Đáp án HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

4 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 13:18

- Tinh thần yêu nước, đoàn kết chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của quân dân nhà Trần: các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, nhân dân thực h[r] (1)1 ĐỀ THI CHÍNH THỨC - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM (Đáp án - thang điểm có 04 trang) Câu Đáp án Điểm 1 (2,5 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên kỉ XIII Từ nguyên nhân thắng lợi kháng chiến này, anh/chị rút học cần phát huy nghiệp bảo vệ Tổ quốc 1 Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên kỉ XIII Cần phân tích ý sau: - Tinh thần yêu nước, đoàn kết chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc quân dân nhà Trần: tầng lớp nhân dân, thành phần dân tộc tham gia đánh giặc, nhân dân thực vườn không, nhà trống, quân dân chiến đấu anh dũng 0,5 - Nhà Trần có chuẩn bị chu đáo cho kháng chiến: chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quân đội, đoàn kết nội bộ, đồn kết nhân dân 0,5 - Có huy nhà quân thiên tài Trần Hưng Đạo vua Trần cùng hàng loạt tướng lĩnh tài năng: nghệ thuật rút lui chiến lược, mở trận quyết chiến chiến lược 0,5 2 Bài học cần phát huy nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Rút học như: đường lối đấu tranh đắn, đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng… 0,5 - Nêu vai trò học rút công bảo vệ Tổ quốc hiện 0,5 2 (2,5 điểm) Hãy đánh giá vai trò phong trào Tây Sơn lịch sử dân tộc kỉ XVIII - Phong trào nông dân Tây Sơn lật đổ ba tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, bước đầu thống đất nước… 1,0 - Từ nhiệm vụ giai cấp, phong trào Tây Sơn vươn lên gánh vác nhiệm vụ dân tộc: đánh bại quân xâm lược Xiêm (1785), Thanh (1789), bảo vệ độc lập dân tộc… 1,0 - Tiến hành nhiều cải cách tiến mở bước phát triển lịch sử dân tộc 0,5 3 (3,0 điểm) (2)2 1 Điểm khác biệt thành lập triều Nguyễn đầu kỉ XIX so với thành lập triều đại phong kiến Việt Nam kỉ XI - XV - Nguyễn Ánh lập nên triều Nguyễn vào năm 1802 Sự thành lập triều Nguyễn dựa đánh bại phong trào nơng dân tương đối tiến là phong trào Tây Sơn với giúp sức tư Pháp 0,5 - Trong đó, thành lập triều đại phong kiến Việt Nam kỉ XI - XV lại thay triều đại tiến cho triều đại hết vai trò lịch sử kết đấu tranh chống ngoại xâm thắng lợi 0,5 2 Vào kỉ XIX, thách thức lịch sử đặt cho triều Nguyễn - Trước nguy bị xâm lược từ bên ngoài… bối cảnh chế độ phong kiến Việt Nam bộc lộ dấu hiệu khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng…, vào kỉ XIX, triều Nguyễn đứng trước thách thức lịch sử: 0,5 + Hoặc tiến hành cải cách để khỏi tình trạng khủng hoảng nước, mở rộng quan hệ bang giao để khôn khéo bảo tồn độc lập, chủ quyền 0,5 + Hoặc chìm đắm sách thủ cựu tự lập nhằm cố gắng trì chế độ chế độ quân chủ chuyên chế lạc hậu 0,5 3 Nguyên nhân triều Nguyễn trì đường lối bảo thủ - Vì quyền lợi dịng họ giai cấp triều Nguyễn thi hành sách bảo thủ… hậu đặt Việt Nam vào tình bất lợi trước xâm lược vũ trang thực dân Pháp 0,5 4 (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thất bại kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 - 1884) Cần phân tích ý sau: - Thực dân Pháp mạnh, đủ sức đàn áp kháng chiến 1,0 - Triều Nguyễn thiếu chuẩn bị cho kháng chiến, không thấy dã tâm xâm lược Việt Nam thực dân Pháp 1,0 - Triều Nguyễn khơng có đường lối kháng chiến đắn: xa rời đường lối đấu tranh vũ trang truyền thống dân tộc, cắt đất cầu hòa…; bỏ qua hội để đánh thắng chiến tranh xâm lược Pháp… 1,0 5 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương cuối kỉ XIX Chiếu Cần vương ban tác động đến phận văn thân, sĩ phu yêu nước? 1 Hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần vương cuối kỉ XIX - Thực dân Pháp hoàn thành trình xâm lược vũ trang Việt Nam, bước vào thời kì bình định, tăng cường đàn áp đấu tranh nhân dân Việt Nam, làm cho mâu thuẫn toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp trở nên sâu sắc 0,75 (3)3 Hiệp ước Hácmăng (1883) Patơnốt (1884) với Pháp Nội triều đình Nguyễn phân hóa sâu sắc phe chủ chiến phe chủ hòa… Phe chủ chiến đứng đầu Tôn Thất Thuyết ni hi vọng khơi phục lại chủ quyền có thời Trong bối cảnh đó, thực dân Pháp tâm trừ khử phe chủ chiến triều đình Nguyễn 0,75 - Sau phản công phe chủ chiến kinh thành Huế (7-1885), Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rời kinh đô Huế, nhân danh nhà vua chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu nhân dân nước đứng lên giúp vua, cứu nước Chiếu Cần vương thổi bùng lên lửa yêu nước vốn âm ỉ cháy quần chúng nhân dân nhanh chóng biến thành phong trào lớn 0,5 2 Tác động chiếu Cần vương đến phận văn thân, sĩ phu yêu nước - Văn thân, sĩ phu trí thức phong kiến Họ bị chi phối tư tưởng Nho giáo “trung quân, quốc” Đối với họ, yêu nước tức trung thành với nhà vua ngược lại trung thành với nhà vua nghĩa yêu nước 0,25 - Trước chiếu Cần vương ban ra, văn thân, sĩ phu bị mâu thuẫn tư tưởng “trung quân” “ái quốc” Bởi “trung qn” khơng “ái quốc” phận vua quan triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp Ngược lại “ái quốc” khơng thể “trung qn” phải chống lại vua 0,25 - Chiếu Cần Vương ban giải mâu thuẫn tư tưởng văn thân, sĩ phu mối quan hệ “trung quân” “ái quốc” Giờ “trung quân”, “ái quốc” thống Ngay lập tức, văn thân, sĩ phu hăng hái hưởng ứng chiếu Cần vương 0,5 6 (3,0 điểm) Vì cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đánh giá kiện vĩ đại lịch sử nước Nga lịch sử nhân loại? 1 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 kiện vĩ đại lịch sử nước Nga - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 mở kỉ ngun mới, làm thay đổi hồn tồn tình hình đất nước số phận hàng triệu người Nga: 0,5 + Giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc khỏi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước vận mệnh 0,5 + Một chế độ thiết lập nước Nga với mục đích xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng xã hội tự do, hạnh phúc, công cho người lao động 0,5 2 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 kiện vĩ đại lịch sử nhân loại - Cách mạng tháng Mười ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử cục diện giới: 0,5 + Phá vỡ trận tuyến chủ nghĩa tư bản, làm cho khơng cịn hệ thống hồn chỉnh bao trùm giới Sự xuất nhà nước chun vơ sản giới tạo chế độ xã hội đối lập với hệ thống xã hội tư chủ nghĩa (4)4 + Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giai cấp công nhân quốc tế, cho họ đường tới thắng lợi đấu tranh chống chủ nghĩa tư 0,25 + Thức tỉnh, cổ vũ ý chí đấu tranh mở đường giải phóng cho dân tộc bị áp toàn giới 0,25 + Làm cho phong trào giải phóng dân tộc nước phương Đơng gắn bó mật thiết với phong trào cơng nhân nước phương Tây đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc 0,25 7 (3,0 điểm) Nêu nguyên nhân, hậu khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đối với nước tư 1 Nguyên nhân - Do phát triển kinh tế chạy theo lợi nhuận, không đều, thiếu kế hoạch các nước tư chủ nghĩa 0,75 - Do đời sống người lao động nước tư không cải thiện tương xứng với phát triển kinh tế… mâu thuẫn cung cầu 0,75 2 Hậu - Kinh tế: Nền kinh tế nước tư bị tàn phá nặng nề, sản xuất đình đốn… 0,5 - Chính trị - xã hội: + Số người thất nghiệp tăng nhanh, nông dân ruộng đất, sống cảnh nghèo đói, túng quẫn… Mâu thuẫn xã hội ngày tăng, phong trào đấu tranh diễn khắp nước tư 0,5 + Khủng hoảng kinh tế đe dọa nghiêm trọng tồn chủ nghĩa tư Để cứu vãn tình thế, Mĩ, Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế - xã hội; đó, Đức, Italia, Nhật Bản tìm lối cách thiết lập chế độ độc tài phát xít Từ khủng hoảng, hình thành nên hai khối đế quốc đối lập, báo hiệu nguy chiến tranh giới 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập