Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Lịch sử 10

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 05:59

- Các chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi làm cho chính quyền nhà Thanh suy yếu. - Sự suy yếu c[r] (1)Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Lịch sử 10 Đề bài: Ảnh hưởng sách áp dân tộc triều Thanh phát triển lịch sử Trung Quốc nào? Lời giải: - Các sách áp dân tộc triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, khởi nghĩa nông dân nổ khắp nơi làm cho quyền nhà Thanh suy yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Lịch sử 10, Câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Lịch sử 10