Các lệnh trong auto CAD

4 6,993 287
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:21

các lệnh trong cad Để tạo ra phím tắt cho 1 lệnh nào đó ta thực hiện như sau: Có 2 cách để tạo1. Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters (tới đây thì các bạn cũng sẽ thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)- thì tìm dòng lệnh COPY trong danh sách - xóa CO/CP - thay bằng OP/PC - sau đó Save - ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OKLúc này bạn gõ OC/PC là lệnh copy.2. Cách 2 trên diễn đàn có post rồi : thực hiện trong menu Express.DANH MỤC CÁC LỆNH TẮT(Bao gồm 1 số lệnh thông dụng)1. 3A 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D2. 3DO 3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D3. 3F 3DFACE Tạo mặt 3D4. 3P 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiềuA5. A ARC Vẽ cung tròn6. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 7. AL ALIGN Di chuyển, xoay, scale8. AR ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D9. ATT ATTDEF Định nghĩa thuộc tính10. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của BlockB11. B BLOCK Tạo Block12. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín13. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọnC14. C CIRCLE Vẽ đường tròn 15. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng16. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh17. CO, cp COPY Sao chép đối tượngD18. D DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước19. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước xiên20. DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc21. DBA DIMBASELINE Ghi kích thước song song22. DCO DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp23. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính24. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước25. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm26. DIV DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau27. DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang28. DO DONUT Vẽ hình vành khăn29. DOR DIMORDINATE Tọa độ điểm30. DRA DIMRADIU Ghi kích thước bán kính31. DT DTEXT Ghi văn bảnE32. E ERASE Xoá đối tượng33. ED DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước34. EL ELLIPSE Vẽ elip35. EX EXTEND Kéo dài đối tượng36. EXIT QUIT Thoát khỏi chương trình37. EXT EXTRUDE Tạo khối từ hình 2DF38. F FILLET Tạo góc lượn/ bo tròn góc39. FI FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tínhH40. H BHATCH Vẽ mặt cắt41. -H -HATCH Vẽ mặt cắt42. HE HATCHEDIT Hiệu chỉnh mặt cắt43. HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuấtI44. I INSERT Chèn khối 45. -I -INSERT Chỉnh sửa khối được chèn46. IN INTERSECT Tạo ra phần giao giữa 2 đối tượngL47. L LINE Vẽ đường thẳng48. LA LAYER Tạo lớp và các thuộc tính49. -LA -LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer50. LE LEADER Tạo ra đường dẫn chú thích 51. LEN LENGTHEN Kéo dài/thu ngắn đối tượng bằng chiều dài cho trước52. Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ53. LO –LAYOUT Tạo Layout54. LT LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường55. LTS LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nétM56. M MOVE Di chuyển đối tượng được chọn57. MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tượng khác58. MI MIRROR Lấy đối tượng qua 1 trục59. ML MLINE Tạo ra các đường song song60. MO PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính61. MS MSPACE Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình62. MT MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản63. MV MVIEW Tạo ra cửa sổ độngO64. O OFFSET Sao chép song songP65. P PAN Di chuyển cả bản vẽ66. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 267. PE PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến 68. PL PLINE Vẽ đa tuyến 69. PO POINT Vẽ điểm70. POL POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín71. PS PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấyR72. R REDRAW Làm tươi lại màn hình 73. REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật74. REG REGION Tạo miền75. REV REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay76. RO ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm 77. RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn . của đối tượngS78. S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp của đối tượng79. SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ80. SHA SHADE Tô bóng đối tượng của 3D81. SL SLICE Cắt khối 3D 82. SO SOLID Tạo ra các đa tuyến có thể được tô đầy83. SPL SPLINE Vẽ đường cong bất kỳ84. SPE SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline85. ST STYLE Tạo các kiểu ghi văn bản86. SU SUBTRACT Phép trừ khối T87. T MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản88. TH THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng89. TOR TORUS Vẽ xuyến90. TR TRIM Cắt xén đối tượngU91. UN UNITS Định vị bản vẽ92. UNI UNION Phép cộng khốiV93. VP DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiềuW94. WE WEDGE Vẽ hình Nêm/ChêmX95. X EXPLODE Phân rã đối tượng96. XR XREF Tham chiếu ngoại vào các file bản vẽZ97. Z ZOOM Phóng to/Thu nhỏ . lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)- thì tìm dòng lệnh. bạn gõ OC/PC là lệnh copy.2. Cách 2 trên diễn đàn có post rồi : thực hiện trong menu Express.DANH MỤC CÁC LỆNH TẮT(Bao gồm 1 số lệnh thông dụng)1. 3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh trong auto CAD, Các lệnh trong auto CAD, Các lệnh trong auto CAD