Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 06:00

Số còn lại là nông dân công xã rất nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh. - Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi [r] (1)Bài trang 36 SGK Lịch sử 10 Đề bài: Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành nào? Lời giải: * Về trị: - Từ thời cổ đại, lưu vực sơng Hồng Hà Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ người Trung Quốc - Giữa nước thường xuyên xảy chiến tranh xâu xé thơn tính lẫn nhau, làm thành cục diện Xuân Thu - Chiến Quốc - Đầu kỉ IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực kinh tế quân mạnh - Năm 221 TCN, Tần thống Trung Quốc * Về kinh tế: Công cụ sắt sử dụng làm cho nông nghiệp thủ cơng nghiệp có điều kiện phát triển mạnh Xuất cải dư thừa * Về xã hội: - Dưới thời Tần giai cấp hình thành: + Quan lại người có nhiều ruộng đất tư trở thành địa chủ + Nơng dân bị phân hóa: Một phận giàu có trở thành địa chủ Nơng dân giữ số ruộng đất gọi nông dân tự canh Số cịn lại nơng dân cơng xã nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy gọi nông dân lĩnh canh - Nông dân nhận ruộng đất địa chủ để cày cấy nộp phần hoa lợi cho địa chủ, gọi tô ruộng đất Quan hệ bóc lột địa tơ địa chủ thay cho quan hệ bóc lột quý tộc nông dân công xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10, Bài 1 trang 36 SGK Lịch sử 10 | Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10