bao cao cơ quan văn hoa

2 476 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 14:11

Uỷ ban nhân xã Vũ lăng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng THCS Vũ Lăng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vũ Lăng,ngày 20 tháng 5năm 2008 Báo cáo kếT QUả ĐáNH GIá XÂY DựNG QUAN VĂN HOá NĂM 2010 Thực hiện công văn hớng dẫn số 80/CV - LĐLĐ, ngày 05 tháng 10 năm 2009 Thực hiện công văn số 273/ BCĐ, ngày 5 tháng 10 năm 2009 của ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hoá" Huyện Bắc Sơn . Nhà trờng đề ra phơng hớng, nhiệm vụ năm 2010, căn cứ vào quyết định số 1366/QĐ - UB, ngày 22/8/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành 6 tiêu chuẩn xây dựng quan đơn vị nếp sống văn hoávăn bản hớng dẫn số 244/ BCĐ - Xây dựng quan đơn vị có nếp sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn. 1, Tiêu chuẩn 1: ( 20 Điểm) Căn cứ vào nhiệm vụ đợc giao và chức năng của đơn vị trờng học thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2009 -2010 . Về chất lợng giáo dục: Xây dựng đội ngũ giáo viên, thi đua dạy tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Đối với học sinh thi đua học tập tốt, tu dỡng và rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Toàn trờng phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trờng đã đề ra. Các tổ chức: Chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên,Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh hoạt động theo kế hoạch đề ra và các phong trào của nhà trờng. Trong tập thể quan luôn đoàn kết, vi tinh thần trách nhiệm, hợp tác giúp lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. 2, Tiêu chuẩn 2: (20 điểm) Trong quan cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nội quy quan, quy chế chuyên môn,có nếp sống văn hoá. Thờng xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ. Tổ chức thực hiện tham gia tốt các phong trào, tuyên truyền phòng trống các tệ nạn xã hội. 3, Tiêu chuẩn 3;( 15 điểm) quan trờng học thờng xuyên liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phơng về xây dựng sở vật chất và công tác xã hội hoá giáo dục. quan thờng xuyên mỗi quan hệ chặt chẽ với nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quan thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, phấn đấu gia đình nhà giáo văn hoá. 4, Tiêu chuẩn 4 ( 12 điểm) quan quy định thống nhất các kỳ họp trong tháng đảm bảo duy trì thông tin liên lạc hai chiều của từng giáo viên với ban giám hiệu, thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ bàn bạc và thống nhất cao trong mọi hoạt động của nhà trờng Thực hiên tốt công tác trật tự trị an trong nhà trờng bảo vệ tốt sở vật chất lớp học, trong quan không xẩy ra hiện tợng mất đoàn kết, tiêu cực, lãng phí của công. 5, Tiêu chuẩn 5: ( 15 điểm) quan thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, trong quan không cán bộ giáo viên sinh con thứ ba từ khi chính sách kế hoạch hoá gia đình. Đóng góp đầy đủ các loại quỹ do ban chỉ đạo của huyện vận động, làm tốt công tác từ thiện đối với các cuộc vận động, của ngành cũng nh của các cấp kêu gọi. 6, Tiêu chuẩn 6: ( 10 điểm) quan đơn vị trờng học bảo đảm an toàn trong vệ sinh lao động. kế hoạch trồng cây xanh xung quanh trờng hàng năm để lấy bóng mát tạo cảnh quan nhà trờng xanh, sạch đẹp. Trên đây là những tiêu chí mà nhà trờng đã phấn đấu, tổ chức thực hiện trong năm 2010 theo các tiêu chuẩn của ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hoá quan văn hoá. Rất mong sự quan tâm giúp đỡ, động viên và ghi nhận kết quả phấn đấu của nhà tr- ờng trong năm học 2010, nhà trờng giữ vững danh hiệu và tiêu chuẩn quan văn hoá đã đợc công nhận ở những năm trớc. Vũ lăng, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Hiệu trởng Hà văn Dũng . hành 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá và văn bản hớng dẫn số 244/ BCĐ - Xây dựng cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn QUả ĐáNH GIá XÂY DựNG CƠ QUAN VĂN HOá NĂM 2010 Thực hiện công văn hớng dẫn số 80/CV - LĐLĐ, ngày 05 tháng 10 năm 2009 Thực hiện công văn số 273/ BCĐ, ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao cơ quan văn hoa, bao cao cơ quan văn hoa, bao cao cơ quan văn hoa