH máu ổn định? Khi luyện tập, thi đấu thể thao pH máu giảm hoạt động nhiều  hô hấp tăng  tạo nhiều CO2  nồng độ H+ máu tăng, pH giảm - Khi pH giảm, hệ đệm hoạt động lấy H+ để trì pH ổn định: + hệ đệm bicacbonat: pH giảm, HCO3- kết hợp với H+  pH máu 0,5 0,5 0,25 (7)7 tăng: HCO3- + H+  H2CO3 + hệ đệm photphat: Khi pH giảm, HPO4-2 kết hợp với H+  pH máu tăng: HPO4-2 + H+  H2PO4- + hệ đệm proteinat lấy H+ nhờ gốc –NH2: –NH2 + H+  NH3 0,25 0,25 10 (2 đ) a Rắn nước đẻ con, thằn lằn đẻ trứng q trình sinh sản hai lồi giống khác nào? - Giống nhau: thụ tinh trong, phôi phát triển nhờ nỗn hồng trứng -Khác nhau: Rắn nước sinh sản theo kiểu nỗn thai sinh, phơi phát triển thể mẹ thành chui Thằn lằn đẻ trứng, phơi phát triển trứng ngồi thể mẹ b Nếu người bị hỏng thụ thể progesteron estrogen tế bào niêm mạc tử cung có xuất chu kì kinh nguyệt hay không? Khả năng mang thai người nào? - Tử cung người không đáp ứng với estrogen progesteron nên không dày lên không bong ra, khơng có chu kì kinh nguyệt - Người khơng có khả mang thai niêm mạc tử cung không dày lên dẫn đến: + Trứng làm tổ + Nếu trứng làm tổ khó phát triển thành phơi thiếu chất dinh dưỡng; dễ bị sẩy thai 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập