Tải Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

4 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2021, 19:21

Câu 18: Công lao to lớn đầu tiên của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ XIX là gì.. Thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh bc[r] (1)Trắc nghiệm môn L ịch sử 7 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - Tình hình trị kinh tế Câu 1: Vua Gia Long cho ban hành luật nào? a Hình thư b Quốc triều hình luật c Luật Hồng Đức d Hoàng triều luật lệ. Câu 2: Nguyễn Ánh lập triều Nguyễn từ năm lấy niên hiệu gì? a Năm 1802 Niên hiệu Gia Long b Năm 1803 Niên hiệu Minh Mạng c Năm 1804 Niên hiệu Thiệu Trị d Năm 1805 Niên hiệu Tự Đức Câu 3: Tổ chức hành nhà Nguyễn từ năm 1831 - 1832 phân chia nào? a Chia làm 30 tỉnh phủ trực thuộc b Chia làm ba vùng: Bắc thành, Gia Định Trực Doanh c Chia làm hai miền Nam Bắc d Chia làm 20 tỉnh 10 phủ trực thuộc Câu 4: Ai người tổ chức nhân dân khai hoang lập huyện Tiền Hải Kim Sơn? a Nguyễn Tri Phương b Phan Thanh Giản c Nguyễn Cơng Trứ d Hồng Diệu Câu 5: Kinh đô triều Nguyễn đặt đâu? a Phủ Quy Nhơn b Phú Xuân c Đà Nẵng d Gia Định (2)a Bài trừ, ngăn cấm phát triển Thiên Chúa giáo b Loại bỏ dần Nho giáo khỏi nghi lễ triều đình c Phát triển đồng thời Đạo giáo, Nho giáo Phật giáo d Độc tôn Nho giáo, hạn chế tơn giáo khác. Câu 7: "Oai ối phủ Khoái xin cơm" Câu ca dao phản ánh thực trạng xã hội đương thời? a Chế độ thuế khóa nặng nề phủ Khối b Nạn bắt lính, phu phủ Khối c Tình trạng vỡ đê Khối Châu khiến dân phải phiêu tán d Tình trạng tham nhũng quan lại phủ Khoái Câu 8: Những việc làm nhà Nguyễn nhằm thực mục đích gì? a Củng cố quyền lực giai cấp thống trị b Giải mâu thuẫn xã hội c Củng cố máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương d Xóa bỏ tất liên quan đến triều đại trước Câu 9: Tại sách quân điền nhà Nguyễn ban hành không có hiệu quả? a Vì sách thực nhà Lê sơ b Vì nhân dân không ủng hộ lên nhà Nguyễn c Vì nơng dân bị trói buộc vào ruộng đất d Vì ruộng đất chủ yếu tập trung vào tay địa chủ. Câu 10: Nhân tố tạo điều kiện để việc bn bán nước ta có diễn thuận lợi vào kỉ XIX? a Chính sách trọng thương nhà nước b Thị trường dân tộc thống nhất c Thủ công nghiệp hàng hóa phát triển mạnh d Nơng nghiệp phát triển Câu 11: Quan đứng đầu tỉnh gọi là a Chánh phó An phủ sứ (3)d Tổng đốc tuần phủ Câu 12: Nhà Nguyễn đầu kỉ XIX có mối quan hệ với nhà Thanh? a Đối đầu gay gắt b Khơng có quan hệ c Thần phục d Không ổn định lúc đối đầu, lúc hịa dịu Câu 13: Nội dung khơng phản ánh sách nhà Nguyễn nhằm thực mục tiêu thiết lập lại chế độ tập quyền? a Hoàn thiện tổ chức máy nhà nước từ trung ương đến địa phương b Ban hành Hoàng Việt luật lệ c Xây dựng quân đội hùng mạnh gồm nhiều binh chủng d Mở cửa cho thương nhân phương Tây buôn bán để thúc đẩy kinh tế phát triển Câu 14: Chính sách đóng cửa triều Nguyễn phương Tây gây ra hậu gì? a Tạo cớ để Pháp tiến hành xâm lược b Bảo vệ đất nước trước hiểm họa ngoại xâm c Loại bỏ thành phần phản động theo đạo Thiên Chúa d Tạo điều kiện mở rộng giao thương với nước Câu 15: Tại thời Nguyễn, diện tích canh tác mở rộng cịn tình trạng dân lưu vong? a Do nông dân bị cường hào, địa chủ cướp ruộng đất b Do nhà nước không quan tâm đến thủy lợi c Do chế độ thuế khóa nặng nề d Do nạn bắt lính Câu 16: Vì thời Nguyễn kinh tế cơng thương nghiệp phát triển thành kinh tế tư chủ nghĩa? a Do Việt Nam có công thương nghiệp lạc hậu (4)d Do ngăn cản buôn bán thương nhân Hoa Kiều Câu 17: Vì nhà Nguyễn lại hạn chế buôn bán với nước phương Tây? a Do ảnh hưởng nhà Thanh đậm nét b Do nhà Nguyễn không hưởng lợi nhiều c Do nhà Nguyễn nhận thấy dã tâm xâm lược phương Tây d Do người Pháp không giúp đỡ Nguyễn Ánh lật đổ nhà Tây Sơn Câu 18: Công lao to lớn nhà Nguyễn lịch sử dân tộc đầu kỉ XIX gì? a Thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển mạnh b Ổn định đời sống nhân dân c Ban hành Hoàng Việt luật lệ d Hoàn thành thống đất nước -Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Lịch sử lớp khác như: Lý thuyết Lịch sử 7: https://vndoc.com/ly-thuyet-lich-su-7 môn 7: https://vndoc.com/ly-thuyet-lich-su-7 7: https://vndoc.com/giai-bai-tap-mon-lich-su-lop-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Tải Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Từ khóa liên quan